Projekt POWER
Kierunek realizowany w ramach projektu POWER 2014-2020 “Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”

Rachunkowość i podatki - studia licencjackie na UE Katowice

uśmiechnięty mężczyzna pijący kawe w biurze, obok napis "Rachunkowość i podatki"

Rachunkowość i Podatki to nowoczesny, praktyczny kierunek studiów. Oferuje on wyjątkowe połączenie doświadczeń naukowo-badawczych kadry Uniwersytetu Ekonomicznego oraz praktycznych kompetencji ekspertów zewnętrznych wsparte aktywnym wykorzystaniem narzędzi e-learningowych oraz półroczną praktyką zawodową. Taka konstrukcja rozwija jednocześnie twórcze myślenie w kategoriach akademickich w zakresie wiedzy oraz umiejętności wykorzystania narzędzi proponowanych przez teorię ekonomii i finansów w praktyce życia gospodarczego. Jednocześnie pobudza kompetencje sprzyjające przedsiębiorczości i ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Dlaczego warto?

Studia pozwolą Ci jednocześnie zdobyć wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne i doświadczenie zawodowe istotne dla współczesnego świata finansów, rachunkowości i podatków. Czeka na Ciebie ambitna i różnorodna oferta przedmiotów o charakterze praktycznym. Poznasz m.in. tajniki informatycznych systemów finansowo-księgowych, a także systemu podatkowego. Ponadto odbędziesz półroczną praktykę zawodową, która pozwoli Ci ugruntować wiedzę i poprawi Twoją pozycję startową na rynku pracy.

Kompetencje po studiach

Po studiach na kierunku Rachunkowość i Podatki będziesz posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie zagadnień dotyczących rachunkowości i systemu podatkowego, w szczególności dotyczące:

 • Systemów rachunkowości różnych typów podmiotów gospodarczych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Opodatkowania podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych,
 • Zarządzania finansami przedsiębiorstw,
 • Narzędzi informatycznych stosowanych w rachunkowości i finansach.

Dodatkowo wzbogacisz swoje umiejętności językowe na lektoratach z dwóch języków obcych, a niezbędne kompetencje prospołeczne rozwiniesz na kilku przedmiotach humanistycznych (np. etyce gospodarczej i filozofii).

Możliwości pracy po studiach

 • Po ukończeniu studiów możesz pracować jako specjalista lub objąć stanowisko kierownicze w działach zajmujących się księgowością i podatkami oraz zagadnieniami związanymi z zarządzaniem finansami. 
 • Odnajdziesz się świetnie zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych jak i podmiotach sfery publicznej. 
 • Możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą, wykorzystując posiadaną wiedzę i umiejętności w branży wybranej według Twoich własnych zainteresowań lub działalności usługowo-doradczej z zakresu finansów, rachunkowości i podatków.

Program studiów

Program studiów oprócz przedmiotów ogólnoakademickich, jak Podstawy ekonomii czy Podstawy zarządzania i marketingu, zawiera szeroki zakres przedmiotów praktycznych (np. Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa, Księgowe, podatkowe i finansowe studia przypadków, Ewidencje podatkowe mikro i małych podmiotów) prowadzonych zarówno przez doświadczonych nauczycieli akademickich jak i praktyków życia gospodarczego. Ponadto elementem programu jest rozbudowana praktyka studencka w wymiarze 720 godzin.

Wykładowcy

Kadra wykładowców kierunku składa się z nauczycieli akademickich a także praktyków w obszarze rachunkowości i podatków. Bogate doświadczenia zawodowe umożliwia wykorzystanie interesujących przykładów z praktyki gospodarczej (w odniesieniu do przedmiotów o charakterze praktycznym). Istotnym atutem jest również wykorzystywanie nowoczesnych metod dydaktycznych, aktywizujących m.in. poprzez dyskusję czy wykorzystanie różnorodnych narzędzi IT. Ponadto asynchroniczny e-learning zastosowany w wybranych przedmiotach pozwala na elastyczne i efektywne zarządzanie czasem nauki.

Współpraca

Kierunek Rachunkowość i Podatki współpracuje m.in. z Krajową Izbą Doradców Podatkowych oraz PwC Advisory, których przedstawiciele są członkami Rady Programowej kierunku. Okazją do rozwoju naukowego jest też możliwość włączenia się w prace Studenckich Kół Naukowych działających przy katedrach w ramach Wydziału Finansów, do których należą:

 • Koło Naukowe Analiz Rynku Finansowego,
 • Koło Naukowe Bankowości,
 • Koło Naukowe „Glob-Fin",
 • Koło Naukowe Inżynierii Finansowej,
 • Koło Naukowe Modelowania Finansowego "Quantum",
 • Koło Naukowe Prawa Finansowego „Aureus”,
 • Koło Naukowe Rachunkowości "Rachmistrz".

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci Rachunkowości i podatków mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie).

Co można dalej studiować?

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz m.in.:

 1. kontynuować naukę na II stopniu kierunku Finanse i rachunkowość (dowolna specjalność),
 2. wybrać specjalność Rachunkowość i rewizja finansowa na kierunku Finanse i rachunkowość Finanse.

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na I stopień studiów są dwa przedmioty: język obcy oraz drugi przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS. Oba przedmioty kwalifikacyjne możesz wybrać zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Sam wskazujesz, które matury będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Dokładnie przelicz punkty i wybierz najbardziej korzystny wynik. Punkty rekrutacyjne z wyników z poziomu podstawowego są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku razy 0,7, natomiast na poziomie rozszerzonym - razy 1,0.

Na przykład:

 • Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
 • Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz poniżej.

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów.
Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek!  

W razie problemów sprawdź najczęściej zadawane pytania w sprawie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.   

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi na świadectwie. 

W przypadku poprawiania matury lub zdawani dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wyksztalcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

UWAGA! DANE NIE SĄ POBIERANE Z SYSTEMU KREM!

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu (w systemie IRK pojawi się informacja). Opłata nie jest księgowana automatycznie, dlatego może upłynąć do 5 dni, nim informacja o jej zaksięgowaniu pojawi się w systemie IRK. Jeżeli po tym czasie na twoim koncie w systemie IRK nadal nie będzie informacji o zaksięgowaniu opłaty, prześlij potwierdzenie dokonania przelewu na adres rekrutacja@ue.katowice.pl podając informacje, kogo dotyczy sprawa lub zabierz je ze sobą podczas składania dokumentów.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. 

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

 2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania wyników z aneksu do matury, również ten aneks.

 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

 5. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie.

 6. Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, jeżeli opłata nie została jeszcze zaksięgowana w systemie IRK.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3 
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK pojawi się informacja o wyniku przyjęcia na studia. Otrzymasz wiadomość mailem z informacją o wyniku przyjęcia na studia, na adres podany podczas rejestracji. 

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia   2600 PLN [szczegóły i zniżki]

Progi punktowe 

Kierunek Rachunkowość i podatki realizowany jest wyłącznie na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia. 

Na studia niestacjonarne pierwszego stopnia nie organizujemy konkursu świadectw. Kandydat po wypełnieniu elektronicznego podania składa komplet dokumentów w wyznaczonym terminie.

Limit miejsc 

50

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Angelika Gagracz

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice