Prezentacja wyników prac Studentów kierunku GMIN podczas Światowego Forum Miejskiego - WUF11

Studenci kierunku Gospodarka Miejska i Nieruchomości oraz Koła Naukowego AREA, wspólnie ze Studentami Politechniki Śląskiej zaprezentowali efekty prac konkursowych w trakcie Światowego Forum Miejskiego w Katowicach - WUF11.

 

W konkursie Prezydenta Miasta Katowice ,,Czas na Szopienice - Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości'' udział wzięli Studenci przedmiotu Urban & Business LAB II (kierunek GMIN - Gospodarka Miejska i Nieruchomości) oraz Koła Naukowego AREA, a także Studenci Politechniki Śląskiej. Prace realizowane były w ramach współpracy z Miastem Katowice oraz Instytutem Rozwoju Miast i Regionów pod opieką dra hab. Adama Drobniaka prof. UE (wykłady), mgr Klaudii Plac (zajęcia ćwiczeniowe) dra hab. inż. arch. Michała Stangla, a także we współpracy z doktorantem mgr Jakubem Mirackim. 

Prace warsztatowe obejmowały opracowanie strategii rozwoju wraz z wariantowymi koncepcjami zagospodarowania terenu w centralnej części dzielnicy Szopienice-Burowiec realizowanego w ramach Programu "PLAN DZIAŁAŃ DLA MIAST, MODELOWA LOKALNOŚĆ". 

I nagroda: Magdalena Gralińska, Katarzyna Kuternak, Kornelia Piesiur, Anna Borucińska, Julia Haśnik, Daria Kubela, Damian Moćko.

I wyróżnienie: Klaudia Rduch, Nicole Kossowska, Katarzyna Kędziorczyk, Kinga Bomba, Agnieszka Krząkała, Magda Mirecka, Marlena Witkowska.

II wyróżnienie: Monika Franz, Wiktoria Mielczarek, Michał Piwowarczyk, Adrian Widuch, Kamil Gębczyński, Karolina Mazur, Aleksandra Nicińska.

III wyróżnienie: Anna Trawczyńska, Karolina Maliszewska, Paulina Lizoń, Zuzanna Kowalczyk, Tomasz Klepek, Wojciech Kupka, Mariusz Piwkowski, Jakub Ciszewski.

Jeszcze raz gratulujemy uczestnikom!