Przejdź do menu Przejdź do treści

Rok 2024

Dr Justyna Brzezińska wygłosiła wykład dla Dziecięcego Uniwersytetu Ekonomicznego

4 marca 2024 r. dr Justyna Brzezińska w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Ekonomicznego przeprowadziła wykład pt. "Złoto jako bezpieczna przystań inwestycyjna"

Przed rozpoczęciem wykładu miała miejsce uroczysta inauguracja letniego semestru studiów w roku akademickim 2023/24, podczas której przyszli studenci EUD złożyli uroczyste ślubowanie i przysięgę.

W trakcie wykładu dr Justyna Brzezińska przedstawiła historię i znaczenie złota, różne formy złota fizycznego (złote sztabki, monety bulionowe, złoto kolekcjonerskie) i papierowego (kontrakty terminowe, ETFy). Ponadto, wymieniła i scharakteryzowała słuchaczom kraje, które posiadają największą ilość złota na świecie, a także największe kopanie złota, a więc uznawane są za potęgę światową pod tym względem. Dzieci miały także możliwość obcowania z 24-karatowym złotem fizycznym, a po wykładzie wzięły udział w warsztatach, podczas których zaprojektowały unikatową monetę bulionową lub sztabkę złota.

Rok 2023

Dr Justyna Brzezińska uczestnikiem 7. Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach

W tegorocznej 7. edycji Śląskiego Festiwalu Nauki Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach reprezentowała m.in. dr Justyna Brzezińska. Wystąpiła 9.12.2023 r. na Rynku Idei Miasta Nauki, na scenie innowacji społecznych, prezentując wykład popularno-naukowy pt. Rola statystyki we współczesnym świecie.

Podczas wykładu dr Brzezińska zaprezentowała historię, genezę oraz znaczenie metod pomiarowych we współczesnym świecie, a także ich rozwój na przestrzeni lat. Omówiła podstawowe modele pomiarowe, przedstawiła pionierów, twórców oraz naukowców, którzy przyczynili się w znaczący sposób do rozwoju statystyki. Szczególną uwagę poświęciła Francisowi Galtonowi, brytyjskiemu podróżnikowi, przyrodnikowi, antropologowi, eugenikowi, wynalazcy, statystykowi, a także prekursorowi badań nad inteligencją i przede wszystkim twórcy tzw. deski Galtona. Deska Galtona ilustruje sposób powstawania w naturze rozkładu normalnego pod wpływem drobnych losowych odchyleń. Rozkład normalny, inaczej zwany rozkładem Gaussa, reprezentowanym przez krzywą Gaussa, jest najważniejszym teoretycznym rozkładem prawdopodobieństwa w statystyce.

Szczegółowe informacje na temat wykładu dostępne są na stronie: https://slaskifestiwalnauki.pl/rola-statystyki-we-wspolczesnym-swiecie

Z programem wydarzeń można zapoznać się na stornie Śląskiego Festiwalu Nauki pod adresem: https://www.slaskifestiwalnauki.pl/program

Dr Justyna Brzezińska w Kato Science Corner

Dr Justyna Brzezińska, w ramach wydarzeń popularno-naukowych w Kato Corner Science, przeprowadziła wykład pt. Historia i współczesne znaczenie pieniądza. Był on skierowany do uczniów klasy 5 szkoły podstawowej i miał za zadanie przybliżyć słuchaczom historię pieniądza, jego cechy i funkcje, a także historyczne sposoby zapłaty oraz współczesne formy pieniądza gotówkowego i bezgotówkowego. Forma nauki przez zabawę, w postaci warsztatów towarzysząc wykładowi, miała służyć lepszemu przyswojeniu prezentowanej wiedzy, dlatego też dzieci opracowały autorskie projekty przedstawiające obieg pieniądza w gospodarce.

Dr Justyna Brzezińska wykładowcą Uniwersytetu w Weronie

Pracownica naszej Katedry – dr Justyna Brzezińska nawiązała współpracę z Università degli Studi di Verona we Włoszech. Współpraca miała charakter dydaktyczny i obejmowała cykl wykładów pt. An introduction to multivariate statistical analysis using R, które dr Brzezińska przeprowadziła dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia w okresie od 4 do 12.10.2023 r. W ramach wykładów  oraz warsztatów zaprezentowane zostały metody wielowymiarowej analizy statystycznej oraz możliwości ich implementacji w programie R

Współorganizacja i uczestnictwo w Konferencji SKAD 2023

Katedra Analiz Gospodarczych i Finansowych wraz z Katedrą Demografii i Statystyki Ekonomicznej współorganizowała tegoroczną konferencję naukową Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS. Konferencja obyła się 19 i 20 września w budynku CNTI i była platformą wymiany doświadczeń oraz osiągnięć z zakresu szeroko rozumianej analizy danych

W konferencji uczestniczyło ponad 50 osób z wiodących Uczelni w Polsce. Wśród zaproszonych osób było również troje specjalnych gości: Prof. Paula Brito – President of the Portuguese Association for Classification and Data Analysis, Prof. Berthold Lausen – President of British Data Science Society oraz dr Dominik Rozkrut – Prezes GUS.

Wygłoszono 40 referatów, w tym również pracownicy naszej Katedry zaprezentowali wyniki swoich badań:

 • prof. Eugeniusz Gatnar: Metody pomiaru kosztów użytkowania mieszkań przez właścicieli w pomiarze inflacji
 • dr Joanna Trzęsiok: Jak kolorować czarne skrzynki? Porównanie wybranych rozwiązań z zakresu interpretowalności nieparametrycznych modeli regresji i dyskryminacji
 • Mgr Jakub Kubiczek: Specyfika rozkładów i możliwości analizy danych podatkowych

Więcej informacji nt. konferencji można znaleźć tutaj

Pracownicy naszej Katedry na Międzynarodowej Konferencji CLADAG 2023

XIV Konferencja Naukowa Klasyfikacji i Analizy Danych oraz Włoskiego Towarzystwa Statystycznego (CLADAG) odbyła się w dniach 11-13 września 2023 i zorganizowana była przez Uniwersytet Salerno. W konferencji czynny udział wzięły dr Dorota Rozmus oraz dr Ewa Genge

 • Dr Dorota Rozmus na konferencji przedstawiła referat p.t. Resampling for stability estimation vs. cluster validation via data splitting and subsampling. Which approach is better in detection of clusters in taxonomy?
 • Natomiast dr Ewa Genge wygłosiła referat p.t. Is the subjective financial well-being of Polish families changing with time? An empirical study based on constrained latent Markov models    

Prof. Gatnar na Międzynarodowej Konferencji Naukowej MET2023

W dniach 3–5 lipca 2023 r. odbyła się w Warszawie Konferencja Naukowa poświęcona „Metodologii Badań Statystycznych”, w trakcie której polscy i międzynarodowi eksperci statystyki publicznej wymieniają się doświadczeniami ze swojej pracy naukowej, ale też praktyki zawodowej nt. szeroko rozumianych badań statystycznych.

Prof. Gatnar już kolejny raz uczestniczy w tej ważnej dla środowiska naukowego Konferencji. Tym razem, w pierwszym dniu obrad, zaprezentował referat pt. „Koszty użytkowania mieszkań przez właścicieli w pomiarze inflacji z perspektywy polityki pieniężnej”.

Więcej informacji nt. Konferencji MET2023, w tym program obrad, można znaleźć na stronach GUS.

Prof. E. Gatnar uczestnikiem Forum Gospodarczego w Toruniu

Kierownik naszej Katedry – prof. Eugeniusz Gatnar był zaproszonym gościem Forum Gospodarczego, które zostało zorganizowane 23 czerwca 2023 r. w Toruniu, w ramach 43. Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzy.

Pan Profesor był  uczestnikiem panelu nt. Gospodarki i bezpieczeństwa narodowego w obliczu zagrożeń wojną, ale też niebezpieczeństw, które niosą ze sobą nowe rozwiązania w cyfryzacji.

Więcej informacji na temat Forum Gospodarczego w Toruniu można znaleźć tutaj.

Wykłady dr Justyny Brzezińskiej w Palermo w ramach programu Erasmus+

Dr Justyna Brzezińska w dniach 18-23.05.2023 zrealizowała cykl wykładów pt. „Item Response Theory” w Uniwersytecie w Palermo we Włoszech, w ramach programu Erasmus+. W wykładzie uczestniczyli zarówno studenci studiów II stopnia, doktoranci, jak i pracownicy Uniwersytetu.

Pracownice naszej Katedry wśród członków zwycięskich zespołów konkursu „Beyond Barriers”

Miło nam poinformować, że dr Justyna Brzezińska oraz dr Joanna Trzęsiok są członkiniami zespołów, które zwyciężyły w II edycji konkursu „Beyond Barriers”.

 • Dr Justyna Brzezińska uczestniczy w pracach nad projektem pt. „Ewaluacja i wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w obszarze sportu w oparciu o wielowymiarową analizę efektów ekonomicznych i poza ekonomicznych”, którego kierownikiem jest dr hab. Jerzy Michnik, prof. UE.
 • Natomiast dr Joanna Trzęsiok uczestniczy w pracach nad projektem pt. „Rola inkluzywnego  podejścia w budowaniu odporności organizacji na przykładzie sektora TSL”, którego kierownikiem jest dr hab. Alicja Winnicka–Wejs, prof. UE.

Więcej informacji na temat konkursu „Beyond Barriers” można znaleźć na stronach Biura Doskonałości Naukowej.

Prof. Gatnar prelegentem XI kolokwium noblowskiego

24 maja 2023 r. odbyło się XI kolokwium noblowskie, w trakcie którego prof. Eugeniusz Gatnar zaprezentował dorobek Roberta Mundella, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1999 r.

Na XI kolokwium, mającym formę seminarium naukowego i dyskusji, Prof. Gatnar przedstawił referat pt. „Czy Polska powinna wstąpić do strefy euro? Optymalne obszary walutowe Roberta Mundella”. Prof. Gatnar odniósł się do dorobku Noblisty, ale też podzielił się ze słuchaczami swoimi wspomnieniami ze spotkania z Robertem Mundellą, które miało miejsce 25 maja 2010 r. w Warszawie.

Więcej informacji nt. XI kolokwium noblowskiego, w tym również prezentację prof. Gatnara, można znaleźć na stronie Uniwersytetu.

Prof. Gatnar uczestnikiem XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego

25 kwietnia 2023 r. prof. Eugeniusz Gatnar uczestniczył w debacie dot. inflacji.

W trakcie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, jako ekspert z dziedziny finansów i były członek zarządu NBP oraz RPP, uczestniczył w sesji poświęconej inflacji. 

Relację dotyczącą m.in. wystąpienia prof. Gatnara można znaleźć na stronie Uniwersytetu oraz EEC.

Wykłady dr Justyny Brzezińskiej w Katanii w ramach programu Erasmus+

Dr Justyna Brzezińska w dniach 13-18.03.2023 przeprowadziła wykład pt. “Categorical data analysis” na University of Catania we Włoszech w ramach programu Erasmus+. W wykładzie uczestniczyli studenci kierunku Data Mining, a tematyka zajęć obejmowała metody analizy danych niemetrycznych oraz ich zastosowanie w programie R.

Mgr Jakub Kubiczek laureatem grantu dla wyróżniających się młodych pracowników

Miło nam poinformować, że pracownik naszej Katedry – mgr Jakub Kubiczek został nagrodzony grantem rektorskim dla młodych pracowników badawczo-dydaktycznych.

Spośród 17 kandydatów, 24 lutego 2023 wybrano 4 osoby wyróżniające się działalnością publikacyjną i aktywnym udziałem w konferencjach naukowych, które otrzymały granty rektorskie. Wśród nich znalazł się właśnie mgr Kubiczek.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Uniwersytetu

Seminarium nt. polskiej polityki pieniężnej

10 stycznia 2023 r. odbyło się seminarium nt. polskiej polityki pieniężnej w latach 2020–2021, którego współorganizatorem była Katedra Analiz Gospodarczych i Finansowych

W trakcie seminarium przeprowadzono debatę z udziałem:

 • prof. Łukasza Hardta (Uniwersyt Warszawski)
 • dr. Jarosława Janeckiego (SGH w Warszawie),
 • prof. Eugeniusza Gatnara – Kierownika naszej Katedry,

którą moderował prof. Sławomir Czech (UE Katowice).

Spotkanie było również połączone z promocją książki prof. Hardta „Eseje o polityce pieniężnej czasu niepewności”.

Rok 2022

Monografia dr Justyny Brzezińskiej w języku angielskim

Dr Justyna Brzezińska opublikowała kolejną monografię naukową pt. Parametric and nonparametric item response theory in survey research  

Ta czwarta z cyklu publikacja została wydana w wydawnictwie C.H.Beck, w języku angielskim.

Więcej informacji na temat tej monografii, w tym spis treści i wprowadzenie, można znaleźć na stronie wydawnictwa

Prof. Eugeniusz Gatnar gościem 17. odcinka Naukowego UEspresso

Kierownik naszej Katedry – prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar – został zaproszony do najnowszego odcinka Naukowego UEspresso, który ukazał się w grudniu 2022 r.

Prof. Gatnar odpowiadał na pytania dotyczące sytuacji ekonomicznej w Polsce w kontekście jej bezpośredniego wpływu na budżety polskich gospodarstw domowych, a także sytuację kredytobiorców i osób oszczędzających. Przewodnim pytaniem programu było: Co nas czeka w 2023 roku?

Zachęcamy do wysłuchania programu z udziałem prof. Gatnara, który dostępny jest tutaj

Wykład dla dzieci dr Justyny Brzezińskiej

Na finał zimowej edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego dr Justyna Brzezińska przeprowadziła wykład dla naszych najmłodszych studentów

Tematem spotkania, które odbyło się 19.12.2022 r., były "Pieniądze w gospodarce", a zajęcia miały charakter interaktywny i przeprowadzone zostały w formule nauki przez zabawę (edutainment). W trakcie nich młodzi uczestnicy EUD wysłuchali wykładu, a także wzięli udział w warsztatach. Polegały one na samodzielnym rozwiązaniu problemu związanego z obiegiem pieniądza w gospodarce i zostały przygotowane jako studium przypadku.

Warto wspomnieć, że program EUD został uznany w głosowaniu rodziców za najbardziej rozwojową śląską inicjatywę dla dzieci do 14 lat w kategorii „Logika”, zdobywając nagrodę Słoneczniki 2017.

Więcej informacji na temat zajęć dr Justyny Brzezińskiej można znaleźć tutaj

Granty i wyróżnienia Rektora dla pracowników naszej Katedry

Miło nam poinformować, że praca, aktywność i zaangażowanie pracowników Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych zostały docenione przez Władze naszego Uniwersytetu

W trakcie spotkania opłatkowego, które obyło się 16.12.2022 r.:

 • dr Ewa Genge i dr Dorota Rozmus odebrały z rąk JM Rektor granty naukowe, przyznane za publikacje wysoko punktowanych artykułów w czasopismach naukowych znajdujących się w wykazie Ministra ds. SWiN,
 • prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar oraz dr Justyna Brzezińska zostali wyróżnieni za szczególne zaangażowanie w prace na rzecz wzmocnienia relacji Uczelni z otoczeniem.

Więcej informacji na temat wręczonych grantów i wyróżnień można znaleźć tutaj

Dr Justyna Brzezińska wystąpiła na Śląskim Festiwalu Nauki

Od 3 do 5 grudnia odbyła się 6. edycja Śląskiego Festiwalu Nauki, który ma na celu popularyzowanie nauki zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak też osób dorosłych. Jest też możliwością promocji śląskich Uczelni.

W tegorocznej edycji Festiwalu, wśród ekspertów reprezentujących nasz Uniwersytet, wzięła udział również dr Justyna Brzezińska, która wygłosiła wykład p.t. Podróż po świecie z pomiarem na horyzoncie. Tematyka wykładu koncentrowała się na teorii pomiaru, która jest elementem psychometrii. Więcej informacji na temat wystąpienia dr Brzezińskiej można znaleźć tutaj

Pracownik naszej Katedry prelegentem X kolokwium noblowskiego

30 listopada 2022 r. odbyło się X kolokwium noblowskie w trakcie którego mgr Jakub Kubiczek przestawił dorobek Miltona Friedmana i Angusa Deatona.

Kolokwia noblowskie to cykl seminariów naukowych, których inicjatorem jest dr hab. Artur Walasik, prof. UE. Na X kolokwium mgr Kubiczek przedstawiał referat pt. „Miltona Friedmana i Angusa Deatona rozmowy przy okrągłym stole. Kto zapłaci za obiad?”, w którym odniósł się do dorobku naukowego obu noblistów w kontekście swoich zainteresowań i badań zawodowych.

Wykład popularno-naukowy dr Doroty Rozmus dla licealistów

21 października Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach odwiedzili uczniowie Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego ze Świętochłowic. Była to już druga wizyta tych licealistów na naszej Uczelni. Tym razem przyjechali zwiedzić kampus UE oraz posłuchać wykładu popularno-naukowego, który specjalnie dla nich przygotowała dr Dorota Rozmus.

Dr Dorota Rozmus wygłosiła mini-wykład p.t. Liczby nie wiedzą skąd pochodzą… ale można je praktycznie wykorzystać, który dotyczył praktycznych aspektów przetwarzania i analizowania danych.    

Dr Justyna Brzezińska zaproszoną prelegentką podczas konferencji StatSoft Polska

19 października br., podczas XXVI konferencji naukowej StatSoft Polska, dr Justyna Brzezińska wygłosiła wykład pt. "Modele odpowiedzi na pozycje testowe w badaniach społecznych".

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, a referujący wykładowcy, z renomowanych polskich ośrodków naukowych, przedstawiali zastosowania metod statystycznej analizy danych w prowadzonych przez siebie badaniach naukowych o tematyce społecznej, przyrodniczej i technicznej.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się tutaj

Prof. Eugeniusz Gatnar prelegentem na międzynarodowej konferencji w Brnie

Od 13 do 14 października prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar uczestniczył w międzynarodowej konferencji nt. Visegrad Group Cooperation and the EU: Past, Present and Future, która obyła się na Medel University w Brnie.

Prof. Gatnar, jako przedstawiciel naszego Uniwersytetu, ale również jako były członek Zarządu NBP, wygłosił wykład p.t.  „Sources of inflationary pressure and monetary policy reaction in Poland and other V4 countries”.

Pełny program konferencji można znaleźć tutaj    

Nagrody JM Rektor dla pracowników naszej Katedry

14 października br., podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, wręczone zostały nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Nagrody II stopnia za osiągnięcia naukowe otrzymały m.in. dr Justyna Brzezińska i dr Joanna Trzęsiok    

Odznaczenia i nagrody dla pracowników Katedry podczas inauguracji

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/23  wręczone zostały odznaczenia i nagrody, w tym dla Kierownika naszej Katedry – prof. dra hab. Eugeniusza Gatnara oraz mgra Jakuba Kubiczka

Prof. Eugeniusz Gatnar został uhonorowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Dominika Rozkruta  Odznaką Honorową za Zasługi dla Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. Docenione zostało zaangażowanie Pana Profesora nie tylko na polu naukowym (jako autora docenianych książek z wielowymiarowej analizy danych), ale też dydaktycznym (jako promotora wielu doktoratów), a przede wszystkim organizacyjnym. Profesor Gatnar przez wiele lat był aktywnym członkiem Rady Statystyki i Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego, a obecnie jest Przewodniczącym Naukowej Rady Statystycznej.

W dalszej części uroczystości mgr Jakub Kubiczek odebrał od Jej Magnificencji Rektor list gratulacyjny za zwycięstwo w konkursie znajomości zagadnień kredytowych oraz za zajęcie II miejsca w maratonie analitycznym.

Fragment inauguracji z odznaczeniem prof. Eugeniusza Gatnara można zobaczyć tutaj

Wykłady dr Justyny Brzezińskiej we Włoszech w ramach programu Erasmus+

W dniach 3-5.10.2022 dr Justyna Brzezińska wygłosiła cykl wykładów pt. „An introduction to Multivariate statistical  analysis using R” na University of Verona (Università degli Studi di Verona) we Włoszech. Wykład przeznaczony był dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i zrealizowany został w formie zdalnej. Jest to już kolejny projekt dr Brzezińskiej realizowany wspólnie z tym Uniwersytetem w Włoszech    

Wykłady dr Justyny Brzezińskiej w Niemczech w ramach programu Erasmus+

W dniach 26-30.09.2022 dr Justyna Brzezińska, w ramach wymiany Erasmus+, wygłosiła cykl wykładów (25h) na Technical University Dortmund (Technische Universität Dortmund, Fakultät Statistik) w Niemczech. Wykłady obejmowały tematykę „Advanced multivariate data analysis using R” i przeznaczone były dla studentów studiów stacjonarnych na kierunku Data Science, studiujących na drugim stopniu studiów w Technical University Dortmund

Zmiana lokalizacji pokoi konsultacyjnych

W związku z koniecznością dostosowania budynku B dla osób ze szczególnymi potrzebami, nastąpiła zmiana lokalizacji pokoi konsultacyjnych pracowników naszej Katedry. Od początku roku akademickiego 2022/23:

 • prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar będzie zajmował pokój 203B
 • pozostali pracownicy zostali przeniesieni do pokoju 104B

Mgr Jakub Kubiczek recenzentem w prestiżowych czasopismach naukowych

Miło nam poinformować, że dorobek naukowy naszego doktoranta został doceniony przez Redaktorów wielu prestiżowych czasopism naukowych. Mgr Jakub Kubiczek recenzuje artykuły naukowe dla następujących czasopism:

 • Journal of Big Data (Springer, 140 punktów MEN),
 • F1000Research (Taylor & Francis, 70 punktów MEN),
 • Journal of Computer Networks and Communications (Hindawi, 40 punktów MEN),
 • Journal of Strategy and Management (Emerald, 20 punktów MEN).

Prof. Eugeniusz Gatnar uczestnikiem III Kongresu Statystyki Polskiej

III Kongres Statystyki Polskiej, zorganizowany przez GUS oraz PTS, odbył się w dniach 26-28 kwietnia br. w Krakowie. Było to wydarzenie w którym uczestniczyli naukowcy, eksperci i interesariusze statystyki publicznej, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Czynny udział w Kongresie brał również Kierownik naszej Katedry – prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar

Prof. Gatnar był współorganizatorem czterech sesji dotyczących Statystyki gospodarczej nt.: „Dane gospodarcze”, „Inflacja i jej pomiar”, „Wpływ pandemii COVID na gospodarkę” i „Zastosowania metod statystyki gospodarczej”. Jednocześnie, w drugim dniu Kongresu, Prof. Gatnar wygłosił referat pt. „Źródła presji inflacyjnej w Polsce”.

Więcej informacji na temat Kongresu można znaleźć tutaj

Prof. Eugeniusz Gatnar na XIV Europejskim Kongresie Gospodarczym

W trakcie tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który kolejny raz odbył się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, naszą Uczelnię reprezentował m.in. Kierownik naszej Katedry – prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar

Prof. Gatnar był uczestnikiem debaty nt. Inflacji i jej wpływu na biznes, która odbyła się 25.04 o godz. 12:40. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj

Gościnne wykłady dr Justyny Brzezińskiej w Krakowie

W dniach 7-10.06.2022 dr Justyna Brzezińska zrealizowała cykl gościnnych wykładów (visiting lectures) dla studentów zagranicznych Erasmus, studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wykłady obejmowały tematykę:

 • Survey sampling in marketing research
 • Item Response Theory models in R

Wykład dr Justyny Brzezińskiej na University of Algarve (Faro) w Portugalii

Dr Justyna Brzezińska w ramach programu Erasmus+ oraz współpracy z University of Algarve (w miejscowości Faro w Portugalii), w dniach 9-11.02.2022, wygłosiła wykład pt. Categorical data analysis. Ze względu na wzmożone zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2 wykład przeprowadzony został w formule zdalnej.

Dr Justyna Brzezińska kolejny raz laureatką projektu indywidualnego Młodzi Naukowcy

Dr Justyna Brzezińska otrzymała finansowanie w ramach programu Młodzi Naukowcy 2022 na działalność naukową dla indywidualnego projektu pt. Nowoczesna teoria pomiaru w ekonomii (Modern measurement theory in economics). 

Rok 2021

Granty i Wyróżnienia Rektora dla pracowników Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych

16 grudnia 2021 r., w trakcie spotkania opłatkowego, wręczone zostały Granty oraz Wyróżnienia Rektorskie. Wśród uhonorowanych osób znaleźli się również pracownicy naszej Katedry.

Na podstawie złożonych wniosków, za publikację artykułów w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach konferencyjnych znajdujących się w wykazie MNSiW, granty naukowe otrzymały: dr Justyna Brzezińska, dr Ewa Genge oraz dr Joanna Trzęsiok.

Ponadto wyróżniony został kierownik Katedry prof. Eugeniusz Gatnar za aktywne promowanie Uczelni w mediach ogólnopolskich i regionalnych.

Publikacje dr Doroty Rozmus w renomowanym czasopiśmie Energies

Miło nam poinformować, że dr Dorota Rozmus w ramach współpracy międzyuczelnianej opublikowała dwa wysoko punktowane artkuły w czasopiśmie Energies (140 punktów na liście MNiSW, IF = 3,004)

 • Barczak A., Dembińska I., Rostkowski T., Szopik‐Depczyńska K., Rozmus D. (2021) Structure of Remuneration as Assessed by Employees of the Energy Sector – Multivariate Correspondence Analysis, Energies, 14(22):7472, https://doi.org/10.3390/en14227472.
 • Barczak A., Marska‐Dzioba N., Rostkowski T., Rozmus D. (2021) Multiple Correspondence Analysis in the Study of Remuneration Fairness: Conclusions for Energy Companies – Case Study of Poland, Energies, 14(23):7942,  https://doi.org/10.3390/en14237942.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!     

Nowa monografia naukowa dr Justyny Brzezińskiej

 

Miło nam poinformować, że dr Justyna Brzezińska opublikowała kolejną monografię naukową. Nosi ona tytuł Wielowymiarowe modele odpowiedzi na pozycje testowe w badaniach społeczno-ekonomicznych.

Spis treści dostępny jest na stronie naszego Wydawnictwa.

Nagroda Rektora dla dr Justyny Brzezińskiej

W dniu 14.10.2021, podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, dr Justyna Brzezińska otrzymała indywidualną nagrodę Rektora stopnia trzeciego za osiągnięcia naukowe i naukowo-badawcze uzyskane w 2020 roku.

Opis wydarzenia oraz fotorelacja dostępne są tutaj.

Wyróżnienie JMR dla naszego doktoranta


Miło nam poinformować, że podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022 mgr Jakub Kubiczek odebrał z rąk Jej Magnificencji Rektor wyróżnienie dla młodych naukowców za opublikowanie artykułu pt. Challenges in Reporting the COVID-19 Spread and its Presentation to the Society w renomowanym czasopiśmie "Journal of Data and Information Quality".

Wykład dr Justyny Brzezińskiej na Università degli studi di Verona we Włoszech

Dr Justyna Brzezińska w ramach programu Erasmus+ oraz współpracy z Università degli studi di Verona we Włoszech, w dniach 28-30.09.2021, wygłosiła wykład pt. "Statistics". Wykład ten przeznaczonych był dla studentów drugiego stopnia i zawierał zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne – obejmujące zastosowania metod statystycznych w programie R.

Kolejna monografia naukowa dr Justyny Brzezińskiej


Miło nam poinformować, że dr Justyna Brzezińska opublikowała kolejną monografię naukową. Nosi ona tytuł Zastosowanie analizy klas ukrytych w badaniach ekonomicznych

Dr Justyna Brzezińska w Komitecie Naukowym Międzynarodowej Konferencji IBIMA

Dr Justyna Brzezińska przyjęła zaproszenie, by zostać członkiem Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej  "International Business Information Management Association" (IBIMA). Jest to ogromne wyróżnienie i zaszczyt, iż nasz pracownik czynnie uczestniczy w pracach tak prestiżowej organizacji naukowej.

37. konferencja IBIMA odbywa się w Cordobie, choć w tym roku ma charakter prezentacji on-line. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Dr Trzęsiok uczestnikiem konferencji inaugurującej Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

31.03.2021r. odbyła się konferencja on-line p.t. „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – znaczenie i zastosowanie danych statystycznych”. Jej organizatorem był Urząd Statystyczny w Katowicach. Celem konferencji było propagowanie Narodowego Spisu Powszechnego, który rozpoczął się dzień później, czyli 1.04.2021. W konferencji udział wzięli przedstawiciele: samorządu terytorialnego, uczelni wyższych z naszego regionu oraz innych instytucji.

Aktywnym uczestnikiem konferencji była również dr Joanna Trzęsiok, pracownik Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych, która reprezentowała zarówno naszą Uczelnię, jak też Urząd Statystyczny w Katowicach, w którym pracuje na stanowisku konsultanta. Dr Trzęsiok przedstawiła referat p.t. „Spis Powszechny – źródło cennych surowców nowej generacji

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj

Prof. Gatnar ekspertem programów ekonomicznych radia EM

Radio EM we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim przygotowało cykl audycji ekonomicznych, których założeniem jest przedstawienie w ciekawy i prosty sposób zawiłych zjawisk ekonomicznych. Kierownik naszej Katedry – Prof. Eugeniusz Gatnar wystąpił jako ekspert w 4. odcinku audycji „To się opłaca”. Tematem przewodnim były zagadnienia związane z NBP i polityką pieniężną.

Całą audycję można odsłuchać na stronie radia EM (kliknij tutaj)

Pan Profesor Gatnar był również gościem audycji „Emisja specjalna. Strefa ekonomii” (17.02.2021), gdzie przedstawił prognozy na temat przyspieszenia gospodarki, wzrostu inflacji, a także siły polskiej waluty. Komentarzy Prof. Gatnara można wysłuchać tutaj.

Rok 2020

Grant Rektorski dla dr Justyny Brzezińskiej

18 grudnia 2020 r., podczas spotkania opłatkowego, przyznane zostały Granty i Wyróżnienia Rektorskie dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wśród wyróżnionych pracowników znalazła się również dr Justyna Brzezińska, która otrzymała Grant rektorski za publikację dwóch artykułów na liście MNiSW:

 1. Brzezińska J. (2020), Multivariate item response models in questionnaire research (70 punktów)
 2. Sagan A., Rybicka A., Brzezińska J. (2020), Nominal Response – based conjoint analysis of banking products (70 punktów)  

Monografia naukowa dr Justyny Brzezińskiej


Dr Justyna Brzezińska opublikowała monografię naukową pt. Modele odpowiedzi na pozycje testowe (IRT) w badaniach ekonomicznospołecznych, w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Dr Justyna Brzezińska laureatką projektu indywidualnego Młodzi Naukowcy 2020

Dr Justyna Brzezińska otrzymała finansowanie w ramach programu Młodzi Naukowcy na działalność naukową dla indywidualnego projektu pt. Zastosowanie analizy klas ukrytych w segmentacji profilowej w badaniach ekonomicznych.

Jakub Kubiczek i jego artykuł w czasopiśmie "Marketing i Rynek"


Mgr Jakub Kubiczek opublikował swój artykuł w renomowanym czasopiśmie "Marketing i Rynek", wydawanym przez PWE. Nasz doktorant porusza w nim kwestie stosowania polityki CSR przez linie lotnicze typu lowcost (Easyjet, Ryanair, Wizz air). Artykuł ma charakter studiów przypadków w odniesieniu do założeń koncepcji etyki w społecznej odpowiedzialności biznesu.

Konferencja SKAD 2020

XXIX Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, zorganizowana w dniach 7-9 września przez Wydział Zarzadzania Uniwersytetu Gdańskiego, odbyła się wyłącznie w formie wideokonferencji.


W konferencji czynny udział wzięły:

 • dr Dorota Rozmus, która wygłosiła referat p.t. Ustalanie liczby grup w analizie skupień za pomocą klasycznych indeksów oraz miar stabilności – porównanie wyników
 • dr Joanna Trzęsiok, która przedstawiła dwa współautorskie referaty:
  • z dr Joanną Kos-Łabędowicz – Czy seniorzy wolą na dyskotekę jeździć rowerem czy taksówką? – klasyfikacja osób starszych pod względem ich preferencji dotyczących środków transportu
  • z dr Sylwią Słupik – Czy społeczeństwo jest gotowe na długoterminowe inwestycje proekologiczne? – profile użytkowników energii elektrycznej na Śląsku

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj

Dr Justyna Brzezińska w ramach programu Erasmus+ odwiedziła Laponię

Dr Justyna Brzezińska w dniach 24–28.02.2020 uczestniczyła w International Week organizowanym przez Lapland University of Applied Sciences w Finlandii. W ramach współpracy Erasmus+ wygłosiła wykład dla studentów Erasmus pt. "International Business Research Methods".

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla Prof. Gatnara

 

Miło nam poinformować, że 21 lutego 2020 r. w Belwederze Prof. Gatnar wziął udział w uroczystości wręczenia państwowych odznaczeń działaczom opozycji demokratycznej, członkom Niezależnego Zrzeszenia Studentów uczelni śląskich. Pan Profesor został uhonorowany Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości jako współzałożyciel NZS na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć tutaj

Nasza katedra współorganizatorem konferencji

Wydarzenie odwołane w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19

31 marca oraz 1 kwietnia 2020 r. w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbędzie się konferencja naukowa „Rynek pracy w perspektywie rozwoju gospodarczego Polski. Zatrudnienie, wynagrodzenia, wydajność pracy”. Konferencja jest współorganizowana przez Urząd Statystyczny w Katowicach oraz Katedrę Analiz Gospodarczych i Finansowych.

Ponadto Profesor Gatnar piastuje funkcję przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji.

Eco-bot w mediach

W ostatnim czasie zmniejszyła się aktywność naukowa katowickiego zespołu, związana z projektem eco-bot. Nasz zespół, w skład którego wchodzą m.in. dr Sylwia Słupik (kierownik zespołu, Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej) dr Joanna Kos-Łabędowicz (Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych) oraz dr Joanna Trzęsiok (pracownik naszej Katedry),  opracował model, oparty na teoriach behawioralnych oraz wielowymiarowych metodach statystycznych. Model ten jest jądrem aplikacji eco-bot, która ma na celu zachęcenie użytkownika do bardziej ekonomicznego oraz ekologicznego zużywania energii.

Projekt wchodzi właśnie w fazę testową. Nie oznacza to jednak końca prac zespołu Uniwersytetu Ekonomicznego z Katowic. Teraz nasze starania będą miały na celu upowszechnienie aplikacji, nad którą pracujemy. Polecamy więc wywiad z dr Słupik, artykuł na ten temat, a także krótki wprowadzający film, zamieszczony na serwisie YouTube.

V spotkanie plenarne partnerów projektu eco-bot

27 i 28 stycznia br. odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu eco-bot. Tym razem miało miejsce w Berlinie, a jego organizatorem była firma SEnerCon. Z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego – oficjalnego partnera projektu, w spotkaniu brały udział: dr Sylwia Słupik z Katedry Polityki Społecznej i Gospodarczej oraz pracownik naszej Katedry – dr Joanna Trzęsiok

Więcej informacji na temat spotkania, jak też samego przedsięwzięcia można znaleźć na oficjalnej stronie projektu eco-bot

Rok 2019

Prof. Gatnar przewodniczącym Naukowej Rady Statystycznej GUS

 

20 grudnia 2019 r., zarządzeniem Prezesa GUS – Dominika Rozkruta, prof. Gatnar został powołany na przewodniczącego Naukowej Rady Statystycznej

Naukowa Rada Statystyczna działa przy Prezesie GUS i jest to organ opiniodawczo-doradczy. Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie i rekomendowanie prac metodologicznych, które mają na celu udoskonalenie systemu badań statystycznych. Obecna Rada, licząca 31 członków, została powołana na kadencję 2020–2024

Więcej informacji można znaleźć tutaj

Pracownicy Katedry wyróżnieni przez Rektora

20 grudnia 2019 r., w trakcie spotkania opłatkowego, Rektor uhonorował nagrodami wyróżniających się pracowników naszej Uczelni. Miło nam poinformować, że w trakcie tej uroczystości docenieni zostali również pracownicy Katery Analiz Gospodarczych i Finansowych:

 • kierownik Katedry prof. Eugeniusz Gatnar – za aktywne promowanie Uczelni w mediach ogólnopolskich i regionalnych
 • dr Ewa Genge – za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym znajdującym się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, indeksowanym w bazie Journal Citation Reports, które posiada odpowiedni wskaźnik

Profesor Gatnar uczestnikiem seminarium naukowego nt. inflacji

11 grudnia br. w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego odbyło się seminarium naukowe p.t. „Pomiar inflacji. Stan obecny i wyzwania”. Aktywnym uczestnikiem tego seminarium był Kierownik naszej Katedry – prof. Eugeniusz Gatnar

Prof. Gatnar wziął udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym inflacji. Innymi zaproszonymi do dyskusji gośćmi byli:

 • dr Dominik Rozkrut – prezes GUS
 • prof. Tomasz Panek z SGH
 • dr Ernest Pytlarczyk z mBanku
 • Dorota Bartyzel z Bloomberg News

Więcej informacji na temat seminarium można znaleźć tutaj

Nasza Katedra zaangażowana w organizację kolejnej edycji Olimpiady Statystycznej

Po raz czwarty w murach naszej Uczelni odbyły się zawody okręgowe ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej. Wydarzenie to miało miejsce 4 grudnia br. w budynku CNTI. Uniwersytet Ekonomiczny wraz z Urzędem Statystycznym w Katowicach współorganizował etap regionalny, który dzięki silnemu zaangażowaniu organizatorów przebiegł bardzo sprawnie i w miłej atmosferze.

Również pracownicy naszej Katery wsparli organizację tego etapu. W tym roku zastępcą przewodniczącego katowickiego Komitetu Okręgowego Olimpiady została dr Dorota Rozmus. W organizację zaangażowana była również dr Joanna Trzęsiok, natomiast nasz doktorant – Jakub Kubiczek uczestniczył w pracach Komisji Egzaminacyjnej.

Szczegółową relację dr Rozmus z tego etapu Olimpiady można znaleźć tutaj

Nagroda za najlepszy poster dla mgra Jakuba Kubiczka

Praca naszego doktoranta wygrała konkurs na Najlepszy Poster podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji „Biznes w kulturze – kultura w biznesie” pod tegorocznym tytułem „Rozwój zrównoważony a działalność współczesnych jednostek kultury”, która odbyła się 14 listopada 2019 r. Poster dotyczył klubów piłkarskich oraz ich działań na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i był wykonany we współautorstwie z mgr Adrianem Pietrzykiem.

Mgr Kubiczek podczas konferencji wygłosił również referat „Analiza działalności kulturowej biznesu w kontekście koncepcji CSR” we współautorstwie z mgr Angeliką Kantor.

Profesor Gatnar pomysłodawcą i współorganizatorem konferencji naukowej

22 października w auli CNTI odbyła się konferencja naukowa „Źródła finansowania inwestycji w Polsce”, współorganizowana przez Katowicki Oddział Okręgowy NBP, Urząd Statystyczny w Katowicach oraz nasz Uniwersytet. Profesor Gatnar, oprócz zaangażowania w organizację konferencji, aktywnie w niej uczestniczył i wygłosił referat pt. Transfery z Unii Europejskiej jako źródło inwestycji w Polsce. W programie konferencji znalazły się również wystąpienia: Dominika Rozkruta – Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Jacka Kocerki z Departamentu Statystyki NBP oraz pracowników UE w Katowicach

W trakcie konferencji przedstawiono następujące referaty:

 • Dominik Rozkrut, Prezes GUS, Finansowanie inwestycji prywatnych w Polsce
 • Jacek Kocerka, Zastępca Dyrektora Departamentu Statystyki NBP, Finansowanie inwestycji w Polsce przez sektor bankowy
 • Eugeniusz Gatnar, Katedra Analiz Gospodarczych i Finansowych oraz RPP, Transfery z Unii Europejskiej jako źródło inwestycji w Polsce
 • Izabella Steinowska-Streb, Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego, Finansowanie inwestycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 • Maciej Baranowski, Katedra Finansów Publicznych, Finansowanie projektów inwestycyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju na rynku obligacji

XXVIII Konferencja SKAD

Prof. Gatnar oraz dr Rozmus uczestniczyli w XVIII Konferencji Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych, która odbyła się od 18 do 20 września br. w Szczecinie. Organizatorem konferencji był Instytut Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Na konferencji pracownicy naszej Katedry wygłosili następujące referaty:

 • prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar – Modele pomiaru oczekiwań inflacyjnych w Polsce,
 • dr Dorota Rozmus – Miejsce Polski w UE pod względem zrównoważonego rozwoju w świetle różnych miar stabilności grupowania.

Profesor Gatnar poprowadził także jedną z sesji.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj.

Mgr Jakub Kubiczek jako „Młody naukowiec”

W dniach 12–13 września br. Jakub Kubiczek brał udział w Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej "Młody Naukowiec - Część VII. Nauki interdyscyplinarne"

W ramach tej konferencji przygotował dwa współautorskie referaty p.t.:

 • Wynagrodzenie personelu medycznego a jakość świadczonych usług zdrowotnych,
 • Efektywność komunikacji w organizacji – narzędzia, bariery, oczekiwania. Badanie eksploracyjne.

Konferencja „Młody naukowiec”, która odbywa się w systemie on-line, realizuje zamysł wymiany doświadczeń pracowników naukowych z różnych dziedzin nauki za pomocą nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj

Dr J. Trzęsiok na jubileuszowej Konferencji Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

W dniach 4–6 września br. dr Joanna Trzęsiok uczestniczyła w Konferencji Naukowej nt. „Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki w teorii i praktyce”, która została zorganizowana w Karpaczu z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Konferencja stanowiła forum wymiany myśli ekonomicznej reprezentantów ośrodków naukowych z całej Polski w zakresie badań teoretycznych i empirycznych.

Joanna Trzęsiok wraz z dr Sylwią Słupik (z Katedry Polityki Społecznej i Gospodarczej) przygotowała referat pt. Identification and analysis of factors influencing the behaviour of energy users związany z realizowanym obecnie projektem naukowym “eco-bot” (finansowanym z Horyzontu 2020).

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj

Nasz stażysta uzyskał tytuł zawodowy magistra

Miło nam poinformować, że Jakub Kubiczek – stażysta w Katedrze Analiz Gospodarczych i Finansowych uzyskał 9 lipca 2019 r. tytuł zawodowy magistra.

Jakub Kubiczek, pod kierunkiem dra hab. Tomasza Żądło, prof. UE, napisał pracę magisterską pod tytułem „Szacowanie wartości globalnej w podpopulacji z wykorzystaniem metod statystyki małych obszarów”.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na ścieżce kariery zawodowej.

Dr Brzezińska na wykładach z programu Erasums+, tym razem w Mediolanie

Justyna Brzezińska w dniach 6–8 czerwca 2019 r. w ramach programu Erasmus+ przeprowadziła cykl wykładów pt. "Cross-classification for categorical data in R" na Uniwersytecie Mediolańskim (Università degli Studi di Milano) we Włoszech. Wykłady przeprowadzone były dla zagranicznych studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Metod Ilościowych.

Wykład dra Michała Trzęsioka na finale konkursu „Matematyka bez granic”

Po raz kolejny nasz pracownik – dr Michał Trzęsiok wygłosił wykład w trakcie uroczystego zakończenia konkursu „Matematyka bez granic”.

Od kilku lat w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach gościmy finalistów międzynarodowego konkursu „Matematyka bez granic”. Również w tym roku, 3 czerwca, obyło się uroczyste podsumowanie tego Konkursu. Uroczystość zwieńczył wykład dra Michała Trzęsioka pt. Problemy z mylącą intuicją – o matematycznych kłopotach z kotem, kozą i innych animaliach.

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

 

Referat naszego stażysty doceniony na konferencji naukowej

Miło nam ogłosić, że nagrodzony został referat naszego stażysty – Jakuba Kubiczka.

Jakub Kubiczek wraz z referatem pt. "Los polskich księgarni – budowa scenariuszy i wyodrębnienie czynników kształtujących rynek" zajął III miejsce podczas 43. Studenckiej Konferencji Naukowej "Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów", w sekcji Zarządzanie i inżynieria produkcji. Konferencja odbyła się 30 maja 2019 r. na Politechnice Częstochowskiej. Więcej informacji na jej temat można znaleźć tutaj

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

Prof. Gatnar Chodzącą Encyklopedią

Miło nam poinformować, że prof. Eugeniusz Gatnar – Kierownik naszej Katedry, został wyróżniony w tegorocznym studenckim plebiscycie „Złote pióro” w kategorii „Chodząca Encyklopedia”.

Złote pióro jest plebiscytem na najlepszego nauczyciela akademickiego, w którym głos oddawany jest całej społeczności studenckiej Uniwersytetu Ekonomicznego. Studenci mogą nagrodzić tych prowadzących, którzy wyróżniają się na tle innych. W tym roku finał plebiscytu odbył się w ramach projektu Parlamentu Studenckiego – UE Kato Open Air 2019.

Więcej informacji na temat wyników plebiscytu znajduje się tutaj

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy tak miłego wyróżnienia!

Kolejne spotkanie partnerów projektu ECO-BOT

W dniach 15 i 16 maja br. dr Joanna Trzęsiok uczestniczyła w kolejnym plenarnym spotkaniu partnerów projektu ECO-BOT. Tym razem odbyło się ono w Berlinie.

Organizatorem spotkania była firma adelphi – partner konsorcjum międzynarodowego projektu ECO-BOT (finansowanego ze środków Horyzontu 2020). Nasz Uniwersytet w Berlinie reprezentowały: dr Sylwia Słupik – kierownik projektu (Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej) oraz dr Joanna Trzęsiok.

Celem spotkania było przede wszystkim omówienie obecnego stanu projektu oraz zaplanowanie prac związanych z uruchomieniem platformy ECO-BOT w trzech ośrodkach pilotażowych.

Więcej informacji na temat projektu:
http://eco-bot.eu/news/
https://twitter.com/ecobotproject        

Nasz stażysta na konferencji "EUREKA"

Jakub Kubiczek, stażysta w Katedrze Analiz Gospodarczych i Finansowych, reprezentował Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na V Ogólnopolskiej Konferencji "EUREKA", która odbyła się w dniach 29-30.04.2019 r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym Krzyżowa.

Kubiczek wygłosił referat dot. Statystycznej analizy decyzji oraz zaprezentował poster naukowy - Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności

Prof. Gatnar na konferencji z okazji 100-lecia Polskiego Złotego

9 kwietnia br. odbyła się, w katowickim oddziale NBP, jubileuszowa konferencji z okazji 100-lecia nadania polskiej walucie nazwy złoty. Na konferencji naszą Uczelnię reprezentował m.in. Prof. Eugeniusz Gatnar – kierownik Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych oraz członek RPP.

Prof. Gatnar brał czynny udział w panelach dyskusyjnych oraz przedstawił referat p.t „Jaka będzie polityka pieniężna za 20 lat”, który zakończył konferencję.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj

Analityka w sporcie

Nasz stażysta Jakub Kubiczek wziął czynny udział w VI Konferencji "Młodzi o Sporcie – Perspektywy rozwoju w sporcie", która została zorganizowana przez Koło Naukowe Managerów Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i odbyła się 10 kwietnia 2019 r.

Zaprezentował wyniki swojej pracy w formie posteru "Analiza sektora piłki nożnej – wartości rynkowej piłkarzy, ich wynagrodzeń i umiejętności".

– Na co dzień interesuję się analizą danych w odniesieniu do ekonomii i finansów. Podczas przeglądania stron internetowych w poszukiwaniu danych do projektu natknąłem się na dane zawodników w grze FIFA19. Umiejętności nabyte na kierunku Analityka Gospodarcza pozwalają mi na analizę danych praktycznie w każdym sektorze rynku. Stwierdziłem, że ta studencka konferencja naukowa idealnie nadaje się do zaprezentowania wyników swoich rozważań – mówi Kubiczek.

Jakub Kubiczek jest przewodniczącym Koła Naukowego Statystyków oraz pełni funkcję asystenta–stażysty w Katedrze Analiz Gospodarczych i Finansowych.

Dr Brzezińska w Hong-Kongu w ramach programu Erasmus+

Dr Justyna Brzezińska w ramach stypendium Erasmus+ kolejny raz nawiązała międzynarodową współpracę. Tym razem aż z Uniwersytetem w Hong-Kongu (Hong-Kong Baptist University).

W dniach 25–29 marca 2019 r. przeprowadziła cykl wykładów pt. Multivariate Statistical Analysis dla studentów i pracowników Katedry Matematyki.

Dr Michał Trzesiok na Targach Edukacji w Rybniku

21 marca br. pracownik naszej Katedry – dr Michał Trzęsiok przeprowadził wykład dla uczniów szkół średnich w ramach kolejnej edycji Targów Edukacji w Rybniku.

Targi Edukacji są cykliczną imprezą odbywającą się na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku. Mają na celu promować Uniwersytet Ekonomiczny i zachęcać potencjalnych kandydatów do podjęcia studiów na naszej Uczelni.

W tym roku jednym z punktów programu Targów był wykład dr. Michała Trzęsioka pt. "Z matematyką w plecaku – wędrówki po krainie ekonomii", który spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem słuchaczy.

Więcej informacji na temat Targów Edukacji można znaleźć tutaj

Kolejna edycja Olimpiady Statystycznej

9 stycznia 2019 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbył się etap okręgowy III edycji Olimpiady Statystycznej. Organizatorem tego wydarzenia na szczeblu okręgowym był Urząd Statystyczny w Katowicach oraz nasza Uczelnia. Tak jak w poprzednich latach współpraca z pracownikami Urzędu układała się wzorcowo. Jednak również pracownicy naszej Katedry dołożyli do organizacji olimpiady swoją „cegiełkę”:

 • dr Michał Trzęsiok ponownie był sekretarzem Komitetu Okręgowego w Katowicach, a ponadto przygotował i przedstawił uczestnikom olimpiady wykład pt. „Statystyka – to się opłaca
 • dr Dorota Rozmus i dr Joanna Trzęsiok zaangażowały się w prace Komisji Egzaminacyjnej

Relację z Olimpiady Statystycznej można znaleźć tutaj

Rok 2018

Specjalne wyróżnienie dla Prof. Gatnara

Miło nam poinformować, że praca Prof. Eugeniusza Gatnara – kierownika naszej Katedry, mająca na celu promocję Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, została doceniona i uhonorowana.

21 grudnia 2018 r. Pan Prof. Gatnar otrzymał z rąk Rektora "Wyróżnienie za najaktywniejsze promowanie Uczelni w mediach ogólnopolskich i regionalnych". Serdecznie gratulujemy.

Dr Ewa Genge na konferencji w Pizie

Dr Ewa Genge – pracownik naszej Katedry, uczestniczyła w międzynarodowej konferencji pt. „11th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2018)”, organizowanej w dniach 14-16.12.2018 przez Uniwersytet w Pizie.

Dr Genge razem z prof. Fulvią Pennoni (University of Milano-Bicocca) przygotowała wystąpienie pt. Predicting trends of institutional confidence through a hidden Markov model with survey weights and missing responses.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj, natomiast program i streszczenia referatów dostępne są w tym miejscu.

Z matematyką na Ty

Pracownicy naszej Katedry – Joanna i Michał Trzęsiok podjęli się poprowadzenia warsztatów dla uczniów szkół podstawowych, które zachęcić mają do nauki matematyki

Tematyka warsztatów:

 • dr Joanna Trzęsiok – Z matematyką w plecaku – wędrówki po krainie ekonomii
 • dr Michał Trzęsiok – Problemy z mylącą intuicją – zabawy matematyka z kozą i o tym, czego mądrzejsza strona może się nauczyć

Zajęcia prowadzone są jako część projektu Miasta Rybnik „Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych” dofinansowanego z funduszy europejskich.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Rybnik oraz w mediach społecznościowych.

Konferencja na temat polskiej polityki pieniężnej z udziałem prof. Gatnara

14 listopada br. odbyła się konferencja, organizowana przez Wydział Ekonomii naszej Uczelni oraz Oddział NBP w Katowicach, nt. „20 lat polityki pieniężnej w Polsce”.

Kierownik naszej Katedry – prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar wygłosił na tej konferencji wykład pt. Rada Polityki Pieniężnej: powstanie i zasady funkcjonowania. Ponadto Pan Profesor wziął udział w panelu dyskusyjnym o Wyzwaniach i doświadczeniach kolejnych kadencji RPP.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie Wydziału Ekonomii.

Kolejny wyjazd dr Brzezińskiej w ramach programu Erasmus+ do Glasgow

W dniach 05-06.11.2018 r. na University of the West of Scotland w Glasgow w Wielkiej Brytanii dr Justyna Brzezińska wygłosiła cykl wykładów pt. Quantitative methods in business research. Wykłady przeznaczone były dla studentów studiów MBA studiujących na University of the West of Scotland i dotyczyły tematyki zastosowania metod ilościowych w badaniach biznesowych.

Dr Rozmus na konferencji MSA’2018

Na tegorocznej międzynarodowej konferencji naukowej Multivariate Statistical Analysis 2018, która odbyła się w Łodzi, w dniach 5–7 listopada br., naszą Katedrę reprezentowała dr Dorota Rozmus.

Dr Rozmus wygłosiła referat p.t.  Miejsce Polski w UE w ramach poszczególnych ładów zrównoważonego rozwoju – analiza z zastosowaniem miar stabilności grupowania.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj.

Ekonomia dla Liceum i Technikum

29 października 2018 r., w ramach projektu ELiT (Ekonomia dla Liceum i Techników), dr Michał Trzęsiok poprowadził dla młodzieży ze szkół średnich wykład oraz warsztaty p.t. Wędrówki po Krainie Ekonomii z Matematyką w plecaku (z Przewodnikiem).

Dr Trzęsiok na spotkaniu plenarnym partnerów projektu ECO-BOT

Od 16 do 17 października b.r. odbyło się drugie plenarne spotkanie członków międzynarodowego projektu ECO-BOT. Tym razem to nasz Uniwersytet był gospodarzem tego wydarzenia.

W spotkaniu udział wzięli partnerzy projektu, czyli przedstawiciele firm z Niemiec, Grecji, Hiszpanii oraz Uniwersytetu ze Szkocji. Zespół badawczy naszego Uniwersytetu reprezentowały m.in. kierownik projektu – dr Sylwia Słupik (z Katedry Polityki Społecznej i Gospodarczej), dr Joanna Kos-Łabędowicz (z Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych) oraz pracownik naszej Katedry – dr Joanna Trzęsiok.

Europejski projekt badawczy ECO-BOT  jest finansowany ze środków programu Horyzont 2020. ECO-BOT ma na celu zmianę zachowań konsumentów energii elektrycznej w kierunku efektywności energetycznej i działań proekologicznych. Jego celem jest stworzenie wirtualnego, spersonalizowanego asystenta energii, który będzie dostarczał informacji o aktualnym zużyciu energii, jak również podpowiadał użytkownikowi takie działania, które pozwolą na ograniczenie i oszczędzanie energii. Nasz zespół jest odpowiedzialny za statystyczne modelowanie zachowań konsumentów energii.

Więcej informacji na temat projektu oraz samego spotkania można znaleźć na poniższych stronach internetowych oraz portalach społecznościowych:

eco-bot.eu
www.facebook.com/ecobotproject/
twitter.com/ecobotproject

XXVII Konferencja SKAD

Tegoroczna konferencja Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych odbyła się od 9 do 12 września br. w Ciechocinku. Organizatorami byli: Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu.

Na konferencji wygłosiliśmy następujące referaty:

 • dr Dorota Rozmus "Poziom zrównoważonego rozwoju w Polsce i krajach UE – analiza z zastosowaniem miar stabilności grupowania"
 • dr Joanna Trzęsiok  "Od AdaBoost do XGBoost – ewolucja szeregowego łączenia drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych"
 • dr Michał Trzęsiok "Taksonomiczna metoda drzew klasyfikacyjnych"

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj.

Prof. Gatnar na Kongresie Statystki Polskiej

W dniach 10 – 12 lipca br. w Warszawie odbył się II Kongres Statystki Polskiej. Było to przedsięwzięcie o zasięgu międzynarodowym, które zainaugurowało obchody stulecia Głównego Urzędu Statystycznego. Ta trzydniowa konferencja była wyjątkową okazją do wymiany poglądów i doświadczeń dla prawie pięciuset uczestników.

Katedrę Analiz Gospodarczych i Finansowych na Kongresie reprezentował prof. Eugeniusz Gatnar. Pan Profesor był zarówno członkiem Komitetu Naukowego, jak również organizatorem sesji, w której wygłoszono referaty o tematyce związanej ze Statystyką gospodarczą.

Więcej szczegółów na temat II Kongresu Statystki Polskiej można znaleźć na stronie kongres.stat.gov.pl, natomiast program Kongresu dostępny jest tutaj.

Prof. Gatnar uczestnikiem konferencji "Quality in Official Statistics"

Od 26 do 29 czerwca b.r. w Krakowie obyła się Europejska Konferencja "Quality in Official Statistics" (Q2018), która została zorganizowana przez Główny Urząd Statystyczny oraz Eurostat

Kierownik naszej Katedry – Prof. Eugeniusz Gatnar był uczestnikiem konferencji Q2018. Ponadto pierwszego dnia na to wydarzenie Pan Profesor zaprosił grupę studentów z kierunku Analityka Gospodarcza.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj

Dr Justyna Brzezińska z wykładami w ramach programu Erasmus+ w Rzymie

Dr Justyna Brzezińska w dniach 17-19 maja 2018 r. na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie we Włoszech (Sapienza University of Rome, Italy) w ramach programu Erasmus+ wygłosiła cykl wykładów w języku angielskim pt. "Log-linear models and correlation analysis using R". Wykłady przeznaczone były dla grupy studentów studiów magisterskich oraz grupy doktorantów kierunku Big Data, studiujących na Wydziale Nauk Statystycznych (Department od Statistical Sciences). Wykłady te stanowiły bardzo ciekawą i interesującą wymianę doświadczeń zarówno dydaktycznych, jak i naukowych.

Pracownik naszej Katedry na spotkaniu partnerów projektu ECO-BOT

Od 3 do 4 maja odbyło się w Atenach plenarne spotkanie partnerów projektu ECO-BOT w którym udział wzięły dr Sylwia Słupik (z Katedry Polityki Społecznej i Gospodarczej) oraz dr Joanna Trzęsiok – pracownik naszej Katedry. Spotkanie miało na celu przedstawienie dotychczasowych postępów prac badawczych oraz koordynację dalszych działań. Obrady w Atenach były bardzo intensywne, ale też owocne.

Europejski projekt badawczy ECO-BOT  jest finansowany ze środków programu Horyzont 2020. ECO-BOT ma na celu zmianę zachowań konsumentów energii elektrycznej w kierunku efektywności energetycznej i działań proekologicznych. Jego celem jest stworzenie wirtualnego, spersonalizowanego asystenta energii, który będzie dostarczał informacji o aktualnym zużyciu energii, jak również podpowiadał użytkownikowi takie działania, które pozwolą na ograniczenie i oszczędzanie energii.

Więcej informacji na temat projektu oraz samego spotkania można znaleźć na poniższych stronach internetowych oraz portalach społecznościowych:

http://eco-bot.eu/
https://www.facebook.com/ecobotproject/
https://twitter.com/ecobotproject

Dr Brzezińska z cyklem wykładów w Glasgow

W dniach 12-14.04.2018 r. na University of the West of Scotland w Glasgow w Wielkiej Brytanii dr Justyna Brzezińska wygłosiła cykl wykładów nt. Multivariate statistical methods in economic research. Wykłady dedykowane były grupie doktorantów studiujących w School of Business & Enterprise i dotyczyły wielowymiarowych metod statystycznych w badaniach ekonomicznych oraz zastosowania tych metod w programie R.

Profesor Gatnar na konferencji Urzędu Statystycznego we Wrocławiu

Od 26 do 27 marca b.r. odbyła się we Wrocławiu III Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego”. Katedrę Analiz Gospodarczych i Finansowych na tej konferencji reprezentował prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.

Pan Profesor Gatnar wygłosił na konferencji referat p.t. „Transfery środków UE oraz ich wykorzystanie przez JST w świetle statystyki bilansu płatniczego NBP”, a ponadto przewodniczył sesji dotyczącej „Efektywności ekonomicznej i ryzyka finansowego JST”.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj

Mini wykład na Dniach Otwartych Uniwersytetu

Dr Joanna Trzęsiok wygłosiła w ramach Dni Otwartych, które odbyły się 22 marca b.r. dla potencjalnych kandydatów i przyszłych studentów naszej Uczelni, mini wykład p.t. „Ekonomia + Matematyka = przewaga konkurencyjna na rynku pracy”

Pracownicy naszej Katedry zaangażowani w organizację Olimpiady Statystycznej

9 stycznia 2018 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach gościliśmy uczestników zawodów okręgowych II edycji Olimpiady Statystycznej. Tak jak rok temu, pracownik naszej Katedry – dr Michał Trzęsiok, był sekretarzem Komitetu Okręgowego w Katowicach. Ponadto wygłosił dla uczestników wykład popularno-naukowy p.t. „O korzyściach z demokracji i obalaniu monarchii statystyczną metodą Monte Carlo”.

W organizacji Olimpiady na szczeblu okręgowym uczestniczyli również inni pracownicy Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych: dr Justyna Brzezińska, dr Dorota Rozmus i dr Joanna Trzesiok.

Więcej informacji na temat Olimpiady Statystycznej można znaleźć tutaj

Rok 2017

Warsztaty dla Urzędu Statystycznego w Katowicach

Dr Dorota Rozmus i dr Joanna Trzęsiok kolejny raz przygotowały i poprowadziły warsztaty dla pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach. Tym razem tematem były „Wybrane metody wielowymiarowej analizy porównawczej i taksonomicznej”. 

Tematyka warsztatów obejmowała:

 • Wprowadzenie do wielowymiarowej analizy statystycznej:
  • podstawowe pojęcia,
  • skale pomiaru zmiennych,
  • charakter zmiennych,
  • formuły normalizacyjne,
  • miary odległości i podobieństwa.
 • Porządkowanie liniowe:
  • metoda bezwzorcowa,
  • metoda wzorcowa.
 • Wprowadzenie do metod taksonomicznych.
 • Hierarchiczne metody grupowania:
  • prezentacja algorytmów,
  • metody doboru liczby grup.
 • Metoda k-średnich:
  • prezentacja algorytmów,
  • metody doboru liczby grup.

Konferencja SKAD 2017

Od 23 do 25 października pracownicy naszej Katedry uczestniczyli w XXVI Konferencja Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS nt. „Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania”, która tym razem odbyła się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Na konferencji wygłosiliśmy następujące referaty:

 • Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar „Statystyczne modele pomiaru inflacji”
 • Dr Justyna Brzezińska „Statystyczna analiza ubóstwa ekonomicznego w Polsce”
 • Dr Dorota Rozmus „Wpływ redukcji liczby zmiennych na stabilność grupowania”
 • Dr Joanna Trzęsiok „Społeczeństwo obywatelskie – analiza świadomości i postaw Polaków z wykorzystaniem wielowymiarowych metod statystycznych”
 • Dr Michał Trzęsiok „Wzmacnianie zdolności predykcyjnych modeli dyskryminacyjnych przez wyodrębnianie zmiennych objaśniających z sieci neuronowych”

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj

Pracownik naszej Katedry Głównym Mówcą na konferencji "Why R?"

W dniach 27–29 września 2017 r. podczas konferencji "Why R?" na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych w Warszawie, dr Justyna Brzezińska jako Główny Mówca wygłosiła referat pt. "Metody wizualizacji danych jakościowych w programie R". Konferencja zrzesza entuzjastów pakietu statystycznego R. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji można znaleźć tutaj.

Kolejny wyjazd w ramach Erasmus+

W ramach stypendium Erasmus+ Dr Justyna Brzezińska w dniach 24–27 września 2017 r. przeprowadziła cykl wykładów pn. "Introduction to econometrics and regression models" na Uniwersytecie Bolońskim (Università di Bologna) we Włoszech.

Międzynarodowa konferencja ECDA

Pracownicy Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych - dr Dorota Rozmus, dr Joanna Trzęsiok i dr Michał Trzęsiok, uczestniczyli w European Conference on Data Analysis (ECDA 2017).

Na konferencji spotkali się m.in. członkowie Towarzystw Klasyfikacyjnych z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Austrii, Belgii, Portugalii, Hiszpanii, Słowacji i oczywiście z Polski. W tym roku głównym organizatorem był Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, a Konferencja odbyła się od 27 do 29 września we Wrocławiu.

Pracownicy naszej Katedry wygłosili na konferencji trzy referaty:

 • Dorota Rozmus "Study of the stability of EU countries grouping on the basis of the sustainable development level"
 • Joanna Trzęsiok "Study of confidence in financial and public institutions in selected European Union countries"
 • Michał Trzęsiok "Support vector based method for instance selection"

Więcej informacji na temat konferencji ECDA można znaleźć tutaj.

Prof. Gatnar na konferencji IFCS w Tokyo


Kierownik naszej Katedry – prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar od 8 do 10 sierpnia uczestniczył w Konferencji Międzynarodowej Federacji Towarzystw Klasyfikacyjnych (Conference of the International Federation of Classification Societies – IFCS). W tym roku konferencję organizował Uniwersytet z Tokyo (Tokai University).

Prof. Gatnar na konferencji IFCS wygłosił referat p.t. Statistical analysis of the economic growth of the Central and Eastern Europe countries.

Więcej informacji na temat konferencji IFCS można znaleźć tutaj

Matematyka bez granic

Dr Michał Trzęsiok wygłosił dla uczestników konkursu „Matematyka bez granic” wykład p.t. Jak matematycznie obalono monarchię - kilka refleksji nt. demokracji

5 czerwca 2017 r. w auli CNTI odbyło się uroczyste podsumowanie międzynarodowego Konkursu  „Matematyka bez granic” edycja Polska 2017. Ideą tego konkursu jest otworzenie granic mentalnych pomiędzy krajami Unii Europejskiej, szkołami oraz samymi uczestnikami.

Na spotkanie przybyli nauczyciele i przedstawiciele klas, które zajęły wysokie miejsca w konkursie. Dla tych właśnie osób dr Trzęsiok przygotował i przedstawił ciekawy wykład o podejmowaniu decyzji poprzez głosowanie większościowe.

Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajduje się tutaj

Zajęcia na EUD

Prof. Gatnar przeprowadził, w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, wykład p.t. Czy warto powierzać pieniądze bankom?

8 maja 2017 r.  kierownik naszej Katedry – prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, opowiedział młodym Ekonomistom o znaczeniu banków dla gospodarki, podstawowych produktach bankowych i bezpieczeństwie systemu bankowego. Profesor Gatnar poprowadził wykład p.t. Czy warto powierzać pieniądze bankom? oraz warsztaty Bank vs skarpeta - Ostatnie starcie

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj

Konferencja p.t. „Rozwój gospodarczy i przestrzenny Polski a realizacja polityki spójności”

Urząd Statystyczny w Katowicach, Główny Urząd Statystyczny oraz Katedra Analiz Gospodarczych i Finansowych współorganizowali konferencję naukową p.t. „Rozwój gospodarczy i przestrzenny Polski a realizacja polityki spójności”

Konferencja odbyła się 25 i 26 maja 2017 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jej celem była wymiana poglądów i doświadczeń różnych środowisk na temat realizacji polityki spójności i procesów z nią powiązanych.

Na konferencji pracownicy naszej Katedry wygłosili dwa referaty:

 • dr Dorota Rozmus i dr Joanna Trzęsiok -  „Główne składowe rozwoju inteligentnego Polski”
 • dr Michał Trzęsiok - współautorski referat z p. Dorotą Doniec z Urzędu Statystycznego w Katowicach p.t.  „Wizualizacja danych z rachunków regionalnych za pomocą wykresów dynamicznych”

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj

Grant NCN dla dr Ewy Genge

Miło nam poinformować, że projekt pracownika naszej Katedry – dr Ewy Genge, został zakwalifikowany do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki

Do konkursu SONATA 12, na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową i posiadające stopień naukowy doktora, dr Genge złożyła projekt p.t. „Modele dyskretnych zmiennych ukrytych w badaniu jednorodności społeczno-ekonomicznych danych panelowych". Naszej koleżance serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Dr Brzezińska w Mediolanie z programu Erasmus Plus

W dniach 20-24.03.2017 pracownik naszej Katedry – dr Justyna Brzezińska przeprowadziła w Uniwersytecie w Mediolanie (Università degli Studi di Milano) cykl wykładów p.t. „Multivariate methods of association for categorical data”. Jak zapewnia dr Brzezińska, wyjazd do Mediolanu, zorganizowany w ramach programu Erasmus Plus, był bardzo ciekawym doświadczeniem.

 

 

Pracownicy naszej Katedry zaangażowani w organizację Olimpiady Statystycznej

W piątek 13 stycznia 2017 r. w murach naszej Uczelni uczniowie liceów i techników w regionie zmagali się z II etapem Olimpiady Statystycznej. Nagrodę główną - wycieczkę do Parlamentu Europejskiego w Brukseli - dla zwycięzcy etapu okręgowego Tomasza Marczaka ufundował i wręczył europoseł prof. Jerzy Buzek. W ceremonii wręczenia nagród wzięli udział również: rektor prof. Robert Tomanek oraz dyrektor Urzędu Statystycznego Aurelia Hetmańska

Młodym ludziom się chce. Odnajdują przyjemność w zdobywaniu nowej wiedzy, ale także w rywalizacji  - kto lepiej tę wiedzę potrafi wykorzystać. Żyjemy w czasach, w których ilość dochodzących do nas bodźców i informacji jest tak ogromna, że trzeba umieć dobrze wybierać najważniejsze i najwartościowsze elementy w tym gąszczu. Do tego znakomicie nadają się narzędzia statystyki, która do tego celu właśnie została stworzona. W roku 2016 ruszyła pierwsza edycja ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej, która zakończy się wiosną 2017 r. Organizatorami tych zawodów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych są: Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Nasza uczelnia bardzo aktywnie włączyła się do przedsięwzięcia. W głównym komitecie olimpiady przygotowującym i organizującym całe wydarzenie na 6 osób aż dwie to pracownicy naszej uczelni: prof. dr hab. Grażyna Trzpiot oraz prof. UE dr hab. Grzegorz Kończak. Wśród czterech osób odpowiedzialnych za przygotowanie zadań, z którymi zmagają się olimpijczycy znajdujemy dr. hab. Tomasza Żądło oraz dr Justynę Majewską z UE w Katowicach. Jak widać pracownicy naszej uczelni w dużym stopniu decydują o kształcie i przebiegu tej olimpiady w całej Polsce. Natomiast sekretarzem naukowym Komitetu Okręgowego Olimpiady był pracownik naszej Katedry Gospodarczych i Finansowych - dr Michał Trzęsiok.

W listopadzie odbył się szkolny etap olimpiady, który miał postać testu online. W województwie śląskim na tym etapie rywalizowało 162 uczniów, z których aż 69 dostało się do etapu okręgowego, który został przeprowadzony 13 stycznia w budynku CNTI Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Uczestników Olimpiady powitała pani dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach Aurelia Hetmańska, która również wręczyła nagrody laureatom etapu okręgowego. Olimpiada Statystyczna na naszej uczelni była współorganizowana z partnerem - Urzędem Statystycznym w Katowicach, który nie tylko ufundował nagrody dla zwycięzców i zapewnił silne wsparcie organizacyjne, ale również zadbał o ciepły i mile widziany poczęstunek dla olimpijczyków. To nie pierwsze przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Urzędem Statystycznym - cieszymy się z rezultatów i liczymy na dalszą owocną współpracę z Urzędem z Owocowej.

Bardzo cieszymy się, że mogliśmy gościć w naszych murach „bystrzaków” z liceów i techników z naszego regionu, osoby, które już teraz wykazują się talentami z zakresu bardzo cenionej obecnie na rynku pracy umiejętności analizy danych statystycznych. Mamy nadzieję, że spodoba im się u nas, bo takim osobom nasza uczelnia oferuje wiele ciekawych kierunków studiów. Tymczasem trzymamy kciuki za wszystkie osoby, które dostały się do etapu centralnego.

Wiele informacji szczegółowych dotyczących olimpiady można znaleźć na stronie Olimpiady Statystycznej – podstronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Rok 2016

Nagroda w konkursie StatSoft

Mamy przyjemność poinformować, że pracownik naszej Katedry - dr Michał Trzęsiok otrzymał nagrodę I stopnia, w konkursie ogłoszonym przez firmę StatSoft Polska, za referat naukowy p.t. "O wzbogacaniu metod klasyfikacyjnych w zdolność do wyrażania wątpliwości w przypadkach trudnych", który wygłosił na konferencji SKAD' 2016.

To już druga nagroda dra Michała Trzęsioka w konkursie StatSoft'u. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Konferencja SKAD'2016

W tegorocznej, jubileuszowej – XXV Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, uczestniczyli: dr Dorota Rozmus, dr Joanna Trzęsiok i dr Michał Trzęsiok. Konferencja odbyła się w Bełchatowie od 19 do 21 września. Na konferencji wygłosiliśmy następujące referaty:

 • Dorota Rozmus – "Pomiar stabilności metod taksonomicznych z zastosowaniem programu R"
 • Michał Trzęsiok – "O wzbogacaniu metod klasyfikacyjnych w zdolność do wyrażania wątpliwości w przypadkach trudnych"
 • Joanna Trzęsiok – współautorski referat przygotowany z Pawłem Sroka "Co szumią drzewa o tenisie? – predykcja wyników spotkań w tenisie ziemnym z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych"
 • Joanna Trzęsiok – współautorski referat przygotowany z Ewą Genge "Czy łatwiej wiązać koniec z końcem? – badanie sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce z wykorzystaniem modeli panelowych"

Więcej informacji na temat konferencji SKAD'2016 można znaleźć tutaj

Listy gratulacyjne dla pracowników Katedry

Miło nam poinformować, że dr Joanna Trzęsiok i dr Michał Trzęsiok znaleźli się w gronie pracowników, których zajęcia zostały docenione przez studentów i bardzo dobrze ocenione w ankietach.

Z tego powodu, w czwartek 16.06 Joanna i Michał Trzęsiok otrzymali, z rąk Prorektora Dyducha, listy gratulacyjne.

 

Szkolenia dla Urzędu Statystycznego w Katowicach

Od 8 do 14.06 dr Dorota Rozmus, dr Joanna Trzesiok i dr Michał Trzęsiok poprowadzili kolejny raz szkolenia dla pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach nt. „Wybrane elementy modelowania ekonometrycznego w analizach makroekonomicznych”

Tematyka szkoleń obejmowała:

 1. Wprowadzenie do metod wnioskowania statystycznego; omówienie pojęć: próba, populacja, hipoteza, błąd pierwszego i drugiego rodzaju, test statystyczny, obszar krytyczny, prawdopodobieństwo testowe; przykłady zastosowania wybranych metod
 2. Model statystyczny; cel i procedura budowy modelu (modelowanie); klasyfikacja modeli ekonometrycznych; założenia modeli klasycznych
 3. Modele dla danych przekrojowych; ustalanie postaci modelu oraz wybrane metody doboru zmiennych do modelu
 4. Metody estymacji parametrów modelu
 5. Weryfikacja modelu jako całości; mierniki dopasowania modelu; badanie istotności parametrów modelu
 6. Wykorzystanie modelu do predykcji
 7. Zastosowania wybranych narzędzi informatycznych do budowy i weryfikacji modeli ekonometrycznych

Profesor Gatnar Naukowcem Roku 2016

Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, kierujący nasza Katedrą, został uchonorowany przez „Gazetę Bankową” tytułem Naukowca Roku 2016

„Gazeta Bankowa” w pierwszej edycji rankingu Liderzy Polskiej Gospodarności wyróżniła polskich przedsiębiorców, polityków, menedżerów i naukowców, którzy w tym roku przyczynili się do budowania pozytywnego wizerunku w kraju i za granicą. 

W tym gronie znalazł się również Prof. Eugeniusz Gatnar, którego działalność została doceniona i który otrzymał tytuł Naukowca Roku 2016. Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie „Gazety Bankowej”

Zaangażowanie i działalność Prof. Gatnara

20 kwietnia 2016 r. otwarte zostało Centrum Pieniądza im. Sławomira Skrzypka. Od samego początku w utworzenie tej placówki zaangażowany był Prof. Eugeniusz Gatnar, kierujący Katedrą Analiz Gospodarczych i Finansowych. W czwartek 21 kwietnia Prof. Gatnar przekazał naszemu Uniwersytetowi srebrną monetę Centrum Pieniądza oraz banknot upamiętniający 1050. rocznicę Chrztu Polski.

Dłuższą relację na temat przekazania monety i banknotu można znaleźć tutaj, natomiast informacje o Centrum Pieniądza – tutaj.

Krzyż Wolności i Solidarności

 

Miło nam poinformować, że 7 kwietnia 2016 r. Prof. Eugeniusz Gatnar otrzymał z rąk Prezesa IPN Krzyż Wolności i Solidarności za swoje działania opozycyjne w czasach PRL.

Więcej na ten temat tutaj.

Wizyta Prof. Fulvii Pennoni z Uniwersytetu w Milano-Bicocca

W dniach 9 - 11.03.2016 r. Katedra Analiz Gospodarczych i Finansowych gościła prof. Fulvię Pennoni z Uniwersytetu w Milano-Bicocca (http://www.statistica.unimib.it/utenti/pennoni/).

Pani Profesor poprowadziła:

 • w środę 9.03.2016 r. seminarium dla pracowników naukowych, na którym wygłosiła referat p.t. "Latent variable models for longitudinal data: description and inferential implications";
 • natomiast w czwartek 10.03.2016 r. studenci drugiego stopnia Analityki Gospodarczej (z grup 101AU i 102AU) uczestniczyli w wykładzie pt. "Latent variable models for longitudinal data" oraz warsztatach komputerowych z wykorzystaniem odpowiednich pakietów do analizy danych panelowych w programie R.

Wszystkim studentom i pracownikom, którzy byli obecni na tych zajęciach dziękujemy za ich uczestnictwo.

Plebiscyt "Złote pióro"

Miło nam poinformować, że pracownik naszej Katedry - dr Michał Trzęsiok w plebiscycie studentów "Złote pióro" zajął:

 • 6. miejsce w kategorii "Praktyk"
 • 7. miejsce w kategorii "Autorytet"
 • 10. miejsce w kategorii "Kawalarz"

Jeszcze trochę brakuje, żeby znaleźć się w ścisłej czołówce wykładowców docenionych przez studentów, ale życzymy dr. Trzęsiokowi powodzenia w dążeniu w kolejnych latach do "ideału". Gratulujemy!

Wywiad w Rzeczpospolitej z Prof. Gatnarem

10 lutego ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita wywiad z prof. Eugeniuszem Gatnarem na temat działalności Rady Polityki Pieniężnej oraz Narodowego Banku Polskiego w kontekście obecnej sytuacji finansowej i gospodarczej Polski. Pełny tekst artykułu dostępny jest tutaj.

Prof. E. Gatnar powołany do Rady Polityki Pieniężnej

13 stycznia 2016 r. Prof. Eugeniusz Gatnar, kierujący Katedrą Analiz Gospodarczych i Finansowych, został powołany przez Senat RP do Rady Polityki Pieniężnej. 

Więcej informacji tutaj.

Rok 2015

Nasza Katedra została przeniesiona na Wydział Finansów i Ubezpieczeń

Informujemy, że z dniem 1 grudnia 2015 r. decyzją Rektora, Katedra Analiz Gospodarczych i Finansowych została przeniesiona z Wydziału Zarządzania na Wydział Finansów i Ubezpieczeń

Nagroda i odznaczenie dla pracowników naszej Katedry

W trakcie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 17 listopada 2015 r.

 • dr Justyna Brzezińska otrzymała nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • zaś dr Michał Trzęsiok został odznaczony, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, medalem Komisji Edukacji Narodowej

Serdecznie gratulujemy!

Katedra przeprowadza się do budynku B

Informujemy, że od października 2015 r. wszyscy pracownicy Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych korzystać będą z odnowionych pomieszczeń konsultacyjnych w budynku B. Zapraszamy studentów, jak również zainteresowanych pracowników innych Katedr, na dyżury i seminaria do pokoju 317B

Nasz pracownik z wykładem w Bolonii

Dr Justyna Brzezińska od 28 do 30 września br. przebywała we Włoszech, w Uniwersytecie Bolońskim (Università di Bologna), gdzie wygłosiła wykład pt. "Econometrics method for environmental economics"

Profesor Bartolucci na konferencji SKAD

Na konferencji SKAD mieliśmy przyjemność gościć prof. Bartolucciego z Uniwersytetu w Perugii, z którym współpracuje nasza Katedra. Profesor przyjął zaproszenie dr Ewy Genge oraz Organizatorów tegorocznej konferencji SKAD i wygłosił referat p.t. "Latent Markov model for causal inference with dynamic clustering: an application to the effectiveness of degree programs". Natomiast po obradach z przyjemnością zwiedził z nami Gdańsk

Konferencja SKAD

Wszyscy pracownicy Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych uczestniczyli w XXIV Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, która w tym roku  odbywała się w Gdańsku od 14 do 16 września. Na konferencji wygłosiliśmy następujące referaty:

 • Prof. E. Gatnar – "Statystyka obiegu pieniężnego w Polsce"
 • Justyna Brzezińska – "Modele IRT i modele Rascha w badaniach testowych" oraz współautorski "Conjoint analysis oparta na modelach IRT w zagadnieniu optymalizacji produktów bankowych"
 • Ewa Genge – "Zmienne towarzyszące w ukrytym modelu Markowa – analiza oszczędności polskich gospodarstw domowych"
 • Dorota Rozmus – "Badanie stabilności taksonomicznej czynnikowej metody odległości probabilistycznej"
 • Michał Trzęsiok – "Klasyfikacja przedsiębiorstw oraz profilowanie klas z wykorzystaniem metod wielowymiarowej analizy statystycznej"
 • Joanna Trzęsiok – "Metody nieparametryczne w badaniu zaufania do instytucji finansowych"

Więcej informacji na temat konferencji SKAD'2015 można znaleźć tutaj

Światowy Kongres Statystyki

Profesor  Eugeniusz Gatnar – Kierownik Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych uczestniczył w 60. Światowym Kongresie Statystyki (60th World Statistics Congress – ISI2015), który odbył się w Rio de Janeiro w dniach 26-31 lipca 2015 r.

Kongres ten gromadzi osoby zajmujące się statystyką i służy prezentacji, dyskusji i upowszechnianiu badań naukowych oraz dobrych praktyk w każdej dziedzinie statystki i jej zastosowań.

Więcej informacji na temat Kongresu można znaleźć tutaj

Nowa monografia naukowa

Właśnie ukazała się nowa monografia naukowa dr Justyny Brzezińskiej - pracownika Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych, p.t. "Analiza logarytmiczno-liniowa. Teoria i zastosowania z wykorzystaniem programu R", wydana w wydawnictwie C.H. Beck w Warszawie

Konferencja IFCS'2015

Pracownicy naszej Katedry - Joanna i Michał Trzęsiok, uczestniczyli w konferencji naukowej Międzynarodowej Federacji Towarzystw Klasyfikacyjnych (International Federation of Classification Societies), która odbywała się od 6 do 8 lipca 2015 r. w Bolonii

Więcej informacji na temat konferencji IFCS'2015 można znaleźć tutaj

Kolejny pracownik Katedry w Perugii

Dr Justyna Brzezińska w ramach wyjazdu na Erasmus Plus (3-5 czerwca 2015 r.) poprowadziła cykl wykładów pt. "Categorical Data Analysis" dla studentów studiów doktoranckich Uniwersytetu w Perugii. To już drugi pracownik naszej Katedry współpracujący z ośrodkiem w Perugii

Kolejne zajęcia na EUD i AME

Pracownicy Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych kolejny raz poprowadzili wykłady i warsztaty dla dzieci i młodzieży

 • 25 maja 2015 r. prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar zastanawiał się wspólnie z dziećmi, czy warto powierzać pieniądze bankom. Pan Profesor w ramach  Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego przedstawił wykład pt. "Bank - zaufanie na całe życie". Więcej informacji na stronie internetowej
 • Natomiast dr Michał Trzęsiok 11 maja br. zaprezentował wykład p.t. "Ożywienie i recesja w gospodarce", jak również poprowadził warsztaty, dla młodzieży z Akademii Młodego Ekonomisty. Szczegóły na stronie internetowej

Wyjazd do Perugii w ramach programu Erasmus Plus

W dniach 16-20.03.2015 pracownik naszej Katedry – dr Ewa Genge, w ramach programu Erasmus Plus, przeprowadziła we Włoszech cykl wykładów i ćwiczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu w Perugii. Wyjazd dr Ewy Genge był również związany z badaniami naukowymi prowadzonymi w Katedrze Statystyki na Uniwersytecie w Perugii.

Dyplom doktorski

Dr Justyna Brzezińska, pracownik Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych, 12 stycznia 2015 r. - podczas uroczystych obchodów Święta Uczelni, otrzymała dyplom doktorski z rąk promotora prof. Eugeniusza Gatnara.

Rok 2014

Rektorskie granty naukowe

Dr Ewa Genge, pracownik naszej Katedry, otrzymała grant rektorski za publikację artykułu "A latent class analysis of the public attitude towards the euro adoption in Poland" w czasopiśmie Advances in Data Analysis and Classification należącego do najwyższej kategorii. Więcej informacji tutaj

Zajęcia na EUD i AME

Pracownicy naszej Katedry – prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar oraz dr Michał Trzęsiok poprowadzili wykłady dla dzieci i młodzieży 

 • Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar poprowadził 3 listopada 2014 r. wykład oraz warsztaty pt. "Walutowa wieża Babel" w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (EDU). Więcej informacji na stronie internetowej
 • Dr Michał Trzęsiok 20 października 2014 r. przedstawił wykład pt. "Matematyka finansowa wokół nas" oraz poprowadził warsztaty "Raty 0 procent? Jak się nie dać reklamie" w ramach Akademii Młodego Ekonomisty (AME). Więcej informacji na stronie internetowej

Konferencja LinStat 2014

Pracownik naszej katedry – Justyna Brzezińska, przedstawiła opracowanie pt. "The comparative log-linear analysis of unemployment in Poland in R" na międzynarodowej konferencji naukowej "The International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference" (LinStat2014), która odbyła się w dniach 24-28 sierpnia 2014 r. w Linköping w Szwecji.

Zaproszonym gościem był m. in. prof. Alan Agresti z Departamentu Statystyki Uniwersytetu na Florydzie (USA) – specjalista i pionier w zakresie analizy danych jakościowych, który wygłosił referat pt. "Some Perspectives about Generalized Linear Modeling".

Katedra Analiz Gospodarczych i Finansowych planuje dalszą współprace z Profesorem Agrestim.

Konferencje w roku 2014

W roku 2014 pracownicy naszej Katedry uczestniczyli w następujących konferencjach

 • Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, kierujący Katedrą Analiz Gospodarczych i Finansowych, uczestniczył w 2014 r. w ośmiu konferencjach:
  • w listopadzie na konferencji ISI Regional Statistics Conference "Statistical Science for a Better Tomorrow" w Kuala Lumpur poprowadził dwie sesje
  • w październiku był w Frankfurcie na 7th ECB Conference on Statistics "Towards the Banking Union. Opportunities and challenges for statistics"
  • na XXIII Konferencji Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych  wygłosił referat pt. "Statystyczna analiza sytuacji gospodarczej krajów Europy Środkowej i Wschodniej (po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej)"
  • poprowadził również dwie sesje w trakcie konferencji Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics Conference "Indicators to support monetary and financial stability analysis: data sources and statistical methodologies", która odbyła się 4 września w Bazylei
  • 29 i 30 maja był w Istambule na konferencji "Developing and improving sectoral financial accounts"
  • w maju na konferencji The 8th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena w Zakopanem, przedstawił referat nt. "Poland’s external competitiveness"
  • również w maju był współgospodarzem XVIII Warsztatów Metodologicznych im. Profesora Stefana Mynarskiego "Metody ilościowe w badaniach marketingowych", które odbyły się w Katowicach
  • natomiast w kwietniu uczestniczył w konferencji ECB Workshop "Using Big Data for forecasting and statistics", która miała miejsce w Frankfurcie
 • Dr Ewa Genge uczestniczyła w konferencji FENStatS – The Conference of European Statistics Stakeholders, która odbyła się w Rzymie 24 i 25 listopada 2014 r., gdzie przedstawiła opracowanie "The causes of Polish emigration: a latent class analysis approach"
 • Na XXXIII Konferencji naukowej Multivariate Statistical Analysis, która odbyła się w Łodzi w dniach 17 – 19 listopad 2014 r.,
  • Dr Dorota Rozmus wygłosiła referat "Porównanie dokładności metody odległości probabilistycznej i podejścia zagregowanego w taksonomii"
  • Dr Justyna Brzezińska – "Discrete multivariate analysis with the use of latent class models"
 • W XXIII Konferencji naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, która odbyła się w Międzyzdrojach w dniach 8 – 10 września 2014 r., uczestniczyli wszyscy pracownicy naszej Katedry i wygłosili referaty:
  • Dr Justyna Brzezińska "Analiza klas ukrytych w badaniach sondażowych"
  • Dr Ewa Genge "Zaufanie do instytucji publicznych i finansowych w polskim społeczeństwie – analiza empiryczna z wykorzystaniem ukrytych modeli Markowa"
  • Dr Dorota Rozmus "Zastosowanie zagregowanej taksonomicznej metody bagging do grupowania wybranych państw europejskich"
  • Dr Joanna Trzęsiok "Nieklasyczne metody regresji a problem odporności"
  • Dr Michał Trzęsiok "Identyfikacja obserwacji oddalonych w szeregach czasowych"
 • Dr Ewa Genge na konferencji MBC2 – International Workshop on Model Based Clustering and Classification, która odbyła się we wrześniu 2014 r. w Katanii, przedstawiła opracowanie "A longitudinal study of Polish emigration attitudes using latent Markov model"
 • Dr Justyna Brzezińska na międzynarodowej konferencji The International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference (LinStat), która odbyła się w sierpniu 2014r. w Linkoping w Szwecji, przedstawiła opracowanie "The comparative log–linear analysis of unemployment in Poland in R"
 • W trakcie XVIII Warsztatów Metodologicznych im. Prof. S. Mynarskiego, które odbyły się w maju, w Katowicach, referaty wygłosiły:
  • Dr Justyna Brzezińska – "Modelowe metody analizy danych w wielowymiarowych tablicach kontyngencji",
  • Dr Joanna Trzęsiok  "Wybrane metody identyfikacji obserwacji odstających"
 • Dr Justyna Brzezińska uczestniczyła również w konferencji naukowej The 8th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, która odbyła się w dniach 6 – 9 maja 2014r. w Zakopanem

Obrona doktorska

3 października mgr Justyna Brzezińska obroniła pracę doktorską pt. "Modele logarytmiczno-liniowe i ich zastosowanie w analizie zjawisk ekonomicznych" napisaną pod kierunkeim prof. dr hab. E. Gatnara.
Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. M. Walesiak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz prof. UEK dr hab. A. Sagan z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Serdecznie gratulujemy!

Szkolenia dla pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach

W czerwcu 2014 r. dr Joanna Trzęsiok, dr Michał Trzęsiok oraz mgr Justyna Brzezińska poprowadzili szkolenia dla pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach nt. "Wybrane metody statystyczne w analizach makroekonomicznych"

Tematyka szkoleń obejmowała:

 1. Miary statystyczne – przeciętne, miary rozproszenia (dyspersji), miary asymetrii, miary koncentracji
 2. Analiza współzależności zjawisk (korelacja i regresja)
 3. Teoretyczne podstawy analizy indeksowej – klasyfikacja indeksów, konstrukcja, zastosowanie
 4. Graficzna prezentacja danych statystycznych
 5. Zastosowanie narzędzi informatycznych w analizie statystycznej

Katedra współorganizatorem konferencji

Katedra Analiz Gospodarczych i Finansowych wraz z Katedrą Rynku i Konsumpcji współorganizowała VIII Warsztaty Metodologiczne im. Prof. S. Mynarskiego, które odbyły się 6 maja 2014 r. w Katowicach

Program konferencji

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca