Przejdź do menu Przejdź do treści

Inauguracja studiów techniczno-ekonomicznych w Filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku

14 stycznia br., o godz. 10:00 w Filii w Rybniku rozpoczęła się uroczysta inauguracja pierwszych podyplomowych studiów techniczno-ekonomicznych "Menedżer produkcji". Studia realizowane będą na podstawie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem, Polską Grupą Górniczą oraz Głównym Instytutem Górnictwa.

Porozumienie UE Katowice - PGG - GiG

Studia o charakterze techniczno-ekonomicznym są nowością na rynku edukacji podyplomowej. Program realizowany jest na podstawie porozumienia o współpracy pomiędzy UE Katowice, PGG oraz GiG podpisanego przez wymienione instytucje w dniu 22 lipca 2022 r.

  • Polska Grupa Górnicza SA (w skrócie PGG SA) jest polską handlową spółka kapitałową z siedzibą w Katowicach. Jest to największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie i zarazem największy producent węgla kamiennego w Unii Europejskiej. 
  • Główny Instytut Górnictwa to nowoczesny instytut badawczy, o uznanej pozycji w świecie, wdrażający innowacyjne wyniki swoich prac oraz wpływający na kształtowanie zrównoważonego rozwoju. Posiada pełne uprawnienia akademickie, w tym do nadawania tytułu doktora i doktora habilitowanego, prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe, a także komercjalizuje wyniki badań. Więcej: https://bip.gig.eu

Celem podpisanego z Uniwersytetem porozumienia jest upowszechnianie wiedzy technicznej oraz ekonomicznej, w dziedzinie zarządzania, w tym zarządzania w przemyśle, a także realizacja projektów edukacyjnych i badawczych przy wykorzystaniu dorobku naukowego, edukacyjnego i doświadczeń profesjonalnych stron porozumienia.  

Więcej informacji na temat porozumienia znajduje się na stronie.

JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak zaznacza w odniesieniu do misji i sześciu wartości Uczelni, że w ostatnim czasie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach przywiązuje się coraz większą wagę do podpisywania umów z partnerami, którzy reprezentują region i kraj, co ma szczególne znaczenie również w kontekście przyznania Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024. 

"Współpraca otwiera nową przestrzeń do bardziej holistycznego kształcenia i przygotowania oferty dydaktycznej, która będzie miała całościowy i uniwersalny charakter. (...) Będzie nam ona także pozwalała łączyć potencjały: intelektualny, dydaktyczny i pojęciowy. Liczymy na to, że dzięki tej współpracy efekt synergii będzie wzmocniony" - podkreśla dr inż. Tomasz Zieliński, prof. UE Prodziekan Kolegium Studiów, Dyrektor rybnickiej Filii.

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe "Menadżer produkcji" przeznaczone są dla 30 pracowników kadry zarządzającej, dozoru wyższego i kierownictwa kopalń Polskiej Grupy Górniczej. Zajęcia będą trwały 2 semestry, łącznie 200 godzin, a prowadzone będą przez naukowców Uniwersytetu, a także specjalistów oraz praktyków GIG. Ich tematyka będzie obejmowała, aż 5 modułów:

  • górnictwo,
  • energetykę,
  • prawo w obrocie gospodarczym,
  • zarządzanie przedsiębiorstwem,
  • umiejętności menedżerskie w przemyśle.

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów i praktyków z Głównego Instytutu Górnictwa oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Program studiów

Słuchacze studiów będą mieli możliwość zapoznania się m.in. z nowoczesnymi technologiami węglowymi, innowacjami przemysłowymi oraz mechanizacją i automatyzacją. W programie uwzględniono zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa pracy i eksploatacji, a także identyfikacji i zwalczania zagrożeń, ochrony powierzchni, powietrza i wód. Co więcej uczestnicy studiów poznają również proces zgazowania węgla w reaktorze, produkcję wodoru oraz wychwytywanie dwutlenku węgla i metanu. Zgodnie z założeniami programu część zajęć będzie realizowana laboratoryjnie w kopalni doświadczalnej Barbara.

W programie przewidziano też zajęcia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, finansami i rachunkowością oraz controlingiem w przemyśle. Nacisk położony jest także na rozwój kompetencji liderskich, jak np. zasady rekrutacji i motywowania pracowników, delegowania zadań, negocjacji i rozwiązywania konfliktów czy zarządzania projektami w przemyśle. Zajęcia obejmują też m.in. zagadnienia z zakresu prawa, etyki w biznesie, ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, ochrony danych oraz przeciwdziałania korupcji.

Inauguracja

Uroczysta inauguracja studiów odbyła się oficjalnie w sobotę 14 stycznia w rybnickiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W uroczystej Inauguracji wzięli udział zaproszeni goście oraz przedstawiciele Partnerów:

  • prof. dr hab. Adam Smoliński Sekretarz Naukowy GIG - Przewodniczący Rady Nadzorczej PGG S.A.;
  • Andrzej Paniczek Wiceprezes Zarządu PGG;

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach reprezentowali Prodziekan - Dyrektor Rybnickiej Filii dr inż. Tomasz Bronisław Zieliński, prof. UE oraz dr Katarzyna Olejko, która w swojej wypowiedzi podkreślała:

"Zakończyliśmy intensywne prace nad nowatorskim projektem kształcenia interdyscyplinarnego. Na zlecenie PGG S.A. korzystając z cennych sugestii praktyków, zespół pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Głównego Instytutu Górnictwa przygotował skrojony na miarę program studiów Menedżer Produkcji. Teraz przechodzimy do realizacji naszej koncepcji kształcenia podyplomowego, gdzie w ramach jednego kierunku trzysemestralnych studiów podyplomowych realizowane są zajęcia z obszaru nauk technicznych i społecznych, ze szczególnym naciskiem na walor praktyczny. Program studiów jest niezwykle ważny, ale zasadnicze znaczenie ma odpowiednia jego realizacja. My możemy pochwalić się, doskonale dobraną kadrą, gwarantującą praktyczny przekaz przy zachowaniu najwyższych standardów dydaktycznych. Studia pomogą naszym słuchaczom w odkrywaniu potencjału menedżerskiego przy uwzględnieniu technicznych uwarunkowań i specyfiki zakładu produkcyjnego. Cieszę się, że wreszcie możemy powitać w rybnickiej Filii UE w Katowicach naszych nowych słuchaczy." 

Wydarzenie studiów podyplomowych zakończył Wykład Inauguracyjny w zakresie zarządzania kadrami, który wygłosił Szymon Nęcki - trener personalny, wykładowca MBA.

Galeria zdjęć

Media o wydarzeniu

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3