Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia I stopnia - warunki rekrutacji

Opisana poniżej ścieżka aplikacyjna dotyczy kandydatów na studia w języku polskim z wykształceniem uzyskanym za granicą. Jeżeli skończyłeś szkołę średnią za granicą i planujesz ubiegać się o przyjęcie na studia w języku angielskim kliknij tutaj. Jeżeli nie posiadasz polskiego obywatelstwa i ukończyłeś szkołę w Polsce obowiązują Cię terminy takie jak obywateli polskich. 

Przed podjęciem decyzji o aplikowaniu na studia zapoznaj się z zasadami odpłatności i opłatami za studia.

Jeżeli masz pytania co do zasad uznawania wykształcenia zdobytego za granicą do celu kontynuacji nauki w Polsce skontaktuj się z naszym działem, chętnie rozwiejemy twoje wątpliwości! 

Załóż konto w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, uzupełnij wymagane dane oraz wybierz interesujący cię kierunek studiów. W ramach jednej opłaty rekrutacyjnej możesz wybrać aż trzy kierunki - jeden kierunek główny i dwa alternatywne.

Uwaga!
Osoby, które w dniu logowania, nie ukończyły 18 roku życia mają obowiązek załączyć do podania zgodę przedstawiciela ustawowego podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego. Podania przesłane elektronicznie, bez zgody nie będą rozpatrywane do czasu uzupełnienia dokumentacji. 

Zeskanuj następujące dokumenty:

Skany powyższych dokumentów będą Ci potrzebne do załączenia w systemie IRK podczas rejestracji elektronicznej. 

Załadowane do systemu świadectwo podlega weryfikacji przez pracowników Działu Rekrutacji. Weryfikacja dokumentów może nam zająć do 3 dni roboczych. Pracownicy działu rekrutacji przeliczą odpowiednio Twoje wyniki i zamieszczą je na Twoim koncie kandydata w systemie IRK.

  • Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
    (nr konta bankowego widoczny będzie w systemie, po zarejestrowaniu się na studia);
  • Wgraj do systemu swoje zdjęcie
    Jeżeli potrzebujesz pomocy w odpowiednim wykadrowaniu zdjęcia możesz skorzystać z tego linku: www.ue.katowice.pl/przytnij-zdjecie/
  • Twoje podanie zostanie zweryfikowane, po rozliczeniu opłaty w systemie rekrutacyjnym. 

Jeśli nie posiadasz certyfikatu znajomości języka polskiego, zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się online. Rozmowa będzie miała na celu potwierdzenie twojej znajomości języka. Szczegółowych informacji nt. terminów rozmów udziela Dział Rekrutacji.

Aby wziąć udział w pierwszej turze rekrutacji musisz ukończyć elektroniczną rejestrację do 3 lipca. Tylko wtedy będziemy w stanie przeprowadzić rozmowę weryfikującą znajomość języka przed ukończeniem pierwszej tury.

Jeżeli podejmujesz studia na zasadach pełnej odpłatności przed otrzymaniem zaświadczenia o przyjęciu na studia konieczne jest uiszczenie płatności za pierwszy rok studiów. 

Jeżeli mieszkasz w Polsce złóż oryginały dokumentów w Dziale Rekrutacji w terminach określonych w harmonogramie

Jeżeli w celu odbywania studiów w Polsce musisz ubiegać się o wizę, zaplanuj swój przyjazd do Polski przed rozpoczęciem roku akademickiego. Zanim rozpoczną się zajęcia odwiedź Dział Rekrutacji w celu dostarczenia oryginałów dokumentów, których skany zostały załadowane w aplikacji.

Pamiętaj!

Aby studiować w Polsce, musisz mieć ważne ubezpieczenie zdrowotne pokrywające koszty w wysokości min. 30 000 EUR, tak aby obejmowało wszystkie wydatki związane m.in. z pilną hospitalizacją, pogotowiem ratunkowym, koniecznością powrotu do domu z powodów medycznych lub śmiercią. Wypełnij oświadczenie.

Terminarz rekrutacji na studia w języku polskim dostępny jest tutaj.

Wszystkie dokumenty załączone podczas aplikacji on-line muszą być przedstawione w oryginale pracownikom Działu Rekrutacji przed podpisaniem ślubowania i podjęciem studiów. 

Dokumenty można składać w Dziale Rekrutacji:

Budynek CNTI, pok. 2/18
ul. Bogucicka 5 
40-287 Katowice

Uwaga!
Dokumenty nie muszą być składane bezpośrednio przez studenta, niepotrzebne jest również upoważnienie.

Jeżeli nie możesz pojawić się w Polsce w terminie składania dokumentów, możesz wysłać je pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dział Rekrutacji
ul. 1 Maja 50,
40-287 Katowice

Uwaga!
Pamiętaj, że podczas transportu dokumenty mogą ulec zniszczeniu.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca