Przejdź do menu Przejdź do treści

Studenci/doktoranci/uczestnicy studiów podyplomowych

WSPARCIE udzielane jest osobom:

1) niepełnosprawnym posiadającym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny;

2) przewlekle chorującym nieposiadającym orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których sytuację zdrowotną potwierdza przedłożona w Centrum dokumentacja medyczna;

3) u których nagła choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza przedłożona w Centrum dokumentacja specjalistyczna; 

4) z innymi szczególnymi potrzebami (np. kobietom w ciąży, osobom opiekującym się niepełnosprawnym członkiem rodziny).

Oferowane przez UE Katowice FORMY WSPARCIA:

 • asystent studenta
 • wjazd na wewnętrzny parking uczelni (tylko dla osób mających problem z poruszaniem się)
 • zajęcia wyrównawcze z wychowania fizycznego
 • zajęcia wyrównawcze z języka obcego  
 • dostosowanie materiałów (np. powiększona czcionka)
 • udostępnienie materiałów dydaktycznych
 • dostosowanie formy zaliczeń i egzaminów (np. zamiana formy z ustnej na pisemną lub odwrotnie)
 • specjalistyczny sprzęt np. drukarka Braille, klawiatura dla osób słabo widzących, itp.
 • tłumacz języka migowego
 • pomoc psychologiczna
 • inne (np. zamiana sali na dostępną dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową).

Każdy "Wniosek o przyznanie wsparcia" musi być uzasadniony. Niektóre formy wsparcia wymagają orzeczenia o niepełnosprawności.

TERMINY 

Semestr zimowy
Wnioski dot. zajęć wyrównawczych z w-f oraz j. obcego należy składać do 31 października br. akademickiego.
Wnioski dot. innego rodzaju wsparcia należy składać najpóźniej na 3 tygodnie przed oczekiwanym terminem wsparcia.

Semestr letni 
Wnioski dot. zajęć wyrównawczych z w-f oraz j. obcego należy składać do 28 lutego br. akademickiego.
Wnioski dot. innego rodzaju wsparcia należy składać najpóźniej na 3 tygodnie przed oczekiwanym terminem wsparcia.     

 

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca