Przejdź do menu Przejdź do treści

Przedsiębiorczość i finanse - studia licencjackie na UE Katowice

Przedsiębiorczość i finanse (PiF) to pierwszy w naszej Uczelni kierunek biznesowy o profilu praktycznym. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że kierunek skonstruowany jest w nowoczesny sposób – kładziemy nacisk na umiejętności praktyczne na bazie aktualnej wiedzy teoretycznej, zapraszamy gości z praktyki gospodarczej, organizujemy wizyty studyjne, uczymy się poprzez warsztaty, gry biznesowe i symulacyjne oraz angażujące projekty. Co więcej, nasi studenci spędzają na praktykach zawodowych cały semestr (to aż 720 godzin kontaktu z rzeczywistością biznesową!).

Kształcenie na PiF skupia się na rozwoju kompetencji potrzebnych menedżerom w małym i średnim biznesie przede wszystkim w zakresie zarządzania, finansów, prawa, podatków, księgowości, negocjacji, technik pracy menedżera, marketingu, spraw kadrowo-płacowych. Dzięki temu nasi absolwenci mają duże możliwości aktywności zawodowej:

 1. Mogą zaplanować i uruchomić własną firmę oraz zarządzać nią (i to już na studiach!).
 2. Są także przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych w różnych obszarach zarządzania firmą.

Dlaczego warto?

Przedsiębiorczość to zestaw uniwersalnych umiejętności, które będą Ci potrzebne w różnych sytuacjach w życiu codziennym – bez względu na to, jaką ścieżkę kariery zawodowej planujesz. Pracodawcy i biznes nie oczekują wiedzy książkowej, ale kreatywności, dobrze wykształconych zdolności analitycznych oraz określonego zestawu kompetencji. My to rozumiemy! Dlatego oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. 

Oprócz twardych umiejętności uczymy także jak poszerzać swoje horyzonty, dostrzegać szanse w otoczeniu, analizować dane, szukać wiarygodnych źródeł, krytycznie myśleć, współpracować z różnymi ludźmi oraz być kreatywnym. 

Przyszłość jest dziś. Wybierz PiF!

Program zajęć

Semestr 1

 

Stacjonarne

Niestacjonarne

Przedmiot

Wykład

Ćwiczenia

Wykład

Ćwiczenia

Etyka gospodarcza

30

0

18

0

Język obcy I

0

30

0

15

Język obcy II

0

30

0

15

Matematyka w finansach

30

30

15

27

Mikroekonomia

30

30

15

27

Podstawy prawa z elementami prawa własności intelektualnej

30

0

15

0

Podstawy przedsiębiorczości

30

30

15

27

Technologie informacyjne

15

15

9

15

Wychowanie fizyczne

0

30

0

0

Semestr 2

 

Stacjonarne

Niestacjonarne

Przedmiot

Wykład

Ćwiczenia

Wykład

Ćwiczenia

Finanse

30

15

15

15

Język obcy I

0

30

0

15

Język obcy II

0

30

0

15

Makroekonomia

30

30

15

27

Marketing

15

15

9

15

Narzędzia statystyczne analizy procesów gospodarczych

15

30

15

15

Rachunkowość

15

30

12

21

Rozwiązanie problemu w realnie funkcjonującej firmie: diagnoza problemu decyzyjnego

0

30

0

15

Wychowanie fizyczne

0

30

0

0

Zakładanie działalności gospodarczej: pomysł na biznes

0

30

0

15

Semestr 3

 

Stacjonarne

Niestacjonarne

Przedmiot

Wykład

Ćwiczenia

Wykład

Ćwiczenia

Analiza finansowa

30

30

15

21

Analiza rynku

15

15

9

15

Finansowanie działalności gospodarczej

15

30

15

21

Język obcy I

0

30

0

15

Język obcy II

0

30

0

15

Podstawy prawa gospodarczego

30

15

15

12

Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe

15

30

9

15

Rozwiązanie problemu w realnie funkcjonującej firmie: pozyskiwanie i analiza danych

0

30

0

15

Zakładanie działalności gospodarczej: rozpoznanie rynku i uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej

0

30

0

15

Zarządzanie firma

15

30

15

21

Semestr 4

 

Stacjonarne

Niestacjonarne

Przedmiot

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Biznes plan

15

30

0

9

15

0

Język obcy I

0

30

0

0

15

0

Język obcy II

0

30

0

0

15

0

Negocjacje

0

30

0

0

21

0

Obsługa klienta

15

15

0

9

15

0

Podatki

0

0

30

0

0

15

Podstawy samodzielnego księgowania

0

30

0

0

15

0

Proseminarium

11

0

4

11

0

4

Przedsiębiorczość społeczna

30

15

0

9

15

0

Rozwiązanie problemu w realnie funkcjonującej firmie: warianty rozwiązań – tworzenie, ocena i wdrożenie

0

30

0

0

15

v

Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu

30

15

0

9

15

0

Zakładanie działalności gospodarczej: organizowanie przedsięwzięcia i narzędzia odziaływania na rynek

0

30

0

0

15

0

Semestr 5

 

Stacjonarne

Niestacjonarne

Przedmiot

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Praktyka

0

0

0

0

0

0

Seminarium dyplomowe

0

0

15

0

0

12

Semestr 6

 

Stacjonarne

Niestacjonarne

Przedmiot

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Przedmioty swobodnego wyboru w języku angielskim

30

0

0

18

0

0

Autoprezentacja menedżera

0

30

0

0

21

0

E-biznes

15

30

0

15

21

0

Kadry/Płace

15

30

0

9

21

0

Seminarium dyplomowe

0

0

15

0

0

12

Zarządzanie projektem

30

30

0

12

15

0

Kompetencje po studiach

Na kierunku Przedsiębiorczość i finanse:

 • wykształcisz umiejętność dostrzegania okazji pozwalających przekształcać pomysły w działanie – w sferze osobistej, społecznej i zawodowej,
 • zrozumiesz aspekty zarządzania finansami w biznesie,  
 • nabędziesz świadomość wyzwań w zakresie zrównoważonego rozwoju,
 • rozwiniesz kompetencje przyszłości takie jak analityczne myślenie i innowacyjność, kompleksowe rozwiązywanie problemów czy przywództwo i wpływ społeczny. 

Dzięki temu po studiach będziesz mógł/mogła prowadzić własną działalność gospodarczą (np. start-up) i ją rozwijać, przejąć firmę rodzinną lub podjąć pracę w różnych obszarach funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw o dowolnym profilu. Pamiętaj, że nawet jeśli nie zamierzasz na razie zakładać własnej firmy, znajomość aspektów przedsiębiorczości daje Ci wybór. Osoby przedsiębiorcze, które rozumieją, jak działa biznes są obecnie bardzo poszukiwane na rynku pracy. 

Możliwości pracy po studiach

Po zakończeniu studiów:

 • będziesz przygotowany/przygotowana do prowadzenia własnej lub rodzinnej firmy i kompleksowego zarządzania nią pod względem prawnym, finansowym, podatkowym i marketingowym.

Z tych samych umiejętności możesz skorzystać znajdując pracę w:

 • w firmach konsultingowych,
 • w przedsiębiorstwach z różnych branż: przemysłowych i usługowych,
 • w instytucjach i agencjach publicznych,
 • w firmach krajowych i międzynarodowych,
 • w sektorze bankowym i instytucjach finansowych,
 • w instytucjach zajmujących się rozwojem przedsiębiorczości i innowacji (np. agencje przedsiębiorczości i rozwoju czy centra transferu technologii),
 • w administracji publicznej lub organizacjach pozarządowych.

Program studiów

Przewagą kierunku jest eliminacja specjalności na rzecz tzw. „ścieżki” czyli spójnego i praktycznego projektu realizowanego przez trzy semestry. Sam/Sama wybierasz czy bardziej interesuje Cię (1) Zakładanie działalności gospodarczej czy (2) Rozwiązywanie problemu w realnie funkcjonującej firmie. W zależności od wybranej ścieżki uzyskasz kompleksową wiedzę na temat uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej połączonej z praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi, aby stworzyć i rozwijać własną firmę (start-up) lub przygotować do sukcesji w firmie rodzinnej. Jeśli jednak prowadzenie własnej firmy Cię nie interesuje i tak warto wybrać nasz kierunek, albowiem w ramach drugiej „ścieżki” nauczysz się jak diagnozować problemy, pozyskiwać i analizować dane oraz projektować i wdrażać zmiany we współczesnych organizacjach.

Niezależnie od wybranej ścieżki, kształcenie na PiF ukierunkowane jest na rozwój kompetencji potrzebnych menedżerom w małym i średnim biznesie. Brak podziału na specjalności gwarantuje przejrzystość programu kształcenia, a oferowana pula przedmiotów do wyboru pozwoli Ci rozwinąć indywidualne zainteresowania. W programie studiów znajdziesz takie przedmioty, jak Zarządzanie firmą, Finansowanie działalności gospodarczej czy Autoprezentacja menedżera.

Wykładowcy

Wykwalifikowana kadra to w większości osoby z dużym doświadczeniem we współpracy z praktyką gospodarczą. W pracy ze studentami łączymy teorię z praktyką i pracujemy na aktualnych i realnych przykładach. Na kierunku PiF szczególny nacisk kładziemy się na aktywizujące formy pracy ze studentami jak np. dyskusja, burza mózgów, opracowanie projektów, prezentacji (również w grupach), uczenie się przez wejście w rolę, gry dydaktyczne i symulacje biznesowe. Na zajęcia zapraszamy także przedstawicieli praktyki biznesowej i organizujemy wizyty studyjne w organizacjach partnerskich. 

Współpraca

Kierunek Przedsiębiorczość i finanse współpracuje z wieloma organizacjami oraz izbami gospodarczymi zrzeszającymi przedsiębiorców. Dzięki podpisywanym umowom partnerskim będziesz mógł/mogła wybrać firmę, w której odbędziesz półroczne praktyki lub w której będziesz realizować trzysemestralny projekt w ramach ścieżki Rozwiązywanie problemu w realnie funkcjonującej firmie. Dzięki efektywnej współpracy z otoczeniem nasi studenci regularnie uczestniczą w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach oraz mają bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami i menedżerami. 

Do naszych partnerów należą m.in.

 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
 • Consorg,
 • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych,
 • Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, 
 • Marco, 
 • Queris, 
 • Studenckie Forum Business Centre Club,
 • Tenneco.

Możesz także rozwijać swoje zainteresowania w ramach kół naukowych, a zwłaszcza w Kole Naukowym Zarządzania „Menedżer”, które funkcjonuje przy Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego, tworzącej ten kierunek.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci kierunku Przedsiębiorczość i finanse mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Najczęściej wyjeżdżają do Hiszpanii, Francji czy Wielkiej Brytanii, ale w oferta uczelni pozwala także na studiowanie w Stanach Zjednoczonych, Chile czy Korei Południowej.

Opinie

Co można dalej studiować?

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz:

 1. kontynuować naukę na II stopniu kierunku Przedsiębiorczość i finanse,
 2. wybrać pokrewny kierunek, np. Finanse i rachunkowość, Zarządzanie, Gospodarka cyfrowa czy Zarządzanie publiczne, 
 3. wybrać anglojęzyczny kierunek dostępny na UE Katowice.

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na I stopień studiów są dwa przedmioty: język obcy oraz drugi przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS. Oba przedmioty kwalifikacyjne możesz wybrać zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Sam wskazujesz, które egzaminy będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Dokładnie przelicz punkty i wybierz najbardziej korzystny wynik. Punkty rekrutacyjne z wyników z poziomu podstawowego są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku razy 0,7, natomiast na poziomie rozszerzonym - razy 1,0.

Na przykład:

 • Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
 • Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz poniżej.

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów.
Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek! 

2. Wgraj do podania zdjęcie

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej  500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane ze świadectwa dojrzałości

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi na świadectwie. 

W przypadku poprawiania matury lub zdawani dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wyksztalcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

UWAGA! DANE NIE SĄ POBIERANE Z SYSTEMU KREM!

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu w systemie IRK2 pojawi się informacja. W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacjirekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. 

5. Sprawdź wyniki

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK2 pojawi się informacja o zakwalifikowaniu na studia.

 

6. Skompletuj dokumenty

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania wyników z aneksu do matury, również ten aneks
 3. Oryginał Dyplomu kwalifikacji zawodowych na poziomie technika - jeśli dotyczy
 4. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 - jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.
 6. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK2, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

7. Złóż dokumenty

Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3 
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek!

2. Wgraj do podania zdjęcie

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane ze świadectwa dojrzałości

Wprowadzone wyniki z matury powinny pokrywać się z wynikami uzyskanymi na świadectwie.

Dane będą również zweryfikowane z systemem KReM (Krajowym Rejestrem Matur).

W przypadku poprawiania matury lub zdawania dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wykształcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny numer konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

5. Sprawdź, czy podanie uzupełnione jest prawidłowo

Po zamknięciu systemu nie będziesz mieć możliwości edycji danych, nie zmienisz wprowadzonych wyników, nie dodasz zdjęcia ani nie uzupełnisz deklaracji.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ranking punktów, na podstawie którego kandydaci będą kwalifikowani do przyjęcia. Kwalifikacji będą podlegać jedynie osoby, które prawidłowo wypełnią podanie w systemie i dokonają opłaty rekrutacyjnej we wskazanym terminie. 

Jeżeli nie wgrasz zdjęcia i nie wypełnisz deklaracji, nie będziesz mieć możliwości wydrukowania podania oraz naklejki na teczkę, które są niezbędne na dalszym etapie postepowania.

7. Skompletuj dokumenty

 

1. Podaniena studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach.
    Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania 
    wyników z aneksu do matury, również ten aneks

3. Oryginał Dyplomu kwalifikacji zawodowych na poziomie technika - jeśli dotyczy

4. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek
    prowadzony jest w języku angielskim.

6. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli
    kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie.

 

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

8. Złóż dokumenty

ZŁÓŻ DOKUMENTY PRZED ZAKOŃCZENIEM REKRUTACJI! Sprawdź w terminarzudni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Osoby, które złożą komplet dokumentów zostaną od razu zakwalifikowane do przyjęcia na studia, a po zakończeniu rekrutacji otrzymają informację o przyjęciu.

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia   3200 PLN [szczegóły i zniżki]

Progi punktowe 

102 - tyle w roku akademickim 2023/2024 wynosi próg punktowy na kierunek Przedsiębiorczość i Finanse. Pamiętaj, że progi punktowe mogą się zmieniać!

Limit miejsc 

75 - studia pierwszego stopnia stacjonarne
75 - studia pierwszego stopnia niestacjonarne

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7151

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7011

Karolina Żelazek

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7012
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3