Przejdź do menu Przejdź do treści

O projekcie TOP4HoneyChains

 

Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest partnerem w międzynarodowym projekcie: Godna zaufania i zrównoważona otwarta platforma dla inteligentnych łańcuchów wartości miodu [akronim: TOP4HoneyChains] (Trustable and Sustainable Open Platform for Smart Honey Value Chains). 

Projekt jest realizowany w ramach europejskiego programu ramowego  w zakresie badań naukowych i innowacji  Horyzont 2020 inicjatywa  ERA-NET Cofund ICT-AGRI-FOODBardziej transparentne systemy rolno-żywnościowe dla konsumentów i innych interesariuszy w łańcuchu wartości żywności oparte na ICT (More transparent agri-food systems for consumers and other stakeholders along the food value chain based on ICT technologies). Partnerem w konsorcjum ICT-AGRI-FOOD ze strony polskiej jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (#NCBR), a projekt TOP4HoneyChains jest realizowany i finansowany  w ramach  II konkursu ERA -NET CO-FUND ICT-AGRI-FOOD (2022).

Dodatkowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie projektu w języku angielskim.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3