Informacje i spotkania adaptacyjne dla osób przyjętych na studia stacjonarne I stopnia

Serdecznie gratulujemy wszystkim przyjętym na studia na UE Katowice! Poniżej przedstawiamy wszystkie niezbędne informacje, które pomogą odpowiednio przygotować się do pierwszych zajęć. 23 września br. odbyły się spotkania adaptacyjne dla osób przyjętych na studia stacjonarne I stopnia, podczas których przedstawione zostały najważniejsze informacje dotyczące Uczelni oraz studiowania.


Informacje i spotkania adaptacyjne dla osób przyjętych na studia stacjonarne I stopnia

Spotkanie adaptacyjne

Terminy spotkań adaptacyjnych w formie online:

  • 23 września dla studentów w Katowicach, [ZOBCZ RELACJĘ]
  • 25 września dla studentów w Rybniku,
  • 29 września dla przyszłych studentów kierunków anglojęzycznych.

Podczas spotkań podane są  m.in. informacje dotyczące zajęć z języków obcych i wychowania fizycznego, a także odbędzie się krótkie szkolenie dotyczące zdalnego studiowania.

Godzina spotkania oraz link do transmisji zostały przekazane drogą mailową.

Aby wziąć udział w dniu adaptacyjnym należy być zalogowanym na koncie w domenie edu.uekat.pl.

Uwaga! Spotkania adaptacyjne 23, 25 i 29 września dotyczą studentów I roku studiów I stopnia stacjonarnych, którzy zostali przyjęci na studia w pierwszym naborze. Materiały informacyjne oraz multimedialne ze spotkania zostaną udostępnione studentom zakwalifikowanym do przyjęcia w drugim naborze z początkiem października. 

Najważniejsze informacje

  • W Wirtualnej Uczelni przygotowana została informacja o opłacie za legitymację. Prosimy o uiszczenie opłaty na numer rachunku bankowego podany w Wirtualnej Uczelni (zakładka "Dane studenta/Finanse") w tytule przelewu wpisując "opłata za legitymację".

  • W Wirtualnej Uczelni pojawi się informacja o grupie dziekańskiej, do której student został przypisany (zakładka "Dane Studenta/Grupy").

  • W Wirtualnej Uczelni pojawi się informacja o grupach językowych, do których student został przypisany w oparciu o ankiety językowe składane w procesie rekrutacyjnym (zakładka "Dane studenta/Grupy").

  • Plany zajęć opublikowane zostaną w Wirtualnej Uczelni.

  • Prosimy o aktywowanie konta w domenie edu.uekat.pl (usługa Google G Suite - szczegóły), które będzie wykorzystywane przez cały okres studiów do kontaktu z pracownikami uczelni (poczta e-mail). Konto będzie również niezbędne do zalogowania się w szeregu uczelnianych systemów informatycznych, m.in. do prowadzenia zdalnej edukacji. Zapewnia ono również właściwą ochronę danych osobowych naszych studentów.

Formalności

W dniach 28-30 września, zgodnie z wyznaczonym terminem przekazanym drogą mailową, zapraszamy do budynku A (ul. Bogucicka 3) w celu podpisania zobowiązania studenta, ślubowania oraz odbioru legitymacji studenckiej (osobom, które nie dokonają wpłaty legitymacje nie będą wydawane):

  • z dniem 1 października 2020 r., po podpisaniu ślubowania nowoprzyjęci staną się studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

  • w tym dniu możliwe będzie także wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oferowane przez Ergo Hestia; koszt ubezpieczenia to 70 zł na rok. Warunki ubezpieczenia

Prosimy o przybycie na spotkanie z dowodem osobistym oraz własnym długopisem. Ze względu na normy i obostrzenia obowiązujące w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na spotkanie należy przybyć punktualnie, a zakrywanie ust i nosa maseczką lub przyłbicą jest obowiązkowe.

Przydatne linki

Zachęcamy do:

Serdecznie zachęcamy do kontaktu z dziekanatem, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i postaramy się wspólnie rozwiązać problemy :)