Nowe kierunki o profilach praktycznym i ogólnoakademickim

Wszystkim kandydatom polecamy nowe kierunki studiów I i II stopnia o profilach praktycznym i ogólnoakademickim realizowane w ramach Projektu POWER 2014-2020 "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach".

Nowości w naszej ofercie to:

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne - kierunek praktyczny, studia niestacjonarne I stopnia
    Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy w służbach mundurowych (Policja, Państwowa Straż Pożarna, Wojsko) oraz instytucjach i firmach prywatnych oferujących profesjonalne usługi z zakresu zapewniania szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego. Ze względu na umiejętności informatyczne, połączone z wiedzą dotyczącą ochrony danych i informacji, absolwenci będą mogli podjąć pracę jako administratorzy i koordynatorzy ochrony danych oraz bezpieczeństwa oprogramowania i systemów teleinformatycznych.  

  • Rachunkowość i podatki - kierunek praktyczny, studia niestacjonarne I stopnia
    Absolwenci kierunku będą mieli szerokie perspektywy kariery zawodowej w sektorze publicznym oraz prywatnym. Dzięki eksperckiej wiedzy, zdobytej podczas studiów, zostaną przygotowani do prowadzenia kompleksowej obsługi finansowo-księgowej podmiotów gospodarczych. Absolwenci będą mogli prowadzić również swoją działalność gospodarczą, a także współpracować z podmiotami biznesowymi. Ich umiejętności doskonale sprawdzą się w jednostkach sektora finansów publicznych czy też w organach podatkowych i skarbowych.

  • E-commerce - bezpłatny kierunek ogólnoakademicki w j. angielskim, studia stacjonarne II stopnia 
    Absolwenci kierunku będą mogli podjąć pracę w działach e-commerce dużych przedsiębiorstw prowadzących handel za pośrednictwem Internetu i narzędzi elektronicznych, a także firmach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań e-commerce. Będą mogli również prowadzić własną działalność gospodarczą. Absolwenci zostaną przygotowani do pracy również jako: specjaliści ds. e-commerce, koordynatorzy projektów e-commerce, specjaliści ds. marketingu internetowego, administratorzy platform obsługi handlu elektronicznego, analitycy e-commerce oraz e-przedsiębiorcy.

Zobacz ulotkę kierunków

 

Zobacz także: