Przydatne strony

- www.pfron.org.pl - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- www.pzn.org.pl - Polski Związek Niewidomych

- www.pzg.org.pl - Polski Związek Głuchych

- www.niepelnosprawni.gov.pl - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

- www.nauka.gov.pl - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- firr.org.pl/index.php/pl/ - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

- www.niepelnosprawni.pl

- www.sprawni-niepelnosprawni.pl

 

- www.sprawniwpracy.com