Śląska Nagroda Naukowa - uruchomienie naboru

Już po raz kolejny w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki (ŚFN) zostanie przyznana Śląska Nagroda Naukowa (ŚNN). Nagroda przyznawana jest badaczom i twórcom, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki i prezentują wybitne osiągnięcia artystyczne, jak również promują śląską naukę na arenie krajowej i międzynarodowej. Może być przyznana za całokształt osiągnięć lub za osiągnięcia uzyskane w ciągu 2 lat poprzedzających rok wręczenia wyróżnienia. Współorganizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.


Śląska Nagroda Naukowa to prestiżowe wyróżnienie, które przyznają wszystkie uczelnie współorganizujące ŚFN. Każda ze szkół wyższych wyłania kandydatów spośród pracowników oraz doktorantów według własnej, wewnętrznej procedury, a laureatów wybiera Kapituła Nagrody, którą tworzą przedstawiciele jednostek naukowych współorganizujących Śląski Festiwal Nauki powołani przez Dyrektora Generalnego Festiwalu.

Nagroda przyznawana jest w sześciu obszarach Śląskiego Festiwalu Nauki:

 1. nauki techniczne,
 2. nauki przyrodnicze,
 3. sztuka,
 4. nauki humanistyczno-społeczne,
 5. nauki ścisłe,
 6. medycyna i nauki o zdrowiu.

Procedura wyboru kandydatów do Nagrody

Kryteria wyboru kandydata z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

 • wybitne publikacje naukowe,
 • wyróżnione monografie naukowe,
 • znaczące projekty badawcze,
 • badania mające realny wpływ na poprawę jakości życia społecznego i/lub na rozwój regionu, 
 • innowacyjne metody badań,
 • prestiżowe stypendia badawcze (takie jak np.: Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji Fulbrighta, Marii Skłodowskiej-Curie, inne),
 • wynalazek/patent/odkrycie,
 • wybitne/wyróżnione dzieło artystyczne.

Etapy wyłaniania kandydatów spośród pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do Śląskiej Nagrody Naukowej:

 1. Kandydaci do Śląskiej Nagrody Naukowej mogą zgłosić się samodzielnie lub zostać zgłoszeni przez osoby trzecie za pośrednictwem formularza.
 2. Komisja ds. Śląskiej Nagrody Naukowej powołana przez Rektora, wybiera maksymalnie 5 osób spośród kandydatów zgłoszonych do ŚNN i przedstawia je Kapitule Nagrody.
 3. Kapituła Nagrody wybiera 1 Laureata (z każdej uczelni) podczas głosowania jawnego większością głosów.

Etapy wyłaniania kandydatów spośród doktorantów Uniwersytetu do Śląskiej Nagrody Naukowej:

 1. Kandydaci do Śląskiej Nagrody Naukowej mogą zgłosić się samodzielnie lub zostać zgłoszeni przez osoby trzecie za pośrednictwem formularza.
 2. Komisja ds. Śląskiej Nagrody powołana przez rektora, wybiera jednego doktoranta spośród kandydatów zgłoszonych do ŚNN nagrody i przedstawia go Kapitule Nagrody.

Warunkiem zgłoszenia kandydata do nagrody jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych, celem przeprowadzenia konkursu o przyznanie Śląskiej Nagrody Naukowej. Treść klauzuli informacyjnej RODO oraz wzór oświadczenia dostępna jest tutaj.

Wysokość nagrody: 10 000 zł dla pracowników oraz 5 000 zł dla doktoranta.

Termin składania zgłoszeń: do dnia 7 czerwca 2021 r.

Składanie dokumentów: zeskanowane dokumenty należy złożyć w wersji elektronicznej: aneta.szmyt@ue.katowice.pl

Szczegółowe informacje o nagrodzie dostępne są na stronie