Przejdź do menu Przejdź do treści

Komunikat Prorektora ds. Edukacji i Internacjonalizacji

Drodzy Studenci i Doktoranci,

dziękuję za Waszą odpowiedzialność, zaangażowanie, a także wyrozumiałość dla zmian formy kształcenia podczas stanu epidemii. Uniwersytet na bieżąco podejmuje inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz usprawnienie procesów dydaktycznych, uwzględniając przy tym na zalecenia Władz RP, a także Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W trosce o bezpieczeństwo całej społeczności akademickiej niezwłocznie podjęta została decyzja o zawieszeniu zajęć dydaktycznych i konsultacji w budynkach Uniwersytetu. Równolegle wdrożone zostały prace przygotowawcze mające na celu maksymalne usprawnienie procesu zdalnego realizowania zajęć, konsultacji oraz zaliczeń i egzaminów z wykorzystaniem przyjaznych i przede wszystkim dostępnych dla wszystkich Państwa narzędzi online. Przyjęta na ten czas strategia działania Uniwersytetu uwzględnia cztery etapy przechodzenia na proces zdalnego kształcenia:

  1. W pierwszym etapie udostępniona została platforma umożliwiająca realizowanie zajęć i konsultacji w sposób zdalny. Dzięki temu mogą Państwo na bieżąco otrzymywać materiały dydaktyczne bez zbędnych opóźnień.

  2. Drugi etap prac, który obecnie przygotowujemy, zakłada możliwość realizowania zajęć (wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i innych) online z aktywnym udziałem nauczyciela akademickiego dla całych grup studentów. Da to możliwość wysłuchania przez Państwa wykładu oraz ćwiczeń, a także bezpośredniej interakcji, zadawania pytań i głębszego poszerzania wiedzy.

  3. Trzeci etap działań obejmuje przygotowanie szczegółowych zasad dotyczących przeprowadzania zaliczeń i egzaminów semestralnych z wykorzystaniem rozwiązań online. Dołożymy wszelkich starań, aby w razie zaistnienia takiej potrzeby, zaliczenia i egzaminy mogły przebiegać sprawnie i bezpiecznie, a procedury były zgodne z regulacjami prawnymi.

  4. Czwarty etap prac i zarazem wdrażanych rozwiązań zakłada możliwość realizowania obron prac dyplomowych z uwzględnieniem narzędzi online. Wypracowujemy zasady zgodnie, z którymi obrony - w razie konieczności - będą mogły odbywać się zdalnie, jednocześnie na bieżąco śledzimy zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tym zakresie.

Chcę jednocześnie zapewnić, że o wszystkich wdrażanych rozwiązaniach będziemy na bieżąco informować za pośrednictwem strony www Uniwersytetu, mediów społecznościowych oraz drogą mailową z odpowiednim wyprzedzeniem tak, by mogli Państwo testować udostępniane narzędzia, a także odpowiednio przygotować się do nowych form studiowania i sprawdzania efektów uczenia się. Prace nad rozwojem procesu e-learningu prowadzone są równolegle także przez nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji, w tym dziekanatów oraz Centrum Informatycznego, którzy zapewniają bieżące wsparcie w razie wystąpienia jakichkolwiek trudności.

Jestem również otwarty na Państwa sugestie dotyczące usprawnienia procesu przechodzenia na zdalne kształcenie. Wyrażam nadzieję, że dzięki zaangażowaniu wspólnie będziemy w stanie wyjść obronną ręką z tej nadzwyczajnej sytuacji i powrócić wkrótce do spotkań i codziennej pracy na Uniwersytecie. Żywię nadzieję, że wypracowane wspólnie nowe rozwiązania na stałe wpiszą się w proces dydaktyczny Uczelni i będą jego praktycznym uzupełnieniem.

prof. dr hab. Sławomir Smyczek
Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca