Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia II stopnia - warunki rekrutacji

Opisana poniżej ścieżka aplikacyjna dotyczy kandydatów na studia w języku polskim, którzy ukończyli studia zagranicą. Jeżeli posiadasz zagraniczny dyplom i planujesz ubiegać się o przyjęcie na studia w języku angielskim kliknij tutaj. Jeżeli nie posiadasz polskiego obywatelstwa i ukończyłeś studia w Polsce obowiązują Cię terminy jak dla obywateli polskich. 

Przed podjęciem decyzji o aplikowaniu na studia zapoznaj się z zasadami odpłatności i opłatami za studia.

Jeżeli masz pytania co do zasad uznawania wykształcenia zdobytego za granicą do celu kontynuacji nauki w Polsce skontaktuj się z naszym działem, chętnie rozwiejemy twoje wątpliwości! 

Zarejestruj się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, wypełnij formularz rekrutacyjny oraz wybierz interesujący cię kierunek studiów. W ramach jednej opłaty rekrutacyjnej możesz wybrać aż trzy kierunki - jeden kierunek główny i dwa alternatywne. 

Zeskanuj następujące dokumenty:

 • Oryginał dyplomu ukończenia studiów I stopnia (wymagane jest apostille lub legalizacja); 
 • Tłumaczenie przysięgłe ww. świadectwa na j.polski lub j. angielski [lista tłumaczy przysięgłych];
 • Dokument o przebiegu studiów (suplement do dyplomu) wydany w języku angielskim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język polski;
 • Potwierdzenie znajomości języka polskiego na poziomie min. B2;
 • Paszport;
 • Dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów bez odpłatności (jeśli dotyczy);
 • Dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (jeśli dotyczy).

Skany powyższych dokumentów będą Ci potrzebne do załączenia w systemie IRK podczas rejestracji elektronicznej. 

 • Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
  (nr konta bankowego widoczny będzie w systemie, po zarejestrowaniu się na studia);
 • Jeżeli potrzebujesz pomocy w odpowiednim wykadrowaniu zdjęcia możesz skorzystać z tego linku: www.ue.katowice.pl/przytnij-zdjecie/
 • Twoje podanie zostanie zweryfikowane, po rozliczeniu opłaty w systemie rekrutacyjnym. 

Jeśli nie posiadasz certyfikatu znajomości języka polskiego, zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną online. Rozmowa będzie miała na celu potwierdzenie twojej znajomości języka. Szczegółowych informacji nt. terminów rozmów udziela Dział Rekrutacji.  

Jeżeli podejmujesz studia na zasadach pełnej odpłatności przed otrzymaniem zaświadczenia o przyjęciu na studia konieczne jest uiszczenie płatności za pierwszy rok studiów.  

Jeżeli mieszkasz w Polsce złóż oryginały dokumentów w Dziale Rekrutacji w terminach określonych w harmonogramie

Jeżeli w celu odbywania studiów w Polsce musisz ubiegać się o wizę, zaplanuj swój przyjazd do Polski przed rozpoczęciem roku akademickiego. Zanim rozpoczną się zajęcia odwiedź Dział Rekrutacji w celu dostarczenia oryginałów dokumentów, których skany zostały załadowane w aplikacji.

Pamiętaj!

Aby studiować w Polsce, musisz mieć ważne ubezpieczenie zdrowotne pokrywające koszty w wysokości min. 30 000 EUR, tak aby obejmowało wszystkie wydatki związane m.in. z pilną hospitalizacją, pogotowiem ratunkowym, koniecznością powrotu do domu z powodów medycznych lub śmiercią. Wypełnij oświadczenie.

Terminarz rekrutacji na studia w języku polskim dostępny jest tutaj.

Wszystkie dokumenty załączone podczas aplikacji on-line muszą być przedstawione w oryginale pracownikom Działu Rekrutacji przed podpisaniem ślubowania i podjęciem studiów. 

Dokumenty można składać w Dziale Rekrutacji:

Budynek CNTI, pok. 2/17
ul. Bogucicka 5 
40-287 Katowice

Uwaga!
Dokumenty nie muszą być składane bezpośrednio przez studenta, niepotrzebne jest również upoważnienie.

Jeżeli nie możesz pojawić się w Polsce w terminie składania dokumentów, 
można wysłać je pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Biuro Zarządzania Dydaktyką
Rekrutacja Zagraniczna
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice

Uwaga!
Pamiętaj, że podczas transportu dokumenty mogą ulec zniszczeniu.  

Klauzula informacyjna [dowiedz się więcej]

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca