Aktualności

Informacja nt. zdjęć do dyplomu

Informujemy, że osoby składające prace magisterskie/licencjackie od września br. i broniące się od miesiąca października br. nie mają obowiązku składania zdjęć do dyplomu w Dziekanacie. [Więcej]


Zmiany organizacyjne i lokacyjne

Zmiany organizacyjne i lokacyjne

1 października br. na naszej Uczelni wprowadzone zostaną – wynikające z uchwalonego Statutu – zmiany obejmujące utworzenie nowych jednostek organizacyjnych. [Więcej]


Współpraca naszego pracownika z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Współpraca z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Dr Wojciech Głód z Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego został zaproszony do współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie opracowania propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów w... [Więcej]


Zmiana lokalizacji i godzin urzędowania dziekanatu

Zapraszamy do nowych pomieszczeń dziekanatu: Obsługa studentów studiów stacjonarnych Kierunek Opiekun EkonomiaGospodarka i Zarządzanie PublicznePrzedsiębiorczość i Finanse Anna Aksamit tel.7524Mirella Szweda tel.7558Bud. A, pokój 217 ... [Więcej]


Dzień Adaptacyjny dla Studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Serdecznie zapraszamy na uroczyste spotkanie inaugurujące rok akademicki 2019/2020, które odbędzie się 19 września 2019r. o godzinie 9.00 w Auli A  [Więcej]


Wnioski o stypendia

Uprzejmie informujemy, że wnioski o stypendia w roku akademickim 2019/2020 przyjmowane będą w pokojach 311A, 312A, 313A następująco: 313A – kierunki: Bezpieczeństwo Wewnętrzne, E-commerce, Ekonomia, Gospodarka Przestrzenna, Gospodarka i... [Więcej]


Nasz pracownik członkiem Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Nasz pracownik członkiem Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

25 czerwca br., decyzją Marszałka Województwa Śląskiego, dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE, jako jedyny przedstawiciel środowiska akademickiego, został powołany na członka Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. [Więcej]