Dodatkowa rekrutacja na studia podyplomowe w semestrze letnim 2018/2019

Rekrutacja na wybrane kierunki studiów podyplomowych została przedłużona do 18 marca 2019 r. Zachęcamy do zapoznania się z aktualną listą kierunków, na które prowadzony jest nabór. Aplikuj i dołącz do społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jeszcze w tym roku!


Dodatkowa rekrutacja na studia podyplomowe w semestrze letnim 2018/2019

Aplikuj na wybrany kierunek studiów podyplomowych do 18 marca 2019 r.:

Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się w systemie IRK, wybrać kierunek i wypełnić formularz. Następnie wystarczy dostarczyć do 18 marca podpisane podanie oraz kserokopię dyplomu (oryginał do wglądu) na odpowiedni wydział:

WE - Wydział Ekonomii,
WFiU - Wydział Finansów i Ubezpieczeń,
WIiK - Wydział Informatyki i Komunikacji,
WZ - Wydział Zarządzania

Osoby, które chcą przepisać się na inny kierunek, a złożyły wcześniej komplet dokumentów, prosimy o wydrukowanie nowego podania oraz dostarczenie go na wybrany wydział. Informacje o uruchomieniu kierunków zostaną podane niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji przez Dziekanów Wydziałów.  

Więcej informacji na stronie: www.ue.katowice.pl/podyplomowe