Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencja naukowa EuroScience Open Forum (ESOF) 2022 [relacja]

15 lipca 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się konferencja towarzysząca ESOF 2022. Była ona związana z organizowanym w Leidzie EuroScience Open Forum 2022 (ESOF). To wydarzenie stanowiło również uroczystą inaugurację przyjęcia przez Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na czele z JM Rektor prof. dr hab. inż. Celiną M. Olszak.

EuroScience

EuroScience (European Association for the Advancement of Science and Technology – Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Nauki i Technologii) jest organizatorem Europejskiej Stolicy Nauki. Stowarzyszenie zrzesza ponad 4500 czołowych myślicieli, innowatorów, dziennikarzy oraz przedstawicieli edukacji z całego świata. 

Tegoroczna edycja Europejskiego Miasta Nauki 2022 jest dziesiątą. Odbywa się w Europejskim Mieście Nauki Leiden w Holandii od 13 do 16 lipca 2022 r. 

ESOF Katowice

W Katowicach 15 lipca 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym miało miejsce wydarzenie towarzyszące – ESOF Katowice Regional Site przy ESOF Leiden. Konferencja odbyła się w ramach przyznania Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024. Tytuł ten umożliwia m.in. zwiększenie zaangażowania mieszkańców, regionu i środowiska naukowego w rozwiązywanie problemów lokalnych oraz wzmocnienie możliwości pozyskania środków na realizację planów inwestycji w lokalną naukę. 

Konsorcjum Katowice - Miasto Nauki

Organizatorem konferencji było konsorcjum uczelni "Katowice – Miasto Nauki" wraz z EuroScience oraz Miastem Katowice. W składzie konsorcjum znajdują się: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Uniwersytet Śląski w Katowicach. 

Welcome Reception

Wydarzenie poprzedziło Welcome Reception organizowane na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w przeddzień konferencji. Celem spotkania z udziałem przedstawicieli władz uczelni wyższych oraz osób zaangażowanych w prowadzenie badań naukowych była integracja i umożliwienie nawiązania kontaktów owocujących przyszłą współpracą. W wydarzeniu wziął udział Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej prof. dr hab. Maciej NowakDziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Wojciech Dyduch oraz dr Łukasz Korach, Dyrektor Biura Doskonałości Naukowej.

Ceremonia otwarcia

Ceremonia otwarcia rozpoczęła się uroczystą prezentacją filmu promocyjnego "Katowice - Miasto Nauki". W filmie wystąpiła dr hab. Julia Włodarczyk, prof. UE.

Uroczystego powitania gości dokonali Championi ESOF: dr Anna Budzanowska oraz prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W programie zaplanowano przemówienia m.in.:

 • Bogumiła Sobuli - Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Katowice,
 • Jana Chrząszcza - Wicewojewody Śląskiego,
 • prof. Michaela Matlosza - Przewodniczącego EuroScience,
 • Wojciecha Murdzka - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych,
 • Michała Wójcika - Ministra – Członka Rady Ministrów,
 • dr. Pawła Poszytka - Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Dyrektora Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności,
 • Jerzego Buzka - Posła do Parlamentu Europejskiego,
 • Łukasza Kohuta - Posła do Parlamentu Europejskiego, Kazimierza Karolczaka, przewodniczącego zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Ważną częścią ceremonii otwarcia były wystąpienia przedstawicieli władz siedmiu katowickich uczelni wyższych zrzeszonych w konsorcjum uczelni "Katowice – Miasto Nauki".

Jako pierwsza wystąpiła JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, która podkreślała:

Jestem dumna, że to właśnie moje miasto Katowice jest pierwszym miastem w Europie Środkowo-Wschodniej, które uzyskuje tytuł Europejskiego Miasta Nauki. Kapituła, która przyznawała Katowicom ten tytuł, z pewnością dostrzegła kapitał i wartości siedmiu uczelni tworzących konsorcjum. Mogą one być akceleratorem istotnych zmian gospodarczych, ale także i społecznych. Głęboko wierzę że wszyscy razem wykorzystamy nasze atuty (...) i, że ten tytuł, który uzyskuje miasto Katowice będzie kamieniem milowym dla rozwoju naszego miasta, ale także dla rozwoju mojej Uczelni. Wierzę w naukę. Wierzę, że nauka przyczyni się do rozwoju Polski, jak również całej Europy.

W ceremonii wzięli udział także przedstawiciele naszego Uniwersytetu m.in.: Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej prof. dr hab. Maciej Nowak, Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Wojciech Dyduch, Dziekan Szkoły Doktorskiej dr hab. Artur Walasik, prof. UEKierownik Katedry Logistyki Społecznej prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek oraz Kierownik Katedry Demografii i Statystyki Ekonomicznej prof. dr hab. Grażyna Trzpiot. 

Ceremonię zakończyło wystąpienie Championów ESOF. 

UE Katowice na ESOF

Konferencja składała się z dwunastu, 75-minutowych sesji stacjonarnych, część z nich będzie transmitowana do Leidy (cztery). Wzięli w niej udział specjaliści z uczelni tworzących katowickie konsorcjum Europejskiego Miasta Nauki 2024 oraz zaproszeni goście, reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowe, eksperci z dziedziny biznesu, instytucje kulturalne i media.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach reprezentowali:

 • Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Wojciech Dyduch w sesji: "Education for entrepreneurship – creativity that brings value";
 • Kierownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych dr hab. Adam Drobniak, prof. UE w sesji: "Science for local government";
 • Dziekan Szkoły Doktorskiej dr hab. Artur Walasik, prof. UE w sesji: "Formal and legal side of organizing doctoral schools".

Ponadto podczas wydarzenia obecne było stoisko promocyjne Uczelni oraz wystawa poświęcona projektom naukowym realizowanym na Uniwersytecie

Galeria zdjęć z konferencji

fot. dr Łukasz Korach Biuro Doskonałości Naukowej; Anna Gniady, Dział Promocji

Ceremonia zamknięcia ESOF2022

Podczas ceremonii zamknięcia ESOF2022 w Lejdzie został oficjalnie przekazany tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024 delegacji katowickich uczelni, a także władz samorządowych. W ceremonii wzięła udział m.in. JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak oraz Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej prof. dr hab. Maciej Nowak. [Relacja]

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3