Informatyka i ekonometria - studia licencjackie na UE Katowice

Studia na kierunku Informatyka i ekonometria zorientowane są na doskonalenie zarządzania organizacjami opartymi na wiedzy oraz na wykorzystaniu technologii przetwarzania wiedzy, a także na rozwoju zastosowań nowoczesnych metod podejmowania decyzji i technologii informatycznych wspierających zarządzanie organizacją. Student kierunku otrzymuje wykształcenie pozwalające mu na zastosowanie technologii informatycznych i metod ilościowych w zarządzaniu organizacją biznesową, definiowaną szeroko, w tym jako korzystającą z technologii Internetu Rzeczy i przetwarzającą dane masowe (Big Data). Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów wspomagają absolwentów w eksploatacji systemów informatycznych, podejmowaniu decyzji zarządczych, prowadzeniu analiz ekonomicznych, zapewnieniu ochrony systemów informatycznych biznesu, oraz zastosowaniu technologii sieciowych dla wspomagania zarządzania organizacjami gospodarczymi.

Dlaczego warto?

Podejmując studia na kierunku Informatyka i ekonometria, masz możliwość nabycia zarówno umiejętności informatycznych, jak również podstawowej wiedzy z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, co ułatwi Ci w przyszłości sprawne poruszanie się w sferze biznesu. W trakcie studiów poznasz również szereg metod i narzędzi matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych. Dodatkowym atutem kierunku jest możliwość uzyskania certyfikatu SAS Institute Polska.

Kompetencje po studiach

Absolwenci kierunku posiadają wszechstronne i kluczowe kompetencje w dziedzinie zastosowania informatyki, matematyki i statystyki w naukach ekonomicznych. Mają wiedzę z zakresu podstaw systemów decyzyjnych, Business Intelligence oraz analityki danych. W ramach specjalności pogłębiają wiedzę z zakresu technologii informatycznych i komunikacji oraz metod ilościowych stosowanych w podejmowaniu decyzji związanych z działalnością przedsiębiorstw.

W trakcie zajęć studenci korzystają ze specjalistycznego oprogramowania do projektowania systemów informatycznych, zarządzania sieciami, poznają systemy operacyjne oraz oprogramowanie biznesowe (Microsoft, SAP, Comarch, IFS). Realizując wybrane przedmioty, studenci kierunku mają możliwość uzyskania cenionego przez pracodawców certyfikatu SAS Institute Polska.

Możliwości pracy po studiach

Studia na kierunku Informatyka i ekonometria pozwalają zdobyć wiedzę oraz umiejętności aktualnie poszukiwane na rynku pracy. Absolwent kierunku może być zatrudniony jako:

 • analityk Business Intelligence,
 • analityk danych biznesowy,
 • specjalista do spraw raportowania i analityki,
 • ekspert, konsultant lub specjalista branży IT, e-commerce, biznesu elektronicznego,
 • konsultant do spraw systemów teleinformatycznych,
 • projektant i architekt systemów teleinformatycznych,
 • specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych,
 • specjalista do spraw stron internetowych, Internetu i intranetu
 • specjalista zarządzania informacją czy zastosowań informatyki,
 • inżynier lub analityk wiedzy,
 • architekt informacji,
 • inżynier rozwiązań semantycznych.

Program studiów

Program studiów na kierunku Informatyka i ekonometria opracowany został z uwzględnieniem opinii przedstawicieli firmy SAS Institute Polska i IBM Polska będących członkami Rady Programowej Kierunku. Ścisłe powiązanie programu studiów z potrzebami praktyki gospodarczej oraz uwzględnienie wyników najnowszych badań naukowych z dziedziny nauk ekonomicznych, umożliwia absolwentowi kierunku umiejętne stosowanie technologii informatycznych i metod ilościowych w zarządzaniu organizacją biznesową. Na studiach licencjackich na kierunku Informatyka i ekonometria kształcenie odbywa się w semestrach 3 - 6 na specjalnościach:

 • Analityka danych,
 • Biznes elektroniczny,
 • Inżynieria wiedzy.

Specjalności

Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Analityka danych
Biznes elektroniczny
Inżynieria wiedzy

Wykładowcy

Zajęcia na kierunku prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, którą tworzą zarówno uznani teoretycy z zakresu zarządzania, jak również praktycy doskonale zaznajomieni z technologią teleinformacyjną i znający aktualne trendy w dziedzinie informatyki. Studenci kierunku mają okazję uczestniczyć również w wykładach prowadzonych przez profesorów zagranicznych uczelni w ramach corocznie organizowanego International Week.

 • Dr Joanna Palonka cytat

Współpraca

Lista przedsiębiorstw, które współpracują z kierunkiem Informatyka i ekonometria jest sukcesywnie poszerzana, a największe zainteresowanie współpracą wykazują firmy:

 • Accenture,
 • Comarch,
 • PwC,
 • IBM,
 • Sapiens,
 • BPSC,
 • Fujitsu,
 • Cagemini Data Services,
 • ING Tech Poland,
 • SAS Institute Polska.

Ponadto, możesz poszerzać swoją wiedzę uczestnicząc w pracach Koła Naukowego Informatyki „Informaticus”, Koła Naukowego Systemów Informatycznych Zarządzania czy Studenckiego Koła Naukowego „Scienta Ingenium”. W ramach działalności kół naukowych studenci mają szansę realizować projekty dla praktyki gospodarczej i oryginalne prace badawcze, jak również uczestniczyć w konkursach organizowanych przez różne formy i instytucje.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci kierunku Informatyka i ekonometria mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Najczęściej wyjeżdżają do Czech, Chorwacji, Grecji i Niemiec, ale istnieje również możliwość wyjazdu m.in. do Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch czy Wielkiej Brytanii.

Opinie

 • Paweł Pechta absolwent cytat
 • Jan student cytat
 • Mateusz student cytat
 • Szymon student cytat

Co można dalej studiować?

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz:

 1. kontynuować naukę na II stopniu kierunku Informatyka i ekonometria,
 2. wybrać specjalność kierunku Informatyka i ekonometria z naciskiem na analizę danych: Analityka danych,
 3. wybrać specjalność kierunku Informatyka i ekonometria z naciskiem na zastosowanie technologii informacji i telekomunikacji w środowisku biznesowych: Biznes elektroniczny,
 4. wybrać specjalność kierunku Informatyka i ekonometria z naciskiem na tworzenie inteligentnych systemów wspomagających zarządzających firmą: Inżynieria wiedzy,
 5. wybrać pokrewny kierunek: Informatyka czy Analityka gospodarcza.

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na I stopień studiów są dwa przedmioty: język obcy oraz drugi przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS. Oba przedmioty kwalifikacyjne możesz wybrać zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Sam wskazujesz, które matury będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Dokładnie przelicz punkty i wybierz najbardziej korzystny wynik. Punkty rekrutacyjne z wyników z poziomu podstawowego są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku razy 0,7, natomiast na poziomie rozszerzonym - razy 1,0.

Na przykład:

 • Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
 • Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz poniżej.

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek!

W razie problemów sprawdź najczęściej zadawane pytania w sprawie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.  

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi na świadectwie. 

W przypadku poprawiania matury lub zdawani dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wyksztalcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

UWAGA! DANE NIE SĄ POBIERANE Z SYSTEMU KREM !

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny numer konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu (w systemie IRK pojawi się informacja). Opłata nie jest księgowana automatycznie, dlatego może upłynąć do 5 dni, nim informacja o jej zaksięgowaniu pojawi się w systemie IRK.

Możesz skorzystać z blankietu wpłaty dostępnego w systemie lub dokonać przelewu przez Internet.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

Po zamknięciu systemu nie będziesz mieć możliwości edycji danych, nie zmienisz wprowadzonych wyników, nie dodasz zdjęcia ani nie uzupełnisz deklaracji.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ranking punktów, na podstawie którego kandydaci będą kwalifikowani do przyjęcia. Kwalifikacji będą podlegać jedynie osoby, które prawidłowo wypełnią podanie w systemie i dokonają opłaty rekrutacyjnej we wskazanym terminie. 

Jeżeli nie wgrasz zdjęcia i nie wypełnisz deklaracji, nie będziesz mieć możliwości wydrukowania podania oraz naklejki na teczkę, które są niezbędne na dalszym etapie postepowania.

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

 2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania wyników z aneksu do matury, również ten aneks.

 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

 5. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na udział w rekrutacji - jeżeli kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

ZŁÓŻ DOKUMENTY PRZED ZAKOŃCZENIEM REKRUTACJI! Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Osoby, które złożą komplet dokumentów zostaną od razu zakwalifikowane do przyjęcia na studia, a po zakończeniu rekrutacji otrzymają informację o przyjęciu.

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów.
Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek!  

W razie problemów sprawdź najczęściej zadawane pytania w sprawie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.   

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi na świadectwie. 

W przypadku poprawiania matury lub zdawani dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wyksztalcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

UWAGA! DANE NIE SĄ POBIERANE Z SYSTEMU KREM!

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu (w systemie IRK pojawi się informacja). Opłata nie jest księgowana automatycznie, dlatego może upłynąć do 5 dni, nim informacja o jej zaksięgowaniu pojawi się w systemie IRK. Jeżeli po tym czasie na twoim koncie w systemie IRK nadal nie będzie informacji o zaksięgowaniu opłaty, prześlij potwierdzenie dokonania przelewu na adres rekrutacja@ue.katowice.pl podając informacje, kogo dotyczy sprawa lub zabierz je ze sobą podczas składania dokumentów.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. 

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

 2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania wyników z aneksu do matury, również ten aneks.

 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

 5. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie.

 6. Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, jeżeli opłata nie została jeszcze zaksięgowana w systemie IRK.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3 
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK pojawi się informacja o wyniku przyjęcia na studia. Otrzymasz wiadomość mailem z informacją o wyniku przyjęcia na studia, na adres podany podczas rejestracji. 

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia   2600 PLN [szczegóły i zniżki]

Progi punktowe

120 - tyle w roku akademickim 2022/2023 wynosi próg punktowy na kierunek Informatyka i ekonometria. Pamiętaj, że progi punktowe mogą się zmieniać!

Limit miejsc

50

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice