Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - FAQ i Q&A

Wybierasz wymarzone studia i masz kilka pytań? Zobacz jak nasi pracownicy rozwiewają wątpliwości dotyczące rekrutacji i życia studenckiego na UE Katowice :) Polecamy też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: www.ue.katowice.pl/faq. Do zobaczenia! :)


Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - FAQ i Q&A

Jakie są progi punktowe na UE Katowice? Czy muszę złożyć dokumenty osobiście? Czy opłata rekrutacyjna jest za jeden kierunek? Odpowiedzi na te i inne najczęściej zadawane pytania znajdziesz w naszym FAQ.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jakie są limity miejsc na poszczególnych kierunkach?

Poniżej przedstawiamy limity miejsc na pierwszym roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2020/2021:

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Kierunek

I stopień

II stopień

I stopień

II stopień

Analityka gospodarcza

50

30

-

-

Bezpieczeństwo w biznesie--30-

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

80

50

50

50

E-commerce-30--

Ekonomia

150

50

50

50

Finanse i rachunkowość

300

330

200

200

Finanse i rachunkowość (Rybnik)

80

-

50

-

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

30

30

-

-

Finanse menedżerskie

50

30

30

-

Gospodarka i zarządzanie publiczne

30

30

50

30

Gospodarka miejska i nieruchomości-505050

Gospodarka przestrzenna

50

30

-

-

Gospodarka turystyczna

50

30

-

-

Informatyka

100

50

80

50

Informatyka i ekonometria

80

30

50

50

International Business

80

50

-

-

Logistyka

80

50

130

50

Logistyka w biznesie

80

50

50

50

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

80

30

50

30

Przedsiębiorczość i finanse

80

50

80

50

Rachunkowość i podatki--30-

Zarządzanie

130

80

80

80

Czy są dostępne progi punktowe?

Pamiętajcie, że progi punktowe ustalane są każdego roku po zamknięciu rekrutacji. Poniższe zestawienie ma charakter orientacyjny i dotyczy progów przyjęć na studia I stopnia stacjonarne w roku akademickim 2019/2020:

Kierunek

Liczba punktów

Limit miejsc

Analityka gospodarcza

116

50

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

100

75

Ekonomia

119

150

Finanse i rachunkowość

126

270

Finanse i rachunkowość (Rybnik)

81

75

Finanse i rachunkowość FAB

102

30

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

100

25

Finanse menedżerskie

105

50

Gospodarka i zarządzanie publiczne

102

25

Gospodarka przestrzenna

100

50

Gospodarka turystyczna

100

50

Informatyka

126

100

Informatyka i ekonometria

110

75

International Business

121

50

Logistyka

117

75

Logistyka inżynierska

128

75

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

113

75

Przedsiębiorczość i finanse

113

75

Zarządzanie

107

125

Kiedy są wyniki rekrutacji?

Wyniki przyjęć na studia pierwszego stopnia stacjonarne zamieścimy 25 sierpnia 2020 roku w Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Czy jeśli w tym roku zdawałem/am maturę to mam się logować do systemu rekrutacyjnego dopiero po poznaniu wyników maturalnych czy mogę dokonać tego teraz a później uzupełnić?

Internetowa Rekrutacja Kandydatów będzie uruchomiona od 3 czerwca 2020 roku. W pierwszej kolejności będzie można założyć konto rekrutacyjne i stopniowo uzupełniać podanie o zdjęcie, wyniki matury, kierunki.

Czy jeśli do 23:59 ostatniego dnia rekrutacji na studia pierwszego stopnia stacjonarne moja opłata rekrutacyjna nie zostanie zaksięgowana będę brany/a pod uwagę przy rekrutacji?

Opłata rekrutacyjna powinna zostać wpłacona najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji do godziny 23:59. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, będą oczekiwały przez kilka kolejnych dni na informacje o wpłatach, które zostaną zaksięgowane po tym terminie. Jeśli twoja opłata nie będzie zaksięgowana, a została zrealizowana w wyznaczonym czasie, możesz przesłać potwierdzenie przelewu na adres rekrutacja@ue.katowice.pl w wyjątkowych przypadkach opłaty mogą być potwierdzane także na takiej podstawie.

Czy w procesie rekrutacji jest potrzebne zdjęcie?

Zdjęcie w postaci pliku graficznego jest wymagane i kandydat wgrywa je do podania podczas rejestrowania się na studia. Zdjęcie w wersji papierowej nie obowiązuje. Wymagane dokumenty znajdują się w Przewodnikach dla kandydatów (stacjonarni, niestacjonarni).

Czy z dokumentami trzeba się udać również do Uczelni, czy można to zrobić przez internet?

Złożenie kompletu dokumentów jest wymogiem w procesie rekrutacji. Dokumentów nie trzeba składać osobiście, może to zrobić osoba trzecia (nie wymagamy upoważnienia). Miejsce i terminy składania dokumentów znajdują się w przewodnikach dla kandydatów.

Czy kolejność składania dokumentów na studia ma znaczenie?

Nie. Decyduje jedynie liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji (w przypadku studiów pierwszego stopnia) lub wyniki egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia stacjonarne lub konkurs ocen na dyplomie (studia drugiego stopnia).

Gdzie mam składać dokumenty?

Teczki z kompletem dokumentów na studia należy składać w Komisjach Rekrutacyjnych zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej uczelni.

Czy muszę osobiście dostarczać dokumenty czy potrzebne jest upoważnienie dla innej osoby?

Komplet dokumentów na studia może zostać dostarczony przez kandydata lub wskazaną przez niego osobę. Podczas składania dokumentów nie ma konieczności przedstawiania upoważnienia.

Czy studia stacjonarne są bezpłatne?

Tak, ponieważ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest uczelnia publiczną. Wyjątek stanowią kierunki i specjalności prowadzone w j.angielskim, które są odpłatne.

Ile kosztują studia niestacjonarne?

  • Pierwszy stopień w Katowicach 2300 zł za semestr,
  • Drugi stopień w Katowicach 2600 zł za semestr,


  • Pierwszy stopień w Rybniku 1950 zł za semestr,
  • Drugi stopień w Rybniku 2400 zł za semestr.

Polecamy portal "studiuj, pracuj, zarabiaj", gdzie można sprawdzić aktualne zniżki i wiele innych informacji na temat studiów niestacjonarnych.

Czy opłata rekrutacyjna 85 zł jest za jeden kierunek czy za 3?

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty  Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.  

Czy w przypadku nie dostania się na studia opłata rekrutacyjna jest zwracana?

Nie. Opłata rekrutacyjna jest jednorazowa i nie podlega zwrotowi. Wnoszona jest przez kandydata za udział w procesie rekrutacji, niezależnie od wyniku przyjęcia.

Czy podczas drugiego naboru na studia stacjonarne I stopnia należy ponownie dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Tak, gdyż jest to nowy proces rekrutacyjny. 

Jakie przedmioty wybierać podczas rekrutacji?

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na I stopień studiów są dwa przedmioty: język obcy oraz drugi przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS. Oba przedmioty kwalifikacyjne mogą być wybrane zarówno na poziomie podstawowym jak i na rozszerzeniu.

Dodatkowo podczas rekrutacji można wybrać także j.polski, jako przedmiot kwalifikacyjny, jednak wybierając j.polski będzie można dokonać wyboru tylko kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, wybór kierunków alternatywnych zostanie zablokowany.

Czy lepiej wybierać poziom podstawowy czy rozszerzony?

Do rekrutacji w Uniwersytecie można przystąpić zarówno z maturą zdawaną na poziomie podstawowym jak i na rozszerzeniu. To, jaki poziom zostanie wybrany należy do decyzji kandydata. Punkty rekrutacyjne z wyników z poziomu podstawowego są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku razy 0,7, natomiast z egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym punkty rekrutacyjne są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku z matury razy 1,0.

Na przykład:

Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Kandydat sam wskazuje, które matury będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Należy dokładnie przeliczyć punkty i wybrać najbardziej korzystny wynik.

W rekrutacji zaznaczyłem/am błędnie poziom podstawowy matury, zamiast poziomu rozszerzonego, przez co policzyło mi mniej punktów. Co zrobić?

Jeśli formularz elektroniczny został błędnie wypełniony, co negatywnie wpłynęło na kwalifikacje na studia, można złożyć pismo do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z prośba o ponowne rozpatrzenie podania uzasadniając swoją prośbę błędnie wprowadzonymi wynikami oraz podając poprawne wyniki z egzaminu maturalnego.

Czym się różnią studia stacjonarne od niestacjonarnych?

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku, studia te są BEZPŁATNE dla obywateli Polski, obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka. Studia niestacjonarne to forma kształcenia, w której zajęcia odbywają się w soboty i niedziele oraz są płatne. Polecamy portal "studiuj, pracuj, zarabiaj", można sprawdzić aktualne zniżki i wiele innych informacji na temat studiów niestacjonarnych.

Czy ze studiów niestacjonarnych można przejść na studia dzienne i odwrotnie?

Tak. Na studiach pierwszego stopnia po zaliczeniu pierwszego roku oraz na studiach drugiego stopnia po zaliczeniu pierwszego semestru pod warunkiem uzyskania odpowiednio wysokiej średniej określonej przez Regulamin studiów oraz za zgodą dziekana wydziału.

W trakcie odbywania studiów można ubiegać się o zmianę trybu zarówno ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne jak i odwrotnie. O zmianie trybu studiów decyduje Dziekan. Dokładnie informacje można znaleźć w Regulaminie studiów.

Jak często odbywają się zjazdy (zajęcia) na studiach niestacjonarnych?

Zjazdy na studiach niestacjonarnych odbywają się w weekendy (sobota, niedziela) i planowane są z uwzględnieniem godzin wykładowych potrzebnych do realizacji przedmiotów wyszczególnionych w sylabusie, oraz dni wolnych od pracy wypadających w weekendy.

Czy stypendium socjalne obowiązuje na studiach niestacjonarnych czy tylko na stacjonarnych?

O stypendium z Funduszu Pomocy Materialnej mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. więcej informacji

Chcę zapisać się na drugi stopień. Czy w takiej sytuacji mogę wgrać do systemu zdjęcie z obecnej legitymacji, czy muszę zrobić nowe?

Zdjęcie do legitymacji powinno spełniać obecnie obowiązujące wymogi (musi być takie, jak w dowodzie osobistym). Jednak, jeśli jesteś absolwentem studiów I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, możesz nadal używać legitymacji otrzymanej na pierwszym roku studiów. Pamiętaj, aby podbić legitymację przed upływem jej terminu ważności!

Czy w przypadku aplikacji na drugi stopień studiów stacjonarnych studentów z innych uniwersytetów obowiązuje test kwalifikacyjny?

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna postanowiła odstąpić od przeprowadzenia pisemnego egzaminu sprawdzającego predyspozycje niezbędne do realizacji studiów drugiego stopnia w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021.

 

 

Czy na Uniwersytecie będzie organizowany drugi nabór na studia pierwszego stopnia stacjonarne?

Wszystko zależy od tego jak się potoczy rekrutacja. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzje o dodatkowym naborze, natomiast na tym etapie nie wiadomo, czy zaistnieje taka potrzeba. Decyzja taka, zapada po zakończeniu głównej rekrutacji i oszacowaniu ilości wolnych miejsc. Terminy oraz ważne informacje o kolejnym naborze, zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Uczelni.

Sprawdź również najczęściej zadawane pytania w sprawie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami: rekrutacja@ue.katowice.pl!

Zobacz również relację z Q&A na żywo na naszym Facebooku i Instagramie

Your Website Title
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014