Stopień doktora dla Jolanty Pasionek

W dniu 22.04.2021 r. Komitet Naukowy dyscypliny Ekonomia i Finanse nadał stopień naukowy doktora Pani Jolancie Pasionek, która obroniła rozprawę doktorską, pt. Rynek Forex w warunkach wzrostu znaczenia gospodarek wschodzących, przygotowaną pod kierunkiem naukowym dr hab. Jacka Pietruchy, prof. UE i promotora pomocniczego dr hab. Renaty Pęciak, prof. UE.