Przejdź do menu Przejdź do treści

Wybrane publikacje

 

Adoption of Emerging Information and Communication Technology for Sustainability, red. E. Ziemba, J. Wątróbski, Taylor & Francis CRC Press 2024

Analytics in Finance and Risk Management, red. N.T.H.Nga, S.Agarwal, E.Ziemba, Taylor & Francis CRC Press, 2024

 

Ustawa o rachunkowości. Komentarz, red. E.Maruszewska, Wydawnictwo C.H. Beck, 2023

 

Controlling strategiczny w zarządzaniu modelami biznesu w sektorze ICT, J. Wartini-Twardowska, H. Buk, Z. Twardowski, Wydawnictwo CeDeWu, 2023

 

Information Technology for Management: Approaches to Improving Business and Society, red. E.Ziemba, W.Chmielarz, J. Wątróbski, AIST 2022 Track and 17th Conference, ISM 2022, Held as Part of FedCSIS 2022, Sofia, Bulgaria, September 4–7, 2022, Extended and Revised Selected Papers. Wydawnictwo Springer, 2023

 Information Technology for Management: Business and Social Issues, red. E.Ziemba. W.Chmielarz, 16th Conference, ISM 2021, Held as Part of FedCSIS 2021 Virtual Event, September 2–5, 2021, Extended and Revised Selected Papers. Wydawnictwo Springer, 2022

 

Nastrój, motywacja i stres w pracy księgowego a tworzenie informacji sprawozdawczej, N.Artienwicz, E.Jaworska, D.Korzeniowska, E.W.Maruszewska, Wydawnictwo IUS PUBLICUM, Katowice 2022

Rachunkowość Zarządcza. Od teorii do praktyki (wyd. II zmienione),
Grzegorz Lew, Ewa Wanda Maruszewska, Piotr Szczypa,
CeDeWu, Warszawa 2021

 

Kognitywne i społeczne uwarunkowania podejmowania decyzji z zakresu tworzenia informacji sprawozdawczej, N.Artienwicz, E.Jaworska, D.Korzeniowska, E.W.Maruszewska, Wydawnictwo IUS PUBLICUM, Katowice 2021

Transformacja cyfrowa organizacji i społeczeństw

Transformacja cyfrowa organizacji i społeczeństw, red. E.Ziemba, A.Karmańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2021

 

 

  Information Technology for Management: Towards Business Excellence, red. E.Ziemba. 15th Conference, ISM 2020, Held as Part of FedCSIS, Sofia, Bulgaria, September 6–9, 2020, Extended and Revised Selected Papers. Wydawnictwo Springer, 2021

Information Technology for Management: Current Research and Future Directions, red. E.Ziemba. 17th Conference, AITM 2019, and 14th Conference, ISM 2019, Held as Part of FedCSIS, Leipzig, Germany, September 1–4, 2019, Extended and Revised Selected Papers. Wydawnictwo Springer, 2020

 

Information Technology for Management. Emerging Research and Applications, red. E. Ziemba. 15th Conference, AITM 2018, and 13th Conference, ISM 2018, Held as Part of FedCSIS, Poznan, Poland, September 9-12, 2018, Revised and Extended Selected Papers. Wydawnictwo Springer, 2019

Rachunkowość Zarządcza. Od teorii do praktyki,
Grzegorz Lew, Ewa Wanda Maruszewska, Piotr Szczypa,
CeDeWu, 
Warszawa 2019

Zmiany - innowacje - kreatywność w zarządzaniu i rachunkowości - red. Halina Buk, Jolanta Wartini-Twardowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017

Information Technology for Management. Ongoing Research and Development, red. E. Ziemba. 15th Conference, AITM 2017, and 12th Conference, ISM 2017, Held as Part of FedCSIS, Prague, Czech Republic, September 3-6, 2017, Extended Selected Papers. Wydawnictwo Springer, 2018

Zrównoważone społeczeństwo informacyjne, E. Ziemba, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2017

Information Technology for Management: New Ideas and Real Solutions, vol. 277, red. E. Ziemba. 14th Conference, AITM 2016, and 11th Conference, ISM 2016, held as Part of FedCSIS, Gdansk, Poland. Wydawnictwo Springer, 2017

Information Technology for Management. Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 243, red. E. Ziemba. Federated Conference on Computer Science and Information Systems, ISM 2015 and AITM 2015, Lodz, Poland. Wydawnictwo Springer, 2016

Towards a sustainable information society: People, business and public administration perspectives, red. E. Ziemba, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2016

Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce, red. E. Ziemba, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2015

Picture depicting publication

Przekształcenia i restrukturyzacja przedsiębiorstw w sprawozdawczości finansowej. Część II, red. H. Buk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014

Krajowe i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, red. H. Buk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014


Międzynarodowe standardy rachunkowości Część II, red. H. Buk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014

Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji w niej tworzonych, E. W. Maruszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014

Konsolidacja w grupach kapitałowych z perspektywy modelu biznesu na przykładzie sektora producentów systemów informatycznych zarządzania, J. Wartini-Twardowska, Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., Warszawa 2014

Wprowadzenie do rachunkowości. Teoria, przykłady, zadania, Wydanie II, E. W. Maruszewska, M. Strojek-Filus, Wydawnictwo PKJS, Gliwice 2014

Międzynarodowe standardy rachunkowości. Część I, red. H. Buk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013

 

Studia Ekonomiczne nr 164/13, Transformacja polskiej rachunkowości na tle rozwoju rachunkowości międzynarodowej, red. H. Buk, J. Pfaff, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013

Przekształcenia i restrukturyzacja przedsiębiorstw w sprawozdawczości finansowej. Część I, red. H. Buk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013

Wycena i ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków, I. Emerling, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2013

Studia Ekonomiczne nr 113. Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych, red. C. M. Olszak, E. Ziemba, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012

Studia Ekonomiczne nr 100. Technologie informacyjne w transformacji współczesnej gospodarki, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012

 Obraz przedstawiający publikację.

Projekcja sprawozdań finansowych w ramach planowania finansowego, red. H. Buk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011  

 

 

Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy, red. E. Ziemba, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 32/2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2011

Systemowe ujęcie procedur analizy finansowej: Wybrane zastosowania w zarządzaniu grupą kapitałową, J. Wartini-Twardowska, Z. Twardowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011

Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010

Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy, E. Ziemba, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009

Połączenia spółek. Prawo. Rachunkowość, Podatki, E. W. Maruszewska, Difin, Warszawa, 2008

Podstawy rachunkowości – zbiór zadań, I. Emerling, M. Wójcik-Jurkiewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2008

 

Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy, red. E. Ziemba, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2008

Działalność kredytowa banku komercyjnego, I. Emerling, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2008

Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. C. M. Olszak, E. Ziemba, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, H. Buk, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2006

 

Metodologia budowy serwisów internetowych dla zastosowań gospodarczych, E. Ziemba, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005

 

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3