Przejdź do menu Przejdź do treści

Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia 2022 [relacja]

W dniach 16-18 listopada br. w Katowicach odbył się Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia. Była to wspólna inicjatywa uczelni wchodzących w skład Konsorcjum Akademickiego Katowice - Miasto Nauki. Wydarzenie poświęcone było jakości kształcenia i odbywało się formule hybrydowej – stacjonarnie w Katowicach oraz online.

Otwarcie Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia

Uroczyste otwarcie Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia odbyło się 17 listopada br. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, a także uczelni wyższych zrzeszonych w Konsorcjum Akademickim Katowice - Miasto Nauki. 

Uroczystość rozpoczęła się od oficjalnego powitania zgromadzonych w Auli znamienitych gości. Słowo do uczestników Kongresu skierował Wojciech Murdzek, Wiceminister, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych. Następnie wystąpili przedstawiciele władz uczelni wyższych zrzeszonych w Konsorcjum Akademickim - Miasto Nauki. 

Podczas wystąpienia prof. dr hab. inż. Celina Olszak, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Przewodnicząca Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich podkreślała:

"Proces kształcenia to wielka misja i odpowiedzialność uczelni. Musimy być świadomi, że tak, jak zorganizujemy ten proces, takich będziemy mieć absolwentów. A przecież zależy nam, żeby absolwenci, którzy opuszczają mury uczelni byli przygotowani nie tylko merytorycznie, ale także etycznie do rozwiązywania coraz bardziej złożonych procesów oraz problemów społeczno-gospodarczych, a także żeby byli w stanie stawić czoła coraz trudniejszym wyzwaniom i kryzysom. Absolutnie wierzę, że poprzez Konsorcjum i wspólne działanie na rzecz procesu kształcenia możemy osiągnąć znacznie więcej oraz, że będzie to korzyść nie tylko dla poszczególnych uczelni, ale także dla regionu i całego kraju."

W dalszej kolejności wystąpili partnerzy wydarzenia, przedstawiciele władz Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, Dyrektor Generalny FRSE.

W wydarzeniu uczestniczyli także Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem dr hab. Robert Wolny, prof. UE, a także Dyrektor Biura Zarządzania Jakością Kształcenia Karolina Borys

Relacja z uroczystego otwarcia

Program wydarzenia z udziałem UE Katowice

16 listopada 

Podczas pierwszego dnia Kongresu poruszone zostały następujące zagadnienia: wzmacnianie kompetencji dydaktycznych osób prowadzących zajęcia, w tym w zakresie weryfikacji efektów uczenia się, nowoczesne metody dydaktyczne, indywidualizacja kształcenia, systemy zapewniania jakości kształcenia, działania projakościowe, dobre praktyki w zakresie jakości kształcenia oraz problematyka tworzenia i modyfikacji nowoczesnych programów studiów.

Tego dnia nasz Uniwersytet organizował następujące aktywności:

  1. Festiwal kierunków na studiach magisterskich, który pozwolił naszym studentom na wybranie dla siebie idealnego kierunku, dzięki któremu rozwiną swoje pasje i umiejętności, a także będą mogli zdobywać nowe doświadczenia podczas studiów II stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Relacja i galeria zdjęć z Festiwalu
  2. Debata pt. "Zarządzanie kierunkami w praktyce", która odbyła się w CNTI. W trakcie debaty przedyskutowane zostaną aktualne zasady zarządzania kierunkami w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz dobre praktyki stosowane na poszczególnych kierunkach. Debatę otworzył oficjalnie Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Sławomir Smyczek
  3. Warsztaty pt. "Bądź zrozumiały - o dostępności treści cyfrowych" prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach przez dr Agnieszkę Put, kierownik Działu Komunikacji oraz mgra Adriana Marcinkowskiego, Administratora/Programistę TYPO3

Pierwszego dnia Kongresu o godz. 19:00 w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach im. Karola Szymanowskiego odbył się recital fortepianowy Tomasza Rittera.  

17 listopada 

W drugim dniu Kongresu omawiano m.in. akredytacje jako kluczowy mechanizm monitorowania jakości kształcenia, wymagania i aktualne działania Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz innych prestiżowych instytucji akredytujących (polskich i zagranicznych), specyfikę akredytacji poszczególnych typów studiów (w tym artystycznych, z dziedziny nauk o kulturze fizycznej, kierunków nauczycielskich) oraz akredytacje w kontekście rankingów uczelni wyższych.

Tego dnia panel dyskusyjny pt. Wpływ akredytacji międzynarodowych na podnoszenie jakości kształcenia - praktyczne doświadczenia w wybranych dyscyplinach, który odbył się w Muzeum Śląskie poziom -3 poprowadziła Edyta Lachowicz-Santos, Dyrektor Biura Internacjonalizacji. Wśród panelistów była również: dr hab. Monika Sulimowska-Formowicz, prof. UE z Katedry Zarządzania Międzynarodowego

18 listopada 

Tematyka spotkania w trzecim dniu Kongresu obejmowała obszary: międzynarodowe aspekty jakości kształcenia, międzynarodowe akredytacje, unifikacje programów kształcenia na płaszczyźnie Unii Europejskiej, zagraniczni partnerzy uczelni a jakość kształcenia, prezentacje intelektualnych rezultatów pracy w konsorcjach międzynarodowych (na przykład projektów realizowanych w ramach programów: Erasmus+, NAWA, EOG, Funduszy Wyszehradzkich).

Podczas Konferencji pt. "Sphinx - an effective survey tool", która odbyła się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w godz. 11:00-12:30 wystąpił mgr Szymon Zdziebko z Katedry Badań Konsumpcji.

Więcej informacji nt. Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia na stronie: www.iceq.pl 

fot. Oliwia Orządała
fot. Oliwia Orządała
fot. Oliwia Orządała
fot. Oliwia Orządała
Dołącz do nas

Nasi partnerzy