Przejdź do menu Przejdź do treści

Gospodarka turystyczna - studia licencjackie na UE Katowice

Gospodarka turystyczna

Kierunek Gospodarka turystyczna (GT) to unikatowy kierunek różniący się od powszechnie oferowanej na innych uczelniach Turystyki i Rekreacji. Na studentów kierunku czekają inspirujące wykłady i warsztaty, wyjazdy studyjne, ćwiczenia terenowe oraz interesujące programy praktyk, a także wiele innych dodatkowych aktywności. 

Na kierunku GT studenci zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne w pracy menedżera biznesu turystycznego. Poznają specyfikę funkcjonowania różnych przedsiębiorstw turystycznych (biur podróży, obiektów noclegowych, agencji eventowych czy firm transportowych) oraz szczególnych warunków ich działania w aktualnej rzeczywistości. Zaznajamiają się z systemami informatycznymi stosowanymi w turystyce oraz uczą się jak tworzyć oferty turystyczne i jak je promować. 

Dzięki szerokiej współpracy z praktyką gospodarczą, studia na kierunku Gospodarka Turystyczna mają na celu wykształcenie pracowników szeroko pojętej branży turystycznej zgodnie w wymaganiami rynku.

Dlaczego warto?

Jeśli jesteś pasjonatem podróży i zastawiasz się jak połączyć swoją pasję z karierą zawodową, te studia są dla Ciebie. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności dotyczące zarządzania w szeroko pojętej branży turystycznej. Ułatwią Ci to zróżnicowane tematycznie zajęcia i bogata oferta dodatkowych aktywności, w tym praktyk.

Kompetencje po studiach

Po studiach na kierunku Gospodarka Turystyczna, będziesz mógł/mogła: 

 • Prowadzić działalność gospodarczą, pracować na stanowiskach kierowniczych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach branży turystycznej i nie tylko;
 • Pracować na stanowiskach związanych z rozwojem turystyki, promocją gmin, powiatów i województw;
 • Projektować i realizować badania marketingowe dotyczące sektora turystyki;
 • Świadczyć usługi doradcze i eksperckie na rzecz podmiotów branży turystycznej.

Możliwości pracy po studiach

Po ukończeniu studiów możesz pracować jako:

 • Menedżer lub specjalista w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne, organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych;
 • Przedsiębiorca prowadzący własną działalność w branży turystycznej;
 • Ekspert, doradca w firmach turystycznych w Polsce lub za granicą;
 • Specjalista w zakresie promocji miast i regionów. 

Przykładowe instytucje i firmy, w których możesz pracować po ukończeniu studiów:

 • biura podróży,
 • hotele, pensjonaty,
 • agencje eventowe,
 • lokale gastronomiczne,
 • przedsiębiorstwa świadczące usługi turystyczne (krajowe i zagraniczne),
 • organa administracji rządowej i samorządowej,
 • jednostki zajmujące się promocją, informacją i obsługą turystyczną miast i regionów,
 • i w wielu innych.

Program studiów

Zajęcia prowadzone są w formie aktywnych wykładów i ćwiczeń, a także zajęć terenowych przeprowadzanych na terenie całego województwa oraz wyjazdów studyjnych i spotkań z praktykami. 

W pracy ze studentami oprócz prezentowania wiedzy teoretycznej skupiamy się na dostarczaniu praktycznych umiejętności, pozwalających na efektywne podjęcie pracy już w trakcie trwania studiów.

Wśród przedmiotów na studiach znajdziesz m.in.: Social media w turystyce, Zarządzanie w hotelarstwie, czy Organizację i obsługę ruchu turystycznego.

Wykładowcy

Wykwalifikowana i sprawdzona kadra wykładowców, ściśle współpracująca z praktyką, tworzy środowisko, w którym studenci mogą się rozwijać i poznawać specyfikę funkcjonowania różnych sektorów gospodarki turystycznej.

Gościnnie na wykładach pojawiają się również profesorowie zagranicznych uczelni, m.in. z Włoch czy USA.

Współpraca

 • Gospodarka turystyczna współpracuje m. in ze Śląską Organizacją Turystyczną, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, czy Stowarzyszeniem Konferencje i Kongresy w Polsce. 
 • Oprócz tego w radzie programowej kierunku zasiadają przedstawiciele takich podmiotów jak: Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach, PTWP Event Center, Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH), Novotel Hotels, Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, Związek Gmin Jurajskich. 
 • Studenci Gospodarki turystycznej działają aktywnie w kole naukowym KoNTiKI.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci Gospodarki Turystycznej mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Najczęściej wyjeżdżają do Francji, Hiszpanii, Włoch czy Grecji.

Opinie

Co można dalej studiować?

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz:

 1. kontynuować naukę na II stopniu Gospodarki Turystycznej
 2. wybrać jedną ze specjalności kierunku Zarządzanie z naciskiem na wybrany przez Ciebie obszar zainteresowań,
 3. wybrać pokrewny kierunek International Business albo Logistyka w Biznesie  

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na I stopień studiów są dwa przedmioty: język obcy oraz drugi przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS. Oba przedmioty kwalifikacyjne możesz wybrać zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Sam wskazujesz, które egzaminy będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Dokładnie przelicz punkty i wybierz najbardziej korzystny wynik. Punkty rekrutacyjne z wyników z poziomu podstawowego są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku razy 0,7, natomiast na poziomie rozszerzonym - razy 1,0.

Na przykład:

 • Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
 • Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz poniżej.

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów.
Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek! 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej  500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi na świadectwie. 

W przypadku poprawiania matury lub zdawani dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wyksztalcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

UWAGA! DANE NIE SĄ POBIERANE Z SYSTEMU KREM!

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu w systemie IRK2 pojawi się informacja. W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. 

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK2 pojawi się informacja o zakwalifikowaniu na studia.

 

 

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

      2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania 
           wyników z aneksu do matury, również ten aneks

      3. Oryginał Dyplomu kwalifikacji zawodowych na poziomie technika - jeśli dotyczy

      4. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

      5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek
          prowadzony jest w języku angielskim.

      6. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli
           kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK2, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3 
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia   2900 PLN [szczegóły i zniżki]

Progi punktowe

80 -  tyle w roku akademickim 2022/2023 wynosi próg punktowy na kierunek Gospodarka turystyczna. Pamiętaj, że progi punktowe mogą się zmieniać!

Limit miejsc

50 osób

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Gospodarka turystyczna

1. OPIS STUDIÓW

Kierunek Gospodarka turystyczna pozwala poznać niezbędne narzędzia i metody, umożliwiające zaspokojenie potrzeb oraz oczekiwań współczesnych turystów w takich obszarach, jak: informacja turystyczna, udostępnianie walorów turystycznych, gastronomia, hotelarstwo, transport, jak i innym odpowiadającym za rozwój rynku turystycznego.

Studenci kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności zorientowane na kompetencje menedżera biznesu turystycznego. Poznają specyfikę funkcjonowania różnych przedsiębiorstw turystycznych oraz ich szczególnych uwarunkowań działania. Zaznajamiają się z systemami informatycznymi stosowanymi w turystyce oraz uczą się jak tworzyć oferty turystyczne oraz jak je promować.

Studia na kierunku Gospodarka turystyczna mają na celu wykształcenie pracowników turystyki, hotelarstwa i gastronomii zgodnie z potrzebami rynku pracy szeroko pojętej branży turystycznej. Podczas zajęć dydaktycznych studenci uczą się oceniać walory środowiska przyrodniczego oraz kulturowego, diagnozować i projektować skuteczne działania marketingowe oraz wykorzystywać transport w usługach turystycznych. Poznają pojęcia związane z mechanizmami rozwoju turystyki w kraju i na świecie, a także przepisy regulujące podejmowanie działań w poszczególnych sektorach turystycznych.

Na studentów czekają inspirujące wykłady i warsztaty, wyjazdy studyjne, ćwiczenia terenowe oraz interesujące programy praktyk, a także wiele innych aktywności. Atutem kierunku jest stabilna, sprawdzona kadra wykładowców, która tworzy środowisko, w którym studenci mogą się rozwijać.

2. KORZYŚCI

Absolwent kierunku Gospodarka turystyczna potrafi:

 • Identyfikować i interpretować oraz wyjaśniać innym zjawiska i procesy gospodarcze, społeczne i zarządcze związane z rozwojem turystyki;
 • Przewidywać zjawiska społeczne i gospodarcze istotne dla gospodarki turystycznej z wykorzystaniem metod i narzędzi analizy danych ilościowych i jakościowych;
 • Wykorzystać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania oraz dziedzin pokrewnych do rozstrzygania konkretnych problemów pojawiających się w pracy zawodowej w różnych sektorach gospodarki turystycznej;
 • Działać w sposób przedsiębiorczy, wykorzystując zdobytą wiedzę z zakresu turystyki i dyscyplin pokrewnych, podejmować decyzje oraz motywować do działania.

Po ukończeniu studiów można pracować jako:

 • Menedżer w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne, organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, stowarzyszeniach i instytucjach upowszechniania turystyki;
 • Przedsiębiorca prowadzący własną działalność w branży turystycznej, np. biuro podróży, hotel, lokal gastronomiczny;
 • Ekspert, doradca w firmach turystycznych w Polsce lub za granicą;
 • Specjalista w zakresie promocji miast i regionów oraz w jednostkach zajmujących się informacją i obsługą turystyczną.

Przykładowe instytucje i firmy, w których może pracować po ukończeniu studiów:

 • biura podróży,
 • hotele, pensjonaty,
 • lokale gastronomiczne,
 • organizacje turystyczne i społeczne,
 • punkty doradztwa oraz informacji turystycznej,
 • przedsiębiorstwa świadczące usługi turystyczne (krajowe i zagraniczne),
 • organa administracji rządowej i samorządowej,
 • stowarzyszenia i instytucje upowszechnienia turystyki,
 • jednostki zajmujące się promocją, informacją i obsługą turystyczną miast i regionów.

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia prowadzone są w formie aktywnych wykładów i ćwiczeń, a także zajęć terenowych przeprowadzanych na terenie całego województwa, oraz wyjazdów studyjnych (m.in. na targi turystyczne w Berlinie). Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w salach audiowizualnych i komputerowych, co pozwala na lepsze przyswojenie istotnych zagadnień.

Wykwalifikowana i sprawdzona kadra wykładowców, tworzy środowisko, w którym studenci mogą się rozwijać i poznawać specyfikę funkcjonowania różnych sektorów gospodarki turystycznej.

W pracy ze studentami ograniczają wiedzę teoretyczną do minimum, koncentrując się na przekazywaniu, analizowaniu studiów przypadku oraz dostarczaniu praktycznych umiejętności, pozwalających na efektywne podjęcie pracy już w trakcie trwania studiów.

4. SPECJALNOŚCI

Kierunek nie jest podzielony na specjalności.

5. DODATKOWE INFORMACJE

 • Kierunek posiada ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 • Gospodarka turystyczna współpracuje m. in ze Śląską Izbą Turystyki, Polską Organizacją Turystyczną, Związkiem Gmin Jurajskich, Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Śląskim Klastrem Kultury, Turystyki i Rekreacji;
 • Studenci Gospodarki turystycznej działają aktywnie w kole naukowym KONTiKI, funkcjonującym przy Katedrze Zarządzania Marketingowego i Turystyki.
Dołącz do nas

Nasi partnerzy