Przejdź do menu Przejdź do treści

drMarcin Kraśniewski, LL.M.

Adiunkt
1 Maja 47
Budynek: E; pok. 417
40-228Katowice


Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Przez lata związany z Katedrą Prawa Gospodarczego Publicznego, a następnie Katedrą Europejskiego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 2021 obronił rozprawę doktorską pt. „Model regulacji gospodarczej rynku kolejowych przewozów pasażerskich” przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Królikowskiej-Olczak (summa cum laude). W latach 2021-2022 pracował na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Lucernie (Szwajcaria). 

Specjalizuje się w prawie gospodarczym publicznym, europejskim prawie gospodarczym, prawie energetycznym, regulacji gospodarczej, ekonomicznej analizie prawa, bezpieczeństwie surowcowym państwa, prawie i postępowaniu administracyjnym, a także funkcjonowaniu sektorów infrastrukturalnych. Autor ponad 50 publikacji naukowych.

Od lipca 2017 roku Wiceprezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej IUS PUBLICUM w Warszawie oraz redaktor serii monografie IUS PUBLICUM. Członek Zwyczajny Światowej Rady Energetycznej (World Energy Council), akredytowanej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego należącego do Międzynarodowej Federacji Prawa Europejskiego z siedzibą w Brukseli (FIDE – Fédération International pour le Droit Européen).

Od 01.09.2020 r. pełni funkcję sekretarza i współpracownika w Laboratorium Klimatyczno-Energetycznego Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, a od marca 2022 roku jest członkiem Kolegium Redakcyjnego oraz redaktorem prowadzącym w Redakcji „internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego”. Jest także członkiem Stowarzyszenia Ekspertów i Menadżerów Transportu Szynowego „Kolej, Tramwaj, Metro” z siedzibą w Warszawie (od stycznia 2021) oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji z siedzibą w Warszawie (od lipiec 2022).

W ramach swojej pracy naukowej współpracuje z licznymi ośrodkami zagranicznymi, m.in. Macquarie Law School w Sydney (Australia), Aberdeen University Centre for Energy Law w Szkocji (Wielka Brytania), Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Bergen (Norwegia), Universidad del Salvador w Buenos Aires (Argentyna), Akademią Prawa im. Jarosława Mądrego w Charkowie (Ukraina), Uniwersytetem w Calgary (Kanada).

Posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze przedsiębiorstw energetycznych z sektora gazu ziemnego, elektroenergetycznego i odnawialnych źródeł energii, a także przedsiębiorstw działających w innych sektorach infrastrukturalnych, w tym zwłaszcza działających w sektorze kolejowym. Posiada także doświadczenie zawodowe w pracy w instytucjach finansujących transformację energetyczną, ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

Posługuje się językiem angielskim, językiem rosyjskim oraz językiem hiszpańskim.

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024

Każdy piątek -  godz. 9:30 - 11:00 - pokój 315 E

 

Aktualności

Wydarzenia 2023

Wywiad dla Onet: rozmowa z redaktorem Marcinem Zawadą w Onet Rano (19.12.2023 r.)

Współpraca akademicka: Spotkanie z władzami Skyline University Collage na terenie University City of Sharjah (Zjednoczone Emiraty Arabskie, 07.12.2023 r.)

Praca naukowa: udział w Szczycie Klimatycznym Organizacji Narodów Zjednoczonych COP 28 oraz Szczycie Przywódców w Dubaju (COP28UAE) (Zjednoczone Emiraty Arabskie, 29.11.2023-13.12.2023)

Sprawy katedralne: Pracownicy Katedry Transformacji Energetycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ministrami konstytucyjnymi - dr hab. Marzena Czarnecka, prof. ucz. i dr Borys Budka.

Praca naukowa: Marzena Czarnecka, Marcin Kraśniewski, "Solving Energy Justice in the European Union", [w:] "The Power of Energy Justice & the Social Contract", red. Raphael J. Heffron, Louis de Fontenelle, Springer, Palgrave Macmillan 2024, s. 193-197 (rozdział w monografii zagranicznej).

Praca naukowa: Marcin Kraśniewski, "Model regulacji gospodarczej rynku kolejowych przewozów pasażerskich. Problematyka prawna", Warszawa 2023, ss. 685 (autorska monografia).

Wywiad dla Onet: "Musimy odejść od węgla w Polsce. Dla regionu śląskiego jest to newralgiczny, strategiczny obszar gospodarki" (23.11.2023)

Praca naukowa: Udział w Szczycie Klimatycznym Organizacji Narodów Zjednoczonych COP 28 w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (30.11-12.12.2023 r., Expo City Dubai). Szczyt zorganizowany przez ONZ.  

Wywiad dla BiznesAlert: "Nowy rząd powinien wprowadzić ułatwienia dla biometanu" (26.10.2023)

Praca naukowa: Udział w I. Forum Polskiej Organizacji Biometanu w ramach Europejskiego Tygodnia Biometanu w Warszawie (23.10.2023 r., Warszawa). Forum zorganizowane przez Polską Organizację Biometanu.

Wywiad dla WNP: "Wokół polskiego atomu gra toczy się o wysoką stawkę" (10.10.2023).

Praca naukowa: Udział w konferencji klimatycznej PRECOP 28  poprzedzającej Szczyt Klimatyczny ONZ COP28 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (05-06.10.2023 r., Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice). Forum zorganizowane przez  United Nations Global Compact Network Poland oraz Grupę PTWP. Tytuł wystąpienia: Energetyka atomowa w transformacji energetycznej - przeszłość czy przyszłość? w sesji: Atom, system, klimat.

Praca naukowa: Udział w III. Forum Miasteczek Polskich (20-21.09.2023 r., Warszawa). Forum zorganizowane przez Unię Miasteczek Polskich oraz ACF Doradcy Samorządu. 

Praca naukowa: Udział w XXXII. Forum Ekonomicznym (05-07.09.2023 r., Karpacz). Forum zorganizowane przez Instytut Studiów Wschodnich.

Praca naukowa: Publikacja "internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego" 2(12)/2023, seria regulacyjna (energetyczna), red. Marzena Czarnecka, Marcin Kraśniewski

Praca naukowa: Udział w International Conference on Law and Emerging Issues (24-25.08.2023 r., Surat, Indie). Konferencja zorganizowana przez Wydział Prawa AURO University.

Praca naukowa: Udział w  workshop pt. "Greening Life Sciences SMES" w  Medicon Village (03.07.2023, Lund, Szwecja). Projekt finansowany przez  EU Interreg South Baltic Programme.

Praca naukowa: Udział w Energy Justice Congress (19-23.06.2023 r., Pau & Anglet, Francja).

Działalność uniwersytecka: Podpisanie umowy o współpracy akademickiej pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach a Skyline University College ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wersja polska relacjiWersja angielska relacji

Praca naukowa: Relacja z International Academic Conference "Energy justice & energy transition - global, Europe, state” (wersja angielska).

Praca naukowa: Relacja z International Academic Conference "Energy justice & energy transition - global, Europe, state” (wersja polska).

Praca naukowa: Już za miesiąc odbędzie się International Academic Conference "Energy justice & energy transition - global, Europe, state". Zapraszamy do rejestracji uczestnictwa. 

Praca naukowa: Udział w charakterze moderatora w panelu pt. " Klastry energii i wspólnoty energetyczne jako element decentralizacji rynku energii" podczas  Ogólnopolskiego Forum Prawa Energetycznego i Klimatycznego „Zielona Energia” (ELSA Katowice) (25.04.2023)

Praca naukowa: Udział w panelu dyskusyjnym pt. " Potencjał biogazu i biometanu – energia z odpadów – szansa na tańszy prąd i ciepło" podczas 37. Konferencji Energetycznej EuroPOWER & 7. OZE POWER (Warszawa, 13-14.04.2023)

Sprawy katedralne: od 1 kwietnia 2023 roku jestem pracownikiem nowoutworzonej Katedry Transformacji Energetycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katedra jest pierwszą w Polsce prawniczą jednostką utworzoną dla badań i dydaktyki w obszarze transformacji energetycznej. Kierownikiem Katedry jest dr hab. Marzena Czarnecka, prof. ucz. 

Praca naukowa: Udział w International Conference “Comparative Perspectives on the Law of Energy Transition in Europe” (Berlin/Greifswald, Niemcy) (16-17.03.2023)

Praca naukowa: Organizacja International Academic Conference “Energy justice & energy transition - global, Europe, state” (02.02.2023)

Praca naukowa: Udział w konferencji międzynarodowej (naukowo-technicznej) "Energia nowoczesnych miast" (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin) (23-24.02.2023)

Praca naukowa: Redakcja anglojęzycznego czasopisma naukowego wydawanego przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego razem z prof. Raphaelem Heffronem z Uniwersytetu de Pau et des Pays de l’Adour we Francji. The call for papers for the second issue of the Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS, see more https://yars.wz.uw.edu.pl/) is now out! The volume "Legal Challenges and Opportunities in the Energy Transition" will explore a fascinating and relevant topic and will be edited by Prof. Raphael Heffron and dr Marcin Kraśniewski, LL.M. We welcome submissions by 30 June 2023. Centre for Antitrust and Regulatory Studies (17.02.2023)

EGZAMINY dla studentów (sesja zimowa):  Z_K-ce_21_z_SII_gc01_ZPM - EGZAMIN ZEROWY 23 stycznia podczas wykładu (sala 135 bud. N); EGZAMIN W SESJI 1 lutego o godz. 9.00 (sala 306/7 bud. A);  _gc01,_gc02 - EGZAMIN ZEROWY 30 stycznia podczas wykładu (sala 221 bud. N); EGZAMIN W SESJI 10 lutego o godz. 12.00 (sala 306/7 bud. A) (17.01.2023)  

Praca naukowa: rozdział "Polityka energetyczna Unii Europejskiej na rozdrożu - założenia a rzeczywistość po 26 lutego 2022 roku" [w:] "Polityka energetyczna i klimatyczna Unii Europejskiej", red. Bogumił Szmulik, Łukasz Gołąb, Warszawa 2022 (16.01.2023)

Wywiad dla TVPOtwarcie Regionalnego Biura Województwa Śląskiego w Abu Dhabi (12.01.2023)

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Prawo konkurencji 
 • Prawo ochrony środowiska
 • Ekonomiczna analiza prawa
 • Legal Framework & Ethics
 • Prawo transportowe 
 • Prawo finansowe
 • Prawne aspekty biznesu międzynarodowego i ochrony własności intelektualnej  
 • Podstawy prawa z elementami prawa gospodarczego
 • Podstawy prawa (podstawy prawoznawstwa, system prawa, logika prawnicza)

Zajmowane stanowiska

 1. Wiceprezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum z siedzibą w Warszawie (od lipca 2017);
 2. Członek Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego „Kolej, Tramwaj, Metro” z siedzibą w Warszawie (od 2021);
 3. Sekretarz zespołu naukowego Laboratorium Klimatyczno-Energetycznego Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego (od 2020);
 4. Członek zespołu naukowego Laboratorium Klimatyczno-Energetycznego Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego (od 2020);
 5. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego z siedzibą w Katowicach należącego do Międzynarodowej Federacji Prawa Europejskiego z siedzibą w Brukseli (FIDE – Fédération International pour le Droit Européen) (od 2020);
 6. Członek zwyczajny (regular member) Światowej Rady Energetycznej (World Energy Council) z siedzibą w Londynie, akredytowanej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (od 2019);
 7. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji z siedzibą w Warszawie (od 2022);
 8. Członek Centrum Badawczego Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Uniwersytetu Śląskiego (od 2022);
 9. Członek Kolegium Redakcyjnego "Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (od marca 2022);
 10. Członek Zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (od lipca 2023);
 11. Członek Komisji Stałej do spraw promocji Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (od października 2023).

Zainteresowania naukowe i kierunki badawcze

Zainteresowania naukowe i kierunki badawcze:

 • prawo gospodarcze publiczne,
 • europejskie prawo gospodarcze,
 • prawo energetyczne,
 • ekonomiczna analiza prawa,
 • prawo i postępowanie administracyjne,
 • funkcjonowanie sektorów infrastrukturalnych.

Publikacje

Wykaz publikacji naukowych:

KSIĄŻKI (Monografie naukowe):

1. Marcin Kraśniewski Model regulacji gospodarczej rynku kolejowych przewozów pasażerskich, Warszawa 2023, Wydawnictwo De Republica, ss. 680.

REDAKCJA KSIĄŻEK (MONOGRAFII NAUKOWYCH)

2. The Routledge Handbook of Consumer Protection in Energy Markets, red. Marzena Czarnecka, Marcin Kraśniewski, Tina Soliman Hunter, Jurgita Malinauskaite, Routledge, Londyn 2023

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH (MONOGRAFIACH NAUKOWYCH):

3. Marcin Kraśniewski, Tomoyuki Hashimoto, Olga Khrushcheva, Consumption of electricity by consumers in the Russian Federation in the context of microgeneration of renewable energy - a new direction in the Russian energy sector, [w] The Routledge Handbook of Consumer Protection in Energy Markets, red. Marzena Czarnecka, Marcin Kraśniewski, Tina Soliman Hunter, Jurgita Malinauskaite, Routledge, Londyn 2023;

4. Marzena Czarnecka, Marcin Kraśniewski, Pablo Ferrara, Gábor Erős , Energy Communities and Empowering Energy Consumers in Smart Cities, [w:] The Routledge Handbook of Energy Communities and Smart Cities, red. M.M. Sokołowski, A. Visvizi, Routledge, London 2022;

5. Marcin Kraśniewski, Wodór jako element transformacji energetycznej Unii Europejskiej, [w:] Polityka energetyczna Unii Europejskiej, red. Bogusław Szmulik, Wydawnictwo Instytutu De Republica, Warszawa 2022

6. Marcin Kraśniewski, Energetyka atomowa jako element bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej, [w:] 100lecie ustawy prawo elektryczne. Energetyka i Prawo energetyczne, red. Michał Będkowski-Kozioł, Wydawnictwo Instytutu De Republica, Warszawa 2022

7. Marcin Kraśniewski, Komentarze do ustawy prawo energetyczne, ustawy o rynku mocy, Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, [w:] Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy i inne. Komentarz, Tom I oraz Tom II red. Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek, Duży Komentarz Beck, Warszawa 2022, C.H. Beck

8. Marcin Kraśniewski, Bartłomiej Pikiewicz, Marcin Ziarkowski, Komentarz do art. 3 ustawy Prawo energetyczne, [w:] Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Komentarz, red. Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek, Duży Komentarz Beck, Warszawa 2020, C.H. Beck, s. 16-63, ISBN: 978-83-8158-638-6

9. Marcin Kraśniewski, Komentarz do art. 4ba ustawy Prawo energetyczne, [w:] Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Komentarz, red. Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek, Duży Komentarz Beck, Warszawa 2020, C.H. Beck, s. 68-76, ISBN: 978-83-8158-638-6.

10.  Marcin Kraśniewski, Uwagi ogólne do Rozdziału 7a Przepisy karne ustawy Prawo energetyczne, [w:] Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Komentarz, red. Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek, Duży Komentarz Beck, Warszawa 2020, C.H. Beck, s. 720-727, ISBN: 978-83-8158-638-6.

11. Marcin Kraśniewski, Komentarz do art. 57a, 57e, 57f, 57g ustawy Prawo energetyczne, [w:] Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Komentarz, red. Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek, Duży Komentarz Beck, Warszawa 2020, C.H. Beck, s.727-732, 735-739, 740-745, ISBN: 978-83-8158-638-6.

12. Marcin Kraśniewski, Komentarz do art. 19-23 ustawy o rynku mocy, [w:] Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Komentarz, red. Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek, Duży Komentarz Beck, Warszawa 2020, C.H. Beck, s. 1221-1235, ISBN: 978-83-8158-638-6.

13. Marcin Kraśniewski, Komentarz do Rozdziału 7 Rynek wtórny (art. 48 – 49) ustawy o rynku mocy, [w:] Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Komentarz, red. Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek, Duży Komentarz Beck, Warszawa 2020, C.H. Beck, s. 1275-1284, ISBN: 978-83-8158-638-6.

14. Marcin Kraśniewski, Komentarz do art. 74-76, 78 ustawy o rynku mocy, [w:] Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Komentarz, red. Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek, Duży Komentarz Beck, Warszawa 2020, C.H. Beck, s. 1320-1332, 1335-1337, ISBN: 978-83-8158-638-6.

15. Marcin Kraśniewski, Otwarty dostęp do infrastruktury kolejowej jako element prawnego modelu regulacji rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce, [w:] Sektory infrastrukturalne – problematyka prawna, red. Maria Królikowska-Olczak, C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 383-397, ISBN: 978-83-812-8754-8. 14.

16. Marcin Kraśniewski, Prawna realizacja Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w sektorze energetycznym, [w:] Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego – sektor gazowy i energetyczny, red. Mirosław Pawełczyk, Wydawnictwo Ius Publicum, Warszawa 2018, s. 91-107, ISBN: 978-83-946766-5-0.

17. Marcin Kraśniewski, Przemysław Ciszak, Dostęp do stacji pasażerskiej w świetle nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym z 16 listopada 2016 roku, [w:] Rynek kolejowy. Współczesne prawne i sektorowe uwarunkowania ochrony konkurencji i konsumenta, red. Mirosław Pawełczyk, Wydawnictwo Ius Publicum, Warszawa 2017, s. 161-178, ISBN: 978-83-946766-2-9.

18. Marcin Kraśniewski, Bibliografia kolejowa Fundacji Ius Publicum (2015-2017), [w:] Rynek kolejowy. Współczesne prawne i sektorowe uwarunkowania ochrony konkurencji i konsumenta, red. Mirosław Pawełczyk, Wydawnictwo Ius Publicum, Warszawa 2017, s. 371-385, ISBN: 978-83-946766-2-9.

19. Marcin Kraśniewski, Polityka Unii Europejskiej liberalizująca sektor transportu kolejowego, [w:] Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego, red. Emil Kruk, Grzegorz Lubeńczuk, Tomasz Drab, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 237 – 252, ISBN: 978-83-7784-968-2.

20. Marcin Kraśniewski, Przewoźnik kolejowy – definicja w świetle ustawy o transporcie kolejowym, [w:] Rynek kolejowy – prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania, red. Mirosław Pawełczyk, Wydawnictwo Ius Publicum, Warszawa 2017, s. 121-138, ISBN: 978-83-946766-0-5.

21. Marcin Kraśniewski, Bibliografia kolejowa Fundacji Ius Publicum (2015-2016), [w:] Rynek kolejowy – prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania, red. Mirosław Pawełczyk, Wydawnictwo Ius Publicum, Warszawa 2017, s. 297-304, ISBN: 978-83-946766-0-5. 2016

22. Marcin Kraśniewski, Dostęp do sieci pocztowej oraz elementów infrastruktury pocztowej – zarys problematyki, [w:] Przemiany w polskim sektorze pocztowym, red. Tadeusz Skoczny, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 139-150, ISBN: 978-83-65402-40-0, (e-book) ISBN: 978-83-65402-41-7.

23. Marcin Kraśniewski, Aksjologiczne uzasadnienie ingerencji państwa w kulturę, [w:] Administracyjnoprawne aspekty działalności kulturalnej, red. Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 37-49, ISBN: 978-83-63179-37-3.

24. Marcin Kraśniewski, Pozycja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego jako regulatora w transporcie kolejowym w Polsce, [w:] Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kolejowego – wybrane problemy, red. Mirosław Pawełczyk, Wydawnictwo Ius Publicum, Warszawa 2016, s. 73-106, ISBN: 978-83-64611-10-0.

25. Marcin Kraśniewski, Historycznoprawny rozwój sektora transportu kolejowego w Polsce, [w:] Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kolejowego – wybrane problemy, red. Mirosław Pawełczyk, Wydawnictwo Ius Publicum, Warszawa 2016, s. 49-71, ISBN: 978-83-64611-10-0.

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

26. Marcin Kraśniewski, Marzena Czarnecka, Grzegorz Kinelski, Magdalena Stefańska, Involvement of vulnerable customers in terms of energy justice, Heliyon, Elsevier 2022.

27. Marcin Kraśniewski, Pablo Ferrera, Energy Cryptocurrency & Energy Development and Decarbonization, Energies, Special Issue "Market in Low-Carbon Energy Transition", MDPI, ISSN 1996-1073, no. 06.

28. Marcin Kraśniewski, Przemysław Ciszak, Obiekty infrastruktury usługowej w teorii i praktyce prawa gospodarczego publicznego, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2020, nr 8(9), ISSN: 2299-5749.

29. Marzena Czarnecka, Marcin Kraśniewski, Czy ciepło jest nam jeszcze potrzebne?, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2020, nr 6(9), s. 6-8, ISSN: 2299-5749.

30. Marcin Kraśniewski, Dylematy sektora ciepła systemowego, czyli kilka słów o konkurencji i monopolu w ciepłownictwie, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 6(9), s. 11-30, ISSN: 2299-5749.

31. Marcin Kraśniewski, Wniosek o certyfikację jednostki rynku mocy do aukcji głównej i aukcji dodatkowych jako element prawidłowości rynku mocy, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2019, nr 5(8), s. 82-94, ISSN: 2299-5749.

32. Ignacio Herrera-Anchustegui, Marcin Kraśniewski, Wyłączenia stosowania dyrektywy w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych – przegląd prawa i orzecznictwa unijnego w zarysie, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2019 nr 5(8), s. 149-157, ISSN: 2299-5749. 26. Marzena Czarnecka, Marcin Kraśniewski, Regulacja i bezpieczeństwo w energetyce, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2019, nr 5(8), s. 6-8, ISSN: 2299-5749.

33. Marcin Kraśniewski, Opłata mocowa w mechanizmie rynku mocy, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2019, nr 9, s. 8-16, ISSN: 0137-5490.

34. Marzena Czarnecka, Marcin Kraśniewski, Rynek mocy – nowe wyzwania dla sektora energetycznego, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2018, nr 5(7), s. 6-8, ISSN: 2299-5749.

35. Michał Bałdowski, Marcin Kraśniewski, Istota i prawne aspekty funkcjonowania rynku wtórnego dla rynku mocy, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2018, nr 5(7), s. 39-58, ISSN: 2299-5749.

36. Marzena Czarnecka, Marcin Kraśniewski, Rynek mocy – nowe wyzwanie dla sektora energetycznego, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2018, nr 5(7), s. 6-8, ISSN: 2299-5749.

37. Marcin Kraśniewski, Elektromobilność wobec aktualnych wyzwań współczesnych gospodarek (część II), „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2018, nr 9, s. 2-6, ISSN: 0137-5490.

38. Marcin Kraśniewski, Elektromobilność wobec aktualnych wyzwań współczesnych gospodarek (część I), „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2018, nr 8, s. 3-9, ISSN: 0137-5490.

39. Mirosław Pawełczyk, Marcin Kraśniewski, Sektor energetyczny – współczesne wyzwania, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2018, nr 8, s. 2, ISSN: 0137-5490. 2017

40. Marcin Kraśniewski, Umowa biletowa – wybrane zagadnienia praktyczne, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2017, nr 6(6), s. 29-41, ISSN: 2299-5749.

41. Marcin Kraśniewski, Otwarty dostęp w świetle decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2017, nr 4(6), s. 100-116, ISSN: 2299-5749.

42. Mateusz Gajda, Marcin Kraśniewski, Rola związków zawodowych w stanowieniu wewnątrzzakładowych regulaminów w zakładzie pracy, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2016, nr 1, s. 41-52, ISSN: 1642-9591.

43. Marcin Kraśniewski, Konkurencja w polskim sektorze transportu kolejowego, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2016, nr 2(5), s. 157-172, ISSN: 2299-5749.

POZOSTAŁE PUBLIKACJE NAUKOWE:

44. Marcin Kraśniewski, Fifth National Academic Conference ‘Consumer in the Rail Passenger Market’, Łódź, 9 May 2018, “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” 2018, no 11(18), s. 345-346, ISSN: 1689-9024.

45. Marcin Kraśniewski, Mateusz Czuba, Michał Pytkowski, Security, regulation and competition of the energy market – 2nd National Academic Conference, Łódź, 26 April 2018, “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” 2018, no 11(18), s. 329-344, ISSN: 1689-9024.

46. Marcin Kraśniewski, Wojciech Modzelewski, Michał Pytkowski, Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, Łódź, 9 maja 2018 r., „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2018, nr 7(7), s. 139-148, ISSN: 2299-57

47. Marcin Kraśniewski, Wojciech Modzelewski, Mateusz Sokół, „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym” – I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji pięciolecia działalności Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 24 maja 2017 r., „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2017, nr 6(6), s. 118-131, ISSN: 2299-5749.

48. Marcin Kraśniewski, Fourth National Academic Conference “Consumer in the Rail Passenger Market” (Łódź, 26 April 2017), “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” 2017, nr 10(16), s. 238-241, ISSN: 1689-9024.

49. Marcin Kraśniewski, Wojciech Modzelewski, Mateusz Sokół, “Security and regulation of the energy market” – national academic conference on the 5th anniversary of the Society of Energy Law and Other Infrastructural Sectors of the University of Łódź (24 May 2017, Łódź), “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” 2017, no 10(16), s. 229-237, ISSN: 1689-9024.

50. Marcin Kraśniewski, Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. "Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich", Łódź, 26 kwietnia 2017 r., „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2017, nr 4(6), s. 154-161, ISSN: 2299-5749.

51. Marcin Kraśniewski, Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. "Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich", Łódź, 25 maja 2016 r., „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2017, nr 2(6), s. 150-165, ISSN: 2299-5749. 2016

52. Katarzyna Chojecka, Marcin Kraśniewski, Tomasz Mizioch, Agnieszka Sobierajska, Third National Conference: Consumer in the Rail Passenger Market. Łódź, 25 May 2016, “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” 2016, no 9(14), s. 325-334, ISSN: 1689-9024.

53. Marcin Kraśniewski, Changes in the Polish Postal Sector, Łódź (Poland), 9 December 2014, “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” 2016, no 9(13), s. 235-236, ISSN: 1689-9024.

54. Marcin Kraśniewski, Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym, Łódź, 9 grudnia 2015 r., „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2016, nr 1(5), s. 184-191, ISSN: 2299-5749. 2015

55. Marcin Kraśniewski, Marcin Ziarkowski, Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich Łódź, 18 marca 2015 r., „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2015, nr 4(4), s. 159-163, ISSN: 2299-5749. 2014

56. Marcin Kraśniewski, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich, Katowice, 10, marca 2014 r., „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2014, nr 7(3), s. 133-136, ISSN: 2299-5749

Udział w konferencjach

1. Udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych

32. IV. Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki "Źródła energii w dobie kryzysu i ich finansowanie", Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, dn. 28.11.2022 r. Tytuł:  Czy energetyka atomowa sprosta potrzebom konkurencji i konsumentów w Polsce?

31.  IV. Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki "Źródła energii w dobie kryzysu i ich finansowanie", Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, dn. 28.11.2022 r. Tytuł:  Finansowanie transformacji energetycznej – szanse, wyzwania, zagrożenia (moderator panelu dyskusyjnego) 

30.  Abu Dhabi- Poland Business Forum, Four Seasons Hotel Abu Dhabi at Al Maryah Island, Abu Zabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie, dn. 24.11.2022 r. Tytuł: Nuclear energy as an element of energy security and economic cooperation in the world

29. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Energetyka i cyberbezpieczeństwo", Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, NOSPR, dn. 14-15.11.2022 r. Tytuł:  Przemiany i transformacja energetyczna - dyskusja panelowa (moderator panelu dyskusyjnego)

28. Zjazd Katedr i Zakładów oraz Zespołów Badawczych Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, dn. 12-14.06.2022 r. Tytuł: Energetyka atomowa jako element polskiego bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej.

27. Green Lab Summit, GreenLab, Næstildvej 10A,  Dania 7860 Spøttrup,/Aarchus, dn. 20.05.2022. Tytuł: Smart Energy Systems in the light of EU law

26. Energetyka i prawo energetyczne. Stan obecny i perspektywy rozwoju w 100-lecie ustawy elektrycznej z 21 marca 1922 roku, Instytut De Republica, Gdańsk, dn. 19.05.2022. Tytuł: Transformacja energetyczna Polski (moderator panelu dyskusyjnego).

25. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ukraińska gospodarka po agresji federacji rosyjskiej na ukrainę – wybrane zagadnienia” (Ukrainian economy after the aggression of the russian federation against ukraine - selected issues), Katedra Badań Rynku i Usług, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Service Club,  Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz ze studenckim Kołem Naukowym Prawa Gospodarczego „Liberalizacja-Prywatyzacja-Deregulacja, konferencja online, Kijów-Poznań, dn. 18 maja 2022. Tytuł: Rola kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego w Integracji Ukrainy z Unią Europejską.

24. Kongres Perły Samorządu 2022, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, Gdynia, dn. 18-19.05.2022. Tytuł: Dywersyfikacja źródeł energii - ostatni dzwonek (udział w dyskusji panelowej).

23. II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Farmaceutycznego „PoPrawna Farmacja”, ELSA Katowice, Katowice, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, dn. 19.01.2022. Tytuł: Zmiany w sektorze farmaceutycznym a bezpieczeństwo konsumentów.

22. Energy sector challenges in the era of energy transformation and the COVID - 19 pandemic, Center for Antitrust and Regulatory Studies of the University of Warsaw, Warszawa, data 06-07.12.2021. Tytuł wykładu: Atom - Hydrogen - Biogas - what are the challenges and proportions in modern Energy?

21. International Scientific Conference „New Technologies - for air space protection", Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Charków, data 14-15.04.2021. Tytuł wykladu: Economic regulation as a tool for ensuring the energy security of the state.

20. Zjazd Katedr i Zakładów Publicznego Prawa Gospodarczego. Państwo a przedsiębiorca – aktualne wyzwania, Wrocław, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, dn. 23-24.09.2019 r. Tytuł referatu: Systemy wsparcia w ciepłownictwie i wpływ tychże na dokonywanie inwestycji przez przedsiębiorstwa energetyczne.

19. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”, Łódź, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dn. 23.-24.05.2019 r. Moderator panelu wraz z prof. dr hab. Marią Królikowską-Olczak pt. Sektor energetyczny wobec współczesnych wyzwań.

18. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”, Łódź, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dn. 23.-24.05.2019 r. Tytuł referatu: Why renewable energy is not a panacea for energy security.

17. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konstytucja Biznesu. Nowe doświadczenia”, Katowice, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, dn. 27.11.2018 r. Tytuł referatu: Interes publiczny a Konstytucja Biznesu.

16. „Wzmacnianie komórek compliance w sektorze energetycznym – aktualne wyzwania prawne i biznesowe”. Szkolenie dla kadry menadżerskiej z sektora energetycznego, Warszawa, Sheraton Hotel, dn. 14.-15.05.2018 r. Tytuł prelekcji: Decydująca rola compliance w weryfikacji zagrożeń – skuteczność i ulepszanie wybranych narzędzi.

15. V. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, Łódź, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dn. 09.05.2018 r. Tytuł referatu: Compliance w sektorze kolejowym – kodeksy etyki w przedsiębiorstwie kolejowym.

14. V. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, Łódź, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dn. 09.05.2018 r. Moderator panelu: Dostęp do infrastruktury kolejowej oraz infrastruktury usługowej.

13. II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym”, Łódź, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dn. 26.04.2018 r. Tytuł referatu (współautorstwo): Rynek wtóry jako narzędzie zapewniające efektywność dla mechanizmu rynku mocy.

12. VI. Ogólnopolska Konferencja „Państwo a gospodarka. Interes publiczny w prawie gospodarczym”, Toruń, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, dn. 22.11.2017 r. Tytuł referatu: Interes publiczny a swoboda działalności przedsiębiorstwa energetycznego na przykładzie umowy biletowej.

11. I. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”, Łódź, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dn. 24.05.2017 r. Tytuł referatu: Umowa biletowa jako nowa forma realizacji obowiązku tworzenia i utrzymania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.

10. „Sektory infrastrukturalne. Problematyka prawna” Zjazd Katedr Prawa Gospodarczego Publicznego, Przygoń, Hotel Kolumna Park/Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dn. 10.-13.09.2017 r. Tytuł referatu: Otwarty dostęp jako element prawnego modelu rynku kolejowych przewozów pasażerskich.

9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa VII. Zjazd Prawników-Administratywistów pt. „Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy”, Lublin, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dn. 27-28.04.2017 r. Tytuł referatu: Przedsiębiorstwo energetyczne między administracją, konkurencją i bezpieczeństwem – obowiązek utrzymania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego.

8. III. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, Łódź, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dn. 25.05.2016 r. Tytuł referatu: Dostęp do infrastruktury kolejowej jako instrument prokonkurencyjny w sektorze transportu kolejowego.

7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Administracja kultury”, Katowice, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, dn. 12.05.2016 r. Tytuł referatu: Aksjologiczne uzasadnienie ingerencji państwa w kulturę.

6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sportowa działalność gospodarcza”, dn. 27.04.2016 r. Tytuł referatu: Finansowanie działalności sportowej na przykładzie klubów hokejowych (rozwiązania polskie i kanadyjskie).

5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa VI Zjazd Prawników-Administratywistów pt. „Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego”, Lublin, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dn. 21.-22.04.2016 r. Tytuł referatu: Tendencje rozwojowe w funkcjonowaniu organów regulacyjnych na przykładzie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

4. IV. Ogólnopolska Konferencja „Państwo a gospodarka. Publiczne prawo gospodarcze – kierunki zmian”, Toruń, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, dn. 19.11.2015 r. Temat referatu: Konkurencja w polskim sektorze transportu kolejowego.

3. I. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Przedsiębiorcy przesyłowi. Prawo i infrastruktura”, Katowice, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, dn. 09.04.2015 r. Temat referatu: Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych – najważniejsze założenia.

2. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przemiany w polskim sektorze pocztowym”, Łódź, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dn. 09.12.2015 r. Temat referatu: Zakres przedmiotowy ustawy Prawo pocztowe.

1. II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, Łódź, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dn. 18.03.2015 r. Tytuł referatu: Pozycja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego jako regulatora w transporcie kolejowym w Polsce.

2. Organizacja konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych, w tym udział w komitetach organizacyjnych

11.  IV. Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki "Źródła energii w dobie kryzysu i ich finansowanie", Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, dn. 28.11.2022 r., współorganizator, komitet organizacyjny;

10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Energetyka i cyberbezpieczeństwo", Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, NOSPR, dn. 14-15.11.2022 r., komitet organizacyjny;

9. Energetyka i prawo energetyczne. Stan obecny i perspektywy rozwoju w 100-lecie ustawy elektrycznej z 21 marca 1922 roku, Instytut De Republica, Gdańsk, dn. 19.05.2022 r., komitet organizacyjny;

8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”, Łódź, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dn. 23.-24.05.2019 r., organizator, komitet organizacyjny;

7. V. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, Łódź, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dn. 09.05.2018 r., organizator, komitet organizacyjny;

6. II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym”, Łódź, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dn. 26.04.2018 r., organizator, komitet organizacyjny;

5. I. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”, Łódź, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dn. 24.05.2017 r., organizator, komitet organizacyjny;

4. „Sektory infrastrukturalne. Problematyka prawna” Zjazd Katedr Prawa Gospodarczego Publicznego, Przygoń, Hotel Kolumna Park/Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dn. 10.-13.09.2017 r., komitet organizacyjny;

3. III. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, Łódź, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dn. 25.05.2016 r., organizator, komitet organizacyjny;

2. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przemiany w polskim sektorze pocztowym”, Łódź, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dn. 09.12.2015 r., organizator;

1. II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, Łódź, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dn. 18.03.2015 r., organizator, komitet organizacyjny.

3. Członkostwo w komitetach naukowych i radach programowych

8.  IV. Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki "Źródła energii w dobie kryzysu i ich finansowanie", Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, dn. 28.11.2022 r., członek komitetu naukowego;

7. Energetyka i prawo energetyczne. Stan obecny i perspektywy rozwoju w 100-lecie ustawy elektrycznej z 21 marca 1922 roku, Instytut De Republica, Gdańsk, dn. 19.05.2022 r., komitet naukowy;

6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”, Łódź, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dn. 23.-24.05.2019 r., komitet naukowy;

5. V. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, Łódź, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dn. 09.05.2018 r., komitet naukowy;

4. II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym”, Łódź, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dn. 26.04.2018 r., rada programowa;

3. I. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”, Łódź, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dn. 24.05.2017 r., rada programowa;

2. II Ogólnopolski Konkurs „Student z energią”, Łódź, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 2018, kapituła konkursowa;

1. Studia podyplomowe „Polityka i regulacja energetyczna”, Łódź, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 2018-2020, rada programowa.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3