Przejdź do menu Przejdź do treści

Zasady kształcenia

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), § 15 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz § 5 i 13 zarządzenia Nr 128/21 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w okresie od dnia 22 stycznia 2022 r. do dnia 18 lutego 2022 r. zajęcia, zaliczenia oraz egzaminy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej, na studiach podyplomowych oraz w ramach wszystkich programów edukacyjnych prowadzonych przez Centrum Kształcenia przez Całe Życie odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie). Więcej informacji

Ponadto zgodnie z komunikatem JM Rektor z dn. 3 lutego 2022 r. podjęta została decyzja o hybrydowej – co do zasady – organizacji kształcenia w semestrze letnim, z jednoczesnym czasowym ustanowieniem zdalnego trybu nauczania od 19 lutego do 20 marca 2022 roku na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 8/22.

Zasady kształcenia zdalnego i wsparcie procesu dydaktycznego

Wsparcie procesu dydaktycznego

Nr

Zadania

Jednostka

Kontakt

1.

Koordynacja

Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej

prorektor.edukacja@ue.katowice.pl   

2.

Organizacja procesu dydaktycznego w trybie zdalnym 

Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia

karolina.borys@ue.katowice.pl 

3.

Systemy informatyczne i sprzęt IT

Centrum Informatyczne

Pomoc informatyczna - przyjmowanie zleceń tel. 32 257 7650 (pn.-pt. 7.30-15.30), email: ci@ue.katowice.pl 

Pomoc w sprawie Google Classroom - adm.konta@uekat.pl 

4.

Organizacja zdalnej pracy dziekanatu studiów I i II stopnia 

Kolegium Studiów

Szczegóły dotyczące komunikacji z dziekanatem

5.

Organizacja zdalnej pracy dziekanatu Szkoły Doktorskiej

Szkoła Doktorska

Szczegóły dotyczące komunikacji ze Szkołą Doktorską

6.

Organizacja zdalnej pracy wsparcia katedr i studiów podyplomowych

Biuro Wsparcia Kolegiów i Studiów Podyplomowych

Kontakt z Centrum Badań i Rozwoju

7.

Organizacja zdalnej pracy Filii w Rybniku

Filia Kolegium Studiów oraz Studiów Podyplomowych organizowanych w Rybniku

dziekanat_filia@ue.katowice.pl 

8. Wyjazdy i przyjazdy z zagranicy, w tym wymiana Erasmus+Biuro Współpracy Międzynarodowejbwm@ue.katowice.pl

9.

Koordynacja komunikacji wewnętrznej  

Dział Komunikacji

info@ue.katowice.pl 

10.

Plany zajęć - korekty i zmiany

Dział Planowania Dydaktyki

plany.zajec@ue.katowice.pl 
Uwaga! Rezerwacje sal i innych pomieszczeń Uniwersytetu zostały zawieszone do odwołania.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3