Przejdź do menu Przejdź do treści

Wsparcie w czasie pandemii

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach od początku trwania pandemii podjął szereg działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa studentów i pracowników oraz udzielania pomocy zarówno członkom społeczności akademickiej, jak i otoczeniu. Podsumowanie podjętych działań dostępne jest poniżej oraz pod linkiem.

Telefoniczna pomoc uczelnianych psychologów - konsultacje psychologiczne dla społeczności akademickiej bez wcześniejszych zapisów

Jeśli w związku z obecną sytuacją pandemii koronawirusa, czujesz lęk, nie wiesz w jaki sposób radzić sobie z silnymi emocjami i w jaki sposób najlepiej zagospodarować czas spędzony w domu lub gdy po prostu masz inny problem, zapraszamy do kontaktu z psychologiem bez wcześniejszych zapisów. Więcej informacji

Bezpłatne porady psychologa dla seniorów 

Epidemia koronawirusa to dla szczególnie trudny czas dla seniorów, dlatego Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach uruchomił bezpłatne porady psychologa dla seniorów. Dyżury będą prowadzone przez doświadczonego psychologa Panią Marię Rabsztyn i będą odbywać się w każdą środę w godz. 14:00-15:00, są bezpłatne i nie trzeba się na nie wcześniej zapisywać. Więcej informacji

Projekt PSRP

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej realizuje projekt pt. "Strefa Komfortu PSRP", polegający na zorganizowaniu dla studentów z całej Polski wsparcia psychologicznego. W ramach projektu PSRP przygotował interaktywną mapę, na której zaznaczone zostały punkty pomocy psychologicznej oraz inne formy wsparcia oferowane w całym kraju. Więcej informacji

Wsparcie poprzez media społecznościowe

Poprzez posty w mediach społecznościowych Uczelnia udziela bieżących informacji. Oprócz oficjalnych komunikatów utrzymywany jest kontakt ze społecznością poprzez luźniejsze posty np. z propozycjami działań (m.in. kolorowankami zawierającymi budynki kampusu).

Gdzie można nas obserwować:

#StudenciDlaZdrowia i zbiórka charytatywna NZS

Niezależne Zrzeszenie Studentów uruchomiło projekt #StudenciDlaZdrowia dotyczący zdrowia psychicznego i fizycznego wśród studentów. W ramach bezpłatnych porad specjalistycznych studenci mogą brać udział w szkoleniach i rozmowach on-line ze specjalistami z różnych dziedzin, w tym z psychologami. Więcej informacji

Ponadto Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach aktywnie włączyło się w pomoc dla personelu Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, w którym hospitalizowane są osoby zakażone koronawirusem. Weź udział w charytatywnej zbiórce i "Zaraź Dobrocią z NZS"!

Akcja "Respirator dla Aniołów Stróżów"

Z uwagi na pilny apel pobliskiego szpitala, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zainicjował akcję pt. "Respirator dla Aniołów Stróżów". Celem przedsięwzięcia było zebranie środków na zakup respiratora dla pacjentów Intensywnej Terapii jako odpowiedź na walkę z COVID-19. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu społeczności akademickiej oraz ludzi dobrej woli, a także wsparciu mediów lokalnych zbiórka zakończona została sukcesem. Udało się zebrać środki na zakup respiratora renomowanej firmy MAQUET CRITCLA CARE AB dla Szpitala Zakonu Bonifratrów, kierującego się w swej pracy mottem św. Jana Bożego – założyciela zakonu: "Bracia czyńcie dobro". Więcej informacji

W ramach akcji stworzony został utwór promujący inicjatywę. Utwór wskazuje na to, że omijanie głębszego spojrzenia na trudne tematy prowadzi do łatwo sprzedających się banałów, takich jak: "wszystko będzie dobrze" czy "kiedyś wyjdzie słońce". Aby w to uwierzyć, konieczne jest przejście nie zawsze wygodnej drogi. Żeby poczuć sens powinno się realizować działania w postawie pełnej otwartości na wyzwanie, jakim jest wzięcie na siebie odpowiedzialności za siebie i innych. "Modlitwa o tlen" jest zwróceniem uwagi na to, że każdą drogę, również trudną, można pokonać razem. Trzeba się zjednoczyć i wspólnie dbać o dobro zarówno swoje, jak i innych. Zbiórka na respirator dla Aniołów Stróżów daje każdemu z nas możliwość czynienia dobra. Tak ważne jest, aby tej szansy nie zmarnować! Więcej informacji

#Zostanwdomu - w autorskim wykonaniu Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Chór naszego Uniwersytetu śpiewająco włączył się w międzynarodową akcję #stayhome zachęcając do pozostania w domach i w 14. rocznicę pierwszej próby opublikował wyjątkowy utwór dzieląc się sposobem chórzystów na spędzanie wolnego czasu. Wysłuchaj utworu "Zostań w domu"

Parlament Studencki włączył się do akcji #WzywamyPosiłki

Inicjatywa #WzywamyPosiłki zrodziła się w połowie marca celem okazania wdzięczności i wsparcia dla pracowników służby zdrowia walczących z pandemią koronawirusa na pierwszej linii frontu. Do akcji dołączyły zarówno międzynarodowe sieci restauracji, jak i małe punkty gastronomiczne. Na apel odpowiedzieli również lokalni przedsiębiorcy, osoby prywatne, a także liczne organizacje. Oficjalnym partnerem inicjatywy jest Facebook. W akcję zaangażował się także Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Otrzymane od Partnerów Parlamentu produkty, które miały zostać wykorzystane podczas projektów Parlamentu Studenckiego, zostały przekazane do szpitali na terenie Katowic. Więcej informacji

Przesunięcie terminów opłat czesnego na studiach niestacjonarnych

20 marca 2020 r. ukazało się Zarządzenie nr 32/20 JM Rektora dotyczące przesunięcia terminów opłat czesnego na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Szczegóły znajdują się tutaj

Na mocy Zarządzenia nr 52/20 z dn. 20 kwietnia 2020 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, podjęto decyzję o przesunięciu terminów opłat za naukę w języku obcym na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim o miesiąc tj. do 31 maja 2020 r.  

Regulamin pobierania opłat za usługi edukacyjne

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem w przypadku udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej lub okoliczności losowych studenta rektor może zwolnić studenta, na jego wniosek, z obowiązku wniesienia opłaty w części lub całości lub umorzyć odsetki naliczone za nieterminową zapłatę. 

Student zobowiązany jest do udokumentowania trudnej sytuacji lub ww. okoliczności, dołączając do wniosku w szczególności zaświadczenie o zarobkach swoich i zarobkach członków rodziny (w przypadku braku zatrudnienia – zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych).

W szczególnych przypadkach rektor może, na wniosek studenta, wyznaczyć inny termin wniesienia opłat niż terminy określone w Regulaminie.

Świadczenia dla studentów

W związku z wejściem w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmianie uległy zasady przyznawania zapomóg z funduszu stypendialnego zarówno dla studentów, jak i doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020.

Na podstawie art. 51b ust. 3 tej ustawy "W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni zapomoga, o której mowa w art. 86 ust. 1 pkt 3, jest przyznawana przez rektora. Przepisów Kpa i art. 92 ust. 2 nie stosuje się.". Oznacza to, że organem przyznającym zapomogę jest obecnie rektor, zostało również zniesione ograniczenie dotyczące przyznawania dwóch zapomóg w roku.

Na prośbę Pana Rektora dr. hab. R. Tomanka, prof. UE komisje stypendialne będą badały sytuację studenta/doktoranta i rekomendowały Panu Rektorowi czy przyznać zapomogę i w jakiej wysokości. Wnioski o zapomogi są rozpatrywane zgodnie z regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Szczegóły dotyczące zmian można znaleźć na stronie MNiSW

UE Katowice wspiera Białoruś

W odpowiedzi na trudną sytuację na Białorusi, nasza Uczelnia dołączyła do innych polskich uniwersytetów wspierających białoruskich kandydatów na studia.

Studenci z Białorusi od lat są nam bliscy i stanowią, obok Ukraińców, najliczniejszą grupę studentów zagranicznych studiujących w Polsce. Na UE Katowice studiuje obecnie ponad 20 studentów z tego kraju, a kolejnych 20 złożyło podania o przyjęcie w tym roku akademickim.

W ramach akcji "UEKat wspiera Białoruś", będącej wyrazem solidarności ze społeczeństwem białoruskim, dla kandydatów przygotowano:

  • 6 stypendiów Rektora (bezpłatna nauka na kierunkach studiów stacjonarnych 1 stopnia i 2 stopnia prowadzonych w j. polskim),
  • przedłużony termin rekrutacji,
  • możliwość spotkania online z naszym rosyjskojęzycznym absolwentem dla kandydatów i ich rodziców,
  • elastyczne zasady dla studentów zainteresowanych przeniesieniem się z uczelni białoruskiej na UEKat w trakcie roku akademickiego.

Komunikat o akcji został przekazany do placówek dyplomatycznych na Białorusi oraz opublikowany na stronach www i mediach społecznościowych.

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji znajdują się w Zarządzeniu Rektora nr 94/20.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3