Projekt POWER
Kierunek realizowany w ramach projektu POWER 2014-2020 “Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”

Rachunkowość i podatki

NOWY KIERUNEK

1. OPIS STUDIÓW

Nowoczesny, praktyczny kierunek studiów Rachunkowość i podatki zorientowany jest na specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości oraz podatków. W ramach kierunku uzyskuje się wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych, procedur opodatkowania, rozliczania wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych. Studenci nabywają umiejętności prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, sporządzania sprawozdań finansowych oraz dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych. Kierunek Rachunkowość i podatki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach wyróżnia praktyczne podejście do przedmiotu, które pozwala kandydatom na zaznajomienie się już na tym etapie edukacji z wymaganiami stawianymi absolwentom rachunkowości i podatków na rynku pracy.

Rachunkowość i podatki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach to innowacyjny kierunek łączący tradycyjne podejście do dziedziny z nowoczesnymi metodami pozyskiwania danych. Warsztaty i zajęcia praktyczne, a także piąty semestr poświęcony praktycznie wyłącznie na zdobywanie doświadczenia pozwolą studentom na sprawne przejście z etapu nauk bezpośrednio na ścieżkę perspektywicznej kariery.

Studia w systemie niestacjonarnym, prowadzone są w blokach co dwa tygodnie.

Kierunek przygotowuje absolwenta przede wszystkim do:

 • prowadzenie ewidencji podatkowej małych i średnich podmiotów gospodarczych,
 • prowadzenia księgowości w mikro, małym i średnim przedsiębiorstwie,
 • prowadzenia księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenia doradztwa podatkowego,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych w organach podatkowych i skarbowych,
 • prowadzenia księgowości, ustalania i rozliczania podatków oraz innych obciążeń publicznoprawnych.

Do najważniejszych atutów nowoczesnego kierunku zaliczyć należy:

 • dodatkowy kurs wyrównawczy z języka angielskiego do poziomu B2,
 • zajęcia prowadzone przez najlepszych praktyków z zakresu podatków i audytu,
 • cześć wykładów przekazywana jest w postaci e-learningu (7 bloków tematycznych),
 • część zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem programów komputerowych (Excel, programy finansowo- księgowe).

2. KORZYŚCI

Zajęcia prowadzone w systemie dwutygodniowym powodują, że zajęcia odbywają się przez dwa weekendy w miesiącu.

Kierunek ma charakter praktyczny, co oznacza że część zajęć prowadzona przez najlepszych doradców podatkowych, najlepszych biegłych rewidentów oraz pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego pozwala na zdobycie umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi wymogami oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości.

Szczególny nacisk kładziony jest na zajęcia z wykorzystaniem programów informatycznych .W ramach tego typu zajęć proponujemy; rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, systemy finansowo księgowe, zastosowanie arkusza kalkulacyjnego, inwestycje rzeczowe i finansowe z Excelem. A zatem Absolwent jest przygotowany do prowadzenia kompleksowej obsługi finansowo-księgowej podmiotów gospodarczych, z wykorzystaniem informatycznych programów finansowo-księgowych.

Wykłady w postaci e-learningu pozwala studentowi na zdobycie wiedzy bez wychodzenia z domu, poprzez platformę Moodle.

Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z zakresu języka angielskiego pozwolą na wyrównanie poziomu na zajęciach językowych.

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i interaktywnych warsztatów. Wykwalifikowana kadra to w dużej mierze praktycy doskonale zaznajomieni z rynkiem i aktualnymi trendami w dziedzinie finansów.

W pracy ze studentami ograniczają wiedzę teoretyczną do minimum, koncentrując się na przekazywaniu hands-on experience, analizowaniu studiów przypadku oraz dostarczaniu praktycznych umiejętności, pozwalających na efektywne podjęcie pracy już w trakcie trwania studiów.

4. SPECJALNOŚCI

Kierunek ma charakter jednolity. Nie jest podzielony na specjalności.

5. DODATKOWE INFORMACJE

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem studiów "Rachunkowość i podatki".