Tymczasowe zasady trybów poprawkowych i skreśleń studentów

W związku z przejściem na zdalny tryb obsługi studentów prezentujemy schemat postępowania w zakresie trybów poprawkowych oraz skreśleń studentów.

  • Jeżeli Student ma zakończoną sesję i nie brakuje mu więcej niż 12 pkt ECTS, składa deklarację trybu poprawkowego skanem do dziekanatu do 31 marca 2020 r.

  • W przypadku, kiedy Student ma zakończoną sesję i brakuje mu więcej, niż 12 pkt ECTS zostaje on skreślony z listy studentów lub jeśli spełnia warunki skierowany na swój wniosek na powtarzanie semestru.

  • Kiedy Student nie ma zakończonej sesji i brakuje mu obecnie np. 10 pkt ECTS oraz ma jeden przedmiot niezaliczony (np. za 4 pkt) z powodu odwołania terminu sesji poprawkowej nie składa wniosku o tryb poprawkowy do 31 marca 2020 r. W przypadku niezdania egzaminu będzie on skreślony z listy studentów lub jeśli spełnia warunki skierowany na swój wniosek na powtarzanie semestru, natomiast jeśli zda egzamin w przywróconym terminie, to wówczas złoży wniosek o tryb poprawkowy na brakujące punkty ECTS).

  • Jeśli Student nie ma zakończonej sesji i brakuje mu obecnie np. 13 pkt ECTS oraz ma jeden przedmiot niezaliczony z powodu odwołania terminu sesji poprawkowej – student zostanie skreślony z listy studentów (skreślenie nastąpi po podejściu do brakującego egzaminu) lub jeśli spełnia warunki skierowany na swój wniosek na powtarzanie semestru.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Szkoły Studiów I i II stopnia.