Pracowanicy Katedry są inicjatorami kierunku Gospodarka cyfrowa

Program studiów obejmuje przedmioty dotyczące różnych aspektów funkcjonowania gospodarki cyfrowej, co umożliwia absolwentom szeroki wybór przyszłej ścieżki kariery.

Studiując na kierunku Gospodarka cyfrowa studenci rozwijają umiejętności cyfrowe, które są niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie oraz uniwersalne, pozwalające na pełnienie funkcji społecznych i zawodowych niezależnie od branży. Uczą się wyszukiwania i selekcji informacji, krytycznego myślenia, przetwarzania informacji przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania, pracy w grupie i skutecznego komunikowania. 

Studia na I stopniu (licencjackie) to studia praktyczne. Więcej: https://www.ue.katowice.pl/kierunki-i-specjalnosci/gospodarka-cyfrowa-i-stopien.html

Studia na II stopniu (magisterskie) to studia ogólnoakademickie. Więcej: https://www.ue.katowice.pl/kierunki-i-specjalnosci/gospodarka-cyfrowa-ii-stopien.html

Kuratorem kierunku jest Profesor Magdalena Jaciow