Przejdź do menu Przejdź do treści

Zarządzanie publiczne - studia licencjackie na UE Katowice

Zarządzanie publiczne to odpowiedni kierunek studiów dla szukających atrakcyjnego i stabilnego zatrudnienia oraz mających potrzebę dynamicznego działania w organizacjach, których funkcjonowanie jest w części finansowane z budżetu państwa i środków pomocowych Unii Europejskiej. Jest to również trafny wybór dla pragnących podjąć pracę w firmach prywatnych, kładących nacisk na społeczną odpowiedzialność.

Wyzwania współczesnego świata to konieczność posiadania umiejętności pracy w wielokulturowych zespołach, kreatywnego rozwiązywania problemów, rozumienia znaczenia wiedzy o procesach gospodarczych jako biznesowych podstaw społeczno-ekonomicznego funkcjonowania organizacji, społeczności lokalnych, państw i świata. Dzięki unikalnemu połączeniu wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, prawa, przedsiębiorczości, psychologii społecznej i polityk publicznych w ramach kierunku Zarządzanie publiczne uczymy umiejętności efektywnego zarządzania organizacjami, których celem jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego. Na naszym kierunku kształcimy studentów, korzystając z nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych.

Dlaczego warto?

Wybierając kierunek Zarządzanie publiczne uczestniczysz w nowatorskim projekcie dydaktycznym. Masz szansę na zdobycie wiedzy teoretycznej, korzystanie z doświadczeń biznesowych wykładowców, uczestnictwo w praktycznym tworzeniu rozwiązań problemów zarządzania, pojawiających się w organizacjach działających w sektorze publicznym, społecznym i prywatnym. Stała współpraca z wykładowcami budowana w konsekwencji realizowania różnorodnych projektów, aktywna działalność w kole naukowym, program tutoringowy wspiera i kreuje wszechstronny rozwój studenta.

Kompetencje po studiach

Po ukończeniu kierunku Zarządzanie publiczne będziesz umiał:

 • stosować nowoczesne metody i techniki zarządzania w organizacjach publicznych, społecznych i prywatnych,
 • zarządzać ryzykiem, finansami i zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych, społecznych i prywatnych,
 • projektować i realizować usługi zdrowotne i działania z zakresu zdrowia publicznego, 
 • wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne do zarządzania w organizacjach publicznych, społecznych i prywatnych,
 • uczestniczyć w procesie sprawowania władzy poprzez umiejętność tworzenia celów dla polityk publicznych,
 • zarządzać w organizacjach, które innowacyjnie świadczą usługi społeczne, w tym bezpieczeństwo publiczne i socjalne, sport, kultura, ochrona zdrowia, rekreacja, zabezpieczenie społeczne, ochrona środowiska,
 • inspirować zmiany społeczne i gospodarcze, wykorzystując dostępne zasoby oraz siły społeczne w środowiskach lokalnych,
 • działać kreatywnie tworząc międzysektorowe rozwiązania organizacyjne.

Możliwości pracy po studiach

Absolwent kierunku Zarządzanie publiczne jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, jednostkach i instytucjach systemu ochrony zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych, w instytucjach ochrony środowiska, podmiotach gospodarki komunalnej, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, organizacjach pozarządowych, firmach konsultingowych i ewaluacyjnych. Szeroka wiedza i praktyczne umiejętności pozwalają także na podjęcie pracy w biznesie, bowiem współczesna gospodarka potrzebuje kompetentnych specjalistów, którzy potrafią twórczo rozwiązywać złożone problemy, projektować i wdrażać innowacyjne rozwiązania nie tylko w organizacjach sektora publicznego, lecz także prywatnego i społecznego. Zatrudnienie znajdziesz w każdej firmie, której działania cechuje społeczna odpowiedzialność.

Program studiów

Przygotowany program studiów Zarządzanie publiczne składa się z dwóch części:

 • przedmiotów obowiązkowych, między innymi: zarządzanie, zarządzanie publiczne, komunikacja i negocjacje w organizacjach publicznych, strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim, finanse sektora publicznego, zamówienia publiczne, zarządzanie innowacjami.
 • przedmiotów dla specjalności:
  • Zarządzanie ryzykiem w organizacjach (np. metody identyfikacji i analizy ryzyka, ryzyko personalne, zarządzanie ryzykiem projektów),
  • Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia (np. analiza finansowa jednostek ochrony zdrowia, ekonomika ochrony zdrowia, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna).

Specjalności

Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Zarządzanie ryzykiem w organizacjach
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

Wykładowcy

Zajęcia na kierunku Zarządzanie publiczne prowadzą wykładowcy posiadający nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną w zakresie działania organizacji, szczególnie publicznych i społecznych, ale także prywatnych. Do współpracy w realizacji programu studiów zapraszani są menedżerowie zatrudnieni w organizacjach publicznych, społecznych i prywatnych oraz zagraniczni naukowcy. Dydaktyka jest ukierunkowana na maksymalne zaangażowanie studentów w proces nabywania przez nich wiedzy i kompetencji praktycznych poprzez wykorzystanie technik multimedialnych, design thinking, studiów przypadków, mind mapping, gier edukacyjnych oraz coachingu. Studenci mogą uczestniczyć także w konferencjach tematycznych, pracach projektowych realizowanych na rzecz praktyki oraz brać udział w wyjazdach studialnych i pracach koła naukowego.

Po więcej informacji, jak wyglądają zajęcia zapraszamy na stronę: https://www.facebook.com/kzpins 

Współpraca

Współpracujemy z liczną grupą organizacji – publicznych, społecznych i prywatnych m.in.

 • Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej/Katowice,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia OW Katowice,
 • Betamed SA,
 • Urząd Miasta Mikołów,
 • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Katowicach,
 • HSBC Holdings plc.,
 • SPZOZ Sanatorium MSWiA w Krynicy Zdroju,
 • Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach, 
 • EU-CONSULT Sp. z o.o. Gdańsk,
 • Baks Sp. z o.o., 
 • Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej,
 • Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój,
 • Starostwo Powiatowe w Pszczynie,
 • Urząd Miasta Bierunia, 
 • Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich,
 • NFZ OW Śląski,
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci kierunku Zarządzanie publiczne mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Najczęściej wyjeżdżają do Hiszpanii, Włoch, Portugalii, ale również mogą skorzystać z oferty stypendialnej do Izraela, Kolumbii, Tajwanu, Albanii, Egiptu.

Opinie

Co można dalej studiować?

Po ukończeniu studiów I stopnia Zarządzanie publiczne możesz:

 1. kontynuować naukę na II stopniu, kierunek Zarządzanie publiczne na specjalnościach: Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach publicznych, Zielone zarządzanie w gospodarce publicznej, Zarządzanie w podmiotach leczniczych,
 2. wybrać inny kierunek studiów II stopnia z zakresu zarządzania i jakości lub ekonomii i finansów realizowany w ramach UE Katowice,
 3. wybrać inny zarządczo-ekonomiczny kierunek studiów II stopnia realizowany przez inne uczelnie ekonomiczne albo podjąć studia z zakresu polityk publicznych lub z zakresu zdrowia publicznego realizowane przez uniwersytety medyczne lub uniwersytety o profilu ogólnym np. Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski,
 4. Z uwagi na uznawalność dyplomów w ramach Unii Europejskiej można kontynuować studia poza granicami Polski.

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na I stopień studiów są dwa przedmioty: język obcy oraz drugi przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS. Oba przedmioty kwalifikacyjne możesz wybrać zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Sam wskazujesz, które egzaminy będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Dokładnie przelicz punkty i wybierz najbardziej korzystny wynik. Punkty rekrutacyjne z wyników z poziomu podstawowego są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku razy 0,7, natomiast na poziomie rozszerzonym - razy 1,0.

Na przykład:

 • Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
 • Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz poniżej.

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów.

Wybierz przedmioty, które będą brane pod uwagę przy rekrutacji. Zaznacz jeden z języków (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) oraz jeden z przedmiotów do wyboru (matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie lub dla kandydatów na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna języka polski). Jeśli jesteś absolwentem technikum i chcesz żeby wziąć pod uwagę wyniki z dyplomu technika zaznacz to przy wyborze przedmiotów. Wtedy po rejestracji zostaniesz poproszony o zaznaczenie "Czy jesteś absolwentem technikum?" - po zaznaczeniu tak pojawi się drugie pytanie "Czy chcesz aby uwzględniono wynik z dyplomu zawodowego technika?", po zaznaczeniu „tak” prześlij dyplom do weryfikacji.

Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek! 

2. Wgraj do podania zdjęcie

Uwaga: Zdjęcie jest niezbędne do wygenerowania podania o przyjęcie na studia. 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane ze świadectwa dojrzałości

Wprowadzone wyniki z matury powinny pokrywać się z wynikami uzyskanymi na świadectwie.

Dane będą również zweryfikowane z systemem KReM (Krajowym Rejestrem Matur).

W przypadku poprawiania matury lub zdawania dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wykształcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny numer konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

Uwaga! W przypadku, gdy fakt dokonania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej uiszczonej w terminie nie zostanie odnotowany w systemie IRK, dzień po zakończonej rejestracji należy dostarczyć do Działu rekrutacji dowód wpłaty (osobiście, przez osobę trzecią lub zeskanować i wysłać na adres: rekrutacja@uekat.pl).

Niedopełnienie niniejszego obowiązku wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

5. Sprawdź, czy podanie uzupełnione jest prawidłowo

Po zamknięciu systemu nie będziesz mieć możliwości edycji danych, nie zmienisz wprowadzonych wyników, nie dodasz zdjęcia ani nie uzupełnisz deklaracji.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ranking punktów, na podstawie którego kandydaci będą kwalifikowani do przyjęcia. Kwalifikacji będą podlegać jedynie osoby, które prawidłowo wypełnią podanie w systemie i dokonają opłaty rekrutacyjnej we wskazanym terminie. 

Jeżeli nie wgrasz zdjęcia i nie wypełnisz deklaracji, nie będziesz mieć możliwości wydrukowania podania oraz naklejki na teczkę, które są niezbędne na dalszym etapie postepowania.

6. Zaczekaj na wyniki

W wyznaczonym terminie w systemie pojawi się informacja o kwalifikacji na studia. Otrzymasz także wiadomość o kwalifikacji e-mailem, na adres podany podczas rejestracji. 

Zakwalifikowanie na studia, nie oznacza, przyjęcia na studia. To informacja od Uczelni, że możesz podjąć studia na wybranym kierunku.

Teraz kolej na Ciebie!

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunku, na który Cię zakwalifikowano konieczne jest złożenie dokumentów w wymaganym terminie.

7. Skompletuj dokumenty

 1. Podaniena studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania wyników z aneksu do matury, również ten aneks
 3. Oryginał Dyplomu kwalifikacji zawodowych na poziomie technika - jeśli dotyczy
 4. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.
 6. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

8. Złóż dokumenty

ZŁÓŻ DOKUMENTY PRZED ZAKOŃCZENIEM REKRUTACJI! Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • Na studia w Katowicach
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice
   
 • Na studia w Rybniku
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Osoby, które złożą komplet dokumentów zostaną od razu zakwalifikowane do przyjęcia na studia, a po zakończeniu rekrutacji otrzymają informację o przyjęciu.

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów.

Wybierz przedmioty, które będą brane pod uwagę przy rekrutacji. Zaznacz jeden z języków (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) oraz jeden z przedmiotów do wyboru (matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie lub dla kandydatów na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna języka polski). Jeśli jesteś absolwentem technikum i chcesz żeby wziąć pod uwagę wyniki z dyplomu technika zaznacz to przy wyborze przedmiotów. Wtedy po rejestracji zostaniesz poproszony o zaznaczenie "Czy jesteś absolwentem technikum?" - po zaznaczeniu tak pojawi się drugie pytanie "Czy chcesz aby uwzględniono wynik z dyplomu zawodowego technika?", po zaznaczeniu „tak” prześlij dyplom do weryfikacji.

Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek! 

2. Wgraj do podania zdjęcie

Uwaga: Zdjęcie jest niezbędne do wygenerowania podania o przyjęcie na studia. 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane ze świadectwa dojrzałości

Wprowadzone wyniki z matury powinny pokrywać się z wynikami uzyskanymi na świadectwie.

Dane będą również zweryfikowane z systemem KReM (Krajowym Rejestrem Matur).

W przypadku poprawiania matury lub zdawania dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wykształcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny numer konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

Uwaga! W przypadku, gdy fakt dokonania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej uiszczonej w terminie nie zostanie odnotowany w systemie IRK, dzień po zakończonej rejestracji należy dostarczyć do Działu rekrutacji dowód wpłaty (osobiście, przez osobę trzecią lub zeskanować i wysłać na adres: rekrutacja@uekat.pl).

Niedopełnienie niniejszego obowiązku wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

5. Sprawdź, czy podanie uzupełnione jest prawidłowo

Po zamknięciu systemu nie będziesz mieć możliwości edycji danych, nie zmienisz wprowadzonych wyników, nie dodasz zdjęcia ani nie uzupełnisz deklaracji.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ranking punktów, na podstawie którego kandydaci będą kwalifikowani do przyjęcia. Kwalifikacji będą podlegać jedynie osoby, które prawidłowo wypełnią podanie w systemie i dokonają opłaty rekrutacyjnej we wskazanym terminie. 

Jeżeli nie wgrasz zdjęcia i nie wypełnisz deklaracji, nie będziesz mieć możliwości wydrukowania podania oraz naklejki na teczkę, które są niezbędne na dalszym etapie postepowania.

6. Zaczekaj na wyniki

W wyznaczonym terminie w systemie pojawi się informacja o kwalifikacji na studia. Otrzymasz także wiadomość o kwalifikacji e-mailem, na adres podany podczas rejestracji. 

Zakwalifikowanie na studia, nie oznacza, przyjęcia na studia. To informacja od Uczelni, że możesz podjąć studia na wybranym kierunku.

Teraz kolej na Ciebie!

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunku, na który Cię zakwalifikowano konieczne jest złożenie dokumentów w wymaganym terminie.

7. Skompletuj dokumenty

 1. Podaniena studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania wyników z aneksu do matury, również ten aneks
 3. Oryginał Dyplomu kwalifikacji zawodowych na poziomie technika - jeśli dotyczy
 4. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.
 6. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

8. Złóż dokumenty

ZŁÓŻ DOKUMENTY PRZED ZAKOŃCZENIEM REKRUTACJI! Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • Na studia w Katowicach
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice
   
 • Na studia w Rybniku
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Osoby, które złożą komplet dokumentów zostaną od razu zakwalifikowane do przyjęcia na studia, a po zakończeniu rekrutacji otrzymają informację o przyjęciu.

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia   3200 PLN [szczegóły i zniżki]

Progi punktowe 

90 pkt - tyle wynosi próg punktowy na kierunek Zarządzanie publiczne. Pamiętaj, że progi punktowe mogą się zmieniać!

Limit miejsc

50

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7152

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7011

Karolina Żelazek

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7012
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca