Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Progi punktowe na studia I stopnia stacjonarne w roku akademickim 2021/2022:

Kierunek

Liczba punktów

Limit miejsc

Analityka gospodarcza

130

50

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

113

75

Ekonomia

115

175

Finance and Accounting for Business11525
Finanse menedżerskie10550

Finanse i rachunkowość

128

300

Finanse i rachunkowość (Rybnik)

80

75

Gospodarka cyfrowa9050
Gospodarka miejska i nieruchomości11550

Gospodarka przestrzenna

80

50

Gospodarka turystyczna

80

50

Informatyka

110

150

Informatyka i ekonometria

100

75

International Business

110

75

Logistyka112

125

Logistyka w Biznesie

106

75

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

108

75

Przedsiębiorczość i finanse

105

75

Zarządzanie

104

175

W tym roku, ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów, nie uruchomiono kierunków:

 • Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Gospodarka i zarządzanie publiczne

Jakie są limity miejsc na poszczególnych kierunkach?

Poniżej przedstawiamy limity miejsc na pierwszym roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2021/2022:

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Kierunek

I stopień

II stopień

I stopień

II stopień

Analityka gospodarcza

50

50

-

-

Bezpieczeństwo w biznesie--50-

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

75

50

50

50

E-commerce-50--

Ekonomia

175

50

50

50

Finance and Accounting for Business2525--
Finanse i ekonomia biznesu (Rybnik)---50

Finanse i rachunkowość

300

325

200

200

Finanse i rachunkowość (Rybnik)

75

-

50

-

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

50

50

-

-

Finanse menedżerskie

50

50

-

-

Gospodarka cyfrowa50505050

Gospodarka i zarządzanie publiczne

50

50

-

-

Gospodarka miejska i nieruchomości50505050

Gospodarka przestrzenna

50

50

-

-

Gospodarka turystyczna

50

50

-

-

Informatyka

150

50

75

50

Informatyka i ekonometria

75

50

50

50

International Business

75

75

-

-

Logistyka

125

50

125

50

Logistyka w biznesie

75

50

50

50

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

75

50

50

50

Przedsiębiorczość i finanse

75

50

75

50

Rachunkowość i podatki--50-

Zarządzanie

175

75

75

75

 • zakwalifikowany na studia - kandydat uzyskał liczbę punktów wymaganą na wybrany kierunek. Aby zostać przyjętym na studia należy dostarczyć komplet dokumentów w wyznaczonym terminie [więcej informacji],
 • niezakwalifikowany, wybrał inny kierunek - kandydat został zakwalifikowany na inny wybrany przez siebie kierunek, na który uzyskał wymaganą ilość punktów,
 • niezakwalifikowany, brak wpłaty - opłata rekrutacyjna nie wpłynęła w wyznaczonym terminie na konto bankowe Uczelni,
 • niezakwalifikowany, brak wyników - kandydat nie wprowadził do systemu rekrutacyjnego wyników z matury,
 • niezakwalifikowany, nie spełnia minimum punktów - kandydat nie uzyskał wystarczającej liczby punktów na żaden z wybranych kierunków.

Kiedy są wyniki rekrutacji?

Wyniki rekrutacji zostają ogłoszone po jej zakończeniu, zgodnie z terminarzem. Nowy harmonogram zostanie podany na stronie.

Czy jeśli w tym roku zdawałem/am maturę to mam się logować do systemu rekrutacyjnego dopiero po poznaniu wyników maturalnych czy mogę dokonać tego teraz a później uzupełnić?

Internetowa Rekrutacja Kandydatów uruchamiana jest w czerwcu. W pierwszej kolejności będzie można założyć konto rekrutacyjne i stopniowo uzupełniać podanie o zdjęcie, wyniki matury czy kierunki. Ważne jest, by uzupełnić całą aplikację przed zamknięciem systemu

Czy jeśli do 23:59 ostatniego dnia rekrutacji na studia pierwszego stopnia stacjonarne moja opłata rekrutacyjna nie zostanie zaksięgowana, będę brany/a pod uwagę przy rekrutacji?

Opłata rekrutacyjna powinna zostać wpłacona najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji do godziny 23:59. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, będą oczekiwały przez kilka kolejnych dni na informacje o wpłatach, które zostaną zaksięgowane po tym terminie. Jeśli twoja opłata nie będzie zaksięgowana, a została zrealizowana w wyznaczonym czasie, możesz przesłać potwierdzenie przelewu na adres rekrutacja@ue.katowice.pl w wyjątkowych przypadkach opłaty mogą być potwierdzane także na takiej podstawie.

Gdzie znajdę szczegółowy harmonogram rekrutacji?

Terminy rekrutacji oraz szczegółowy harmonogram przyjmowania dokumentów znajdują się w terminarzu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Czy w procesie rekrutacji jest potrzebne zdjęcie?

Zdjęcie w postaci pliku graficznego jest wymagane i kandydat wgrywa je do podania podczas rejestrowania się na studia. Zdjęcie w wersji papierowej nie obowiązuje. Wymagane dokumenty znajdują się w Przewodnikach dla kandydatów (stacjonarni, niestacjonarni).

Czy z dokumentami trzeba się udać również do Uczelni, czy można to zrobić przez Internet?

Złożenie kompletu dokumentów jest wymogiem w procesie rekrutacji. Dokumentów nie trzeba składać osobiście, może to zrobić osoba trzecia (nie wymagamy upoważnienia). Miejsce i terminy składania dokumentów znajdują się w przewodnikach dla kandydatów.

Czy kolejność składania dokumentów na studia ma znaczenie?

Nie. Decyduje jedynie liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji (w przypadku studiów pierwszego stopnia) lub wyniki egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia stacjonarne lub konkurs ocen na dyplomie (studia drugiego stopnia).

Gdzie mam składać dokumenty?

Teczki z kompletem dokumentów na studia należy składać w miejscu pracy Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej uczelni.

Czy muszę osobiście dostarczać dokumenty czy potrzebne jest upoważnienie dla innej osoby?

Komplet dokumentów na studia może zostać dostarczony przez kandydata lub wskazaną przez niego osobę. Podczas składania dokumentów nie ma konieczności przedstawiania upoważnienia.

Czy studia stacjonarne są bezpłatne?

Tak, ponieważ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest uczelnia publiczną. Wyjątek stanowią kierunki i specjalności prowadzone w j.angielskim, które są odpłatne.

Ile kosztują studia niestacjonarne?

 • Pierwszy stopień w Katowicach 2300 zł za semestr,
 • Drugi stopień w Katowicach 2600 zł za semestr,

 • Pierwszy stopień w Rybniku 1950 zł za semestr,
 • Drugi stopień w Rybniku 2400 zł za semestr.

Polecamy portal "studiuj, pracuj, zarabiaj", gdzie można sprawdzić aktualne zniżki i wiele innych informacji na temat studiów niestacjonarnych.

Czy opłata rekrutacyjna 85 zł jest za jeden kierunek czy za 3?

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty  Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.  

Czy w przypadku nie dostania się na studia opłata rekrutacyjna jest zwracana?

Nie. Opłata rekrutacyjna jest jednorazowa i nie podlega zwrotowi. Wnoszona jest przez kandydata za udział w procesie rekrutacji, niezależnie od wyniku przyjęcia.

Czy podczas drugiego naboru na studia stacjonarne I stopnia należy ponownie dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Tak, gdyż jest to nowy proces rekrutacyjny. 

Jakie przedmioty wybierać podczas rekrutacji?

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na I stopień studiów są dwa przedmioty: język obcy oraz drugi przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS. Oba przedmioty kwalifikacyjne mogą być wybrane zarówno na poziomie podstawowym jak i na rozszerzeniu.

Dodatkowo podczas rekrutacji można wybrać także j.polski, jako przedmiot kwalifikacyjny, jednak wybierając j.polski będzie można dokonać wyboru tylko kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, wybór kierunków alternatywnych zostanie zablokowany.

Czy lepiej wybierać poziom podstawowy czy rozszerzony?

Do rekrutacji w Uniwersytecie można przystąpić zarówno z maturą zdawaną na poziomie podstawowym jak i na rozszerzeniu. To, jaki poziom zostanie wybrany należy do decyzji kandydata. Punkty rekrutacyjne z wyników z poziomu podstawowego są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku razy 0,7, natomiast z egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym punkty rekrutacyjne są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku z matury razy 1,0.

Na przykład:

Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Kandydat sam wskazuje, które matury będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Należy dokładnie przeliczyć punkty i wybrać najbardziej korzystny wynik.

W rekrutacji zaznaczyłem/am błędnie poziom podstawowy matury, zamiast poziomu rozszerzonego, przez co policzyło mi mniej punktów. Co zrobić?

Jeśli formularz elektroniczny został błędnie wypełniony, co negatywnie wpłynęło na kwalifikacje na studia, można złożyć pismo do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z prośba o ponowne rozpatrzenie podania uzasadniając swoją prośbę błędnie wprowadzonymi wynikami oraz podając poprawne wyniki z egzaminu maturalnego.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują: LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad:

 1. Ogólnopolska Olimpiada "Warto wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych"

 2. Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

 3. Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

 4. Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego

 5. Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

 6. Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna

 7. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

 8. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

 9. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

 10. Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego

 11. Ogólnopolski Turniej Kucharski

 12. Ogólnopolski Turniej na najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik

 13. Ogólnopolski Turniej na najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz

 14. Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki

 15. Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej

 16. Olimpiada "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"

 17. Olimpiada Artystyczna

 18. Olimpiada Biologiczna

 19. Olimpiada Chemiczna

 20. Olimpiada Filozoficzna

 21. Olimpiada Fizyczna

 22. Olimpiada Geograficzna

 23. Olimpiada Informatyczna

 24. Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

 25. Olimpiada Języka Białoruskiego

 26. Olimpiada Języka Francuskiego

 27. Olimpiada Języka Hiszpańskiego

 28. Olimpiada Języka Łacińskiego

 29. Olimpiada Języka Rosyjskiego

 30. Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

 31. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

 32. Olimpiada Matematyczna

 33. Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

 34. Olimpiada Przedsiębiorczości

 35. Olimpiada Statystyczna

 36. Olimpiada Teologii Katolickiej

 37. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

 38. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

 39. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

 40. Olimpiada Wiedzy Górniczej :O Złotą Lampkę”

 41. Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

 42. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

 43. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

 44. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

 45. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży

 46. Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

 47. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

 48. Olimpiada Wiedzy o rodzinie

 49. Olimpiada Wiedzy o Turystyce

 50. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

 51. Olimpiada Wiedzy Samochodowej

 52. Olimpiada Wiedzy Technicznej

 53. Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki

 54. Olimpiada Znajomości Afryki

 55. Turniej Budowlany „Złota Kielnia”

 56. Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

Czym się różnią studia stacjonarne od niestacjonarnych?

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku, studia te są BEZPŁATNE dla obywateli Polski, obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka. Studia niestacjonarne to forma kształcenia, w której zajęcia odbywają się w soboty i niedziele oraz są płatne. Polecamy portal "studiuj, pracuj, zarabiaj", można sprawdzić aktualne zniżki i wiele innych informacji na temat studiów niestacjonarnych.

Czy ze studiów niestacjonarnych można przejść na studia dzienne i odwrotnie?

Tak. Na studiach pierwszego stopnia po zaliczeniu pierwszego roku oraz na studiach drugiego stopnia po zaliczeniu pierwszego semestru pod warunkiem uzyskania odpowiednio wysokiej średniej określonej przez Regulamin studiów oraz za zgodą Dziekana Szkoły Studiów I i II stopnia.

W trakcie odbywania studiów można ubiegać się o zmianę trybu zarówno ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne jak i odwrotnie. O zmianie trybu studiów decyduje Dziekan. Dokładnie informacje można znaleźć w Regulaminie studiów.

Jak często odbywają się zjazdy (zajęcia) na studiach niestacjonarnych?

Zjazdy na studiach niestacjonarnych odbywają się w weekendy (sobota, niedziela) i planowane są z uwzględnieniem godzin wykładowych potrzebnych do realizacji przedmiotów wyszczególnionych w sylabusie, oraz dni wolnych od pracy wypadających w weekendy.

Czy stypendium socjalne obowiązuje na studiach niestacjonarnych czy tylko na stacjonarnych?

O stypendium z Funduszu Pomocy Materialnej mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. więcej informacji

Chcę zapisać się na drugi stopień. Czy w takiej sytuacji mogę wgrać do systemu zdjęcie z obecnej legitymacji, czy muszę zrobić nowe?

Zdjęcie do legitymacji powinno spełniać obecnie obowiązujące wymogi (musi być takie, jak w dowodzie osobistym). Jednak, jeśli jesteś absolwentem studiów I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, możesz nadal używać legitymacji otrzymanej na pierwszym roku studiów. Pamiętaj, aby podbić legitymację przed upływem jej terminu ważności!

Czy w przypadku aplikacji na drugi stopień studiów stacjonarnych studentów z innych uniwersytetów obowiązuje test kwalifikacyjny?

Według Uchwały rekrutacyjnej kandydaci przyjmowani są na studia stacjonarne drugiego stopnia na podstawie wyników pisemnego egzaminu sprawdzającego predyspozycje. Uczelniana Komisja Rekrutacyjne może odstąpić od jego przeprowadzenia w danym postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym informujemy na naszej stronie.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna postanowiła odstąpić od przeprowadzenia pisemnego egzaminu sprawdzającego predyspozycje niezbędne do realizacji studiów drugiego stopnia w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022.

Czy na Uniwersytecie będzie organizowany drugi nabór na studia pierwszego stopnia stacjonarne?

Wszystko zależy od tego jak się potoczy rekrutacja. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzje o dodatkowym naborze, natomiast na tym etapie nie wiadomo, czy zaistnieje taka potrzeba. Decyzja taka, zapada po zakończeniu głównej rekrutacji i oszacowaniu ilości wolnych miejsc. Terminy oraz ważne informacje o kolejnym naborze, zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Uczelni.

Na naszej stronie publikujemy programy studiów dla oferowanych przez Uczelnię kierunków. 

Wejdź na stronę z sylabusami, wybierz tryb i rodzaj studiów, kierunek i najbardziej aktualny rok akademicki. Znajdziesz tam opis kierunku oraz listę przedmiotów na poszczególnych semestrach.

Sprawdź również najczęściej zadawane pytania w sprawie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami: rekrutacja@ue.katowice.pl!