Projekt POWER
Kierunek realizowany w ramach projektu POWER 2014-2020 “Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”

Rachunkowość i podatki

NOWY KIERUNEK

1. OPIS STUDIÓW

Celem kierunku studiów Rachunkowość i podatki jest wyposażenie absolwentów w specjalistyczną wiedzę a także praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu rachunkowości oraz podatków. Studenci nabywają umiejętności prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, sporządzania sprawozdań finansowych oraz dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych. 

Rachunkowość i podatki to innowacyjny kierunek o profilu praktycznym, który pozwala studentom na zaznajomienie się już etapie nauki z wymaganiami stawianymi absolwentom rachunkowości i podatków na rynku pracy. Warsztaty i zajęcia praktyczne, a także piąty semestr poświęcony odbyciu praktyki mającej na celu zdobywanie doświadczenia, pozwolą na sprawniejsze rozwijanie przyszłej kariery zawodowej.

Kierunek przygotowuje absolwenta przede wszystkim do:

 • prowadzenie ewidencji podatkowej małych i średnich podmiotów gospodarczych,
 • prowadzenia księgowości w mikro, małym i średnim przedsiębiorstwie,
 • prowadzenia księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenia doradztwa podatkowego,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych w organach podatkowych i skarbowych,
 • prowadzenia księgowości, ustalania i rozliczania podatków oraz innych obciążeń publicznoprawnych.

Do najważniejszych atutów kierunku zaliczyć należy:

 • praktyczny charakter
 • dodatkowy kurs wyrównawczy z języka angielskiego do poziomu B2, 
 • zajęcia prowadzone przez najlepszych praktyków z zakresu podatków i audytu, 
 • cześć wykładów przekazywana w postaci e-learningu (7 bloków tematycznych), 
 • część zajęć prowadzona z wykorzystaniem programów komputerowych (Excel, programy finansowo- księgowe).

2. KORZYŚCI

Kierunek ma charakter praktyczny, co oznacza, że obok wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zajęcia prowadzone są także przez praktyków: doradców podatkowych, biegłych rewidentów, księgowych. 

Szczególny nacisk kładziony jest na zajęcia z wykorzystaniem programów informatycznych, wśród których znajdują się: rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, systemy finansowo księgowe, zastosowanie arkusza kalkulacyjnego, inwestycje rzeczowe i finansowe z Excelem. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia kompleksowej obsługi finansowo-księgowej podmiotów gospodarczych, z wykorzystaniem informatycznych programów finansowo-księgowych. 

Dodatkowym atutem są wykłady w postaci e-learningu pozywające na zdobycie wiedzy bez wychodzenia z domu.

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i interaktywnych ćwiczeń oraz warsztatów. Wykwalifikowana kadra to doświadczeni wykładowcy akademiccy oraz praktycy. Nauczyciele akademiccy zapewniają wysoki poziom i aktualność przekazywanej wiedzy w wymiarze teoretycznym, podczas gdy praktycy koncentrują się na analizowaniu studiów przypadku oraz praktycznych umiejętnościach, pozwalających na efektywne podjęcie pracy już w trakcie trwania studiów.

4. SPECJALNOŚCI

Kierunek prowadzony bez specjalności.

5. DODATKOWE INFORMACJE

Kierunek powstał w ramach programu POWER 2014–2020 - „Blisko - międzynarodowo - przez całe życie. Kompleksowy Program Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”.

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Angelika Gagracz

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice