Zasady kształcenia zdalnego i wsparcie procesu dydaktycznego

W formie stacjonarnej realizowane będą:

  • ćwiczenia/laboratoria,
  • zajęcia z wychowania fizycznego,
  • wykłady anglojęzyczne na kierunkach: FAB, ARIMA, E-Commerce, IB, Mercuri, Erasmus, za wyjątkiem wykładów na kierunku IB (I stopień), na którym utworzona została więcej niż jedna grupa studentów.

W formie zdalnej realizowane będą:

  • wykłady (w tym wykłady dla studentów kierunku IB na studiach I stopnia),
  • seminaria,
  • lektoraty,
  • konsultacje.

Zajęcia na kierunkach anglojęzycznych co do zasady prowadzone są w formie stacjonarnej ze względu na pojedyncze grupy studentów. Ponadto w zajęciach w ramach programów anglojęzycznych uczestniczą studenci, którzy biorą udział w wymianie zagranicznej oraz studenci zagraniczni przyjeżdżający na naszą Uczelnię, realizujący pełen cykl kształcenia. 

zajęcia w Szkole Doktorskiej będą odbywać się w formie stacjonarnej.

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywać się będą w zależności od kierunku: stacjonarnie, zdalnie lub hybrydowo.

Zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku oraz uczniów programu Ekonomia dla Liceum i Technikum realizowane będą stacjonarnie w siedzibie Uczelni.   

Nr

Zadania

Jednostka

Kontakt

1.

Koordynacja

Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej

prorektor.edukacja@ue.katowice.pl   

2.

Organizacja procesu dydaktycznego w trybie zdalnym 

Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia

karolina.borys@ue.katowice.pl 

3.

Systemy informatyczne i sprzęt IT

Centrum Informatyczne

Pomoc informatyczna - przyjmowanie zleceń tel. 32 257 7650 (pn.-pt. 7.30-15.30), email: ci@ue.katowice.pl 

Pomoc w sprawie Google Classroom - adm.konta@uekat.pl 

4.

Organizacja zdalnej pracy dziekanatu studiów I i II stopnia 

Kolegium Studiów

Szczegóły dotyczące komunikacji z dziekanatem

5.

Organizacja zdalnej pracy dziekanatu Szkoły Doktorskiej

Szkoła Doktorska

Szczegóły dotyczące komunikacji ze Szkołą Doktorską

6.

Organizacja zdalnej pracy wsparcia katedr i studiów podyplomowych

Biuro Wsparcia Kolegiów i Studiów Podyplomowych

Kontakt z Centrum Badań i Rozwoju

7.

Organizacja zdalnej pracy Filii w Rybniku

Filia Kolegium Studiów oraz Studiów Podyplomowych organizowanych w Rybniku

dziekanat_filia@ue.katowice.pl 

8. Wyjazdy i przyjazdy z zagranicy, w tym wymiana Erasmus+Biuro Współpracy Międzynarodowejbwm@ue.katowice.pl

9.

Koordynacja komunikacji wewnętrznej  

Dział Komunikacji

info@ue.katowice.pl 

10.

Plany zajęć - korekty i zmiany

Dział Planowania Dydaktyki

plany.zajec@ue.katowice.pl 
Uwaga! Rezerwacje sal i innych pomieszczeń Uniwersytetu zostały zawieszone do odwołania.

Uczelnia stale monitoruje sytuację epidemiczną w kraju, na bieżąco reagując na zalecenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dynamika pandemii powoduje, że ze względu na wysoki poziom zagrożenia wzrostem liczby zakażeń, decyzja dotycząca sposobu kształcenia, może ulec zmianie na rzecz realizowania wszystkich form kształcenia w formie zdalnej.