Odznaczenia państwowe i nagrody Rektora dla pracowników Katedry Ekonomii

W Dniu Edukacji Narodowej 14.10.2021 roku pracownicy Katedry Ekonomii otrzymali odznaczenia państwowe i nagrody Rektora:

Medal Komisji Edukacji Narodowej - dr hab. Dominika Bochańczyk-Kupka prof. UE i dr hab. Julia Włodarczyk prof. UE

Złoty Medal za długoletnią służbę - dr hab. Barbara Danowska-Prokop prof. UE

Nagroda Rektora za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w 2020 roku - dr hab. Renata Pęciak prof. UE i dr hab. Julia Włodarczyk prof. UE

Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe w 2020 roku - dr hab. Izabela Ostoj prof. UE i dr Artur Grabowski