Powołanie kuratorów i menedżerów kierunków na okres kadencji 2020-2024

Kuratorzy kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach powołani na okres kadencji 2020-2024:

Lp.

Kierunek studiów

Imię i nazwisko Kuratora kierunkuImię i nazwisko Menedżera kierunku

1.

Analityka gospodarcza

dr hab. inż. Wojciech Gamrot, prof. UEdr Andrzej Wójcik

2.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

prof. zw. dr hab. Jerzy Gołuchowskidr Karina Cicha

3.

E-commerce

dr hab. Maria Mach-Król, prof. UEdr Damian Kocot

4.

Ekonomia

dr hab. Renata Pęciak, prof. UEdr Jolanta Pasionek
5. Finance and Accounting for Business dr hab. Monika Klimontowicz, prof. UEdr Rafał Buła
6. Finanse i ekonomia biznesu (Rybnik) dr hab. Blandyna Puszer, prof. UEmgr Joanna Krawczyk

7.

Finanse i rachunkowość

dr hab. Joanna Błach, prof. UE

dr Łukasz Szewczyk

8.

Finanse i rachunkowość (Rybnik)

dr hab. Małgorzata Rówińska-Král, prof. UEmgr Beata Sauer

9.

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

dr hab. Artur Walasik, prof. UEdr hab.Wojciech Głód, prof. UE
10. Gospodarka cyfrowa dr hab. Magdalena Jaciow, prof. UEdr inż. Kamila Bartuś

11.

Finanse menedżerskie

dr hab. Paweł Kosiń, prof. UEdr Marlena Smuda-Kocoń

12.

Gospodarka i zarządzanie publiczne

prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronkadr Karolina Szymaniec-Mlicka

13.

Gospodarka miejska i nieruchomości

dr hab. Adam Drobniak, prof. UEdr Radosław Cyran

14.

Gospodarka przestrzenna

prof. zw. dr hab. Krystian Heffnerdr Adam Polko

15.

Gospodarka turystyczna

- dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE - nieobecność

- dr Paweł Piotrowski - zastępstwo za prof. Czernek-Marszałek

dr Paweł Piotrowski

16.

Informatyka

dr hab. Krzysztof Kania, prof. UEdr Grzegorz Filipczyk

17.

Informatyka i ekonometria

prof. dr hab. Małgorzata Pańkowskadr Maria Rizun

18.

International Business

dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE

19.

Logistyka

dr hab. Janusz Figura, prof. UEdr inż. Andrzej Hanusik

20.

Logistyka w biznesie

dr Krzysztof Niestrój, prof. UEdr Piotr Hanus

21.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UEdr Anna Kwiecień
22 Prawo w zarządzaniu dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UEmgr Grzegorz Zych

23.

Przedsiębiorczość i finanse

dr hab. Grzegorz Głód, prof. UEdr Martyna Wronka-Pośpiech

24.

Rachunkowość i podatki

dr hab. Monika Foltyn-Zarychta, prof. UEdr Ewa Maćkowiak

25.

Zarządzanie

dr hab. Izabela Sztangret, prof. UEmgr Rafał Rydzewski
26. Zarządzanie publiczne prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronkadr Karolina Szymaniec-Mlicka

Kurator przedmiotów realizowanych w ramach programu dydaktycznego EuroClasses:  -

 

Kuratorzy:

Menedżerowie: