Przejdź do menu Przejdź do treści

Logistyka w biznesie - studia licencjackie na UE Katowice

Kierunek Logistyka w biznesie kształtuje wiedzę związaną z logistyką w różnych przedsiębiorstwach (produkcyjne, handlowe, usługowe). Studenci poznają zasady funkcjonowania i zarządzania systemami logistycznymi oraz łańcuchami dostaw, a także możliwości stosowania logistyki w działalności międzynarodowej, metody i narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji logistycznych, zasady optymalizacji kosztów całkowitych, zapasów i inne aspekty. Studia pozwalają na zaznajomienie się z elementami funkcjonowania systemów logistyki wspieranych systemami informatycznymi klasy ERP. Studia na kierunku Logistyka w biznesie kładą nacisk na wykształcenie pracowników posiadających wiedzę i umiejętności, które umożliwią im interdyscyplinarne spojrzenie na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw. Odpowiadają też na współczesne wymagania rynku pracy. Oferta studiów uwzględnia wskazówki praktyków gospodarczych – pracodawców, absolwentów oraz wpisuje się w standardy programów nauczania logistyki w renomowanych uczelniach zagranicznych.

Dlaczego warto?

Po pierwsze, warto dlatego, że proponowane metody prowadzenia zajęć obejmują kompleksowe przekazywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej odzwierciedlającej aktualne tendencje praktyki gospodarczej. Po drugie, warto dlatego, że całość wypracowanego podejścia do kształcenia na kierunku Logistyka w biznesie związana jest z tzw. katowicką szkołą logistyki, która zawsze kładła nacisk na równomierny rozwój szerokich kompetencji łączących elementy wiedzy logistycznej, tzw. aspektów „miękkich” oraz zwracała uwagę na interdyscyplinarne podejście w zagadnieniach budowania i funkcjonowania systemów logistycznych przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw. Po trzecie, warto dlatego, że kierunek ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie pt. „Współpraca”.

Kompetencje po studiach

Program studiów na kierunku Logistyka w biznesie jest zgodny ze standardem kwalifikacyjnym European Qualification Standards for Logistics Professionals Level 4, co oznacza nabycie podczas studiów I stopnia kompetencji zawodowych na poziomie EQF Level 4 – European Junior Logistician (EJLog), Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA).

Absolwentowi daje to możliwość uzyskania certyfikatu Candidate European Logistics Association, a po nabyciu praktyki w zawodzie – ubiegania się o uzyskanie prestiżowego certyfikatu European Junior Logistician. Dla wielu przedsiębiorstw, szczególnie z branży TSL, certyfikat ten stanowi istotne potwierdzenie posiadanych kompetencji absolwenta.

Absolwenci kierunku Logistyka w biznesie przygotowani są do pełnienia funkcji zawodowych w Polsce, Europie i na świecie (niezależnie od charakteru działalności firmy – produkcyjna, handlowa, usługowa). Mogą zajmować stanowiska kierownicze wyższego szczebla (prezesa, dyrektora pionu logistyki, członka zarządu) i średniego szczebla, w tym kierownika działu logistyki, kierownika ds. logistyki w centrach logistycznych, specjalisty ds. zarządzania logistyką, kierownika w firmach doradztwa logistycznego czy też koordynatora i organizatora działań w łańcuchu dostaw. 

Podczas studiów zapewniona jest możliwość udziału w egzaminach kończących cztery kursy w ramach Wirtualnej Akademii Cargoleaders, których zdanie skutkuje otrzymaniem certyfikatu. Ponadto na kierunku możliwe jest pogłębione poznanie i wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w decyzjach logistycznych (w tym Power BI). Zajęcia prowadzone są również na takim oprogramowaniu, jak SAP HANA, Sage Symfonia oraz stosowane jest narzędzie do badania poziomu kluczowych kompetencji zgodnie z Modelem Go4FutureSkills.

Po pierwszym stopniu studiów początkowa kariera zawodowa potencjalnego absolwenta w zakresie logistyki wymaga nieco bardziej uniwersalnych umiejętności. Dlatego w ramach studiów nie są wyróżnione specjalności.

Możliwości pracy po studiach

Studia I stopnia przygotowują do pracy na stanowiskach specjalistów i kierowników w firmach operatorów logistycznych 2 PL (przewoźnicy) i 3 PL (usługodawcy logistyczni). Absolwenci mogą również być liderami i koordynatorami przedsięwzięć logistycznych prowadzonych przez operatorów 4 PL. Absolwenci posiadają wiedzę wspomagającą ich w funkcjonowaniu w ramach zespołów zakupowych firm i instytucji, służb zamówień publicznych, grup negocjacyjnych przy zawieraniu kontraktów. Studia mają na celu przygotowanie specjalistów oraz kierowników średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, przy uwzględnieniu wymagań współczesnego rynku pracy w sferze logistyki. W szczególności absolwenci podejmują pracę jako:

 • Specjaliści i kierownicy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, głównie w branżach: motoryzacyjnej, farmaceutycznej, spożywczej, elektronicznej, elektrotechnicznej, budowlanej i innych.
 • Specjaliści i kierownicy pracujący w branży Transport – Spedycja – Logistyka (usługodawcy logistyczni), która obejmuje firmy transportowe i kurierskie, centra dystrybucji i centra logistyczne, operatorów logistycznych (są to wiodący usługodawcy świadczący szeroki zakres usług logistycznych, często o unikatowych umiejętnościach obsługi, działający w skali międzynarodowej).
 • Specjaliści, kierownicy; osoby zajmujące się analizą i usprawnieniem procesów biznesowych, w tym logistycznych w firmach tworzących oprogramowanie wspomagające logistykę.
 • Osoby prowadzące własne firmy doradcze.

Program studiów

Program studiów wyróżnia się akcentowaniem aspektów praktycznych. Sposób kształcenia wychodzi naprzeciw ciągle ewoluującym wyzwaniom sfery biznesu i logistyki.

Proces kształcenia kładzie nacisk aspekty praktyczne i przykłady związane z kształtowaniem obsługi logistycznej pod kątem różnego rodzaju potrzeb i wymogów przedsiębiorstw korzystających z obsługi. Kształcona jest również umiejętność dobierania, analizowania i interpretowania informacji w sposób umożliwiający rozwiązywanie typowych dla obsługi logistycznej problemów.

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych wykładów, ćwiczeń i laboratoriów z wykorzystaniem komputerów. W trakcie wybranych zajęć przeprowadzane są edukacyjne gry symulacyjne. Studenci uczestniczą również w warsztatach z udziałem praktyków oraz wyjazdach studyjnych. Wiedza teoretyczna poparta jest przykładami - w jej przekazywaniu główną rolę odgrywają studia przypadków, zadania indywidualne i grupowe, praca grupowa oraz twórcze prace projektowe.

W programie studiów znajdziesz m. in. takie przedmioty, jak: Logistyka dystrybucji, Systemy informacji logistycznej, Analiza danych w arkuszu kalkulacyjnym, Trening kompetencyjny pracowników logistyki i inne.

Wykładowcy

Kadra na kierunku Logistyka w biznesie to osoby z bardzo dużym doświadczeniem dydaktycznym oraz praktycznym. W przekazywaniu wiedzy łączone są elementy własnego doświadczenia, tutoringu i wiedzy wzbogacanej w renomowanych organizacjach i ośrodkach na świecie (m. in. Global Manufacturing Research Group, European Logistics Association, Universiteit van Tilburg, Chartered Institute of Logistics and Transport, Lappeenranta University of Technology, Dokuz Eylul University w Izmirze i wiele innych). Proponowane metody prowadzenia zajęć obejmują kompleksowe przekazywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej odzwierciedlającej aktualne tendencje praktyki gospodarczej. Metody kształcenia uwzględniają także fakt, że coraz większego znaczenia w zawodzie logistyka nabierają umiejętności związane z dobrą komunikacją.

Współpraca

Partnerem merytorycznym kierunku jest firma GXO. Kierunek współpracuje również z Polskim Stowarzyszeniem Menedżerów Logistyki i Zakupów w Warszawie. Dzięki tej współpracy najlepsi studenci logistyki mogą wziąć udział w programie Top Young 100.

Ponadto Kierunek współpracuje m. in. z takimi przedsiębiorstwami jak: 

 • Azymut Consulting,
 • ESA Logistika, 
 • Fiege,
 • FORVIA, 
 • Goodloading,
 • LKW Walter,
 • MS Logistics
 • NOLIMIT,
 • Optima LG,
 • Trans.eu,

Studenci prowadzą działalność w ramach Naukowego Koła Logistyki "DIALOG" przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej. Przez ponad 20 lat działalności Koło dotarło z projektami do sporej liczby studentów, organizacji i firm. Aktualnie realizuje m.in. warsztaty "NKL x KALIT SELF IMPROVEMENT" (jest to seria szkoleń dedykowanych członkom Koła, których celem jest pogłębianie wiedzy praktycznej), konkurs dla uczniów szkół średnich "Liga Młodych Logistyków" oraz ogólnopolski konkurs "Uniwersytecka Liga Logistyków", „WIDLAK LIST” (współpraca z Log4 nad magazynem logistycznym).

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci kierunku Logistyka w biznesie mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Studenci najczęściej wyjeżdżają do Hiszpanii, Portugali, Włoch, Francji, Niemiec, ale również do Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cypr, do Chorwacji, Finlandii i Islandii oraz wielu innych krajów.

Co można dalej studiować?

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz:

 1. kontynuować naukę na II stopniu Logistyki w biznesie (studia stacjonarne i niestacjonarne),
 2. stać się pełnoprawnym członkiem Klubu KALiT i np. uczestniczyć w Mentoringu absolwenckim KALIT oraz Panelu Eksperckim KALiT,
 3. wybrać inne kierunki studiów na II stopniu zgodnie z zainteresowaniami lub w celu połączenia wiedzy logistycznej z innym obszarem wiedzy,
 4. wybrać obszar z bogatej oferty studiów podyplomowych, w tym w zakresie logistyki i zarządzania projektami.

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na I stopień studiów są dwa przedmioty: język obcy oraz drugi przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS. Oba przedmioty kwalifikacyjne możesz wybrać zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Sam wskazujesz, które egzaminy będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Dokładnie przelicz punkty i wybierz najbardziej korzystny wynik. Punkty rekrutacyjne z wyników z poziomu podstawowego są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku razy 0,7, natomiast na poziomie rozszerzonym - razy 1,0.

Na przykład:

 • Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
 • Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz poniżej.

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów.

Wybierz przedmioty, które będą brane pod uwagę przy rekrutacji. Zaznacz jeden z języków (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) oraz jeden z przedmiotów do wyboru (matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie lub dla kandydatów na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna języka polski). Jeśli jesteś absolwentem technikum i chcesz żeby wziąć pod uwagę wyniki z dyplomu technika zaznacz to przy wyborze przedmiotów. Wtedy po rejestracji zostaniesz poproszony o zaznaczenie "Czy jesteś absolwentem technikum?" - po zaznaczeniu tak pojawi się drugie pytanie "Czy chcesz aby uwzględniono wynik z dyplomu zawodowego technika?", po zaznaczeniu „tak” prześlij dyplom do weryfikacji.

Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek! 

2. Wgraj do podania zdjęcie

Uwaga: Zdjęcie jest niezbędne do wygenerowania podania o przyjęcie na studia. 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane ze świadectwa dojrzałości

Wprowadzone wyniki z matury powinny pokrywać się z wynikami uzyskanymi na świadectwie.

Dane będą również zweryfikowane z systemem KReM (Krajowym Rejestrem Matur).

W przypadku poprawiania matury lub zdawania dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wykształcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny numer konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

Uwaga! W przypadku, gdy fakt dokonania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej uiszczonej w terminie nie zostanie odnotowany w systemie IRK, dzień po zakończonej rejestracji należy dostarczyć do Działu rekrutacji dowód wpłaty (osobiście, przez osobę trzecią lub zeskanować i wysłać na adres: rekrutacja@uekat.pl).

Niedopełnienie niniejszego obowiązku wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

5. Sprawdź, czy podanie uzupełnione jest prawidłowo

Po zamknięciu systemu nie będziesz mieć możliwości edycji danych, nie zmienisz wprowadzonych wyników, nie dodasz zdjęcia ani nie uzupełnisz deklaracji.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ranking punktów, na podstawie którego kandydaci będą kwalifikowani do przyjęcia. Kwalifikacji będą podlegać jedynie osoby, które prawidłowo wypełnią podanie w systemie i dokonają opłaty rekrutacyjnej we wskazanym terminie. 

Jeżeli nie wgrasz zdjęcia i nie wypełnisz deklaracji, nie będziesz mieć możliwości wydrukowania podania oraz naklejki na teczkę, które są niezbędne na dalszym etapie postepowania.

6. Zaczekaj na wyniki

W wyznaczonym terminie w systemie pojawi się informacja o kwalifikacji na studia. Otrzymasz także wiadomość o kwalifikacji e-mailem, na adres podany podczas rejestracji. 

Zakwalifikowanie na studia, nie oznacza, przyjęcia na studia. To informacja od Uczelni, że możesz podjąć studia na wybranym kierunku.

Teraz kolej na Ciebie!

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunku, na który Cię zakwalifikowano konieczne jest złożenie dokumentów w wymaganym terminie.

7. Skompletuj dokumenty

 1. Podaniena studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania wyników z aneksu do matury, również ten aneks
 3. Oryginał Dyplomu kwalifikacji zawodowych na poziomie technika - jeśli dotyczy
 4. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.
 6. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

8. Złóż dokumenty

ZŁÓŻ DOKUMENTY PRZED ZAKOŃCZENIEM REKRUTACJI! Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • Na studia w Katowicach
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice
   
 • Na studia w Rybniku
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Osoby, które złożą komplet dokumentów zostaną od razu zakwalifikowane do przyjęcia na studia, a po zakończeniu rekrutacji otrzymają informację o przyjęciu.

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów.

Wybierz przedmioty, które będą brane pod uwagę przy rekrutacji. Zaznacz jeden z języków (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) oraz jeden z przedmiotów do wyboru (matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie lub dla kandydatów na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna języka polski). Jeśli jesteś absolwentem technikum i chcesz żeby wziąć pod uwagę wyniki z dyplomu technika zaznacz to przy wyborze przedmiotów. Wtedy po rejestracji zostaniesz poproszony o zaznaczenie "Czy jesteś absolwentem technikum?" - po zaznaczeniu tak pojawi się drugie pytanie "Czy chcesz aby uwzględniono wynik z dyplomu zawodowego technika?", po zaznaczeniu „tak” prześlij dyplom do weryfikacji.

Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek! 

2. Wgraj do podania zdjęcie

Uwaga: Zdjęcie jest niezbędne do wygenerowania podania o przyjęcie na studia. 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane ze świadectwa dojrzałości

Wprowadzone wyniki z matury powinny pokrywać się z wynikami uzyskanymi na świadectwie.

Dane będą również zweryfikowane z systemem KReM (Krajowym Rejestrem Matur).

W przypadku poprawiania matury lub zdawania dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wykształcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny numer konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

Uwaga! W przypadku, gdy fakt dokonania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej uiszczonej w terminie nie zostanie odnotowany w systemie IRK, dzień po zakończonej rejestracji należy dostarczyć do Działu rekrutacji dowód wpłaty (osobiście, przez osobę trzecią lub zeskanować i wysłać na adres: rekrutacja@uekat.pl).

Niedopełnienie niniejszego obowiązku wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

5. Sprawdź, czy podanie uzupełnione jest prawidłowo

Po zamknięciu systemu nie będziesz mieć możliwości edycji danych, nie zmienisz wprowadzonych wyników, nie dodasz zdjęcia ani nie uzupełnisz deklaracji.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ranking punktów, na podstawie którego kandydaci będą kwalifikowani do przyjęcia. Kwalifikacji będą podlegać jedynie osoby, które prawidłowo wypełnią podanie w systemie i dokonają opłaty rekrutacyjnej we wskazanym terminie. 

Jeżeli nie wgrasz zdjęcia i nie wypełnisz deklaracji, nie będziesz mieć możliwości wydrukowania podania oraz naklejki na teczkę, które są niezbędne na dalszym etapie postepowania.

6. Zaczekaj na wyniki

W wyznaczonym terminie w systemie pojawi się informacja o kwalifikacji na studia. Otrzymasz także wiadomość o kwalifikacji e-mailem, na adres podany podczas rejestracji. 

Zakwalifikowanie na studia, nie oznacza, przyjęcia na studia. To informacja od Uczelni, że możesz podjąć studia na wybranym kierunku.

Teraz kolej na Ciebie!

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunku, na który Cię zakwalifikowano konieczne jest złożenie dokumentów w wymaganym terminie.

7. Skompletuj dokumenty

 1. Podaniena studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania wyników z aneksu do matury, również ten aneks
 3. Oryginał Dyplomu kwalifikacji zawodowych na poziomie technika - jeśli dotyczy
 4. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.
 6. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

8. Złóż dokumenty

ZŁÓŻ DOKUMENTY PRZED ZAKOŃCZENIEM REKRUTACJI! Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • Na studia w Katowicach
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice
   
 • Na studia w Rybniku
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Osoby, które złożą komplet dokumentów zostaną od razu zakwalifikowane do przyjęcia na studia, a po zakończeniu rekrutacji otrzymają informację o przyjęciu.

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia   3200 PLN [szczegóły i zniżki]

Progi punktowe 

101 pkt - tyle w roku akademickim 2023/2024 wynosi próg punktowy na kierunek Logistyka w biznesie. Pamiętaj, że progi punktowe mogą się zmieniać!

Limit miejsc 

W roku akademickim 2022/2023 limity miejsc wynoszą:

 • dla studiów stacjonarnych – 75,
 • dla studiów niestacjonarnych – 50.

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7152

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7011

Karolina Żelazek

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7012
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3