Jubileusz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Wraz z uroczystą Inauguracją roku akademickiego 2021/2022 Uniwersytet rozpoczął obchody Jubileuszu 85-lecia Uczelni pod hasłem "Siła w jedności". Podczas obchodów Uniwersytet celebruje rocznicę powstania uczelni, a także podkreśla, jak ważną rolę pełnią członkowie wspólnoty akademickiej.


Jubileusz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowiach - rotator

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach powstał w grudniu 1936 r. 11 stycznia 1937 r. odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego - kilkudziesięciu studentów rozpoczęło naukę na Wydziale Organizacji Przemysłowej. Nasza Alma Mater jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku, jest także jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych.

Jak podkreśla JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak nawiązując do hasła przewodniego Jubileuszu "Siła w jedności":

Tak jak w 1936 roku, jedność i konsekwencja w działaniu naszych pionierów, doprowadziły do powstania uczelni i zainaugurowania 11 stycznia 1937 roku pierwszego roku akademickiego, tak dzisiaj poprzez współpracę, kreatywność i ponadprzeciętność, mamy szansę wpisać naszą uczelnię, na trwałe, w nurt nowoczesności i prestiżu. Wierzę, że Ty i Ja, czyli MY RAZEM, zdołamy wspólnie zrealizować marzenia.

Więcej informacji na stronie jubileuszowej: www.ue.katowice.pl/jubileusz