Aktualności

10. International Week w VSB-Technical University of Ostrava

W dniach 7-11.10.2019 r. odbył się 10. International Week organizowany przez VSB-Technical University of Ostrava, w którym uczestniczyły dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE i dr Joanna Kos-Łabędowicz z Katedry Międzynarodowych Stosunków... [Więcej]


Informacja nt. zdjęć do dyplomu

Informujemy, że osoby składające prace magisterskie/licencjackie od września br. i broniące się od miesiąca października br. nie mają obowiązku składania zdjęć do dyplomu w Dziekanacie. [Więcej]


Zmiany organizacyjne i lokacyjne

Zmiany organizacyjne i lokacyjne

1 października br. na naszej Uczelni wprowadzone zostaną – wynikające z uchwalonego Statutu – zmiany obejmujące utworzenie nowych jednostek organizacyjnych. [Więcej]


Współpraca naszego pracownika z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Współpraca z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Dr Wojciech Głód z Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego został zaproszony do współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie opracowania propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów w... [Więcej]


Zmiana lokalizacji i godzin urzędowania dziekanatu

Zapraszamy do nowych pomieszczeń dziekanatu: Obsługa studentów studiów stacjonarnych Kierunek Opiekun EkonomiaGospodarka i Zarządzanie PublicznePrzedsiębiorczość i Finanse Anna Aksamit tel.7524Mirella Szweda tel.7558Bud. A, pokój 217 ... [Więcej]


Dzień Adaptacyjny dla Studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Serdecznie zapraszamy na uroczyste spotkanie inaugurujące rok akademicki 2019/2020, które odbędzie się 19 września 2019r. o godzinie 9.00 w Auli A  [Więcej]


Wnioski o stypendia

Uprzejmie informujemy, że wnioski o stypendia w roku akademickim 2019/2020 przyjmowane będą w pokojach 311A, 312A, 313A następująco: 313A – kierunki: Bezpieczeństwo Wewnętrzne, E-commerce, Ekonomia, Gospodarka Przestrzenna, Gospodarka i... [Więcej]