Przejdź do menu Przejdź do treści

Rachunkowość i podatki - studia licencjackie na UE Katowice

Rachunkowość i Podatki to nowoczesny, praktyczny kierunek studiów. Oferuje on wyjątkowe połączenie doświadczeń naukowo-badawczych kadry Uniwersytetu Ekonomicznego oraz praktycznych kompetencji ekspertów zewnętrznych wsparte aktywnym wykorzystaniem narzędzi e-learningowych oraz półroczną praktyką zawodową. Taka konstrukcja rozwija jednocześnie twórcze myślenie w kategoriach akademickich w zakresie wiedzy oraz umiejętności wykorzystania narzędzi proponowanych przez teorię ekonomii i finansów w praktyce życia gospodarczego. Jednocześnie pobudza kompetencje sprzyjające przedsiębiorczości i ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Dlaczego warto?

Studia pozwolą Ci jednocześnie zdobyć wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne i doświadczenie zawodowe istotne dla współczesnego świata finansów, rachunkowości i podatków. Czeka na Ciebie ambitna i różnorodna oferta przedmiotów o charakterze praktycznym. Poznasz m.in. tajniki informatycznych systemów finansowo-księgowych, a także systemu podatkowego. Ponadto odbędziesz półroczną praktykę zawodową, która pozwoli Ci ugruntować wiedzę i poprawi Twoją pozycję startową na rynku pracy.

Kompetencje po studiach

Po studiach na kierunku Rachunkowość i Podatki będziesz posiadać wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie zagadnień dotyczących rachunkowości i systemu podatkowego, w szczególności dotyczące:

 • Systemów rachunkowości różnych typów podmiotów gospodarczych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Opodatkowania podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych,
 • Zarządzania finansami przedsiębiorstw,
 • Narzędzi informatycznych stosowanych w rachunkowości i finansach.

Dodatkowo wzbogacisz swoje umiejętności językowe na lektoratach z dwóch języków obcych, a niezbędne kompetencje prospołeczne rozwiniesz na kilku przedmiotach humanistycznych (np. etyce gospodarczej i filozofii).

Możliwości pracy po studiach

 • Po ukończeniu studiów możesz pracować jako specjalista lub objąć stanowisko kierownicze w działach zajmujących się księgowością i podatkami oraz zagadnieniami związanymi z zarządzaniem finansami. 
 • Odnajdziesz się świetnie zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych jak i podmiotach sfery publicznej. 
 • Możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą, wykorzystując posiadaną wiedzę i umiejętności w branży wybranej według Twoich własnych zainteresowań lub działalności usługowo-doradczej z zakresu finansów, rachunkowości i podatków.

Program studiów

Program studiów oprócz przedmiotów ogólnoakademickich, jak Podstawy ekonomii czy Podstawy zarządzania i marketingu, zawiera szeroki zakres przedmiotów praktycznych (np. Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa, Księgowe, podatkowe i finansowe studia przypadków, Ewidencje podatkowe mikro i małych podmiotów) prowadzonych zarówno przez doświadczonych nauczycieli akademickich jak i praktyków życia gospodarczego. Ponadto elementem programu jest rozbudowana praktyka studencka w wymiarze 720 godzin.

Wykładowcy

Kadra wykładowców kierunku składa się z nauczycieli akademickich a także praktyków w obszarze rachunkowości i podatków. Bogate doświadczenia zawodowe umożliwia wykorzystanie interesujących przykładów z praktyki gospodarczej (w odniesieniu do przedmiotów o charakterze praktycznym). Istotnym atutem jest również wykorzystywanie nowoczesnych metod dydaktycznych, aktywizujących m.in. poprzez dyskusję czy wykorzystanie różnorodnych narzędzi IT.

Współpraca

Kierunek Rachunkowość i Podatki współpracuje m.in. z Krajową Izbą Doradców Podatkowych oraz PwC Advisory, których przedstawiciele są członkami Rady Programowej kierunku. Okazją do rozwoju naukowego jest też możliwość włączenia się w prace Studenckich Kół Naukowych działających przy katedrach w ramach Wydziału Finansów.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci Rachunkowości i podatków mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie).

Co można dalej studiować?

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz m.in.:

 1. kontynuować naukę na II stopniu kierunku Finanse i rachunkowość (dowolna specjalność),
 2. wybrać specjalność Rachunkowość i rewizja finansowa na kierunku Finanse i rachunkowość.

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na I stopień studiów są dwa przedmioty: język obcy oraz drugi przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS. Oba przedmioty kwalifikacyjne możesz wybrać zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Sam wskazujesz, które egzaminy będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Dokładnie przelicz punkty i wybierz najbardziej korzystny wynik. Punkty rekrutacyjne z wyników z poziomu podstawowego są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku razy 0,7, natomiast na poziomie rozszerzonym - razy 1,0.

Na przykład:

 • Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
 • Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz poniżej.

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia   3200 PLN [szczegóły i zniżki]

Progi punktowe 

Kierunek Rachunkowość i podatki realizowany jest wyłącznie na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia. 

Na studia niestacjonarne pierwszego stopnia nie organizujemy konkursu świadectw. Kandydat po wypełnieniu elektronicznego podania składa komplet dokumentów w wyznaczonym terminie.

Limit miejsc 

50

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7152

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7011

Karolina Żelazek

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7012
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca