Zasady kształcenia zdalnego i wsparcie procesu dydaktycznego

Przedstawiamy podsumowanie zasad obowiązujących na Uniwersytecie w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, a także dane kontaktowe do jednostek organizacyjnych udzielających stałego wsparcia dla procesu dydaktycznego.

Nr

Rodzaj zajęć

Forma zajęć

1.

Wykłady, ćwiczenia, laboratoria i inne zajęcia na studiach I i II stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, za wyjątkiem programów anglojęzycznych

Zajęcia realizowane są tylko zdalnie z wykorzystaniem nowych technologii na platformie Google G Suite (w tym Google Classroom) wg planu zajęć

2.

Zajęcia na kierunkach i specjalnościach anglojęzycznych oraz Euroclasses  

Zajęcia realizowane są tylko zdalnie z wykorzystaniem nowych technologii na platformie Google G Suite (w tym Google Classroom) wg planu zajęć

3. 

Seminaria licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktoranckie  

Zajęcia odbywają się zdalnie na platformie Google G Suite (w tym Google Classroom) więcej informacji

4.

Języki obce

Wszystkie lektoraty realizowane są zdalnie z wykorzystaniem nowych technologii Google G Suite (w tym Google Classroom), wg planu zajęć

5.

Wychowanie fizyczne

Zajęcia odbywają się zdalnie zgodnie z zasadami opublikowanymi na stronie CWFiS

6. 

Konsultacje

Wszystkie konsultacje realizowane są zdalnie za pośrednictwem Google Meet 

7.

Zajęcia w Szkole Doktorskiej i na studiach doktoranckich 

Zajęcia realizowane są tylko zdalnie z wykorzystaniem nowych technologii na platformie Google G Suite (w tym Google Classroom) 

8.

Zajęcia w ramach studiów podyplomowych

Zajęcia realizowane są tylko zdalnie z wykorzystaniem nowych technologii na platformie Google G Suite (w tym Google Classroom)

9.

Zajęcia w ramach Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku

Zajęcia odbywają się zdalnie za pośrednictwem Google G Suite (w tym Google Classroom) 

10.

Zajęcia w ramach EUD, AME

Zajęcia będą odbywały się zdalnie, zgodnie z zaleceniami Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

11.

Zajęcia w ramach ELiT 

Zajęcia realizowane są hybrydowo - w formie zdalnej na platformie Google G Suite (w tym Google Classroom) i stacjonarnej

12.

Komunikacja z poszczególnymi jednostkami administracyjnymi uczelni

Rekomendowana jest komunikacja zdalna - mailowo, telefonicznie lub wykorzystaniem innych komunikatorów

13.

Komunikacja ze studentami, doktorantami, słuchaczami i innymi pracownikami

Rekomendowana jest komunikacja zdalna - mailowo, telefonicznie lub wykorzystaniem innych komunikatorów

Nr

Zadania

Jednostka

Kontakt

1.

Koordynacja

Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji

prorektor.edukacja@ue.katowice.pl   

2.

Organizacja procesu dydaktycznego w trybie zdalnym 

Biuro Zarządzania Dydaktyką

karolina.borys@ue.katowice.pl 

3.

Systemy informatyczne i sprzęt IT

Centrum Informatyczne

Pomoc informatyczna - przyjmowanie zleceń tel. 32 257 7650 (pn.-pt. 7.30-15.30), email: ci@ue.katowice.pl 

Pomoc w sprawie Google Classroom - adm.konta@uekat.pl 

4.

Organizacja zdalnej pracy dziekanatu studiów I i II stopnia 

Szkoła Studiów I i II Stopnia

Szczegóły dotyczące komunikacji z dziekanatem

5.

Organizacja zdalnej pracy dziekanatu Szkoły Doktorskiej

Szkoła Doktorska

Szczegóły dotyczące komunikacji ze Szkołą Doktorską

6.

Organizacja zdalnej pracy wsparcia katedr i studiów podyplomowych

Biuro Wsparcia Kolegiów i Studiów Podyplomowych

Kontakt z Centrum Badań i Rozwoju

7.

Organizacja zdalnej pracy Filii w Rybniku

Filia Szkoły Studiów I i II Stopnia oraz Studiów Podyplomowych organizowanych w Rybniku

dziekanat_filia@ue.katowice.pl 

8. Wyjazdy i przyjazdy z zagranicy, w tym wymiana Erasmus+Biuro Współpracy Międzynarodowejbwm@ue.katowice.pl

9.

Koordynacja komunikacji wewnętrznej  

Dział Nowych Mediów

info@ue.katowice.pl 

10.

Plany zajęć - korekty i zmiany

Dział Planowania Dydaktyki

plany.zajec@ue.katowice.pl 
Uwaga! Rezerwacje sal i innych pomieszczeń Uniwersytetu zostały zawieszone do odwołania.