Wsparcie w trakcie pandemii

Przesunięcie terminów opłat czesnego na studiach niestacjonarnych

20 marca 2020 r. ukazało się Zarządzenie nr 32/20 JM Rektora dotyczące przesunięcia terminów opłat czesnego na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Szczegóły znajdują się tutaj

Na mocy Zarządzenia nr 52/20 z dn. 20 kwietnia 2020 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, podjęto decyzję o przesunięciu terminów opłat za naukę w języku obcym na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim o miesiąc tj. do 31 maja 2020 r.  

Regulamin pobierania opłat za usługi edukacyjne

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem w przypadku udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej lub okoliczności losowych studenta rektor może zwolnić studenta, na jego wniosek, z obowiązku wniesienia opłaty w części lub całości lub umorzyć odsetki naliczone za nieterminową zapłatę. 

Student zobowiązany jest do udokumentowania trudnej sytuacji lub ww. okoliczności, dołączając do wniosku w szczególności zaświadczenie o zarobkach swoich i zarobkach członków rodziny (w przypadku braku zatrudnienia – zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych).

W szczególnych przypadkach rektor może, na wniosek studenta, wyznaczyć inny termin wniesienia opłat niż terminy określone w Regulaminie.

Świadczenia dla studentów

W związku z wejściem w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmianie uległy zasady przyznawania zapomóg z funduszu stypendialnego zarówno dla studentów, jak i doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020.

Na podstawie art. 51b ust. 3 tej ustawy "W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni zapomoga, o której mowa w art. 86 ust. 1 pkt 3, jest przyznawana przez rektora. Przepisów Kpa i art. 92 ust. 2 nie stosuje się.". Oznacza to, że organem przyznającym zapomogę jest obecnie rektor, zostało również zniesione ograniczenie dotyczące przyznawania dwóch zapomóg w roku.

Na prośbę Pana Rektora dr. hab. R. Tomanka, prof. UE komisje stypendialne będą badały sytuację studenta/doktoranta i rekomendowały Panu Rektorowi czy przyznać zapomogę i w jakiej wysokości. Wnioski o zapomogi są rozpatrywane zgodnie z regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Szczegóły dotyczące zmian można znaleźć na stronie MNiSW

Telefoniczna pomoc uczelnianych psychologów

W związku z wprowadzeniem w kraju stanu zagrożenia epidemicznego, a tym samym ograniczenia możliwości kontaktu osobistego ruszyła telefoniczna pomoc psychologów uczelnianych. Pomoc ta skierowana jest do całej społeczności akademickiej.

Informacja w języku polskim  

Informacja w języku angielskim

Wsparcie poprzez media społecznościowe

Poprzez posty w mediach społecznościowych Uczelnia udziela bieżących informacji. Oprócz oficjalnych komunikatów utrzymywany jest kontakt ze społecznością poprzez luźniejsze posty np. z propozycjami działań (m.in. kolorowankami zawierającymi budynki kampusu).

Gdzie można nas obserwować:

Zbiórka charytatywna NZS

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach aktywnie włączyło się
w pomoc dla personelu Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, w którym hospitalizowane są osoby zakażone koronawirusem. Weź udział w charytatywnej zbiórce i "Zaraź Dobrocią z NZS"!

Akcja "Respirator dla Aniołów Stróżów"

Z uwagi na pilny apel pobliskiego szpitala, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zainicjował akcję pt. "Respirator dla Aniołów Stróżów". Celem przedsięwzięcia jest zebranie środków na zakup respiratora dla pacjentów Intensywnej Terapii jako odpowiedź na walkę z COVID-19. Więcej informacji

Pod koniec kwietnia akcja wkroczyła w trzeci etap. Z tej okazji stworzony został utwór promujący inicjatywę. Utwór wskazuje na to, że omijanie głębszego spojrzenia na trudne tematy prowadzi do łatwo sprzedających się banałów, takich jak: "wszystko będzie dobrze" czy "kiedyś wyjdzie słońce". Aby w to uwierzyć, konieczne jest przejście nie zawsze wygodnej drogi. Żeby poczuć sens powinno się realizować działania w postawie pełnej otwartości na wyzwanie, jakim jest wzięcie na siebie odpowiedzialności za siebie i innych. "Modlitwa o tlen" jest zwróceniem uwagi na to, że każdą drogę, również trudną, można pokonać razem. Trzeba się zjednoczyć i wspólnie dbać o dobro zarówno swoje, jak i innych. Zbiórka na respirator dla Aniołów Stróżów daje każdemu z nas możliwość czynienia dobra. Tak ważne jest, aby tej szansy nie zmarnować! Więcej informacji

#Zostanwdomu - w autorskim wykonaniu Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Chór naszego Uniwersytetu śpiewająco włączył się w międzynarodową akcję #stayhome zachęcając do pozostania w domach i w 14. rocznicę pierwszej próby opublikował wyjątkowy utwór dzieląc się sposobem chórzystów na spędzanie wolnego czasu. Wysłuchaj utworu "Zostań w domu"

Parlament Studencki włączył się do akcji #WzywamyPosiłki

Inicjatywa #WzywamyPosiłki zrodziła się w połowie marca celem okazania wdzięczności i wsparcia dla pracowników służby zdrowia walczących z pandemią koronawirusa na pierwszej linii frontu. Do akcji dołączyły zarówno międzynarodowe sieci restauracji, jak i małe punkty gastronomiczne. Na apel odpowiedzieli również lokalni przedsiębiorcy, osoby prywatne, a także liczne organizacje. Oficjalnym partnerem inicjatywy jest Facebook. W akcję zaangażował się także Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Otrzymane od Partnerów Parlamentu produkty, które miały zostać wykorzystane podczas projektów Parlamentu Studenckiego, zostały przekazane do szpitali na terenie Katowic. Więcej informacji