Przejdź do menu Przejdź do treści

Urszula Zagóra-Jonszta, Bogactwo i ubóstwo w średniowiecznej myśli chrześcijańskiej, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy: 2021, nr 66 s. 5-15
DOI: 10.15584/nsawg.2021.2.1


Izabela Ostoj, Differences in the impact of the first wave of the COVID-19 pandemic on student employment in selected EU countries. Scale and consequences, Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic. Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021, Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman
Punktacja MNiSW: 70.000 
Link do strony konferencji    


Jacek Pietrucha, Drivers of the Cash Paradox, Risks: 2021, vol. 9, issue 12, nr art. 227 17 s.
Punktacja MNiSW: 70.000

DOI: 10.3390/risks9120227


Magdalena Tusińska.
Luka cyfrowa między kobietami a mężczyznami. Bariery włączenia cyfrowego kobiet w Indiach
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Punktacja MNiSW: 40.000
DOI: 10.15584/nsawg.2021.3.2
 

Izabela Ostojhttp://bibliografia.bg.ue.katowice.pl/cgi-bin/expertus.cgi.
Has The Covid-19 Pandemic Changed Demand For Online Gig Work? 
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic. Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman
Punktacja MNiSW: 70.000
Link do strony konferencji
 

 

Urszula Swadźba, Stanisław Swadźba.
Kraje Grupy Wyszehradzkiej i ich gospodarka a praca, aktywność zawodowa i przedsiębiorczość młodego pokolenia. Analiza porównawcza
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021
 

Stanisław Swadźba.
Modele gospodarki rynkowej a wzrost gospodarczy i jego wahania
Optimum. Economic Studies: 2021, nr 1 (103) s. 68-79
Punktacja MNiSW: 70.000
DOI: 10.15290/oes.2021.01.103.05

Artur Grabowski.
Implementation of sustainable development in Borussia Dortmund GmbH&Co.KgaA 
Journal of Physical Education and Sport
2021, Vol. 21, Supplement issue 2 s. 1084-1090
Punktacja MNiSW: 70.000
DOI: 10.7752/jpes.2021.s2136

  

 

Polska myśl ekonomiczna - wybrane problemy. Księga jubileuszowa dedykowana pracy naukowo-badawczej prof. dr hab. Urszuli Zagóry-Jonszty / red. nauk. Barbara Danowska-Prokop, Renata Pęciak
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021

 

 

Izabela Ostoj.
The structure of gig workers in the global online gig economy by country of origin and its institutional foundations
Ekonomia i Prawo. Economics and Law: 2021, vol. 20, iss. 2 s. 337-351
Punktacja MNiSW: 70.000
DOI: 10.12775/EiP.2021.020

 

Artur Grabowski.
Tytuł: Impact of COVID-19 Pandemic and Lockdown on the Activities of European Football Companies 
Czasopismo: European Research Studies Journal: 2021, vol. 24, special issue 3 s. 645-654
Punktacja MNiSW: 100.000
DOI: 10.35808/ersj/2519 

 

Jolanta Pasionek.
Tytuł: Response of the USD/MXN Exchange Rate to Macroeconomic Data
European Research Studies Journal
Punktacja MNiSW: 100.000
DOI: 10.35808/ersj/2533Trzydzieści lat transformacji / red. nauk. Jacek Pietrucha, Jolanta Pasionek
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021
Strony i szczegóły: 192 s.

 

 

Julia WłodarczykPaula MałczęćKinga Pala.
Po nitce do kłębka - analiza zmian koniunkturalnych w branży tekstylno-odzieżowej
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia: 2021, vol. 55, no. 1 s. 101-115.
Punktacja MNiSW: 70.000
DOI: 10.17951/h.2021.55.1.101-115

Urszula Zagóra-Jonszta.
Wielki kryzys gospodarczy w opinii "Lewiatana" i Górnośląskich Sfer Wielkoprzemysłowych
Optimum. Economic Studies: 2021, nr 1 (103) s. 24-39
Punktacja MNiSW: 70.000
DOI: 10.15290/oes.2021.01.103.02

Barbara Danowska-Prokop, Renata Pęciak, Urszula Zagóra-Jonszta, Wykłady z historii myśli ekonomicznej. Cz. 2, Nurt subiektywno-marginalistyczny
Wyd. 5 zmienione i poprawione Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021  
 

 

Jacek Pietrucha, Rozwój finansowy a wzrost gospodarczy. Metaanaliza, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021
   


 

Magdalena Tusińska, Gender and economic downturn. The focus on women and the pandemic crisis, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric: 2021, vol. 66, iss. 4 s. 513-530

Link do publikacji

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Izabela Ostoj, The Logic of Gig Economy (Origins and Growth Prospects), Studies in Logic, Grammar and Rhetoric: 2021, vol. 66, iss. 4 s. 451-462

Link do publikacji

 

Barbara Danowska-Prokop, The great depression in the eyes of the Silesian Christian Democrats, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric: 2021, vol. 66, iss. 4 s. 339-351

Link do publikacji

 

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3