Archiwum newsów

Ogłaszamy przedłużenie uzupełniającego naboru na wybrane kierunki studiów niestacjonarnych I stopnia oraz stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2022/2023! Sprawdź listę dostępnych kierunków i zapisz się w IRK na wymarzone... [Więcej]
Zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w Polskiej edycji ogólnoeuropejskiego badania na temat warunków życia i nauki. Podziel się swoją historią i doświadczeniami! [Więcej]
Podczas zaliczeń i egzaminów każdy student zobowiązany jest do posiadania i okazania na prośbę prowadzącego legitymacji studenckiej. [Więcej]
30.09.2018 roku przedstawiciele Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji - Dziekan dr Tomasz Zieliński i prof. Józef Biolik uczestniczyli we mszy świętej w kościele "na górce" inaugurującej nowy rok akademicki celebrowanej przez JE ks. bpa... [Więcej]
28 września br. studenci Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji uczestniczyli w uroczystej  inauguracji roku akademickiego w Katowicach. [Więcej]
Na wniosek Parlamentu Studenckiego JM Rektor ustanawia 27 maja 2016 r. (piątek) dniem rektorskim - dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych w Katowicach i Rybniku. [Więcej]
Nie przebrzmiały jeszcze echa inauguracji nowego Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w dotychczasowym Rybnickim Ośrodku Naukowo - Dydaktycznym, a już kolejnego dnia: 22 10 2015 miała miejsce pierwsza konferencja naukowa w nowych strukturach... [Więcej]
Decyzją elektorów dr inż. Tomasz Zieliński został wybrany Dziekanem nowego Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku. [Więcej]
20 marca 2015 r. odbył się Dzień Otwarty Nowego Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13c. [Więcej]