Powołanie kuratorów i menedżerów kierunków na okres kadencji 2020-2024

Kuratorzy kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach powołani na okres kadencji 2020-2024:

Lp.

Kierunek studiów

Imię i nazwisko Kuratora kierunkuImię i nazwisko Menedżera kierunku

1.

Analityka gospodarcza

Dr hab. inż. Wojciech Gamrot, prof. UEDr Andrzej Wójcik

2.

Bezpieczeństwo wewnętrzne/Bezpieczeństwo w biznesie

Dr hab. Izabella Steinerowska-Streb, prof. UEDr Adam Polko

3.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Prof. dr hab. Jerzy GołuchowskiDr Karina Cicha

4.

E-commerce

Dr hab. Maria Mach-Król, prof. UEDr Damian Kocot

5.

Ekonomia

Dr hab. Renata PęciakMgr Jolanta Pasionek
6. Finance and Accounting for Business dr hab. Monika Klimontowicz, prof. UEdr Rafał Buła
7. Finanse i ekonomia biznesu (Rybnik) dr hab. Blandyna Puszermgr Joanna Krawczyk

8.

Finanse i rachunkowość

Dr hab. Joanna Błach, prof. UE

Dr Łukasz Szewczyk

9.

Finanse i rachunkowość (Rybnik)

Dr hab. Małgorzata Rówińska-Král, prof. UEMgr Beata Sauer

10.

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

Dr hab. Artur Walasik, prof. UEDr Wojciech Głód
11. Gospodarka cyfrowa dr hab. Magdalena Jaciow, prof. UEdr inż. Kamila Bartuś

12.

Finanse menedżerskie

Dr hab. Paweł Kosiń, prof. UEDr Marlena Smuda-Kocoń

13.

Gospodarka i zarządzanie publiczne

Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-WronkaDr Karolina Szymaniec-Mlicka

14.

Gospodarka miejska i nieruchomości

Dr hab. Adam Drobniak, prof. UEDr Radosław Cyran

15.

Gospodarka przestrzenna

Prof. dr hab. Krystian HeffnerDr Adam Polko

16.

Gospodarka turystyczna

- Dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE - nieobecność

- dr Paweł Piotrowski - zastępstwo za prof. Czernek-Marszałek

Dr Paweł Piotrowski

17.

Informatyka

Dr hab. Krzysztof Kania, prof. UE

18.

Informatyka i ekonometria

Prof. dr hab. Małgorzata PańkowskaDr Agata Gluzicka

19.

International Business

Dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UEMgr Marta Grybś-Kabocik

20.

Logistyka

Dr hab. Janusz Figura, prof. UEMgr inż. Andrzej Hanusik

21.

Logistyka w biznesie

Dr Krzysztof Niestrój, prof. UEDr Piotr Hanus

22.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UEDr Anna Kwiecień
23 Prawo w zarządzaniu dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE

24.

Przedsiębiorczość i finanse

Dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE
Dr Martyna Wronka-Pośpiech

25.

Rachunkowość i podatki

Dr hab. Monika Foltyn-Zarychta, prof. UEDr Ewa Maćkowiak

26.

Zarządzanie

Dr hab. Izabela Sztangret, prof. UEMgr Rafał Rydzewski
27. Zarządzanie publiczne prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka

Kurator przedmiotów realizowanych w ramach programu dydaktycznego EuroClasses - dr hab. Julia Włodarczyk

 

Kuratorzy:

Menedżerowie: