Rybnickie studia podyplomowe z akredytacją IIA Global

14 czerwca autorskie programy studiów Master of Corporate Governance oraz Master of Business Administration in Corporate Governance, przygotowane w rybnickiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, uzyskały akredytację Międzynarodowego Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych – The Institute of Internal Auditors Global (IIA Global), z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. MCG/MBA stanowi na rynku polskim unikatową propozycję edukacyjną, a włączenie kierunku do prestiżowego programu zdecydowanie podnosi zaufanie do wysokiej wartości projektu.

Od lat, w ramach projektu Master of Corporate Governance, prowadzimy działalność dydaktyczną, której celem jest promowanie dobrych praktyk corporate governance, w tym funkcji audytu wewnętrznego. Wprowadzenie do programów studiów podyplomowych MCG/MBA in Corporate Governance treści dotyczących audytu wewnętrznego stanowi ważny element promocji zawodu audytora. Po ukończeniu studiów nasi absolwenci – często członkowie zarządów dużych korporacji - mają świadomość jak ważna w przedsiębiorstwie jest sprawna realizacja funkcji audytu.  

Stowarzyszenie IIA Polska jest naszym partnerem merytorycznym wspierającym od kilku lat kształcenie na studiach podyplomowych Master of Corporate Governance. Członkowie Zarządu Instytutu uczestniczyli również w przygotowaniu programu nowego kierunku studiów Master of Business Administration in Corporate Governance. Akceptacja i włączenie programu MCG/MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do The International Internal Audit Academic Awareness Program podnosi zaufanie do wysokiej wartości projektu edukacyjnego realizowanego przy wsparciu renomowanej instytucji międzynarodowej.

Jest to dla nas niezwykłe wyróżnienie – podkreśla dr Katarzyna Olejko. Instytut Audytorów Wewnętrznych został powołany w 1941 roku. Jest najstarszą i największą na świecie organizacją, skupiającą audytorów wewnętrznych. W blisko 200 oddziałach narodowych i organizacjach afiliowanych jest zrzeszonych ponad 170 000 osób. Jednostka prowadzi działalność certyfikacyjną, a wydawane przez nią specjalistyczne certyfikaty są uznawanymi na całym świecie dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe. W niektórych przypadkach zwalniają z obowiązku zaliczania egzaminów państwowych uprawniających do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. 

Więcej informacji o kierunku

Przypominamy również, że trwa rekrutacja na studia podyplomowe, m.in. na kierunek Master of Corporate Governance/Menadżer Ładu Korporacyjnego.