Przejdź do menu Przejdź do treści

Święto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2023 [relacja]

"Obchodząc Święto Uczelni pamiętamy, że Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to przede wszystkim ludzie." - podkreślała podczas wydarzenia JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak. Na 11 stycznia, w dniu tak ważnym dla społeczności Uniwersytetu, przypada rocznica wykładu, który zainaugurował działalność naszej Alma Mater. Jest to także wyjątkowy moment uhonorowania trudu pracy naukowej poprzez promocje doktorskie i habilitacyjne, jak również okazania wdzięczności za zasługi profesorów honorowych Uczelni. Podczas Święta wręczane są także statuetki dla laureatów konkursu "Wybitni Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach". Uroczystość uświetniła muzyczna niespodzianka oraz występ naszego Chóru. Vivat Academia, vivant professores!

Dokładnie 86 lat temu, 11 stycznia 1937 roku, rozpoczęto nauczanie w naszej Alma Mater. Wykład inauguracyjny na jedynym wtedy Wydziale Organizacji Przemysłowej dla kilkudziesięciu studentów wygłosił założyciel i pierwszy rektor uczelni dr Józef Lisak. To właśnie w Auli im. Józefa Lisaka na pamiątkę pierwszego wykładu inauguracyjnego, w środę 11 stycznia 2023 r. rozpoczęło się Święto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz uroczyste posiedzenie Senatu. 

Tegoroczne wydarzenie otworzyła uroczyście JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, która oficjalnie powitała wszystkich, licznie zgromadzonych gości, w tym:

  • przedstawicieli władz rządowych i samorządowych oraz służb mundurowych: Jana Chrząszcza, I-go Wicewojewodę Śląskiego, dra Marcina Krupę, Prezydenta Miasta Katowice, Małgorzatę Mańkę-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze, Wiceprzewodniczącą Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Danutę Kamińską, Sekretarza Województwa Śląskiego Pana Dariusza Ptasia, dr Elżbietę Stolorz-Krzisz, Skarbnik Województwa Śląskiego, insp. Dominika Łączyka, Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,
  • przedstawicieli korpusu konsularnego,
  • Rektorów, Prorektorów uczelni oraz Dziekanów,
  • przedstawicieli biznesu oraz otoczenia społeczno-gospodarczego,
  • członków społeczności Uniwersytetu: Rektorów Seniorów, Kierownictwo Uczelni: prorektorów, dziekanów, prodziekanów, kanclerzy, kwestor, a także przewodniczących komitetów dyscyplinowych oraz kierowników katedr, Profesorów Honorowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach członków Wysokiego Senatu kadencji 2020-2024, Rady Uczelni, Konwentu, Stowarzyszenia Absolwentów COLLEGIUM, promowanych oraz ich promotorów, a także pracowników, absolwentów, studentów i doktorantów. 

Listy gratulacyjne

Z okazji Święta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na ręce JM prof. dr hab. inż. Celiny M. Olszak zostały przekazane listy gratulacyjne. List gratulacyjny Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka odczytał Wicewojewoda Śląski, Jan Chrząszcz:

To wyjątkowe Święto cieszy tym bardziej, że Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest nie tylko jedną z najstarszych uczelni Górnego Śląska, lecz także nowoczesną placówką akademicką o ogromnym potencjale naukowym i dydaktycznym. W ciągu 80 lat swego istnienia Uniwersytet wykształcił wiele tysięcy specjalistów, zapewniając tym samym wykwalifikowaną kadrę dla polskiej gospodarki i przyczyniając się do gospodarczego rozwoju naszego kraju.

List Gratulacyjny Marszałka Województwa Śląskiego, Jakuba Chełstowskiego odczytał Sekretarz Województwa Śląskiego, Dariusz Ptaś:

Serdecznie pozdrawiam całą społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Z okazji Święta Uczelni przesyłam Państwu gratulacje i najlepsze życzenia. Celebracja ważnych momentów w życiu Uniwersytetu jest dobrą okazją do refleksji nad 85-letnią historią, która obfitowała w wiele sukcesów i zrealizowanych projektów. To także niecodzienna sposobność do spoglądania w przyszłość, do formułowania nowych zadań, wreszcie do poszukiwania odpowiedzi na pytanie jak sprostać wyzwaniom XXI wieku, zachowując jednocześnie prawdy i kanony, które nigdy nie straciły na znaczeniu i aktualności.

Podczas uroczystego przemówienia JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak zaznaczała:

Obchodząc Święto Uczelni pamiętamy, że "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to przede wszystkim ludzie." Od początków powstawania naszej Alma Mater w 1937 roku, poprzez jej nieustanny rozwój, aż po dzień dzisiejszy, mury Uczelni były świadkiem kształtowania się osobowości wybitnych naukowców, praktyków i dojrzałych liderów, którzy zajmowali wysokie i ważne stanowiska związane z przedsiębiorczością, biznesem oraz sektorem publicznym.

Dzisiaj Uniwersytet jest przestrzenią przekazywania i zdobywania wiedzy, kształcenia kadry o wysokich kwalifikacjach, a także prowadzenia w sposób odpowiedzialny i profesjonalny badań naukowych. Stale rozwijając naszą ofertę badawczą i dydaktyczną, zarówno w języku ojczystym, jaki i angielskim wychodzimy naprzeciw najnowszym trendom i zapotrzebowaniu rynkowemu. (...) Uczelnia jest miejscem niezwykle otwartym na region i otoczenie, w którym funkcjonuje, czego wyrazem jest ścisła współpraca z licznymi podmiotami ze świata biznesu oraz sektora publicznego, a także w ostatnim czasie z zaangażowanie m.in. w prace konsorcjum Katowice - Miasto Nauki, które zostało zawiązane przez śląskie uczelnie w związku z przyznaniem Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024.

Święto Uczelni to także czas refleksji i podsumowań - kontynuowała JM Rektor. Ubiegły rok obfitował w wiele osiągnięć zarówno naukowych, zawodowych, sportowych, jak i artystycznych. 3 Członkowie naszej społeczności akademickiej wielokrotnie reprezentowali Uniwersytet w kraju oraz zagranicą. Wiele z tych sukcesów stanowi ukoronowanie pracy zespołowej, wzajemnego wsparcia i wspólnego wysiłku, co potwierdza, że nasza Alma Mater to JA, TY ale przede wszystkim MY RAZEM

Jestem wdzięczna, że członkowie naszej Alma Mater wykazali się ponadprzeciętną wrażliwością i włączyli się tak licznie w pomoc na rzecz walczącej Ukrainy. Wzajemna wrażliwość i troska o dobro drugiego człowieka winny być fundamentem i spoiwem każdej ludzkiej społeczności.

Z okazji Święta Uczelni JM Rektor złożyła również wszystkim serdecznie życzenia i gratulacje"aby czas spędzony w murach Uniwersytetu obfitował w wiele sukcesów, a także pozwalał na realizację indywidualnych i wspólnych celów oraz marzeń. By Uczelnia była miejscem, w którym nasze pasje oraz skrywane marzenia mogły stać się rzeczywistością".  

Promocje doktorskie i habilitacyjne

Święto Uczelni, zgodnie z wieloletnią tradycją, to doskonały moment na podsumowanie znamienitych osiągnięć naukowych poprzez wręczenie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych. Tę część uroczystości poprowadził uroczyście Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej prof. dr hab. Maciej Nowak. Podczas tegorocznej uroczystości dyplomy odebrało 21 naukowców.

Więcej informacji znajduje się na stronie.

Nadanie tytułów profesora honorowego

Tradycyjnie Święto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest również okazją do docenienia zasłużonych, emerytowanych profesorów Uczelni poprzez nadanie tytułu profesora honorowego. W trakcie wydarzenia tytuły otrzymali:

  • prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka,
  • prof. dr hab. Krzysztof Marcinek.

Tę część wydarzenia poprowadził Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej prof. dr hab. Maciej Nowak, natomiast dyplomy uhonorowanym wręczyła JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak.

Więcej informacji na stronie.

Wręczenie statuetek drugiej edycji Konkursu Wybitni Absolwenci

Kolejną część uroczystości stanowiło uhonorowanie laureatów drugiej edycji konkursu "Wybitni Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", część tę poprowadził Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem dr hab. Robert Wolny, prof. UE.

Laureatami drugiej edycji Konkursu "Wybitni Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" zostali:

  • w kategorii zawodowej - Olgierd Cieślik,
  • w kategorii społecznej - Tadeusz Biedzki,
  • w kategorii naukowej - prof. dr hab. Andrzej Klasik.

Statuetki wręczyli: JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak oraz Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Piotr Trząski.

Więcej informacji na stronie.  

Przemówienia Przewodniczących

11 stycznia jest Świętem całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dlatego też podczas uroczystości, głos zabrali: Przewodniczący Parlamentu Studenckiego Bartłomiej Kawulok oraz Przewodniczący Samorządu Doktorantów Jakub Kubiczek.

Niezmiernie cieszę się, że możemy spotkać się w tak licznym gronie, w tym jakże podniosłym dniu. Za nami kolejny rok pełen wyzwań, ponieważ 2022 był rokiem, w którym wszyscy musieliśmy stanąć na wysokości zadania, aby poradzić sobie z nową rzeczywistością. Jednakże głęboko wierzę, że mimo wszelkich przeciwności zapamiętamy ten czas jako rok sukcesów, nowych osiągnięć i co niemniej ważne - wychodzenia ze swojej strefy komfortu. Od ostatniego jubileuszu mogliśmy zaobserwować wiele zmian, które wystąpiły w murach naszej Uczelni. Z perspektywy studenta na pewno najbardziej zauważalną zmianą był powrót do nauczania w pełni stacjonarnego, które uważam, że przebiegło pomyślnie. Jestem niewymownie dumny, że studiuję na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i jako przewodniczący Parlamentu Studenckiego reprezentuję dziś całą brać studencką. A co napawa mnie nie mniejszą dumą to fakt, że mogę reprezentować moją Alma Mater na arenie ogólnopolskiej. Przeszłość naszej Uczelni to naprawdę piękna historia i tradycja. Teraźniejszość to my wszyscy, a przyszłość może się wydawać, że ciężko jest odgadnąć wielką niewiadomą, ale nie do końca tak jest. Pamiętajmy, że najlepszym sposobem na przewidywanie przyszłości jest jej tworzenie. Z tego miejsca chcę powiedzieć, że jestem niezwykle szczęśliwy, że to właśnie my wszyscy tworzymy ją razem. - podkreślał Przewodniczący Bartłomiej Kawulok

Następnie wystąpił przewodniczący Samorządu Doktorantów Jakub Kubiczek, który przekazał na ręce JM Rektor najlepsze życzenia i gratulacje.

Nasza Alma Mater obchodzi kolejne urodziny. Patrząc na cykl życia organizacji jest to niewyobrażalnie długi okres funkcjonowania, co potwierdza, że przedsięwzięte działania, w tym wsłuchiwanie się w potrzeby interesariuszy oraz podążanie z duchem czasu przynosi wymierne efekty. Niczego nie daje pogrążanie się w marzeniach i zapominanie o życiu. Chcąc zobrazować jak wiele się zmieniło od powstania naszej Alma Mater należy cofnąć się kilkadziesiąt lat – wtedy nie istniały komputery, dokumenty były papierowe, a jednym akceptowanym podpisem, był ten odręczny. Obecnie m.in. przez pandemię coraz częściej korzystamy z nowoczesnych rozwiązań. Zapewne niebawem odejdziemy od papieru, bo to też bardziej ekologiczne. Ale to nie dokumenty i ich forma tworzą wspólnotę akademicką, lecz tworzyły, tworzą i nadal będą ją tworzyć kolejne pokolenia, które łączy wspólna wizja. Pomimo, że jesteśmy niesłychanie różni, to w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach serca biją jednym rytmem. - mówił Przewodniczący Doktorantów Jakub Kubiczek

Występ artystyczny

Dla uczestników tegorocznego Święta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przewidziano specjalną niespodziankę muzyczną - występ Zespołu Instrumentalnego "TODO ART TRIO". Goście mieli okazję wysłuchać również koncertu w wykonaniu Chóru Ekonomicznego w Katowicach pod batutą Michała Brożka, który poprzez swoją oprawę muzyczną tradycyjnie uświetnił całą uroczystość. 

Na zakończenie JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina Olszak pożegnała wszystkich gości zgromadzonych w Auli A oraz uczestniczących w transmisji wydarzenia, podkreślając, że Święto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest "świętem każdego z nas, a Uniwersytet to przede wszystkim ludzie; ludzie pełni pasji, wrażliwości, życzliwości i otwartości na siebie nawzajem". 

Święto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach moderował rzecznik prasowy Marek Kiczka. 

Transmisja uroczystości

Transmisja z wydarzenia dostępna jest na kanale YouTube Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz na Facebooku.

Filmowa relacja z wydarzenia znajduje się na stronie.

Galeria zdjęć

Listy gratulacyjne

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca