Kierunki studiów podyplomowych na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji prowadzone w Rybniku

Administracja i finanse

Na studiach podyplomowych kształceni mają być obecni i przyszli pracownicy administracji zarówno publicznej jak i niepublicznej, którzy pracują lub poszukiwać będą zatrudnienia zarówno w przedsiębiorstwach (niefinansowych i finansowych), jak i w jednostkach publicznych.

Celem studiów jest identyfikacja procesów i procedur administracyjnych sektora publicznego i prywatnego obejmujących decyzje legislacyjne w Polsce i Unii Europejskiej oraz wykształcenie umiejętności ich przeprowadzania i analizowania, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych konsekwencji finansowych. Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarze funkcjonowania administracji tak publicznej, jak i prywatnej.

Uczestnicy studiów uzyskują wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie funkcjonowania na płaszczyźnie prawnej, finansowej i menadżerskiej administracji publicznej i prywatnej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z otoczeniem gospodarczym.

 

 

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
176 2 Wydział Biznesu, Finansów i Administracji 3350 zł

English for Business, Law and Administration

Studia umożliwią połączenie praktycznych umiejętności językowych z wiedzą z zakresu ekonomii, biznesu i prawa. Słuchacze zdobędą podstawową wiedzę o systemie prawnym, prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej, pogłębią praktyczne umiejętności analizy tekstu prawnego. Celem studiów jest wykształcenie „świadomości” biznesowej, poszerzenie znajomości specjalistycznego słownictwa i jednoczesne wprowadzenie podstaw wiedzy ekonomicznej (współczesny rynek pracy, zasoby ludzkie, finanse, organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstw, marketing). Ponadto słuchacze zdobędą umiejętność prowadzenia korespondencji handlowej, poznają podstawowe zasady tłumaczenia tekstów specjalistycznych.

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Miejsce zajęć: Wydział Biznesu, Finansów i Administracji UE w Rybniku, ul. Rudzka 13c.

 

 

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
176 2 Wydział Biznesu, Finansów i Administracji 3350 zł

MS Excel i VBA w biznesie - poziom zaawansowany

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego jako podstawowego narzędzia analiz i przetwarzania danych. Zgłębiając typowe problemy natury ekonomiczno–biznesowej studenci w sposób praktyczny zdobywają zaawansowane umiejętności wykorzystywania technik i narzędzi MS Excel oraz języka VBA, obejmujących w szczególności zagadnienia finansowe, analizę ilościową danych biznesowych, organizację danych, programowanie w języku VBA.

Zajęcia będą się odbywały w Rybniku, ul. Rudzka 13c.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
176 2 Wydział Biznesu, Finansów i Administracji 3350 zł

Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Program studiów skupia się na najistotniejszych aspektach funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej wymaga, w obliczu zachodzących zmian, poszerzenia wiedzy i umiejętności pracowników tych organizacji, w tym w szczególności osób zajmujących stanowiska menedżerskie lub aspirujących w przyszłości do bycia menedżerem w tych organizacjach. 

Zajęcia będą się odbywały w Rybniku, ul. Rudzka 13c.

 

 

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
176 2 Wydział Biznesu, Finansów i Administracji 3350 zł

Rachunkowość

Studia podyplomowe „Rachunkowość” dają kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Program studiów wzbogacony jest o zagadnienia prawno-podatkowe, analizę sprawozdań, elementy rewizji finansowej, dzięki czemu słuchacz uzyskuje wiedzę i kompetencje do odpowiedzialnego wykonywania zawodu księgowego lub zajmowania stanowisk, w którym znajomość rachunkowości jest przydatna. Program studiów został poszerzony także o laboratoria komputerowe, w ramach których słuchacze maja okazję poznać zasady funkcjonowania wybranego systemu finansowo-księgowego. Studia pozwalają na wyrobienie wśród słuchaczy praktycznych umiejętności w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowej, sporządzania sprawozdań finansowych i ich analizy, wykorzystania informacji z systemu rachunkowości dla potrzeb zarządczych.

UWAGA! Studia prowadzone w Katowicach i w Rybniku (do wyboru przez kandydata).

TRWA REKRUTACJA

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
246 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń 3050 zł
Studia podyplomowe Katowice

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji dla kandydatów na studia podyplomowe dostępne są na stronie.

Kontakt

Obsługa słuchaczy oraz składanie dokumentów

Dziekanat Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji
ul. Rudzka 13c, Budynek B, 44-200 Rybnik
tel. +48 32432-9850 

e-mail: dziekanat_wbfia@ue.katowice.pl 

Biuro Rekrutacji na studia podyplomowe

Budynek A, pok. 119b (parter)
ul. Bogucicka 3, 40-226 Katowice
tel. +48 32257-7397
e-mail: podyplomowe@ue.katowice.pl