Konferencja prasowa w Planetarium Śląskim dotycząca Europejskiego Miasta Nauki 2024

22 września br. w Planetarium Śląskim odbyła się konferencja prasowa, podczas której zostało podpisane porozumienie w sprawie współpracy w ramach Europejskiego Miasta Nauki 2024, a także zaprezentowano znak Katowic - Miasta Nauki. W wydarzeniu wzięła udział JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak.

Europejskie Miasto Nauki 2024

Katowice są pierwszym miastem Środkowo – Wschodniej Europy z tytułem EMN. To efekt wspólnego wysiłku Miasta Katowice i środowiska akademickiego. Otrzymany tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024 umożliwia m.in. zwiększenie zaangażowania mieszkańców, regionu i środowiska naukowego w rozwiązywanie problemów lokalnych oraz wzmocnienie możliwości pozyskania środków na realizację planów inwestycji w lokalną naukę. Tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024 został oficjalnie przekazany 16 lipca br. w Lejdzie w czasie EuroScience Open Forum 2022 (ESOF). Więcej informacji

Konferencja prasowa w Planetarium Śląskim

22 września br. podczas konferencji prasowej odbywającej się w Planetarium Śląskim podpisano porozumienie w sprawie współpracy w ramach EMN 2024, a także zaprezentowano znak "Katowice - Miasta Nauki"Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie wspólnej organizacji o charakterze naukowym pn. "EuroSciene Open Forum", które zaplanowano na 12-15 czerwca 2024 roku w Katowicach. Treść porozumienia dotyczy również współpracy Stron w ramach zadań wynikających z tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 oraz długofalowych inicjatyw związanych z ideą Miasta Nauki. 

W wydarzeniu wzięli udział: Matthias Girod - Sekretarz Generalny EuroScienceAnna Budzanowska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024, Champion ESOF 2024, Wojciech Kałuża – Wicemarszałek Województwa Śląskiego oraz Strony porozumienia, które zostało zawarte pomiędzy Miastem Katowice reprezentowanym przez Prezydenta Marcina Krupę a:

 • Wojewodą Śląskim reprezentowanym przez Wojewodę Jarosława Wieczorka,
 • Województwem Śląskim reprezentowanym przez Marszałka Jakuba Chełstowskiego,
 • Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią reprezentowaną przez Przewodniczącego Zarządu GZM Kazimierza Karolczaka oraz Wiceprzewodniczącego Zarządu GZM Henryka Borczyka,
 • Konsorcjum Akademickim "Katowice - Miasto Nauki" reprezentowanym przez Rektorów Śląskich Uczelni:

  • JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Ryszarda Koziołka,
  • JM Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach prof. dr hab. Władysława Szymańskiego,
  • JM Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach - prof. dr hab. Grzegorza Hańderka,
  • JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach - prof. dr hab. Grzegorza Jurasa,
  • JM Rektora Politechniki Śląskiej - prof. dr hab. Arkadiusza Mężyka,
  • JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - prof. dr hab. Tomasza Szczepańskiego,
  • JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - prof. dr hab. inż. Celinę M. Olszak

W swoim wystąpieniu JM Rektor prof. Celina M. Olszak podkreślała:

"Uzyskanie przez Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 zintegrowało, jak nigdy wcześniej, 7 akademickich uczelni wyższych, które wspólnie z władzami miasta i regionu mówią dzisiaj jednym, bardzo donośnym głosem: chcemy zmienić nasze miasto, nasz region, właśnie poprzez naukę, ale również nowe technologie, nowy przemysł, nowe kompetencje, w tym kompetencje cyfrowe.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest najstarszą publiczną uczelnią ekonomiczną w regionie, która z 85-letnią tradycją akademicką zawsze wczuwała się, była wrażliwa na potrzeby mieszkańców i regionu. Dzisiaj jesteśmy oczywiście świadomi nowych, globalnych wyzwań, które stawia nam nauka, ale także świat.

Głęboko wierzę, że ta integracja uczelni z władzami miasta i regionu przyczyni się do współtworzenia klimatu, który będzie autentycznym magnesem przyciągającym ludzi, naukowców oraz specjalistów z innych dziedzin. Stajemy przed niepowtarzalną szansą dla uczelni, władz miasta i regionu, ale także dla mieszkańców. Możemy z tego potencjału, z tej unikalnej zgody uczynić z nauki złoty węgiel. Wierzę, że tej szansy nie zaprzepaścimy. Razem stać nas absolutnie na więcej". 

W drugiej części konferencji odbyła się oficjalna prezentacja znaku Miasta Nauki, której dokonał JM Rektor ASP prof. dr hab. Grzegorz Hańderek.

Prace badawczo-rozwojowe

W związku z pracami nad programem przedsięwzięcia pn. Europejskie Miasto Nauki 2024, miasto Katowice jako strategiczny partner Konsorcjum Akademickiego "Katowice - Miasto Nauki" planuje zlecić uczelniom wyższym przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu wytworzenie raportu dotyczącego oczekiwań mieszkańców miasta Katowice wobec założeń programowych EMN2024. Każda z uczelni wyższych zrzeszonych w Konsorcjum otrzyma 100 000 zł, o czym poinformował podczas konferencji prasowej Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach otrzyma dofinansowanie w dziedzinie nauk ekonomicznych. 

Galeria zdjęć