Przejdź do menu Przejdź do treści

Podpisanie umowy z Komisją Egzaminacyjną dla kandydatów na biegłych rewidentów

24 maja 2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach i Komisją Egzaminacyjną dla kandydatów na biegłych rewidentów w sprawie współpracy przy prowadzeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Rewizja finansowa. Na mocy umowy absolwenci kierunku Rewizja finansowa mają możliwość ubiegania się o zaliczenie przez Komisję Egzaminacyjną wszystkich egzaminów z wiedzy wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Umowa dotyczy programów oferowanych przez Uczelnię na kierunku Rewizja finansowa od roku akademickiego 2024/2025. 

 

Komisja Egzaminacyjna

Komisja Egzaminacyjna powoływana jest przez Ministra Finansów. Głównym zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów, w tym egzaminu dyplomowego. W skład Komisji wchodzi 19 członków::

  • 10 przedstawicieli Ministra Finansów (w tym 4 osoby, które nie są pracownikami Ministerstwa Finansów, wybrane spośród przedstawicieli środowisk akademickich),
  • 7 przedstawicieli rekomendowanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (spośród biegłych rewidentów wpisanych do rejestru),
  • 2 przedstawicieli rekomendowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Funkcję przewodniczacego pełni dr hab. prof. UE Józef Pfaff. Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej wyznacza Minister Finansów. Kadencja Komisji trwa 4 lata.

Więcej informacji na stronie:www.pibr.org.pl

Kierunek Rewizja finansowa

Rewizja finansowa to atrakcyjny i unikatowy w skali regionu kierunek studiów II stopnia, odróżniający się od innych kierunków kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia. Zapewnia Ci nabycie bardzo szerokiej i szczegółowej wiedzy z rachunkowości, rewizji finansowej i podatków.

Program kształcenia jest w pełni zgodny z zakresem merytorycznym egzaminów z wiedzy, ustalonych w regulacjach Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. 5-semestralny cykl kształcenia gwarantuje możliwość realizacji szerokiego zakresu tematycznego zajęć z obszaru rachunkowości, rewizji finansowej, podatków i prawa gospodarczego. Ukończenie studiów na kierunku Rewizja finansowa umożliwi Ci uzyskanie zwolnienia ze wszystkich egzaminów pisemnych przewidzianych w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta prowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną.

Więcej informacji o kierunku

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca