Jubileuszowe Święto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach [relacja]

11 stycznia społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach celebrowała swoje święto. Podczas uroczystości, zgodnie z tradycją, wręczono dyplomy doktorom i doktorom habilitowanym, profesorom honorowym, a także Wybitnym Absolwentom. Jubileuszowe, 85 Święto Uczelni, uświetniły występ Chóru Alma Mater, wystawa multimedialna i film pod hasłem "Siła w jedności".

Uroczyste obchody Święta Uczelni rozpoczęły się tradycyjnym "Gaudeamus Igitur" w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz hymnu państwowego. Następnie JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak oficjalnie powitała wszystkich gości zgromadzonych w Auli im. dr. Józefa Liska oraz wygłosiła przemówienie.

"Jubileusz obchodzimy pod hasłem "Siła w jedności", czyli MY RAZEM, podkreślając tym samym, że nasza siła i wartość tkwią w sile zespołów, dialogu, doświadczeniu, umiejętnościach każdego z nas oraz w społecznej odpowiedzialności. [...]

Na kolejne lata życzę naszej Jubilatce i nam wszystkim, abyśmy nigdy nie zapomnieli, co jest w naszych dążeniach najważniejsze. Aby wartości przyświecające Alma Mater prowadziły ją w wytyczonym kierunku,  w otwartości na drugiego człowieka. Życzę dalszych sukcesów i rozwoju, które osiągniemy dzięki naszej "Sile w jedności’" - mówiła JM Rektor.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele duchowieństwa i wspólnot wyznaniowych, korpusu dyplomatycznego, administracji rządowej i władz samorządowych, rektorzy uczelni wyższych, przedstawiciele środowiska akademickiego, a także centralnych i regionalnych władz samorządowych, członkowie Rady Uczelni, przedstawiciele biznesu i instytucji otoczenia biznesu oraz dyrektorzy szkół średnich ściśle współpracujący z Uczelnią.

Swoja obecnością zaszczycili nas również profesorzy honorowi, promowani doktorzy i doktorzy habilitowani wraz z rodzinami, a także absolwenci Uczelni. W wydarzeniu uczestniczyli także słuchacze Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku i mali studenci z Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego.

Wręczenie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych

Ważnym punktem Święta Uczelni było wręczenie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych. Tę część poprowadził Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej prof. dr hab. Maciej Nowak. W pierwszej kolejności wręczone zostały dyplomy habilitacyjne, następne rozdane zostały dyplomy doktorskie.

Pod koniec tej części podziękowania w imieniu doktorów i doktorów habilitowanych złożył dr hab. Rafał Żelazny.

Więcej informacji

Nadanie tytułu profesora honorowego

Święto Uczelni było także okazją do wręczenia dyplomów profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Na mocy Uchwał Senatu tytuł otrzymali:

  • dr hab. Józef Biolik, prof. UE
  • prof. dr hab. Krystyna Jędralska
  • dr hab. Milos Kral, prof. UE
  • prof. dr hab. Tadeusz Sporek
  • prof. dr hab. Krystyna Śliwińska
  • prof. dr hab. Ewa Zeman-Miszewska

Więcej informacji

Wręczenie statuetek pierwszej edycji Konkursu Wybitni Absolwenci 

Kolejną częścią uroczystości było wręczenie statuetek laureatom pierwszej edycji Konkursu Wybitni Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Tę część wydarzenia poprowadził Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Otoczeniem dr hab. Robert Wolny, prof. UE.

Laureatami pierwszej edycji Konkursu zostali:

  • w kategorii zawodowej Ryszard Wojtkowski – Founder and Managing Director, CEO, Resource Partners;
  • w kategorii społecznej Aleksandra Gajewska – Dyrektor Teatru Rozrywki w Chorzowie;
  • w kategorii naukowej prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita – w latach 1982-1990 rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
  • w kategorii wschodząca gwiazda Katarzyna Emin – Konsultant w firmie Accenture oraz Asystent w Centrum Studiów Europejskich na University of Florida w Gainesville (USA);

Statuetki wyróżnionym wręczyła JM Rektor w asyście Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów "Collegium" Piotra Trząskiego.

Więcej informacji

Wystawa multimedialna i film pn. "Siła w jedności"

Podczas święta uczelni goście mieli okazję obejrzeć wystawę multimedialną oraz film, przygotowane specjalnie z okazji obchodów Jubileuszu 85-lecia Uczelni.

Wystawa multimedialna prezentuje zdjęcia studentów, pracowników, absolwentów i doktorantów uczelni w uczelnianych kolorach. Film jest dopełnieniem sesji zdjęciowej i wystawy zrealizowanej z okazji Jubileuszu. 

Zobacz materiał video

Zobacz wystawę multimedialną

Uroczyste obchody Święta Uczelni zakończył tort oraz poczęstunek w holu przed Aulą. 

Wieczorem z okazji 85-lecia Uczelni odbyła się Jubileuszowa Wielka Gala Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia: