Pierwsze posiedzenie Senatu z udziałem JM Rektor prof. Celiny M. Olszak

W czwartek 10 września odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu z udziałem JM Rektor prof. dr hab. inż. Celiny M. Olszak.


O godz. 12:00 JM Rektor połączyła się z gabinetu w Rektoracie z członkami Senatu za pośrednictwem nowoczesnych technologii i dokonała oficjalnego otwarcia posiedzenia Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Porządek obrad Senatu:

 1. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu.
 2. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania prof. dr hab. Macieja Nowaka do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Nauki i Rozwoju.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania prof. dr hab. Sławomira Smyczka do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Edukacji i Internacjonalizacji.
 4. Uchwała w sprawie powołania senackiej Komisji ds. Edukacji na kadencję 2020-2024.
 5. Uchwała w sprawie powołania senackiej Komisji ds. Nauki na kadencję 2020-2024.
 6. Uchwała w sprawie powołania senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2020-2024.
 7. Uchwała w sprawie powołania senackiej Komisji ds. Rozwoju na kadencję 2020-2024.
 8. Uchwała w sprawie powołania prof. dr hab. Jerzego Gołuchowskiego na Przewodniczącego Kolegium Informatyki i Komunikacji.
 9. Uchwała w sprawie powołania dr hab. Izabeli Ostoj, prof. UE na Przewodniczącą Kolegium Ekonomii.
 10. Uchwała w sprawie powołania dr hab. Andrzeja Piosika, prof. UE na Przewodniczącego Kolegium Finansów.
 11. Uchwała w sprawie powołania prof. dr hab. Wojciecha Dyducha na Przewodniczącego Kolegium Zarządzania.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dr hab. Artura Walasika, prof. UE na dyrektora Szkoły Doktorskiej.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dr hab. Justyny Matysiewicz, prof. UE na dziekana Szkoły Studiów I i II Stopnia.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania kierowników katedr.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia dr hab. Roberta Wolnego, prof. UE na stanowisku dyrektora Centrum Badań i Transferu Wiedzy.
 16. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 129/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 19 września 2019 roku w sprawie Systemu zarządzania kierunkami studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
 17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.