Przejdź do menu Przejdź do treści

Opłaty za studia niestacjonarne

Opłaty związane z podjęciem studiów

Wysokość opłaty

Opłata rekrutacyjna
(numer konta i termin płatności podane są na indywidualnym koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym IRK)

85 PLN

Opłata wpisowa

0 PLN

Opłata za wydanie legitymacji
(numer konta i termin płatności zostaną podane po przyjęciu na indywidualnym koncie w Wirtualnej Uczelni)

22 PLN

Czesne za semestr kształcenia na studiach niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim w roku akademickim 2023/2024

Rodzaj studiów

Opłata za semestr nauki

studia pierwszego stopnia

2900 PLN

studia drugiego stopnia

3200 PLN

Czesne za semestr kształcenia na studiach niestacjonarnych prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2023/2024

Studia pierwszego stopnia

Opłata za semestr nauki

Finance and Accounting for Business  

4700 PLN

International Business 

4700 PLN

Studia drugiego stopnia

Opłata za semestr nauki

Finance and Accounting for Business

5000 PLN

International Business 

5000 PLN

Gwarantujemy stałą cenę przez cały okres studiów i brak opłat w wakacje!

Pamiętaj!

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. Opłata rekrutacyjna nie jest księgowana automatycznie. Podczas składania kompletu dokumentów należy zabrać ze sobą również potwierdzenie przelewu i przedstawić je osobie przyjmującej dokumenty.

Zachęcamy do skorzystania z szybkich płatności

Opłaty w miesięcznych ratach

Mając na uwadze potrzeby naszych studentów oferujemy możliwość podziału czesnego na 4 raty miesięczne:

  • Studia I stopnia - wysokość raty 725 zł
  • Studia II stopnia - wysokość raty 800 zł
RataTerminy wpłat w semestrze zimowymTermin wpłat semestrze w letnim
I rata

do 15 października

do 28 lutego
II ratado 15 listopadado 31 marca
III ratado 15 grudnia do 30 kwietnia
IV ratado 15 styczniado 31 maja

Szczegółowe informacje o opłatach za studia można znaleźć w sekcji Studenci.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy