Logistyka w biznesie

1. OPIS STUDIÓW

Kierunek Logistyka w biznesie pozwala na zdobycie wiedzy związanej z możliwościami kształtowania logistyki w różnych przedsiębiorstwach. Studenci poznają również zasady funkcjonowania i zarządzania łańcuchami dostaw oraz możliwości stosowania logistyki w działalności międzynarodowej. Podczas zajęć omawiane są metody i narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji logistycznych, zasady optymalizacji kosztów całkowitych, zapasów, projektowania procesów logistycznych, zarządzania projektami.

Studia pozwalają na zaznajomienie się z aspektami funkcjonowania systemów logistyki wspieranych systemami informatycznymi klasy ERP. Studia na kierunku Logistyka w biznesie kładą nacisk na wykształcenie pracowników posiadających wiedzę i umiejętności, które umożliwią im interdyscyplinarne spojrzenie na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw. Biorąc pod uwagę współczesne uwarunkowania praktyki gospodarczej, kształtują myślenie w kategoriach funkcjonowania łańcucha dostaw i zdolności do podejmowania twórczych eksperymentów w zarządzaniu procesami logistycznymi.

Atutami kierunku są:

  • dostosowanie programu studiów do wymogów współczesnego rynku pracy,
  • interaktywne zajęcia prowadzone w formie wykładów, laboratoriów i ćwiczeń, których treść oparta jest na współczesnych realiach,
  • warsztaty prowadzone przez praktyków oraz wyjazdy studyjne,
  • doświadczona kadra wykładowców.

Uwzględniając wskazówki praktyków gospodarczych, pracodawców, absolwentów oraz po szczegółowej analizie programów nauczania logistyki w renomowanych uczelniach zagranicznych, na I stopniu studiów wprowadzone zostały profile kształcenia (moduły do wyboru), zaś na drugim specjalności. Studia I stopnia kształcą w większości personel linowy w logistyce (specjaliści), z kolei studia II stopnia obejmują typowy proces kształcenia menedżerów.

2. KORZYŚCI

Absolwenci kierunku Logistyka w biznesie przygotowani są do pełnienia wielu funkcji zawodowych w Polsce, Europie i na świecie. Mogą zajmować stanowiska kierownicze wyższego szczebla (prezesa, dyrektora pionu logistyki, członka zarządu) i średniego szczebla, w tym kierownika działu logistyki, kierownika ds. logistyki w centrach logistycznych, specjalisty ds. zarządzania logistyką, kierownika w firmach doradztwa logistycznego czy też koordynatora i organizatora działań w łańcuchu dostaw.

Absolwent kierunku Logistyka w biznesie zna i rozumie:

  • znaczenie stosowania logistyki we współczesnym przedsiębiorstwie, zasady działania i zarządzania łańcuchem dostaw,
  • zagadnienia i zasady dotyczące systemów, procesów i czynności logistycznych w przedsiębiorstwie,
  • zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemów informacji logistycznej, infrastrukturą logistyczną, ekologistyką,
  • podstawowe zasady, trendy i mechanizmy funkcjonowania gospodarki, przedsiębiorstw i instytucji,
  • standardy etyczne obowiązujące w zawodzie logistyka.

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Proponowane metody prowadzenia zajęć obejmują kompleksowe przekazywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej odzwierciedlającej aktualne tendencje praktyki gospodarczej. Metody kształcenia uwzględniają także fakt, że coraz większego znaczenia w zawodzie logistyka nabierają umiejętności związane z dobrą komunikacją. Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych wykładów, ćwiczeń i laboratoriów z wykorzystaniem komputerów. W trakcie wybranych zajęć przeprowadzane są edukacyjne gry symulacyjne. Studenci uczestniczą również w warsztatach z udziałem praktyków oraz wyjazdach studyjnych. Wiedza teoretyczna poparta jest przykładami - w jej przekazywaniu główną rolę odgrywają studia przypadków, zadania indywidualne i grupowe, praca grupowa oraz twórcze prace projektowe. Kierunek dysponuje doświadczonymi i sprawdzonymi wykładowcami. Wszystkie elementy przyczyniają się do zdobycia umiejętności praktycznych.

4. SPECJALNOŚCI I PROFILE

Specjalności / ProfileI stopieńII stopień
Analiza i projektowanie systemów logistycznych +
Obsługa logistyczna (Profil)+
Zaopatrzenie (Profil)+
Zarządzanie krajowymi i międzynarodowymi łańcuchami dostaw+

5. DODATKOWE INFORMACJE

Kierunek Logistyka w biznesie oraz nowe specjalności wychodzą naprzeciw nowym wyzwaniom sfery biznesu i logistyki. Jest on zgodny z Europejskimi Standardami Kwalifikacji Logistycznych. Na kierunku Logistyka w biznesie działa Naukowe Koło Logistyki "DIALOG" działające przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej. Przez 20 lat działalności Koło dotarło z projektami do sporej liczby studentów, organizacji i firm. Aktualnie realizuje m.in. warsztaty "Logistyka. Teoria vs praktyka", konkurs dla uczniów szkół średnich "Liga Młodych Logistyków" oraz ogólnopolski konkurs "Uniwersytecka Liga Logistyków".

Kierunek Logistyka w biznesie współpracuje z praktyką, m. in. z takimi przedsiębiorstwami jak: ESA Logistika, Nexteer, EduTrans, Fiege, Transporeon, Aspekt, Azymut Consulting. LKW Walter, NOLIMIT.

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Angelika Gagracz

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice