Nowe władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Prezentujemy władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kadencję 2020-2024.


JM Rektor

30 czerwca 2020 r. podczas posiedzenia elekcyjnego Uczelnianego Kolegium Elektorów wybrano prof. dr hab. inż. Celinę M. Olszak rektorem-elektem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Więcej informacji

Prorektorzy

13 lipca br. Rektor-elekt prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak zaproponowała kandydatów do objęcia funkcji kierowniczej prorektora w kadencji 2020-2024, którymi po pozytywnym zaopiniowaniu przez Senat Uczelni zostali:

 • prof. dr hab. Maciej Nowak – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
 • prof. dr hab. Sławomir Smyczek – Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji

Senat

W skład Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wchodzi JM Rektor, 22 nauczycieli akademickich, 2 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, przedstawiciel doktorantów oraz 6 studentów Uczelni. Skład Senatu dostępny jest na stronie.

Przewodniczący Kolegiów

27 lipca pracownicy czterech kolegiów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wskazali przewodniczących, którymi po pozytywnym zaopiniowaniu przez Senat Uczelni zostali:

 • Kolegium Ekonomii – dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE;
 • Kolegium Finansów – dr hab. Andrzej Piosik, prof. UE;
 • Kolegium Informatyki i Komunikacji – prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski;
 • Kolegium Zarządzania – prof. dr hab. Wojciech Dyduch. 

Dziekan i Prodziekani

Dziekanem Szkoły Studiów I i II Stopnia została dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE

Funkcje Prodziekanów Szkoły objęli:

 • dr inż. Tomasz Zieliński, Zastępca Dziekana;
 • dr hab. Andrzej Bajdak, prof. UE;
 • dr hab. Izabela Sztangret, prof. UE;
 • dr Mirosława Malinowska; 
 • dr Krystyna Mitręga-Niestrój;
 • dr Anna Kuzior. 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

Na stanowisko Dyrektora Szkoły Doktorskiej wybrano dr. hab. Artura Walasika, prof. UE.

Rolę Przewodniczącej Samorządu Doktorantów pełni mgr Łucja Waligóra. 

Kanclerz i Kwestor

Z dniem 1 września 2020 r. funkcję Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach objął mgr Paweł Kadłubiak. Kwestorem jest mgr Joanna Radziwołek.

Wybory do Samorządu Studentów - Parlamentu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbędą się w październiku. 

Informacje, uchwały i ogłoszenia Uczelnianej Komisji wyborczej dostępne są na stronie: www.ue.katowice.pl/uczelnia/wybory-2020-2024

Uroczystość wręczenia powołań do pełnienia funkcji kierowniczych

W środę 16 września 2020 r. o godz. 11:00 w Sali Senackiej Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak uroczyście wręczyła powołania do pełnienia funkcji kierowniczych. Relacja z wydarzenia