Przejdź do menu Przejdź do treści

Wręczenie Grantów i Wyróżnień Rektorskich 2022

16 grudnia br. podczas świątecznego spotkania opłatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wręczono 57 Grantów Rektorskich i 89 Wyróżnień Rektorskich dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na naszej Uczelni. Serdecznie gratulujemy!

Na podstawie złożonych wniosków, granty naukowe w 2022 r. otrzymało 57 pracowników Uniwersytetu, w tym:

  • 3 osoby za pozyskanie finansowania projektu badawczego w konkursie zewnętrznym oraz publikację artykułów w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach konferencyjnych znajdujących się w wykazie Ministra właściwego dla spraw Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
  • 2 osoby za pozyskanie finansowania dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w konkursie zewnętrznym,
  • 52 osoby za publikację artykułów w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach konferencyjnych znajdujących się w wykazie Ministra właściwego dla spraw Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

Granty nagrodzonym wręczyli: JM Rektor Celina M. Olszak wraz z Prorektorem ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej prof. dr hab. Maciejem Nowakiem.

W dalszej kolejności wręczonych zostało 89 Wyróżnień Rektorskich, które były przyznawane za:

  • szczególne zaangażowanie w rozwój naukowy pracowników Katedry,
  • szczególne zaangażowanie w prace na rzecz wzmocnienia relacji Uczelni z otoczeniem,
  • szczególne zaangażowanie w prace na rzecz podwyższenia jakości kształcenia,
  • szczególne zaangażowanie w prace organizacyjne na rzecz Uczelni.

Granty nagrodzonym wręczyli: JM Rektor Celina M. Olszak wraz z Prorektorem ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej prof. dr hab. Maciejem Nowakiem.

Cześć uroczystego Spotkania Opłatkowego poświęconą wręczeniu Grantów i Wyróżnień Rektorskich poprowadził dr hab. Robert Wolny, prof. UE Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem. 

Szczegółowe informacje nt. Grantów i Wyróżnień Rektorskich dostępne są na stronie Biura Doskonałości Naukowej.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Już wkrótce galeria zdjęć z wydarzenia.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy