Przejdź do menu Przejdź do treści

Opłaty za studia niestacjonarne

Opłaty związane z podjęciem studiów

Wysokość opłaty

Opłata rekrutacyjna
(numer konta i termin płatności podane są na indywidualnym koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym IRK)

85 PLN

Opłata wpisowa

0 PLN

Opłata za wydanie legitymacji
(numer konta i termin płatności zostaną podane po przyjęciu na indywidualnym koncie w Wirtualnej Uczelni)

22 PLN

Czesne za semestr kształcenia na studiach niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim w roku akademickim 2024/2025

Rodzaj studiówStudia I stopnia - opłata za semestr naukiStudia II stopnia - opłata za semestr nauki
Analityk finansowy 2.03500 PLN4000 PLN
Finanse i rachunkowość 3500 PLN4000 PLN
Informatyka3500 PLN4000 PLN
Logistyka3500 PLN4000 PLN
Rachunkowość i controlling3500 PLN4000 PLN
Rewizja finansowa------------4000 PLN
pozostałe kierunki3200 PLN3500 PLN

Czesne za semestr kształcenia na studiach niestacjonarnych prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2024/2025

 Studia I stopnia - opłata za semestr naukiStudia II stopnia - opłata za semestr nauki
Finance and Accounting for Business  5600 PLN5500 PLN
International Business 5300 PLN5300 PLN

Gwarantujemy stałą cenę przez cały okres studiów i brak opłat w wakacje!

Pamiętaj!

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. Opłata rekrutacyjna nie jest księgowana automatycznie. Podczas składania kompletu dokumentów należy zabrać ze sobą również potwierdzenie przelewu i przedstawić je osobie przyjmującej dokumenty.

Kandydat cudzoziemiec dokonuje opłaty za studia stanowiącej równowartość opłaty za pierwszy rok studiów w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

Zachęcamy do skorzystania z szybkich płatności

Opłaty w miesięcznych ratach

Mając na uwadze potrzeby naszych studentów oferujemy możliwość podziału czesnego na 4 raty miesięczne:

RataTerminy wpłat w semestrze zimowymTermin wpłat semestrze w letnim
I ratado 15 październikado 28 lutego
II ratado 15 listopadado 31 marca
III ratado 15 grudniado 30 kwietnia
IV ratado 15 styczniado 31 maja

Szczegółowe informacje o opłatach za studia można znaleźć w sekcji Studenci.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3