Przedsiębiorczość i finanse - studia licencjackie na UE Katowice

osoba trzymająca tablet z wykresami, obok napis "Przedsiębiorczość i finanse"

Przedsiębiorczość i finanse (PiF) to pierwszy w naszej Uczelni kierunek biznesowy o profilu praktycznym. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że kierunek skonstruowany jest w nowoczesny sposób – kładziemy nacisk na umiejętności praktyczne na bazie aktualnej wiedzy teoretycznej, zapraszamy gości z praktyki gospodarczej, organizujemy wizyty studyjne, uczymy się poprzez warsztaty, gry biznesowe i symulacyjne oraz angażujące projekty. Co więcej, nasi studenci spędzają na praktykach zawodowych cały semestr (to aż 720 godzin kontaktu z rzeczywistością biznesową!).

Kształcenie na PiF skupia się na rozwoju kompetencji potrzebnych menedżerom w małym i średnim biznesie przede wszystkim w zakresie zarządzania, finansów, prawa, podatków, księgowości, negocjacji, technik pracy menedżera, marketingu, spraw kadrowo-płacowych. Dzięki temu nasi absolwenci mają duże możliwości aktywności zawodowej:

 1. Mogą zaplanować i uruchomić własną firmę oraz zarządzać nią (i to już na studiach!).
 2. Są także przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych w różnych obszarach zarządzania firmą.

Dlaczego warto?

Przedsiębiorczość to zestaw uniwersalnych umiejętności, które będą Ci potrzebne w różnych sytuacjach w życiu codziennym – bez względu na to, jaką ścieżkę kariery zawodowej planujesz. Pracodawcy i biznes nie oczekują wiedzy książkowej, ale kreatywności, dobrze wykształconych zdolności analitycznych oraz określonego zestawu kompetencji. My to rozumiemy! Dlatego oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. 

Oprócz twardych umiejętności uczymy także jak poszerzać swoje horyzonty, dostrzegać szanse w otoczeniu, analizować dane, szukać wiarygodnych źródeł, krytycznie myśleć, współpracować z różnymi ludźmi oraz być kreatywnym. 

Przyszłość jest dziś. Wybierz PiF!

Kompetencje po studiach

Na kierunku Przedsiębiorczość i finanse:

 • wykształcisz umiejętność dostrzegania okazji pozwalających przekształcać pomysły w działanie – w sferze osobistej, społecznej i zawodowej,
 • zrozumiesz aspekty zarządzania finansami w biznesie,  
 • nabędziesz świadomość wyzwań w zakresie zrównoważonego rozwoju,
 • rozwiniesz kompetencje przyszłości takie jak analityczne myślenie i innowacyjność, kompleksowe rozwiązywanie problemów czy przywództwo i wpływ społeczny. 

Dzięki temu po studiach będziesz mógł/mogła prowadzić własną działalność gospodarczą (np. start-up) i ją rozwijać, przejąć firmę rodzinną lub podjąć pracę w różnych obszarach funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw o dowolnym profilu. Pamiętaj, że nawet jeśli nie zamierzasz na razie zakładać własnej firmy, znajomość aspektów przedsiębiorczości daje Ci wybór. Osoby przedsiębiorcze, które rozumieją, jak działa biznes są obecnie bardzo poszukiwane na rynku pracy. 

Możliwości pracy po studiach

Po zakończeniu studiów:

 • będziesz przygotowany/przygotowana do prowadzenia własnej lub rodzinnej firmy i kompleksowego zarządzania nią pod względem prawnym, finansowym, podatkowym i marketingowym.

Z tych samych umiejętności możesz skorzystać znajdując pracę w:

 • w firmach konsultingowych,
 • w przedsiębiorstwach z różnych branż: przemysłowych i usługowych,
 • w instytucjach i agencjach publicznych,
 • w firmach krajowych i międzynarodowych,
 • w sektorze bankowym i instytucjach finansowych,
 • w instytucjach zajmujących się rozwojem przedsiębiorczości i innowacji (np. agencje przedsiębiorczości i rozwoju czy centra transferu technologii),
 • w administracji publicznej lub organizacjach pozarządowych.

Program studiów

Przewagą kierunku jest eliminacja specjalności na rzecz tzw. „ścieżki” czyli spójnego i praktycznego projektu realizowanego przez trzy semestry. Sam/Sama wybierasz czy bardziej interesuje Cię (1) Zakładanie działalności gospodarczej czy (2) Rozwiązywanie problemu w realnie funkcjonującej firmie. W zależności od wybranej ścieżki uzyskasz kompleksową wiedzę na temat uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej połączonej z praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi, aby stworzyć i rozwijać własną firmę (start-up) lub przygotować do sukcesji w firmie rodzinnej. Jeśli jednak prowadzenie własnej firmy Cię nie interesuje i tak warto wybrać nasz kierunek, albowiem w ramach drugiej „ścieżki” nauczysz się jak diagnozować problemy, pozyskiwać i analizować dane oraz projektować i wdrażać zmiany we współczesnych organizacjach.

Niezależnie od wybranej ścieżki, kształcenie na PiF ukierunkowane jest na rozwój kompetencji potrzebnych menedżerom w małym i średnim biznesie. Brak podziału na specjalności gwarantuje przejrzystość programu kształcenia, a oferowana pula przedmiotów do wyboru pozwoli Ci rozwinąć indywidualne zainteresowania. W programie studiów znajdziesz takie przedmioty, jak Zarządzanie firmą, Finansowanie działalności gospodarczej czy Autoprezentacja menedżera.

Wykładowcy

Wykwalifikowana kadra to w większości osoby z dużym doświadczeniem we współpracy z praktyką gospodarczą. W pracy ze studentami łączymy teorię z praktyką i pracujemy na aktualnych i realnych przykładach. Na kierunku PiF szczególny nacisk kładziemy się na aktywizujące formy pracy ze studentami jak np. dyskusja, burza mózgów, opracowanie projektów, prezentacji (również w grupach), uczenie się przez wejście w rolę, gry dydaktyczne i symulacje biznesowe. Na zajęcia zapraszamy także przedstawicieli praktyki biznesowej i organizujemy wizyty studyjne w organizacjach partnerskich. 

Współpraca

Kierunek Przedsiębiorczość i finanse współpracuje z wieloma organizacjami oraz izbami gospodarczymi zrzeszającymi przedsiębiorców. Dzięki podpisywanym umowom partnerskim będziesz mógł/mogła wybrać firmę, w której odbędziesz półroczne praktyki lub w której będziesz realizować trzysemestralny projekt w ramach ścieżki Rozwiązywanie problemu w realnie funkcjonującej firmie. Dzięki efektywnej współpracy z otoczeniem nasi studenci regularnie uczestniczą w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach oraz mają bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami i menedżerami. 

Do naszych partnerów należą m.in.

 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
 • Consorg,
 • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych,
 • Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, 
 • Marco, 
 • Queris, 
 • Studenckie Forum Business Centre Club,
 • Tenneco.

Możesz także rozwijać swoje zainteresowania w ramach kół naukowych, a zwłaszcza w Kole Naukowym Zarządzania „Menedżer”, które funkcjonuje przy Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego, tworzącej ten kierunek.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci kierunku Przedsiębiorczość i finanse mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Najczęściej wyjeżdżają do Hiszpanii, Francji czy Wielkiej Brytanii, ale w oferta uczelni pozwala także na studiowanie w Stanach Zjednoczonych, Chile czy Korei Południowej.

Opinie

 • Alicja Nowowiejska, absolwentka, cytat
 • Julia Hołojda, absolwentka, cytat
 • Zuzanna Długaj-Wawszczyk, studentka, cytat
 • Patrycja Szczepańska, absolwentka, cytat
 • Radosław Krężałek, absolwent, cytat
 • Arkadiusz Hoffmannan, absolwent, cytat

Co można dalej studiować?

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz:

 1. kontynuować naukę na II stopniu kierunku Przedsiębiorczość i finanse,
 2. wybrać pokrewny kierunek, np. Finanse i rachunkowość, Zarządzanie, Gospodarka cyfrowa czy Zarządzanie publiczne, 
 3. wybrać anglojęzyczny kierunek dostępny na UE Katowice.

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na I stopień studiów są dwa przedmioty: język obcy oraz drugi przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS. Oba przedmioty kwalifikacyjne możesz wybrać zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Sam wskazujesz, które matury będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Dokładnie przelicz punkty i wybierz najbardziej korzystny wynik. Punkty rekrutacyjne z wyników z poziomu podstawowego są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku razy 0,7, natomiast na poziomie rozszerzonym - razy 1,0.

Na przykład:

 • Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
 • Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz poniżej.

Wejdź na stronę www.irk.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek!

W razie problemów sprawdź najczęściej zadawane pytania w sprawie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.  

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi na świadectwie. 

W przypadku poprawiania matury lub zdawani dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wyksztalcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

UWAGA! DANE NIE SĄ POBIERANE Z SYSTEMU KREM !

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny numer konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu (w systemie IRK pojawi się informacja). Opłata nie jest księgowana automatycznie, dlatego może upłynąć do 5 dni, nim informacja o jej zaksięgowaniu pojawi się w systemie IRK.

Możesz skorzystać z blankietu wpłaty dostępnego w systemie lub dokonać przelewu przez Internet.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

Po zamknięciu systemu nie będziesz mieć możliwości edycji danych, nie zmienisz wprowadzonych wyników, nie dodasz zdjęcia ani nie uzupełnisz deklaracji.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ranking punktów, na podstawie którego kandydaci będą kwalifikowani do przyjęcia. Kwalifikacji będą podlegać jedynie osoby, które prawidłowo wypełnią podanie w systemie i dokonają opłaty rekrutacyjnej we wskazanym terminie. 

Jeżeli nie wgrasz zdjęcia i nie wypełnisz deklaracji, nie będziesz mieć możliwości wydrukowania podania oraz naklejki na teczkę, które są niezbędne na dalszym etapie postepowania.

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

 2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania wyników z aneksu do matury, również ten aneks.

 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

 5. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na udział w rekrutacji - jeżeli kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

ZŁÓŻ DOKUMENTY PRZED ZAKOŃCZENIEM REKRUTACJI! Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Osoby, które złożą komplet dokumentów zostaną od razu zakwalifikowane do przyjęcia na studia, a po zakończeniu rekrutacji otrzymają informację o przyjęciu.

Po zakończeniu rekrutacji, osoby które zostały zakwalifikowane do przyjęcia przy składaniu dokumentów, otrzymają informację o przyjęciu na studia. 

Dodatkowy nabór trwa do 9 września, a ogłoszenie wyników odbędzie się 13 września.

Wejdź na stronę www.irk.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów.
Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek!  

W razie problemów sprawdź najczęściej zadawane pytania w sprawie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.   

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi na świadectwie. 

W przypadku poprawiania matury lub zdawani dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wyksztalcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

UWAGA! DANE NIE SĄ POBIERANE Z SYSTEMU KREM!

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu (w systemie IRK pojawi się informacja). Opłata nie jest księgowana automatycznie, dlatego może upłynąć do 5 dni, nim informacja o jej zaksięgowaniu pojawi się w systemie IRK. Jeżeli po tym czasie na twoim koncie w systemie IRK nadal nie będzie informacji o zaksięgowaniu opłaty, prześlij potwierdzenie dokonania przelewu na adres rekrutacja@ue.katowice.pl podając informacje, kogo dotyczy sprawa lub zabierz je ze sobą podczas składania dokumentów.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. 

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

 2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania wyników z aneksu do matury, również ten aneks.

 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

 5. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie.

 6. Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, jeżeli opłata nie została jeszcze zaksięgowana w systemie IRK.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3 
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK pojawi się informacja o wyniku przyjęcia na studia. Otrzymasz wiadomość mailem z informacją o wyniku przyjęcia na studia, na adres podany podczas rejestracji. 

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia   2600 PLN [szczegóły i zniżki]

Progi punktowe 

105- tyle w roku akademickim 2021/2022 wynosił próg punktowy na kierunek Przedsiębiorczość i Finanse. Pamiętaj, że progi punktowe mogą się zmieniać!

Limit miejsc 

75 - studia pierwszego stopnia stacjonarne
75 - studia pierwszego stopnia niestacjonarne

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Angelika Gagracz

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice