Relacja z obchodów Jubileuszu 150. rocznicy urodzin Karola Adamieckiego

W czwartek 17 marca 2016 r. w budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych społeczność akademicka oraz zaproszeni goście świętowali okrągłą 150. rocznicę urodzin prof. Karola Adamieckiego, patrona uczelni z lat 1972-2009 i współtwórcy nauk o zarządzaniu.

Uroczystość zgromadziła wielu zainteresowanych życiem prof. Adamieckiego oraz epoką i miejscami związanymi z uczonym i jego działalnością. Uczestników oraz reprezentantów zaprzyjaźnionych ośrodków naukowo-badawczych i instytucji przywitał JM Rektor prof. Leszek Żabiński, który zaprosił wszystkich obecnych do "historycznej retrospektywnej podróży śladami życia zawodowego, osobistego, rodzinnego Karola Adamieckiego".

Podczas otwarcia sesji głos zabrali: Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk prof. Ryszard Borowiecki, Prezes Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa prof. Leszek Kiełtyka, Prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza, a także prezes Fundacji im. Karola Adamieckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Wiesław Rola, a także Dziekan Wydziału Zarządzania prof. Krystyna Jędralska oraz moderator prof. Alojzy Czech Dyrektor Ośrodka Historii Uniwersytetu Ekonomicznego i Zawodzia w Katowicach, którzy wprowadzili gości w tematykę sesji naukowej.

Prof. Czech wskazał, że osiągnięcia naukowe Karola Adamieckiego z teorią harmonizacji na czele i jego wkład w dorobek nauk o zarządzaniu są w pełni opracowane i stosunkowo dobrze znane. Mówił, że mniej natomiast wiemy o epoce, w której żył i działał uczony oraz że, podobnie jak każda jednostka, Adamiecki jest poniekąd dzieckiem swego czasu.

Sesja była udaną próbą opowiedzenia o środowiskach i instytucjach, w których prof. Adamiecki przebywał i które go współkształtowały. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć.

O Petersburgu jako ośrodku akademickim przełomu XIX/XX wieku mówił dr Bartłomiej Garczyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ciekawą podróż po Dąbrowie Górniczej i jej przemyśle w czasach Karola Adamieckiego, który tam się urodził (wtedy jeszcze w Kolonii Reden), zabrał z kolei uczestników mgr Arkadiusz Rybak Dyrektor Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. Ostatnim wystąpieniem pierwszej części sesji był miniwykład prof. Rafała Kowalczyka z Uniwersytetu Łódzkiego na temat przemysłu ciężkiego południowej Rosji w początkach XX wieku.

W drugiej części, w wypełnionej po brzegi auli, goście wysłuchali prof. Tomasz Ochinowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który mówił o warszawskich adresach Karola Adamieckiego: Rudzki i S-ka, Lilpop, Rau i Loewenstein S.A., Fabryka Parowozów S.A., jako przemysłowych laboratoriach badań i konsultingu. Następnie o ośrodku akademickim, jakim była Praga w okresie międzywojennym, opowiedział prof. Dariusz Tkaczewski z sąsiedniego Uniwersytetu Śląskiego. Przed projekcją filmu PIMCO 1924 (Prague International Management Congress), wieńczącego uroczystą sesję naukową, wspomnienia warszawskich profesorów i działaczy o Karolu Adamieckim nakreślił słuchaczom prof. Michał Trocki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Po wystąpieniach wywiązała się dyskusja, w której głos zabrał m.in. prof. Andrzej Szplit, Dyrektor Instytutu Zarządzania na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Podsumowując dzień poświęcony Karolowi Adamieckiemu, wszystkie wypowiedzi – niejako klamrą – objęła Dziekan Wydziału Zarządzania prof. Krystyna Jędralska, dziękując słuchaczom za aktywny udział w tak ważnym dla uniwersytetu wydarzeniu.

Wydarzenia towarzyszące

Bezpośrednio przed uroczystą sesją naukową o godz. 11:45 Prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza oraz Rektor prof. Leszek Żabiński podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy gminą a uniwersytetem. W czasie wydarzenia nawiązano do Jubileuszu 100-lecia nadania prawa miejskich Dąbrowie Górniczej, które przypada w tym roku. Porozumienie dotyczy m.in. współpracy w takich sferach jak ustalanie obszarów badań z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych dyscyplin humanistycznych, rozwijanych na uczelni, których wyniki mogą być ważne dla gminy i związanych z nią sektorów, kształcenie kadr gminy czy programy praktyk i staży dla studentów. Więcej informacji

Wcześniej, o godz. 11:00, w holu na poziomie 4. CNTI obył się quiz wiedzy o Karolu Adamieckim, w którym udział wzięli studenci i kandydaci na studia, mogący wykazać się znajomością życia Karola Adamieckiego. Nagrody zwycięzcom wręczyli Rektor oraz Prezydent Dąbrowy Górniczej. Zobacz relację

Wybrane media o Jubileuszu: