Przejdź do menu Przejdź do treści

Rachunkowość i podatki - studia licencjackie na UE Katowice

Rachunkowość i Podatki to nowoczesny, praktyczny kierunek studiów. Oferuje on wyjątkowe połączenie doświadczeń naukowo-badawczych kadry Uniwersytetu Ekonomicznego oraz praktycznych kompetencji ekspertów zewnętrznych wsparte aktywnym wykorzystaniem narzędzi e-learningowych oraz półroczną praktyką zawodową. Taka konstrukcja rozwija jednocześnie twórcze myślenie w kategoriach akademickich w zakresie wiedzy oraz umiejętności wykorzystania narzędzi proponowanych przez teorię ekonomii i finansów w praktyce życia gospodarczego. Jednocześnie pobudza kompetencje sprzyjające przedsiębiorczości i ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Dlaczego warto?

Studia pozwolą Ci jednocześnie zdobyć wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne i doświadczenie zawodowe istotne dla współczesnego świata finansów, rachunkowości i podatków. Czeka na Ciebie ambitna i różnorodna oferta przedmiotów o charakterze praktycznym. Poznasz m.in. tajniki informatycznych systemów finansowo-księgowych, a także systemu podatkowego. Ponadto odbędziesz półroczną praktykę zawodową, która pozwoli Ci ugruntować wiedzę i poprawi Twoją pozycję startową na rynku pracy.

Kompetencje po studiach

Po studiach na kierunku Rachunkowość i Podatki będziesz posiadać wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie zagadnień dotyczących rachunkowości i systemu podatkowego, w szczególności dotyczące:

 • Systemów rachunkowości różnych typów podmiotów gospodarczych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Opodatkowania podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych,
 • Zarządzania finansami przedsiębiorstw,
 • Narzędzi informatycznych stosowanych w rachunkowości i finansach.

Dodatkowo wzbogacisz swoje umiejętności językowe na lektoratach z dwóch języków obcych, a niezbędne kompetencje prospołeczne rozwiniesz na kilku przedmiotach humanistycznych (np. etyce gospodarczej i filozofii).

Możliwości pracy po studiach

 • Po ukończeniu studiów możesz pracować jako specjalista lub objąć stanowisko kierownicze w działach zajmujących się księgowością i podatkami oraz zagadnieniami związanymi z zarządzaniem finansami. 
 • Odnajdziesz się świetnie zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych jak i podmiotach sfery publicznej. 
 • Możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą, wykorzystując posiadaną wiedzę i umiejętności w branży wybranej według Twoich własnych zainteresowań lub działalności usługowo-doradczej z zakresu finansów, rachunkowości i podatków.

Program studiów

Program studiów oprócz przedmiotów ogólnoakademickich, jak Podstawy ekonomii czy Podstawy zarządzania i marketingu, zawiera szeroki zakres przedmiotów praktycznych (np. Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa, Księgowe, podatkowe i finansowe studia przypadków, Ewidencje podatkowe mikro i małych podmiotów) prowadzonych zarówno przez doświadczonych nauczycieli akademickich jak i praktyków życia gospodarczego. Ponadto elementem programu jest rozbudowana praktyka studencka w wymiarze 720 godzin.

Wykładowcy

Kadra wykładowców kierunku składa się z nauczycieli akademickich a także praktyków w obszarze rachunkowości i podatków. Bogate doświadczenia zawodowe umożliwia wykorzystanie interesujących przykładów z praktyki gospodarczej (w odniesieniu do przedmiotów o charakterze praktycznym). Istotnym atutem jest również wykorzystywanie nowoczesnych metod dydaktycznych, aktywizujących m.in. poprzez dyskusję czy wykorzystanie różnorodnych narzędzi IT.

Współpraca

Kierunek Rachunkowość i Podatki współpracuje m.in. z Krajową Izbą Doradców Podatkowych oraz PwC Advisory, których przedstawiciele są członkami Rady Programowej kierunku. Okazją do rozwoju naukowego jest też możliwość włączenia się w prace Studenckich Kół Naukowych działających przy katedrach w ramach Wydziału Finansów.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci Rachunkowości i podatków mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie).

Co można dalej studiować?

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz m.in.:

 1. kontynuować naukę na II stopniu kierunku Finanse i rachunkowość (dowolna specjalność),
 2. wybrać specjalność Rachunkowość i rewizja finansowa na kierunku Finanse i rachunkowość.

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na I stopień studiów są dwa przedmioty: język obcy oraz drugi przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS. Oba przedmioty kwalifikacyjne możesz wybrać zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Sam wskazujesz, które egzaminy będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Dokładnie przelicz punkty i wybierz najbardziej korzystny wynik. Punkty rekrutacyjne z wyników z poziomu podstawowego są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku razy 0,7, natomiast na poziomie rozszerzonym - razy 1,0.

Na przykład:

 • Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
 • Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz poniżej.

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów.
Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek! 

2. Wgraj do podania zdjęcie

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej  500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane ze świadectwa dojrzałości

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi na świadectwie. 

W przypadku poprawiania matury lub zdawani dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wyksztalcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

UWAGA! DANE NIE SĄ POBIERANE Z SYSTEMU KREM!

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu w systemie IRK2 pojawi się informacja. W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacjirekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. 

5. Sprawdź wyniki

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK2 pojawi się informacja o zakwalifikowaniu na studia.

 

6. Skompletuj dokumenty

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania wyników z aneksu do matury, również ten aneks
 3. Oryginał Dyplomu kwalifikacji zawodowych na poziomie technika - jeśli dotyczy
 4. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 - jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.
 6. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK2, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

7. Złóż dokumenty

Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3 
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia   2900 PLN [szczegóły i zniżki]

Progi punktowe 

Kierunek Rachunkowość i podatki realizowany jest wyłącznie na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia. 

Na studia niestacjonarne pierwszego stopnia nie organizujemy konkursu świadectw. Kandydat po wypełnieniu elektronicznego podania składa komplet dokumentów w wyznaczonym terminie.

Limit miejsc 

50

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7151

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7011

Karolina Żelazek

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7012
Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3