Kolejny etap w pozyskiwaniu międzynarodowej akredytacji CEEMAN IQA

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przeszedł oficjalnie do kolejnego etapu w procesie pozyskiwania międzynarodowej akredytacji CEEMAN IQA. Opracowywany przez wiele tygodni raport samooceny (SAR) otrzymał pozytywną ocenę organizacji akredytującej i został zaakceptowany bez uwag.


Podziękowania należą się całej społeczności akademickiej, a w szczególności Zespołowi Ekspertów oraz Konsultantów za włożoną pracę i ogromne zaangażowanie w opracowanie tego obszernego dokumentu. Na 30 września br. planowana jest wizyta Komisji Akredytacyjnej na naszej Uczelni. Koordynować ją będzie Biuro Internacjonalizacji i Akredytacji Międzynarodowych.

Akredytacja International Quality, oceniająca profesjonalizm instytucji edukacyjnych przyznawana jest przez International Association for Management Developmnet in Dynamic Societies (CEEMAN). Głównym celem CEEMAN jest podwyższanie jakości edukacji w zakresie zarządzania w Europie Centralnej i Wschodniej.