Powołanie kuratorów i menedżerów kierunków na okres kadencji 2020-2024

Kuratorzy kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach powołani na okres kadencji 2020-2024:

Lp.

Kierunek studiów

Imię i nazwisko Kuratora kierunkuImię i nazwisko Menedżera kierunku

1.

Analityka gospodarcza

Dr hab. inż. Wojciech Gamrot, prof. UEDr Rafał Kucharski

2.

Bezpieczeństwo wewnętrzne/Bezpieczeństwo w biznesie

Dr hab. Izabella Steinerowska-Streb, prof. UEDr Adam Polko

3.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Prof. dr hab. Jerzy GołuchowskiDr Karina Cicha

4.

E-commerce

Dr hab. Maria Mach-Król, prof. UEDr Damian Kocot

5.

Ekonomia

Dr hab. Renata PęciakMgr Jolanta Pasionek
6. Finance and Accounting for Business dr hab. Monika Klimontowicz, prof. UE

7.

Finanse i rachunkowość

Dr hab. Joanna Błach, prof. UE

Dr Łukasz Szewczyk

8.

Finanse i rachunkowość (Rybnik)

Dr hab. Małgorzata Rówińska-Král, prof. UEMgr Beata Sauer

9.

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

Dr hab. Artur Walasik, prof. UEDr Wojciech Głód
10. Gospodarka cyfrowa dr hab. Magdalena Jaciow, prof. UE

11.

Finanse menedżerskie

Dr hab. Paweł Kosiń, prof. UEDr Marlena Smuda-Kocoń

12.

Gospodarka i zarządzanie publiczne

Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-WronkaDr Karolina Szymaniec-Mlicka

13.

Gospodarka miejska i nieruchomości

Dr hab. Adam Drobniak, prof. UEDr Radosław Cyran

14.

Gospodarka przestrzenna

Prof. dr hab. Krystian HeffnerDr Adam Polko

15.

Gospodarka turystyczna

Dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UEDr Paweł Piotrowski

16.

Informatyka

Dr hab. Krzysztof Kania, prof. UEDr Barbara Filipczyk

17.

Informatyka i ekonometria

Prof. dr hab. Małgorzata PańkowskaDr Agata Gluzicka

18.

International Business

Dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UEMgr Marta Grybś-Kabocik

19.

Logistyka (7 i 3-semestralna)

Dr hab. Janusz Figura, prof. UEMgr inż. Andrzej Hanusik

20.

Logistyka w biznesie/ Logistyka (6-semestralna)

Dr hab. Artur Świerczek, prof. UEDr Piotr Hanus

21.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UEDr Anna Kwiecień

22.

Przedsiębiorczość i finanse

Dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE
Dr Martyna Wronka-Pośpiech

23.

Rachunkowość i podatki

Dr hab. Monika Foltyn-Zarychta, prof. UEDr Ewa Maćkowiak

24.

Zarządzanie

Dr hab. Izabela Sztangret, prof. UEMgr Rafał Rydzewski

Kurator przedmiotów realizowanych w ramach programu dydaktycznego EuroClasses - dr hab. Julia Włodarczyk