Jacek Pietrucha, Michał Gulewicz

Niepewność a pieniądz gotówkowy w okresie pandemii: przypadek

Polski

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny t. 84, nr 3 s. 133-153

Link do publikacji

Urszula Zagóra-Jonszta

Nierówności dochodowe w ujęciu Adama Smitha

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
vol. 66, nr 2 143-153

Link do publikacji

Barbara Danowska-Prokop, Renata Pęciak, Urszula Zagóra-Jonszta

Problem ubóstwa i nierówności we współczesnej myśli ekonomicznej

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2022

Link do publikacji

Artur Grabowski

Risk in the activities of football companies on the example of Olympique Lyonnais and GKS Katowice

Journal of Education, Health and Sport
vol. 12, no. 5 s. 273-283

Link do publikacji

Systemowe uwarunkowania innowacji w gospodarce

red. nauk. Izabela Ostoj, Magdalena Tusińska

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2022

Link do publikacji

Barbara Danowska-ProkopWiesław Koczur
Ubezpieczenia społeczne na Górnym Śląsku w latach 1922-1939 Uwarunkowania specyfiki ubezpieczeniowej
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2022

ISBN  978-83-7875-819-8.

Link do publikacji

Stanisław Swadźba

Globalizacja de facto i de iure oraz zmiana jej poziomu na świecie

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
vol. 66, nr 4